Biskop Thomas Cortsen Wegner

Is your surname Wegner?

Research the Wegner family

Biskop Thomas Cortsen Wegner's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Biskop Thomas Cortsen Wegner

Birthdate:
Birthplace: Malmøhus, Lund, Skåne, Sweden
Death: December 13, 1654 (66)
Stavanger, Rogaland, Norge (Norway)
Place of Burial: Stavanger domkirke, Stavanger, Rogaland, Norway
Immediate Family:

Son of Cort Wegner and Ellen Thomasdatter Lund
Husband of Anna Christensdatter Wegner; Cecilie Jakobsdatter Brender and Anna Christensdatter Trane
Father of Anna Tomasdatter Wegner; Mette Thomasdatter Wegner; Cort Thomasson Wegner; Ellen Thomasdatter Wegner; Thomas Thomasson Wegner and 7 others

Occupation: Biskop i Stavanger
Managed by: Private User
Last Updated:

About Biskop Thomas Cortsen Wegner

Thomas Cortsønn Wegner (født 23. april 1588, død 13. desember 1654) var biskop i Stavanger. Han var født i Lund i Skåne og ble utdannet i Danmark. Han ble utnevnt til biskop i 1627. Som biskop sørget for å få forandret Stavanger stifts grenser som hadde bestått i 500 år. Thomas var gift to ganger, først med Cecilie Jakobsdatter Brender (f.1600, d.1628) , så med Anna Christensdotter Thrane. (født 1611). Han fikk til sammen 15 barn med sine to koner og syv av dem ble prester eller prestekoner over hele stiftet. Thomas Cortsønn Wegner var biskop i Stavanger frem til sin død i 1654.


I 1627 ble wegner beskikket til biskop over stavanger stift og var det til sin død i 1654.


Biskop i Stavanger.

11 barn m. Anne Thrane.

Kilder:

-Ole Nielsens slektsbok fra 1975.

-Ætt og heim, (H. Vetrhus), 1955, side 148.

-Torvastad bygdebok, 1979, side 236.


Tomas Cortsen Wegner, sønn av Cort Wegner og Elline Tomasdatter, ble født den 23 apr 1588 i Lund, Sverige og døde den 13 des 1654 i Stavanger 66 år gammel.

Tomas Cortsen Wegner var biskop i Stavanger bispedømme fra 1627 til 1654. I februar 1611 ble han ordinert til kapellan ved Vor Frue Kirke, og i 1614 ble han øverste kapellan. I 1617 dro han til Kallundborg som sogneprest, men ett år ble han kalt til sogneprest ved Nicolai Kirke i København. I 1627 ble han beskikket til biskop over Stavanger stift. Han la stor vekt på å styrke katekismeundervisningen blant de unge, og han underviste personlig disiplene i katedralskolens øverste lektie i hebraisk. I 1648 gav han ut sin katekisme for Stavanger stift.

Wegner tok sine visitasplikter alvorlig, og reiste mye i det vidstrakte stift. Han sørget da også for å få forandret Stavanger stifts grenser som hadde bestått i 500 år. Han hadde også interesser utenfor det geistlige, bl.a. for naturhistorie. Dette bekreftes også av at han brevvekslet med den lærde legen Ole Worm, og på hans oppfordring samlet Wegner 25 runeinnskrifter fra Stavanger stift, og fikk tolket dem, til bruk i Worms store runeverk.

Han sørget også for vedlikehold av Stavanger Domkirke, som ikke var i særlig god forfatning. I 1645-46 fikk han satt inn fire nye vinduer på nordsiden av Domkirken. I 1648 reiste han til Christiania og deltok i hyllingen av kong Frederik II.

På graven hans ble det lagt en stor gravstein, ca. 2 m lang og 2 m bred. Tre fjerdedeler av denne er

bevart, og er nå på Stavanger Museum.

