Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kistrand, Kautokeino - Finnmark - Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Aslach Persen Korvatus, 1774 (1774 - d.)
  Aslach født 1774 i Kautokeino Flyttet til Skjervøy prestegjeld ca 1799, flyttet til Loppa prestegjeld ca 1805 Aslak Persen, Aslach Pedersen Viet 1799 i Skjervøy prestegjeld: Aslak Pedersen fra Kauto...
 • Ole Tomesen, 1680 (c.1680 - d.)
 • Lucie Persdatter (c.1776 - 1842)
  Viet 1796: Anders Nielsen Bær enkemann og Lucie Persdatter Folketelling 1801 Kautokeino: Lucie Persdatter født ca 1776 boplass Kautokeino _______________________ Reference: MyHeritage Family Tree...
 • Jacob Jacobsson (c.1780 - c.1823)
 • Joxe Sarresson (c.1570 - d.)
  Denne Jox kan være identisk med Joxe Saiesson (Sarresson?) som var siidaleder i Teno By (Tana/Deatnu) i 1609. Her var flere generasjoner Jox som var siidaledere etter forannevnte, nemlig Aiox Soiesson,...
(The text is written in Norwegian)

Porsanger og Kistrand prestegjeld og Kjelvik prestegjeld dekker deler av det samme området.

Profiler for personer fra Porsanger og som har tilknytning til området er plassert som linker til dette prosjektet. Også profiler for området Kautokeino og Karasjok er lagt som vedlegg fordi disse områdene i eldre tid lå under Kistrand prestegjeld.

Under skriftlige kilder er det tatt med kirkebøker fra nordre del av Sverige. Det er fordi folk herfra har utvandret til nord Norge.

Bildet i prosjektet viser parti fra Trollholmsund.

Kjelvik prestegjeld

Kjelvik gamle kirke på Magerøya i Finnmark ble bygget ca 1530. Kjelvik prestegjeld ble opprettet ca 1530 og varte til 1793. Måsøy sogn i Kjelvik prestegjeld ble opprettet ca 1530 og varte til 1746 da det ble eget Måsøy prestegjeld. I 1793 ble Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld opprettet. Kjelvik nye kirke ble bygget ca 1844. Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld ble 1861 lagt til Måsøy prestegjeld. Kjelvik sogn i Måsøy prestegjeld varte fra 1861 til 1911. Kjelvik prestegjeld ble opprettet 1911 og varte til ca 1950. Ca 1950 ble Kjelvik prestegjeld omdøpt til Nordkapp prestegjeld.

Kjelvik kommune ble utskilt 1861 fra Kistrand kommune. Kjelvik kommune ble 1950 til Nordkapp kommune. Honningsvåg kirke ble bygget 1885.

- Sogneprester

 • Peder Thomesen, prest i Kjelvik 1690, Adelaers skattemanntall 1690,
 • Jens Troelsen Krog, prest i Kjelvik 1723
 • Jens Erichsen Grøn f 1726 død 1796, prest i Kjelvik 1763-1769
 • Isaac Severin Frimann, prest i Kjelvik ca 1783-1785 (prest i Talvik prestegjeld 1785-..)

- Klokkere

 • Niels Nielsen, klokker i Kjelvik 1690, Adelaers skattemanntall 1690, født ca 1660 i Kjøllefjord, hustru og 1 barn
 • Mathias Pedersen, klokker i Kjelvik 1762, Ekstra skatten 1762 Finnmark amt, Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld, hustru Kierstina Holm

- Lensmenn

 • Joen Jacobsen, underfogd i Kjelvik 1690, Adelaers skattemanntall 1690, har vært i Kjelvik 23 år, født ca 1640 i Sogn (Sogn og Fjordane), hustru og 2 drenger
 • Thomes Thomesen, født ca 1706 død 1786, lensmann og underfogd ca 1735- ca 1767, boplass Stranden i Kjelvik, hustru Bereth Taralsdatter , barn Malena, Ragnel, Lisbeth, Ole
 • Johannes Johannessen Elving, lensmann 1767 - 1783
 • Jacob Olsen Holm, lensmann 1784
 • Eric Andersen Elving, lensmann 1785 - ca 1796
 • John Johnsen, født ca 1760 død 1812 i Hammerfest, antatt lensmann ca 1797 ?
 • Ingebrigt Olsen Anshus født ca 1751, lensmann i Kjelvik ca 1800-1805, Folketelling 1801 Kjelvik
 • Ole Hansen, lensmann 1805-1807
 • Hans Ludvigsen, lensmann 1816
 • Søren Andersen, lensmann 1819-1835
 • Peter Christian Buck, lensmann 1838-1857
 • Petter Andreas Kaasbøl Ulich, lensmann 1857-1860, født ca 1794 død 1860 i Tamsø, Kistrand prestegjeld
 • Abel Christian Carlsen, lensmann 1860-1865, født ca 1830 død 1865 omkom på sjøen i Kistrand prestegjeld, boplass Russemark
 • Ove Kristian Haldorsen, lensmann 1910 i Kjelvik prestegjeld

