Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Svenska präster genom tiderna

Svenska präster genom tiderna

view all

Profiles

 • Biskop Andreas Ambjörnsson Omoenius (1608 - 1684)
  från Skara stifts herdaminne. 57. Mag. Andreas Omoenius, bondeson ifrån Öms by nära Sköfde; fadr. Ambjörn Andersson, modr. Karin Jönsdotter; föddes d. 25 Mars 1608. Började sina studier i Sköfde skola ...
 • Sven Blomberg (1766 - 1820)
  Sven Blomberg , komministern i Berga förs. av Växjö stift, fil doktorn, född 1766-05-15 i Skirö socken, Jönköpings län, död 1820-02-04 i Flattinge Jutagård i Berga socken. Gift 1:o 1799-05-15 i Alsed...
 • Johan Herman Wingqvist (1837 - 1921)
  Johan Herman Wingqvist Gift man (14/5 1869).Källor:* DB, FS* SvensktPorträttArkiv
 • Carl Gustaf Zethræus (1726 - 1784)
  Carl Gustaf Zethræus , komministern i Glanshammars förs., Strängnäs stift, född 1726-04-10 i Lerbäcks socken, Örebro län, död 1784-12-03. Gift 1765-12-29 i Stockholm med Maria Christina Bergengren . ...
 • Olaus Laurentii Zethræus (1696 - 1765)
  Olaus Laurentii Zethræus (1762-1765) f. 1696, bondson från Sätra by i Sköllersta s:n, men icke besläktad med företräd, af samma namn. Studerade i Örebro , i hvars katalog han 1711 kallas: "elegantis...

Svenska präster genom tiderna

Projekt som startades 2012 med målet att samla alla kyrkans män (biskopar, kyrkoherdar, komministrar, kompastorer, teologer, teologiestuderande etc.) i Sverige och alla landskap som tillhört Sverige (exempelvis de i Finland och Baltikum) från reformationen och framåt. En avskrift av personens biografi från herdaminnen (eller annan källa) är uppskattat. Lägg gärna till de präster du har i ditt släktträd och för sedan in dem under nedanstående rubriker (se nederst på sidan hur man gör). Om något är fel - kommentera gärna.

Syftet är att det ska bli enklare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen.

De präster som föreslås ska ha förnamn, patronymikon och efternamn som är normerade; se http://www.genealogi.se/namnnorm.htm. Ha inte olika stavning på ett och samma efternamn - bestäm Dig! Lägg sedan in prästerna under följande rubriker beroende på vilket år de dog (om detta är okänt - efter födelseår). Inga nu levande präster får tas med. På deras profilsida ska stå i vilken församling de verkade i så att man kan hitta dem i respektive herdaminne. Alla samfund är tillåtna (men om de inte tillhört lutherska kyrkan så ska detta stå i deras profil). Prästerna ska ges en gemensam logotyp om de inte har en egen bild på sig själva.

Längre ned på denna sida finns litteraturtips och en länksamling.

1300-tal

 • Be]ro (Björn) SDHK-nr: 3579 Prost i Strängnäs stift
 • Nils Magnusson SDHK-nr: 3579 Prost i Strängnäs stift (1329)
 • Thyrgillus Johannis SDHK-nr: 5633 präst i Strängnäs stift (1348)
 • Richardus Hennichini SDHK-nr: 5646 präst i Strängnäs stift (1348)
 • Nicolaus Petri SDHK-nr: 6916 präst i Strängnas stift (1355)
 • Johannes Henrici, SDHK-nr: 7036 präst i Strängnas stift (1356)
 • Johannes Thorstani SDHK-nr: 8213 präst i Strängnas stift (1362)
 • Laurentius Mathie SDHK-nr: 8919 präst i Strängnas stift (1366-69) även känd som Lars Matsson.
 • Olof, kallad ”Biruid” SDHK-nr: 10096 präst i Strängnas stift och och drottning Margaretas av Sverige notarie (1371)
 • Lars Mattiasson, SDHK-nr: 9525 präst i Strängnäs Påvlige notarie (1396)

1400-tal

 • Olof Örstig, SDHK-nr: 20146 kanik i Strängnäs (1423)
 • herr Hans, kanik i Strängnäs stift SDHK-nr: 22294
 • Johan Eriksson SDHK-nr: 42194 präst i Strängnäs stift (1470)
 • Lars Esbjörnsson SDHK-nr: 42198 präst och ordensbroder i Johanniterklostret (i Eskilstuna) i Strängnäs stift (1470)
 • Erik Olofsson SDHK-nr: 42204 präst i Uppsala (1471) tidigare kyrkoherde i Noraskog i Strängnäs stift.
 • Peter Ingemarsson SDHK-nr: 42228 präst i Strängnäs stift (1474)
 • Johan Siggesson SDHK-nr: 42267 präst i Strängnäs stift (1476)
 • Ragnvald Larsson SDHK-nr: 42285 präst i Strängnäs stift (1479)
 • Mattias Nilsson SDHK-nr: 42330 präst i Strängnäs stift (1484)
 • Laurencius Kanuti SDHK-nr: 32321 präst i Strängnäs stift (1489)
 • Nils Petersson SDHK-nr: 42388 präst i Strängnäs stift (1494)
 • Olof Eriksson SDHK-nr: 42403 kyrkoherde i Öja i Strängnäs stift (1496)
 • Lars Johansson SDHK-nr: 42413 präst från Strängnäs stift (1499)
 • Nils Magnusson SDHK-nr: 42423 präst i Strängnäs stift (1500)
 • Erik Björnsson SDHK-nr: 42423 präst i Strängnäs stift (1500)
 • Peter Larsson SDHK-nr: 42423 präst i Strängnäs stift (1500)