Han var gift 2 ganger: med Cecilie Jakobsdtr. Bender og med Anna Christensdtr. Trane. Da Tomas og Anna giftet seg, var selveste kong Christian IV med i bryllupet. Han hadde 5 barn med sin første kone og 10 barn med andre. [%C3%86tt og Heim 1948 og 1968]

I 1633 brant Wegners residens, han mistet hus og gård og alt han eide (bybrannen 20. september?). Kongen befalte straks lensherren i Stavanger å la bispegården gjenoppbygge.

[http://home.online.no/~kehenri/lokhist.htm]

• Han arbeidet som Biskop i Stavanger bispedømme fra 1627 til 1654.

Tomas giftet seg med Cecilie Jakobsdtr Brender i 1612.

Tomas giftet seg deretter med Anna Christensdatter Trane ca 1629.

Barn i dette ekteskapet var:

i. Tomas Tomassen Wegner ble født den 7 jan 1631 i Stavanger og døde i 1688 i Torvastad, Karmøy 57 år gammel. Tomas giftet seg med Anna Lauritsdatter. Tomas giftet seg deretter med Anna Villumsdatter Guldager. De var barnløse.

ii. Cecilie Tomasdatter Wegner ble født den 7 jan 1632 i Stavanger og døde i 1692 60 år gammel. Cecilie giftet seg med Jonas Rasmussen Suldal.

iii. Anna Tomasdatter Wegner d.e. Anna giftet seg med Bjørn Christensen Løw.

iv. Anna Tomasdatter Wegner d.y. ble født i 1641 i Stavanger. Anna giftet seg med prest Daniel Nilsen Lister.


Thomas Cortsen Wegner 1588-1654 var biskop ved Stavanger Domkirke i tida 1627-1654. Han var sønn av Cort Wegner, Lund i Sverige, se stamtavle i Stavanger Borgerbog. Han var gift med Anna Christendtr. Trane som va datter av Stavanger rikeste og mektigste "mann på den tiden, Christen C hristensen Trane, født i Viborg i Danmark i 1533.

I "by i kamp", side 147 er bilde av Wegners gravsten. Denne oppbevares av Stavasnger Museum i fjellageret på Rennesøy.

Biskop Wegner ble etterfulgt av Marcus Humble som ble gift med hans enke, Anna Christensdtr. Det henger et EPITAFIUM (minnetavle i en kirke over en avdød med vedkommendes portrett) i Stavanger Domkirke hvor også Anna er avbildet med sin familie i 2. ekteskap.

Anna's søster, Elisabeth ble gift med lensherrefullmektig, reder, rådmann, borgermester og toller, Søfren Persen Godtzen. De har gitt 2 lysestaker og en lyskrone i messing til Domkirken (avbildet på side 110)

Jeg har skrevet mer om *Christen Trane fra "En by i kamp" av Johannes Elgvin, 1956.

I streiftog gamle Stavanger" av Arne Bang Andersen, fremgår det at Trane antagelig hadde sitt hus på Torvet hvor Hauge's hus står idag.

Se forøvrig i mitt eksemplar av slektsboken min som er laget i 3 x.

Jeg har eksemplar 3


Biskop i Stavanger. Kilde: nermo.org


Ætt og heim, Rogaland historie- og ættesogelag 1948, side19, nr. 1

WEGNER

1. Tomas Cortsen Wegner, biskop i Stavanger stift 1627-1654, var f. 23. april 1588 i Lund i Skåne av foreldre Cort Wegner og Elline Tomasdtr., og døydde i Stavanger 12. desember 1654. På grava hans vart lagd ein svær gravstein, mest 2 m lang, og kring 1,2 m breid. Tri fjerdepartar av steinen er nå å sjå på framsida av Stavanger Museum. Innskrifta er slik:

MORS DORMIT SUB HOCTVMVLO VIR AD MODUM REVERENDVS CLARISSIMVS ET DOCTISSIMUS DNS M: THOMAS CONRADI WEGNERVS EPISCOPVS OLIM DIOECESIS STADANGRIENSIS VIGI LANTISSIMVS QVI PIE DOMINO OB DORMIVIT XII DECEMBRIS ANNO MDCLIV

I sanning ei strålande innskrift. Dei sparde ikkje på sterke adjektiv i dei dager.