- Kjøpmenn

 • Helle Helberg "Holbeck", handelsmann i Kjelvik ca 1630-ca 1650
 • Rasmus Jensen Lindgaard, handelsmann i Kjelvik ca 1650-ca 1675
 • Søren Paaske, handelsmann i Kjelvik ca 1675-1700, Adelaers skattemanntall 1690
 • David Jacobsen Frich født ca 1660 og medhandlende Sander Nielsen, handelsmenn i Kjelvik 1690
 • von Erden, kjøpmann ca 1750
 • Carl Gudmandsen født 1722, handelsmann ca 1757 - 1765
 • Lars Sørensen Klog, kjøpmann ca 1780 - 1783
 • Georg Christopher Lidemarck, kjøpmann 1784 - 1789, senere ble han toller i Tromsø
 • Carl Falck, kjøpmann 1789 - 1794
 • Haldor Myhre, faktor 1795 - 1797
 • Ahlert Heinrich Mathiasson Brandt født ca 1747, kjøpmann 1798 - 1809
 • Carl J. W. Oxholm, kjøpmann 1809 - 1819
 • Jeppe Bang, faktor 1809 -
 • Bernt Eiler Taftezon, faktor ca 1814
 • Hans Christian Abelsted , faktor ca 1817 -
 • Jacob J. Oxholm, kjøpmann 1819 - 1832
 • Peder Kaasbøl Ulich, kjøpmann 1832 - 1844
 • Charles Robertson, kjøpmann 1844 - 1896
 • Charles Robertson jr., kjøpmann 1896 - 1900
 • John Edvard Bruun, kjøpmann 1900 - ca 1945

Kistrand prestegjeld

Kistrand i Porsangerfjorden. Den første Kistrand kirke ble bygget 1719.

Porsanger kommune ble 1964 opprettet da det ble endret navn fra Kistrand kommune. Kautokeino kommune utskilt 1851 fra Kistrand kommune. Karasjok kommune utskilt 1866 fra Kistrand kommune.

Kjelvik prestegjeld ble opprettet ca 1530 og inneholdt Kistrand området. Kistrand prestegjeld ble opprettet 1793 fra Kjelvik prestegjeld. Kjelvik prestegjeld ble 1793 Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld. Kautokeino prestegjeld ble 1813 Kautokeino sogn i Kistrand prestegjeld. Kautokeino sogn i Kistrand prestegjeld varte fra 1813 til 1851 da det ble Kautokeino prestegjeld. Kautokeino forsamlingshus bygget ca 1650 og Kautokeino kirke bygget 1701. Karasjok sogn i Kistrand prestegjeld varte fra 1813 til 1873 da det ble Karasjok prestegjeld. Karasjok gamle kirke bygget 1807. Porsanger sogneprestembete ble opprettet 1965 da det ble navnebytte fra Kistrand prestegjeld.

- Sogneprester

 • Michael Baade født 1739 Trondheim - død 1799 Vikedal i Rogaland, prest 1775
 • Poul Quist født ca 1768, prest 1799
 • Søren de Fine von Krogh Zetlitz født 1803, prest 1837
 • Jens Otterbech (1868-1921) sogneprest i Kistrand herred 1894-1902

- Lensmenn

 • Morten Annotsen, lensmann i Kistrand ca 1680-ca 1700
 • Jacob Torbensen, lensmann 1793-1794
 • Hans Hansen født 1773 død 1811, Lhensmand / lensmann i Kistrand ca 1795-1811
 • Clemet Erichsen, lensmann 1796
 • Anders Johnsen f ca 1818 i Kistrand, lensmann 1865, boplass Karasjok kirkested
 • Erik August Grape f 1837 Haparanda, lensmann i Kistrand 1878-ca 1904
 • Anton Martin Dahl f 1876 i Lyngen, lensmann ca 1904-1910 i Kistrand, boplass Fyldelven

Kilder

Lenker

Litteratur

Kistrand, Kjelvik, Porsanger, Karasjok, Kautokeino

(The text is written in Norwegian)

Porsanger og Kistrand prestegjeld og Kjelvik prestegjeld dekker deler av det samme området.

Profiler for personer fra Porsanger og som har tilknytning til området er plassert som linker til dette prosjektet.

Også profiler for området
Kautokeino og Karasjok er lagt som vedlegg fordi disse områdene i eldre tid lå under Kistrand prestegjeld.

Under skriftlige kilder er det tatt med kirkebøker fra nordre del av Sverige. Det er fordi folk herfra har utvandret til nord Norge.

Bildet i prosjektet viser parti fra Trollholmsund i Porsanger.

1. Karasjok

Dette området ble tidligere skrevet Avjovarre

Profiler fra Karasjok er lagt som vedlegg til dette prosjektet.

2. Kautokeino

Prester i Kautokeino prestegjeld:

Anund Isaksson Curtilius, prest i Kautokeino 1674 til 1675

Johannes Nicolai Tornberg født 1640 død 1717, prest i Kautokeino 1675 til 1682

Anders Tornensis født ca 1625 død 1705, prest i Kautokeino 1682 til 1705

Johannes Tornberg, junior, prest i Kautokeino 1707 til 1719

Johan Mattsson Junnelius født 1694 død 1755, prest i Kautokeino 1719 til 1746

Johan Larsson Björkman, prest i Kautokeino 1746 til 1755

Olav Josephson Hjort, født 1740 død 1790 i Rødøy, prest i Kautokeino 1774-1780

Nils Joachim Christian Vibe Stockfleth, prest 1826 til 1830

Fredrik Waldemar Hvoslef, prest 1852 til 1857

Sverre Falkenstrøm Johnsen, prest 1888 til 1897

Olav Berg Lyngmo, prest 1986 til 2000

Bjarne Gustad, prest 2020

- Også profiler fra Kautokeino er lagt som vedlegg til dette prosjektet

3. Kjelvik prestegjeld

Kjelvik gamle kirke på Magerøya i Finnmark ble bygget ca 1530. Kjelvik prestegjeld ble opprettet ca 1530 og varte til 1793. Måsøy sogn i Kjelvik prestegjeld ble opprettet ca 1530 og varte til 1746 da det ble eget Måsøy prestegjeld. I 1793 ble Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld opprettet. Kjelvik nye kirke ble bygget ca 1844. Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld ble 1861 lagt til Måsøy prestegjeld. Kjelvik sogn i Måsøy prestegjeld varte fra 1861 til 1911. Kjelvik prestegjeld ble opprettet 1911 og varte til ca 1950. Ca 1950 ble Kjelvik prestegjeld omdøpt til Nordkapp prestegjeld.

Kjelvik kommune ble utskilt 1861 fra Kistrand kommune. Kjelvik kommune ble 1950 til Nordkapp kommune. Honningsvåg kirke ble bygget 1885.

- Sogneprester

 • Peder Thomesen, prest i Kjelvik 1690, Adelaers skattemanntall 1690,
 • Jens Troelsen Krog, prest i Kjelvik 1723
 • Jens Erichsen Grøn f 1726 død 1796, prest i Kjelvik 1763-1769
 • Isaac Severin Frimann, prest i Kjelvik ca 1783-1785 (prest i Talvik prestegjeld 1785-..)

- Klokkere

 • Niels Nielsen, klokker i Kjelvik 1690, Adelaers skattemanntall 1690, født ca 1660 i Kjøllefjord, hustru og 1 barn
 • Mathias Pedersen, klokker i Kjelvik 1762, Ekstra skatten 1762 Finnmark amt, Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld, hustru Kierstina Holm

- Lensmenn

 • Joen Jacobsen, underfogd i Kjelvik 1690, Adelaers skattemanntall 1690, har vært i Kjelvik 23 år, født ca 1640 i Sogn (Sogn og Fjordane), hustru og 2 drenger
 • Thomes Thomesen, født ca 1706 død 1786, lensmann og underfogd ca 1735- ca 1767, boplass Stranden i Kjelvik, hustru Bereth Taralsdatter , barn Malena, Ragnel, Lisbeth, Ole
 • Johannes Johannessen Elving, lensmann 1767 - 1783
 • Jacob Olsen Holm, lensmann 1784
 • Eric Andersen Elving, lensmann 1785 - ca 1796
 • John Johnsen, født ca 1760 død 1812 i Hammerfest, antatt lensmann ca 1797 ?
 • Ingebrigt Olsen Anshus født ca 1751, lensmann i Kjelvik ca 1800-1805, Folketelling 1801 Kjelvik
 • Ole Hansen, lensmann 1805-1807
 • Hans Ludvigsen, lensmann 1816
 • Søren Andersen, lensmann 1819-1835
 • Peter Christian Buck, lensmann 1838-1857
 • Petter Andreas Kaasbøl Ulich, lensmann 1857-1860, født ca 1794 død 1860 i Tamsø, Kistrand prestegjeld
 • Abel Christian Carlsen, lensmann 1860-1865, født ca 1830 død 1865 omkom på sjøen i Kistrand prestegjeld, boplass Russemark
 • Ove Kristian Haldorsen, lensmann 1910 i Kjelvik prestegjeld