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal

1900-tal

2000-tal

[none]

Svenska präster i Nya Sverige

Prästerna Erik Björk, Anders Rudman och Johan Aurén sändes 1696 av Karl XI till Nya Sverige. Erik Björk återvände till Sverige medan Rudman och Aurén stannade i USA.

1703-1786

Trinity Church (Swedesboro, New Jersey)

Gloria Dei (Philadelphia)

 • Johannes Campanius (Holm) (1646-1648) Dedicated the original church at Tinicum Fama 1642 to NSw => Svanen 1648 to Stockholm Wiki
 • Lars Carlsson Lock (1648-1677)
 • Jacob Fabritius (1677-1691)
 • Andreas Rudman (1697-1702) Built Gloria Dei Church and buried on Church grounds
 • Andreas Sandel (1702-1719)
 • Jonas Lidman (1719-1730)
 • Johan Eneberg (1730-1733) Placed the baptismal font in Gloria Dei (1731)
 • Gabriel Falk (1733) Deposed
 • John Dylander (1737-1741) Buried in Gloria Dei Church; preached in German
 • Gabriel Näsman (1743-1750) Controversy over Moravians & German
 • Olof Parlin (1750-1757) Buried in Gloria Dei Church
 • Karl Magnus Wrangel (1759-1768) Powerful & popular speaker; attracted large crowds
 • Anders Göransson (1768-1779)
 • Matthias Hultgren (1780-1786)
 • Nicholas (Nils) Collin (1786-1831) Friend of Ben Franklin, lightening rod system installed in church building

Länkar

Litteraturtips

 • Wetterberg, Gunnar, Prästerna, Albert Bonniers förlag, Stockholm. ISBN-9789100190781

Hur man för in präster

 • Gå in på "Om" (förstasidan på projektet) - Redigera (ovan loggan).
 • Gå till det århundrande prästen avled (om detta årtal inte finns - välj under det århundrade han levde under ungefär).
 • Leta i alfabetisk ordning på efternamnet (alltså ej i första hand patronymikon!) och för in prästen på rätt plats.
 • Börja med att hoppa ner en rad från närmast föregående präst.
 • Kopiera nedanstående textrad och fyll i uppgifterna:
 • [Geni_Link Efternamn, Förnamn Patronymikon (Född-Död)] (se tecknen under redigera-sidan)
 • Länken hittar du på prästens profilsida. Kopiera den och klistra in istället för Geni_Link.
 • Födelseår och dödsår står inom parentes (om årtalet är ungefärligt skriv ett "c" direkt framför årtalet).
 • Glöm inte att trycka på SPARA när Du är klar!

Näste präst att föra in (se nya profiler till höger)

Svenska präster genom tiderna

Projekt som startades 2012 med målet att samla alla kyrkans män (biskopar, kyrkoherdar, komministrar, pastorer, teologer, teologiestuderande etc.) i Sverige och alla landskap som tillhört Sverige (exempelvis de i Finland och Baltikum) från reformationen och framåt. En avskrift av personens biografi från herdaminnen (eller annan källa) är uppskattat. Lägg gärna till de präster du har i ditt släktträd och för sedan in dem under nedanstående rubriker (se nederst på sidan hur man gör). Om något är fel - kommentera gärna.

Syftet är att det ska bli enklare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen.

De präster som föreslås ska ha förnamn, patronymikon och efternamn som är normerade; se http://www.genealogi.se/namnnorm.htm. Ha inte olika stavning på ett och samma efternamn - bestäm Dig! Lägg sedan in prästerna under följande rubriker beroende på vilket år de dog (om detta är okänt - efter födelseår). Inga nu levande präster får tas med. På deras profilsida ska stå i vilken församling de verkade i så att man kan hitta dem i respektive herdaminne. Alla samfund är tillåtna (men om de inte tillhört lutherska kyrkan så ska detta stå i deras profil). Prästerna ska ges en gemensam logotyp om de inte har en egen bild på sig själva.

Längre ned på denna sida finns litteraturtips och en länksamling.