Wegner var gift 2 gonger: 1) Cecilie Jakobsdtr. Bender, truleg død i Danmark kring 1626-27. 2) Anna Christensdtr. Trane f. 1611, død 1694, grl. 28. november, dotter til borgar og handelsmann Christen Christensen Trane og Anna Jensdtr., som vart gifte 29. juli 1607, og sjølve kong Christian den IV var med i brudlaupet. Då Wegner vart gift 2. gong i 1629, har han nok spandert på brura si ei fin sylvkanne på 53 lodd sylv. Denne kanna kom seinare ut or slekta og hamna på Horve i Ims. I sk. 24. september 1735 etter Jon Jakobsen Horve, vert n. ei sylvkanne på 53 lodd merka: <<Anna N. C. Thomisses, 1629, Thomes Wegner.>> Wegner hadde 5 born med 1. kona. Tri av desse var med faren til Norge. Det var Elen, seinare prestekona i Lye på Jæren, Mette, g. m. 1) rådmann Povel Knudsen i Stavanger, 2) Bjørn Bjørnsen i Dirdal av Mæleætta, og Cort, seinare prest i Mandal.

Med Anna Trane hadde han 10 born: a)Tomas f. 7. januar 1631, død 4. september 1688, prest i Torvastad 1670-88, g. m. 1) Anna Lauritsdtr. Galtung. 2) Anna Villumsdtr. Guldager. b) Cecilie f. 7. januar 1632, g. kring 1650 m. Jonas Rasmussen Suldal, prest i Strand og Høle. Ho vart grl. 26.september 1692. c) Susanne, f. 3. november 1636, grl. i Stavanger 16. mai 1699, 63 år. G. m. 1) Falk Jensen, fut på Jæren, 2) Hans Knudsen Bang, kapitelsfut. d) Jens, f. 3 juli 1634, død i Suldal 17. juni 1710, ugift. e) Anna, f. 20. juni 1639, grl. på Rennesøy 3. juni 1706, g. m. Bjørn Christensen Løv, prest i Rennesøy, død 1693, f. i Bergen av skreddar-borgar Christian Madsen og Elin Botolfsdtr. f) Christen, f. kring 1640? ukjend seinare. g) Anna Trane, f. 24. november 1641, g. m. Daniel Nilsen Lister, prest i Vanse. h) Christen, f. 14. mai 1643, g. i Rennesøy 6. oktober 1679 m. Marie Danielsdtr. Hofmann. i) Jakob, f. 13. juni 1645, sjå nedanføre. j) Bertel, f. 4. oktober 1649, grl. 4. november 1737, gjestgjevar i Jelsa, og g. m. Karen Knudsdtr. Friis.

Anna Trane vart oppatt gift med neste biskopen, Marcus Christensen Humble, f. 1601, død 8. april 1661. Deretter fekk ho garden Ims i Høle til enkjesete. Garden høyrde den gong til Christiansand bispestol. Kongebrev av 17. juni 1662: <<Anne Christensdtr., enke etter mag. Thommis Cortsen, forrige biskob over Stavanger stift, fikk brev på gården Ims i Høgsfjord.>> Same dag fekk ho brev på 1 dlr. av kvar kyrkje i Stavanger len. 18. juni 1662 fekk ho konfirmasjon på garden Kvam i Årdal (Strand). Ho døydde i 1694 som før nemnd.

view all 32

Biskop Thomas Cortsen Wegner's Timeline

1588
April 23, 1588
Malmøhus, Lund, Skåne, Sweden
1615
1615
Stavanger, Rogaland, Norge