- Kjøpmenn

 • Helle Helberg "Holbeck", handelsmann i Kjelvik ca 1630-ca 1650
 • Rasmus Jensen Lindgaard, handelsmann i Kjelvik ca 1650-ca 1675
 • Søren Paaske, handelsmann i Kjelvik ca 1675-1700, Adelaers skattemanntall 1690
 • David Jacobsen Frich født ca 1660 og medhandlende Sander Nielsen, handelsmenn i Kjelvik 1690
 • von Erden, kjøpmann ca 1750
 • Carl Gudmandsen født 1722, handelsmann ca 1757 - 1765
 • Lars Sørensen Klog, kjøpmann ca 1780 - 1783
 • Georg Christopher Lidemarck, kjøpmann 1784 - 1789, senere ble han toller i Tromsø
 • Carl Falck, kjøpmann 1789 - 1794
 • Haldor Myhre, faktor 1795 - 1797
 • Ahlert Heinrich Mathiasson Brandt født ca 1747, kjøpmann 1798 - 1809
 • Carl J. W. Oxholm, kjøpmann 1809 - 1819
 • Jeppe Bang, faktor 1809 -
 • Bernt Eiler Taftezon, faktor ca 1814
 • Hans Christian Abelsted , faktor ca 1817 -
 • Jacob J. Oxholm, kjøpmann 1819 - 1832
 • Peder Kaasbøl Ulich, kjøpmann 1832 - 1844
 • Charles Robertson, kjøpmann 1844 - 1896
 • Charles Robertson jr., kjøpmann 1896 - 1900
 • John Edvard Bruun, kjøpmann 1900 - ca 1945

4. Kistrand prestegjeld

Kistrand i Porsangerfjorden. Den første Kistrand kirke ble bygget 1719.

Porsanger kommune ble 1964 opprettet da det ble endret navn fra Kistrand kommune. Kautokeino kommune utskilt 1851 fra Kistrand kommune. Karasjok kommune utskilt 1866 fra Kistrand kommune.

Kjelvik prestegjeld ble opprettet ca 1530 og inneholdt Kistrand området. Kistrand prestegjeld ble opprettet 1793 fra Kjelvik prestegjeld. Kjelvik prestegjeld ble 1793 Kjelvik sogn i Kistrand prestegjeld. Kautokeino prestegjeld ble 1813 Kautokeino sogn i Kistrand prestegjeld. Kautokeino sogn i Kistrand prestegjeld varte fra 1813 til 1851 da det ble Kautokeino prestegjeld. Kautokeino forsamlingshus bygget ca 1650 og Kautokeino kirke bygget 1701. Karasjok sogn i Kistrand prestegjeld varte fra 1813 til 1873 da det ble Karasjok prestegjeld. Karasjok gamle kirke bygget 1807. Porsanger sogneprestembete ble opprettet 1965 da det ble navnebytte fra Kistrand prestegjeld.

- Sogneprester

 • Michael Baade født 1739 Trondheim - død 1799 Vikedal i Rogaland, prest 1775
 • Poul Quist født ca 1768, prest 1799
 • Søren de Fine von Krogh Zetlitz født 1803, prest 1837
 • Jens Otterbech (1868-1921) sogneprest i Kistrand herred 1894-1902

- Lensmenn

 • Morten Annotsen, lensmann i Kistrand ca 1680-ca 1700
 • Jacob Torbensen, lensmann 1793-1794
 • Hans Hansen født 1773 død 1811, Lhensmand / lensmann i Kistrand ca 1795-1811
 • Clemet Erichsen, lensmann 1796
 • Anders Johnsen f ca 1818 i Kistrand, lensmann 1865, boplass Karasjok kirkested
 • Erik August Grape f 1837 Haparanda, lensmann i Kistrand 1878-ca 1904
 • Anton Martin Dahl f 1876 i Lyngen, lensmann ca 1904-1910 i Kistrand, boplass Fyldelven

5. Kilder

6. Lenker

7. Litteratur