1300-tal

 • Be]ro (Björn) SDHK-nr: 3579 Prost i Strängnäs stift
 • Nils Magnusson SDHK-nr: 3579 Prost i Strängnäs stift (1329)
 • Thyrgillus Johannis SDHK-nr: 5633 präst i Strängnäs stift (1348)
 • Richardus Hennichini SDHK-nr: 5646 präst i Strängnäs stift (1348)
 • Nicolaus Petri SDHK-nr: 6916 präst i Strängnas stift (1355)
 • Johannes Henrici, SDHK-nr: 7036 präst i Strängnas stift (1356)
 • Johannes Thorstani SDHK-nr: 8213 präst i Strängnas stift (1362)
 • Laurentius Mathie SDHK-nr: 8919 präst i Strängnas stift (1366-69) även känd som Lars Matsson.
 • Olof, kallad ”Biruid” SDHK-nr: 10096 präst i Strängnas stift och och drottning Margaretas av Sverige notarie (1371)
 • Lars Mattiasson, SDHK-nr: 9525 präst i Strängnäs Påvlige notarie (1396)

1400-tal

 • Olof Örstig, SDHK-nr: 20146 kanik i Strängnäs (1423)
 • herr Hans, kanik i Strängnäs stift SDHK-nr: 22294
 • Johan Eriksson SDHK-nr: 42194 präst i Strängnäs stift (1470)
 • Lars Esbjörnsson SDHK-nr: 42198 präst och ordensbroder i Johanniterklostret (i Eskilstuna) i Strängnäs stift (1470)
 • Erik Olofsson SDHK-nr: 42204 präst i Uppsala (1471) tidigare kyrkoherde i Noraskog i Strängnäs stift.
 • Peter Ingemarsson SDHK-nr: 42228 präst i Strängnäs stift (1474)
 • Johan Siggesson SDHK-nr: 42267 präst i Strängnäs stift (1476)
 • Ragnvald Larsson SDHK-nr: 42285 präst i Strängnäs stift (1479)
 • Mattias Nilsson SDHK-nr: 42330 präst i Strängnäs stift (1484)
 • Laurencius Kanuti SDHK-nr: 32321 präst i Strängnäs stift (1489)
 • Nils Petersson SDHK-nr: 42388 präst i Strängnäs stift (1494)
 • Olof Eriksson SDHK-nr: 42403 kyrkoherde i Öja i Strängnäs stift (1496)
 • Lars Johansson SDHK-nr: 42413 präst från Strängnäs stift (1499)
 • Nils Magnusson SDHK-nr: 42423 präst i Strängnäs stift (1500)
 • Erik Björnsson SDHK-nr: 42423 präst i Strängnäs stift (1500)
 • Peter Larsson SDHK-nr: 42423 präst i Strängnäs stift (1500)

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal

1900-tal

2000-tal

[none]

Svenska präster i Nya Sverige

Prästerna Erik Björk, Anders Rudman och Johan Aurén sändes 1696 av Karl XI till Nya Sverige. Erik Björk återvände till Sverige medan Rudman och Aurén stannade i USA.

1703-1786

Trinity Church (Swedesboro, New Jersey)

Gloria Dei (Philadelphia)

 • Johannes Campanius (Holm) (1646-1648) Dedicated the original church at Tinicum Fama 1642 to NSw => Svanen 1648 to Stockholm Wiki
 • Lars Carlsson Lock (1648-1677)
 • Jacob Fabritius (1677-1691)
 • Andreas Rudman (1697-1702) Built Gloria Dei Church and buried on Church grounds
 • Andreas Sandel (1702-1719)
 • Jonas Lidman (1719-1730)
 • Johan Eneberg (1730-1733) Placed the baptismal font in Gloria Dei (1731)
 • Gabriel Falk (1733) Deposed
 • John Dylander (1737-1741) Buried in Gloria Dei Church; preached in German
 • Gabriel Näsman (1743-1750) Controversy over Moravians & German
 • Olof Parlin (1750-1757) Buried in Gloria Dei Church
 • Karl Magnus Wrangel (1759-1768) Powerful & popular speaker; attracted large crowds
 • Anders Göransson (1768-1779)
 • Matthias Hultgren (1780-1786)
 • Nicholas (Nils) Collin (1786-1831) Friend of Ben Franklin, lightening rod system installed in church building

Länkar

Litteraturtips

 • Wetterberg, Gunnar, Prästerna, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2022. ISBN-9789100190781

Hur man för in präster

 • Gå in på "Om" (förstasidan på projektet) - Redigera (ovan loggan).
 • Gå till det århundrande prästen avled (om detta årtal inte finns - välj under det århundrade han levde under ungefär).
 • Leta i alfabetisk ordning på efternamnet (alltså ej i första hand patronymikon!) och för in prästen på rätt plats.
 • Börja med att hoppa ner en rad från närmast föregående präst.
 • Kopiera nedanstående textrad och fyll i uppgifterna:
 • [Geni_Link Efternamn, Förnamn Patronymikon (Född-Död)] (se tecknen under redigera-sidan)
 • Länken hittar du på prästens profilsida. Kopiera den och klistra in istället för Geni_Link.
 • Födelseår och dödsår står inom parentes (om årtalet är ungefärligt skriv ett "c" direkt framför årtalet).
 • Glöm inte att trycka på SPARA när Du är klar!

Näste präst att föra in (se nya profiler till höger)