Anders Nicolai Nicolausson Tornensis

Kautokeino, Kautokeino, Finnmark, Norway

您也姓Tornensis吗?

考证Tornensis氏源流

Anders Nicolai Nicolausson Tornensis的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Anders Nicolai Nicolausson Tornensis

生日 (80)
出生地 Övertorneå, Övertorneå, Norrbotten County, Sweden
逝世 约1705 (72-88)
Kautokeino, Kautokeino, Finnmark, Norway
葬于 Kautokeino, Kautokeino, Finnmark, Norway
直接亲属

Nicolaus Nicolai UlopolitanusMaria Nicolausdotter Falk之子
Susanna TornensisAile Jönsdotter Wikeväinen的丈夫
Susanna Andersdotter Tornensis; Johannes Andersson Tornensis; Anders Andersson Tornensis; Nils Andersson Tornensis; Olof Andersson Tornensis另外2个之父
Israel Nicolausson Ulopolitanus; Nils Nicolausson Ulopolitanus; Olof Nicolausson Ulopolitanus; Johannes Nicolai Tornberg; Anna Nicolausdotter Ulopolitanus另外1个的兄弟

Occupation: kyrkoherde i Kautokeino ca 1625-1705, Kyrkoherde, Prest, kyrkoherde i Kautokeino
管理员 Private User
最近更新

About Anders Nicolai Nicolausson Tornensis

Vicar (priest) in Kautokeino, Norway.


Anders Tornberg (1655-77), anställdes 1655 som brukspre-dikant i Kengis. I bref år 1661 anmäler prosten i Neder-Torneå hos Hsandskonsist., att herr Andreas i Kongas och Öfver-Torneå har sammanvigttvå unga personer; kvinnans förra man, som allenast ett år varit borta utei fiendeland, var nu hemkommen, finner sin hustru omgift och begär enannan maka. Konsist. resolverar: D:nus Andreas skall citeras hijt til con-sistorium tillika med the tvenne copuleradhe personerna, så wäl som ochqvinnones förre man, hvilken des för innan inthet gifftermåhl tillåthes.(Hdpr. 16/8 1661.) Brukspredikanten fälldes att utgifva 40 rdlr för sinexorbitanz med den olagliga vigningen efter sitt eget samtycke, då det stodhonom fritt i val antingen att utgifva dessa penningar eller suspenderas påett år, och thet skal han göra absque dilatatione (Hdpr. 1/6 1663). Den 2sept. s. å. heter det: Dn Andreas i Köngas skal priveras officio, om han ejstrax erlägger de 40 rdlrna. Han befordrades efter sin fader till khde iÖfver-Torneå 1677 och blef slutl. khde i Kautokeino


student (1645), prest i Kautokeino (1650), brukspredikant i Kengis (1655), pastor i Øvre Torneå (1677(mistet embedet, fikk det igjen)), kyrkoherde i Kautokeino (1682-1705)


Källa: Bygdéns herdaminnen, Öfver-Torneå:

Anders Tornberg (1677-80), son till företrädaren, är säkerligen den Andreas Nicolai Tornensis (Both.) hvilken inskrefs som stud. vid Upsala univ. 3 juli 1651, prästv. 1655 till brukspred. i Kengis (se nedan), khde i Öfver-Torneå 1677, men efter 3 år förklarad förlustig ämbete och tjänst.

Återfick prästämbetet och blef 1682 pastor i Kautokenio.


Svensk präst.

också känd som Anders Tornberg. SAmt Andreas.

Föddes CIRKA 1630 i Sierjevara(övertorneå på lokalt språk), Sverige. Han dog 1705 i Kautokeino, Finnmark.

Han antog namnet Tornensis som är en latinisering av "från Torneå"

Tornensis inskrevs som student vid Uppsala universitet 1645 (1651?) och prästvigdes 1650 (1655?)

(Härnösands stifts herdaminne angiver olika årtal i två olika artiklar om Tornensis).

1655 blev han brukspredikant i Kengis. Under sin ämbetstid där dömdes han 1661 till 40 riksdaler i böter för att ha förrättat en olaga vigsel.

Han efterträdde 1677 sin far som kyrkoherde i Övertorneå. Endast tre år senare förklarades han dock på grund av tjänstefel denna tjänst och sitt prästämbete förlustig. Han togs så småningom till nåder, återfick prästvärdigheten och efterträdde 1682 sin yngre bror Johan Nilsson (Johannes Nicolai) Tornberg som kyrkoherde i Kautokeino lappförsamling, belägen i nuvarande norska Finnmarken men fram till 1751 hörande under det svenska Härnösands stift. Denna församling hörde till det dåvarande Sveriges yttersta utposter och domkapitlet beklagade sig 1695 över att "der ingen kyrckia ähr, uthan predikas och administreras sacramenterna i ett gammalt pörte". Senare under Tornensis ämbetstid uppfördes dock 1701 Kautokeino kyrka, den första kyrkan på denna ort, delvis finansierad med personliga bidrag från Karl XI. Den invigdes 1703, och då Tornensis två år senare avled begravdes han söder om kyrkans altare. Han efterträddes som kyrkoherde av sin brorson Johan J. Tornberg.

motstridiga uppgifter: http://home.c2i.net/w-246439/Slekt/toroddmik/pafg14.htm#175

http://www.troms-slekt.com/jan2001/posts/284.html

http://www.solace.se/~blasta/herdamin/kautokeino.pdf

http://www.solace.se/~blasta/herdamin/overtornea.pdf

wikipedia.se

http://www.genealogia.fi/sukus/tornberg/Maria_Falk.pdf


Svensk präst.

också känd som Anders Tornberg. SAmt Andreas.

Föddes CIRKA 1630 i Sierjevara(övertorneå på lokalt språk), Sverige. Han dog 1705 i Kautokeino, Finnmark.

Han antog namnet Tornensis som är en latinisering av "från Torneå"

Tornensis inskrevs som student vid Uppsala universitet 1645 (1651?) och prästvigdes 1650 (1655?)

(Härnösands stifts herdaminne angiver olika årtal i två olika artiklar om Tornensis).

1655 blev han brukspredikant i Kengis. Under sin ämbetstid där dömdes han 1661 till 40 riksdaler i böter för att ha förrättat en olaga vigsel.

Han efterträdde 1677 sin far som kyrkoherde i Övertorneå. Endast tre år senare förklarades han dock på grund av tjänstefel denna tjänst och sitt prästämbete förlustig. Han togs så småningom till nåder, återfick prästvärdigheten och efterträdde 1682 sin yngre bror Johan Nilsson (Johannes Nicolai) Tornberg som kyrkoherde i Kautokeino lappförsamling, belägen i nuvarande norska Finnmarken men fram till 1751 hörande under det svenska Härnösands stift. Denna församling hörde till det dåvarande Sveriges yttersta utposter och domkapitlet beklagade sig 1695 över att "der ingen kyrckia ähr, uthan predikas och administreras sacramenterna i ett gammalt pörte". Senare under Tornensis ämbetstid uppfördes dock 1701 Kautokeino kyrka, den första kyrkan på denna ort, delvis finansierad med personliga bidrag från Karl XI. Den invigdes 1703, och då Tornensis två år senare avled begravdes han söder om kyrkans altare. Han efterträddes som kyrkoherde av sin brorson Johan J. Tornberg.

About Anders Nicolai Nicolausson Tornensis (suomi)

http://www.messon.fi/pappeja.htm

  1. Tornbergin/Niemelän sukuselvitys
查看所有15

Anders Nicolai Nicolausson Tornensis的年谱

1625
1625年
Övertorneå, Övertorneå, Norrbotten County, Sweden
1655
1655年
30岁
Kengis
1677
1677年
- 1680年
52岁
Övertorneå, Sweden
1678
1678年
53岁
Övertorneå, Norrbotten, Sverige
1682
1682年
57岁
Kautokeino, Sweden
1683
1683年
58岁
Ylitornio, Finland
1684
1684年
59岁
Nedre Torneå, Finland
1688
1688年
63岁
Kautokeino, Finnmark, Norway
1692
1692年
67岁
Kautokeino, Finnmark, Norge