Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Dette prosjektet omhandler kun prester i Den Norske Kirken fra 1537 luthersk trossamfunn og til i dag. I annet prosjekt er omtalt prester i Norge før reformasjonen 1537 katolsk trossamfunn.

Den norske kirke, luthersk trossamfunn, inntil 1969 offisielt kalt statskirken, er den offentlige kirken i Norge. Ved reformasjonen i 1537 innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med den katolske kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og den dag i dag er Den norske kirke fremdeles en statskirke, underlagt storting og regjering. Norges konge er dermed kirkens symbolske leder. Gjennom kirkelig statsråd og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har regjeringen ansvar for administrasjonen av kirken. Med en episkopal-synodal organisasjonsstruktur framstår Den norske kirke også som et trossamfunn.

I linkene til dette prosjektet er også prester i Jemtland tatt med fordi dette området var en del av Norge fra 1177 - 1202 og 1570 - 1645.

Bispedømmene er - nevnt etter de fem første bispesetenes historiske rang, deretter etter alder:

* Nidaros bispedømme
bispesete i Trondheim. Nidaros domprosti, i Trondheim sentrum, er fra oktober 2011 tilsynsområde for Bispemøtets preses. Bispedømmet dekker Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker. Biskoper: preses i Nidaros Helga Haugland Byfuglien (fra oktober 2011), biskop i Nidaros Herborg Finnset. Gå til Prester i Norge / Nidaros bispedømme

* Bjørgvin bispedømme bispesete i Bergen. Bispedømmet dekker Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Biskop: Halvor Nordhaug. Gå til Prester i Norge / Bjørgvin bispedømme

* Oslo bispedømme bispesete i Oslo. Bispedømmet dekker Oslo, Asker og Bærum kommuner. Biskopen i Oslo har også tilsyn med Døveprostiet og Feltprestkorpset. Biskop: Ole Christian Mælen Kvarme.

* Stavanger bispedømme bispesete i Stavanger. Bispedømmet dekker Rogaland fylke. Biskop: Erling Pettersen.

* Hamar bispedømme bispesete i Hamar. Bispedømmet dekker Oppland og Hedmark fylker. Biskop: Solveig Fiske.

* Nord-Hålogaland bispedømme bispesete i Tromsø. Bispedømmet dekker Troms og Finnmark fylker og Svalbard. Biskop: Per Oskar Kjølaas. Gå til Prester i Norge / Nord-Hålogaland bispedømme

* Agder og Telemark bispedømme bispesete i Kristiansand. Bispedømmet dekker Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Biskop: Olav Skjevesland.

* Tunsberg bispedømme bispesete i Tønsberg. Bispedømmet dekker Buskerud og Vestfold fylker. Biskop: Laila Riksaasen Dahl.

* Sør-Hålogaland bispedømme bispesete i Bodø. Bispedømmet dekker Nordland fylke. Biskop: Tor Berger Jørgensen. Gå til Prester i Norge / Sør-Hålogaland bispedømme

* Borg bispedømme bispesete i Fredrikstad. Bispedømmet dekker Østfold og Akershus fylker, med unntak av Asker og Bærum kommuner. Biskop: Helga Haugland Byfuglien (til oktober 2011).

* Møre bispedømme bispesete i Molde. Bispedømmet dekker Møre og Romsdal fylke. Biskop: Ingeborg Midttømme.

Kilder

Trondhjems reformats av 1589

Henrich Adelaer i Finnmark 1690

Ekstraskatten 1762 hele Norge

Kirkebøker i hele Norge

Folketellinger i hele Norge

Litteratur

Andre opplysninger