Andreas Andreae Barchæus

Is your surname Barchæus?

Research the Barchæus family

Andreas Andreae Barchæus's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Andreas Andreae Barchæus (Troninus)

Swedish: Andreas Barchaeus
Birthdate: (74)
Birthplace: Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: August 10, 1731 (74)
Norberg, Västmanland, Sweden
Place of Burial: Norberg, Västmanland, Sweden
Immediate Family:

Son of Anders Georgii Tronius and Brita Silnæa
Husband of Sophia Andersdotter Paqualin
Father of Helena Beata Barchaea; Gustaf Andreæ Barchæus; Sophia Dalin; Christina Barchaea and Brita Elisabeth Elisabet Barchaea
Brother of Georgius Andreae Troninus; Kerstin Troninus; Brita Troninus and Margareta Andersdotter Tronius

Occupation: Prost i Norberg, kyrkoherde
Managed by: Private User
Last Updated:

About Andreas Andreae Barchæus

About Andreas Barchaeus (svenska)

Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Norberg (med Westanfors till 1811)

Kyrkoherdar

Andreas Barchæus. Född i Gunnilbo 1656. Fadr. And. Troninus, Kyrkoh., dog snart; men till tacksamhet för sorgfällig uppfostran upptog denne son namnet efter sin styffader H. Barchæus. Efter god början i Westerås Stud. i Upsala 1676. Hade haft condition i Landshöfd. Baron Duwalls hus i Fahlun, då han på dess kallelse blef pwgd 28 Aug. 1684. Sedan han 4 år fortfarit i den tjensten, reste han med sin hustru till Finland, att besöka hennes slägt, och straxt efter hemkomsten befordrad till ordin. Pastor wid Westmanlands regimente. Bodde sedan på sin födelseort, till dess han 1696, genom Gen.Majoren Creimers recommendation erhöll Konungens fullmagt på Skultuna pastorat, det han, stadd i skuld, med swårighet följ. år kunde tillträda. Ännu swårare blottställd 1702, då dragons-recrutering fordrades och han såg ingen utwäg för sig. Gjorde derföre ansökning om befrielse, som dock troligen icke lyckades. Hade wäl i Duwallska huset för sin fordna tjenst en fordran af 1,350 daler, men wisste icke om han deraf skulle få ett runstycke. Drog sig fram med nöd till 1767, då han tillträdde dessa församlingar, efter Konungens collationsbref dat. AltRanstadt 27 Oct. 1706. Prost 1719. War Opponens i prestmötet 1698 och Predikant 1701. Med ett respektabelt utseende förenade han mycken insigt, nit och drift i sitt embete; och ett redbart folk, ehuru stundom sträft, kunde icke neka honom aktning och kärlek. Af den stora olyckan, som timade 1727 och i synnerhet träffade kyrkan, pröfwades hans sinnesstyrka hårdt, dock icke så, som det skedt om han wid tillfället warit tillstädes. Den åldrige mannen hade Annandag Pingst 22 Maj förrättat gudstjensten i Westanfors, och war der ännu qwar, då klockaren ifrån Norberg ankom med underrättelsen, att under den starka stormen hade en stor del af byn tillika med den wackra kyrkan af wådeld blifwit antände och i hast på eftermiddagen nedbrunnit. Blott kyrkans skrud, silfwer och penningar kunde räddas. Prostgården hade dock undgått olyckan. Härom skref han sjelf med darrande hand 26 Maj både till Consist. och till Biskopen, som då war i Stockholm. Märkligt är hwad hans måg och Adj. Mag. Nohrborg någon tid förut antecknat i sin almanacha, att han wid återkomsten från en förrättning på långt håll sett en brinnande låga swäfwa öfwer byn och kyrkan, likasom alltsammans stått i brand. Saknande sin sköna kyrka och med bekymmer för dess upprättelse fann Prosten sin ålderdom allt tyngre och dog 30 Aug. 1731. Begrofs 19 Sept. med predikan af Biskopen Doctor Barchius.

Gift 1 Maj 1688 med Sophia Paqualin, dotter af Lagmannen i Finland A. Paqualin och Soph. Stenius. Hon hade under ofriden med sin broder Gustaf, som blef Kronofogde, kommit öfwer till Swerige och war hos Landshöfding Duwall, som gjorde dem ett ståtligt bröllop på Kungsgården. Efter 20 års sängliggande af ålderdomsswaghet död 18 April 1758, 94 år gammal. Begrofs med sedan tryckt predikan af sin dotters måg Mag. Wretlind. Af 9 barn: Helena Beata, g. m. sin faders efterträdare; Sophia, g. m. Commin. Gussarvius i Westanfors och Commin. Dahlin i Garpenberg; Gustaf, Lector och Prost i Skerike; Susanna, ogift; Christina, g. m. Mag. O. Nohrborg, Pastor i Bro; Andreas, Brukspatron; Brita Elisabeth, g. m. Rectorn Mag. Löfgrön i Köping och Prosten Godenius i Malung.
(https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/norberg.shtml#kh15 )


BARCHAEUS, ANDREAS ANDREAE - ANDERS ANDERSSON
(Se vidare sidan 140 i Gösta Hansson & Leon Herzog, Västerås stifts herdaminne. Stiftshistoriskt och stiftsbiografiskt uppslagsverk. II:2 1700-talet. 1990. 1034 sidor.)


http://rossi.se/phpGedView/family.php?famid=F244

view all

Andreas Andreae Barchæus's Timeline

1657
June 29, 1657
Gunnilbo, Västmanland, Sweden
1689
1689
Age 31
Finland
1691
November 1691
Age 34
Gunnilbo, Västmanland, Sweden
1698
July 14, 1698
Age 41
Skultuna, Västmanland, Sweden
1703
1703
Age 45
1708
1708
Age 50
Norberg, Västmanland County, Sweden
1731
August 10, 1731
Age 74
Norberg, Västmanland, Sweden
September 19, 1731
Age 74
Norberg, Västmanland, Sweden
????