Hun heter egentlig Eriksdatter?

Started by Petter Børkeeiet on Wednesday, December 22, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 3 posts
12/22/2010 at 12:06 AM

I folketellingen 1801 finnes et ektepar som matcher fullstendig med disse. Bortsett fra at hun heter Eriksdatter.
I kirkeboka er en Eriksdatter på By død 1802.

Private User
12/22/2010 at 7:29 AM

Hva var din kilde da du la henne inn?

Siden ektemannens navn er Peder så virker det som ett forsøk på å påtvinge henne ett etternavn basert på ektemannen og som har oppfattet såpass at kvinner på den tida het noe med -datter.

Det er ett generelt problem i Geni at selv nordmenn har problemer å forstå det kan knapt kalle en tradisjon at kvinner tar ektemannens etternavn, - og som nesten er bort igjen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2001/nou-2001-1/5.htm...

Uansett er vel regelen at man bør bruke fødselnavn, og uansett ikke skal finne opp fakta som giftemålsnavn uten at man har dokumentasjon på at det eksisterte og at hun brukte det.

12/22/2010 at 9:10 AM

Bygdeboka for Nes i Hedmark, bind 2, side 230.

Kan være forfatteren som har "glippi" litt ved korrekturen

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion