Anders Nicolai Nicolausson Tornensis

Is your surname Tornensis?

Research the Tornensis family

Anders Nicolai Nicolausson Tornensis's Geni Profile

Records for Anders Nicolai Tornensis

11,043 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Anders Nicolai Nicolausson Tornensis

Birthdate: (80)
Birthplace: Övertorneå, Övertorneå, Norrbotten County, Sweden
Death: circa 1705 (72-88)
Kautokeino, Kautokeino, Finnmark, Norway
Place of Burial: Kautokeino, Kautokeino, Finnmark, Norway
Immediate Family:

Son of Nicolaus Nilsson Ulopolitanus and Maria Nicolausdotter Falk
Husband of Susanna Tornensis and Aile Jönsdotter Wikeväinen
Father of Susanna Andersdotter Tornensis; Johannes Andersson Tornensis; Anders Andersson Tornensis; Nils Andersson Tornensis; Aile Andersdotter Tornensis and 2 others
Brother of Israel Nicolausson Ulopolitanus; Nils Nicolausson Ulopolitanus; Olof Nicolausson Ulopolitanus; Johannes Nicolai Tornberg; Anna Nicolausdotter Ulopolitanus and 1 other

Occupation: kyrkoherde i Kautokeino ca 1625-1705, Kyrkoherde, Prest, kyrkoherde i Kautokeino
Managed by: Private User
Last Updated:

About Anders Nicolai Nicolausson Tornensis

Vicar (priest) in Kautokeino, Norway.


Anders Tornberg (1655-77), anställdes 1655 som brukspre-dikant i Kengis. I bref år 1661 anmäler prosten i Neder-Torneå hos Hsandskonsist., att herr Andreas i Kongas och Öfver-Torneå har sammanvigttvå unga personer; kvinnans förra man, som allenast ett år varit borta utei fiendeland, var nu hemkommen, finner sin hustru omgift och begär enannan maka. Konsist. resolverar: D:nus Andreas skall citeras hijt til con-sistorium tillika med the tvenne copuleradhe personerna, så wäl som ochqvinnones förre man, hvilken des för innan inthet gifftermåhl tillåthes.(Hdpr. 16/8 1661.) Brukspredikanten fälldes att utgifva 40 rdlr för sinexorbitanz med den olagliga vigningen efter sitt eget samtycke, då det stodhonom fritt i val antingen att utgifva dessa penningar eller suspenderas påett år, och thet skal han göra absque dilatatione (Hdpr. 1/6 1663). Den 2sept. s. å. heter det: Dn Andreas i Köngas skal priveras officio, om han ejstrax erlägger de 40 rdlrna. Han befordrades efter sin fader till khde iÖfver-Torneå 1677 och blef slutl. khde i Kautokeino


student (1645), prest i Kautokeino (1650), brukspredikant i Kengis (1655), pastor i Øvre Torneå (1677(mistet embedet, fikk det igjen)), kyrkoherde i Kautokeino (1682-1705)


Källa: Bygdéns herdaminnen, Öfver-Torneå:

Anders Tornberg (1677-80), son till företrädaren, är säkerligen den Andreas Nicolai Tornensis (Both.) hvilken inskrefs som stud. vid Upsala univ. 3 juli 1651, prästv. 1655 till brukspred. i Kengis (se nedan), khde i Öfver-Torneå 1677, men efter 3 år förklarad förlustig ämbete och tjänst.

Återfick prästämbetet och blef 1682 pastor i Kautokenio.


Svensk präst.

också känd som Anders Tornberg. SAmt Andreas.

Föddes CIRKA 1630 i Sierjevara(övertorneå på lokalt språk), Sverige. Han dog 1705 i Kautokeino, Finnmark.

Han antog namnet Tornensis som är en latinisering av "från Torneå"

Tornensis inskrevs som student vid Uppsala universitet 1645 (1651?) och prästvigdes 1650 (1655?)

(Härnösands stifts herdaminne angiver olika årtal i två olika artiklar om Tornensis).

1655 blev han brukspredikant i Kengis. Under sin ämbetstid där dömdes han 1661 till 40 riksdaler i böter för att ha förrättat en olaga vigsel.

Han efterträdde 1677 sin far som kyrkoherde i Övertorneå. Endast tre år senare förklarades han dock på grund av tjänstefel denna tjänst och sitt prästämbete förlustig. Han togs så småningom till nåder, återfick prästvärdigheten och efterträdde 1682 sin yngre bror Johan Nilsson (Johannes Nicolai) Tornberg som kyrkoherde i Kautokeino lappförsamling, belägen i nuvarande norska Finnmarken men fram till 1751 hörande under det svenska Härnösands stift. Denna församling hörde till det dåvarande Sveriges yttersta utposter och domkapitlet beklagade sig 1695 över att "der ingen kyrckia ähr, uthan predikas och administreras sacramenterna i ett gammalt pörte". Senare under Tornensis ämbetstid uppfördes dock 1701 Kautokeino kyrka, den första kyrkan på denna ort, delvis finansierad med personliga bidrag från Karl XI. Den invigdes 1703, och då Tornensis två år senare avled begravdes han söder om kyrkans altare. Han efterträddes som kyrkoherde av sin brorson Johan J. Tornberg.

motstridiga uppgifter: http://home.c2i.net/w-246439/Slekt/toroddmik/pafg14.htm#175

http://www.troms-slekt.com/jan2001/posts/284.html

http://www.solace.se/~blasta/herdamin/kautokeino.pdf

http://www.solace.se/~blasta/herdamin/overtornea.pdf

wikipedia.se

http://www.genealogia.fi/sukus/tornberg/Maria_Falk.pdf


Svensk präst.

också känd som Anders Tornberg. SAmt Andreas.

Föddes CIRKA 1630 i Sierjevara(övertorneå på lokalt språk), Sverige. Han dog 1705 i Kautokeino, Finnmark.

Han antog namnet Tornensis som är en latinisering av "från Torneå"

Tornensis inskrevs som student vid Uppsala universitet 1645 (1651?) och prästvigdes 1650 (1655?)

(Härnösands stifts herdaminne angiver olika årtal i två olika artiklar om Tornensis).

1655 blev han brukspredikant i Kengis. Under sin ämbetstid där dömdes han 1661 till 40 riksdaler i böter för att ha förrättat en olaga vigsel.

Han efterträdde 1677 sin far som kyrkoherde i Övertorneå. Endast tre år senare förklarades han dock på grund av tjänstefel denna tjänst och sitt prästämbete förlustig. Han togs så småningom till nåder, återfick prästvärdigheten och efterträdde 1682 sin yngre bror Johan Nilsson (Johannes Nicolai) Tornberg som kyrkoherde i Kautokeino lappförsamling, belägen i nuvarande norska Finnmarken men fram till 1751 hörande under det svenska Härnösands stift. Denna församling hörde till det dåvarande Sveriges yttersta utposter och domkapitlet beklagade sig 1695 över att "der ingen kyrckia ähr, uthan predikas och administreras sacramenterna i ett gammalt pörte". Senare under Tornensis ämbetstid uppfördes dock 1701 Kautokeino kyrka, den första kyrkan på denna ort, delvis finansierad med personliga bidrag från Karl XI. Den invigdes 1703, och då Tornensis två år senare avled begravdes han söder om kyrkans altare. Han efterträddes som kyrkoherde av sin brorson Johan J. Tornberg.

About Anders Nicolai Nicolausson Tornensis (Suomi)

  1. Tornbergin/Niemelän sukuselvitys
view all 15

Anders Nicolai Nicolausson Tornensis's Timeline

1625
1625
Övertorneå, Övertorneå, Norrbotten County, Sweden
1655
1655
Age 30
Kengis
1677
1677
- 1680
Age 52
Övertorneå, Sweden
1678
1678
Age 53
Övertorneå, Norrbotten, Sverige
1682
1682
Age 57
Kautokeino, Sweden
1683
1683
Age 58
Ylitornio, Finland
1684
1684
Age 59
Nedre Torneå, Finland
1688
1688
Age 63
Kautokeino, Finnmark, Norway
1695
1695
Age 70
Alatornio, Lappi, Suomi