Elisabeth van Egmond, vrouwe van Bronkhorst

public profile

Is your surname van Egmond?

Research the van Egmond family

Elisabeth van Egmond, vrouwe van Bronkhorst's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

About Elisabeth van Egmond, vrouwe van Bronkhorst

(2) maart 1483

tot Graeff,( op ten sonnendach oculi, den twelfsten dach van merte 1483. N.B. De sonnendach oculi viel in 1483 niet op 12.03 doch op 02.03) Meester Henrick van Lottum, pastoor te Boxstell, Henrick van Hoenselair, Wijchgart then Hoeve, Wolter van Delen, de jonge, Johannes die Man en Arnt Vischer doen uitspraak in de geschillen tussen Johan, heer van Egmondt en Bair, ridder, Ffrederick van Egmondt, heer van Ysselsteyn en Bueren, ridder, en Wilhelm van Egmondt, heer van Haeps en Meer, over de goederen die hen van wijlen de heer en de vrouwe van Egmondt, hun vader en moeder, zijn aanbestorven.

Opmerking: (Elisabeth van Egmond), vrouwe van Bronkhorst, wordt bij de verdeling toegewezen:

  • De hof te Laickemont.
  • Een jaarrente van 200 Rijnse guldens uit goederen in de Overbetuwe.
  • Een jaarrente van 100 Rijnse guldens uit goederen te Driel.
  • Een derde gedeelte van het onvergulde zilverwerk.

26 december 1483:

Willem, broeder van Egmondt, heer van Hoips, enz. oorkondt dat hij, overeenkomstig het magescheid tussen Johan, heer van Egmondt, enz. en Ffrederick, broeder van Egmondt, heer Van Yselsteyn, ridders, zijn broers, en hem, aan Elizabeth, dochter van Egmondt, vrouwe van Bronchorst, hun zuster, de hof te Laickemont met alle toebehoren, alsmede de goederen in de Overbetuwe, verpacht aan Macharius die Hert, en een jaarrente van 50 Rijnse guldensa heeft overgedragen.

24 mei 1485

Ffrederick, broeder van Egmont, heer van Yselsteyn, Bueren, Bosinchem en het land van Cranendonck, oorkondt dat hij een bloedrode, met parels bestikte, kapmantel en een rood fluwelen bovenkleed, die bij de vrouw van Evert Baers te Nymegen in bewaring waren gegeven, aan (Elisabeth van Egmond, vrouwe) van Bronchorst, zijn zuster, heeft gegeven.

26 november (14)97

(des anderen nae Catrijne virginis, 97) K(arel van Egmond, hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen), oorkondt dat hij de, door wijlen Gysbrecht, heer van Bronchorst en Borcloe, aan Elizabeth van Egmont, diens weduwe, echtgenote van Jan van Boickhaven (= Jan van der Aa, heer van Bokhoven), zijn nicht, nagelaten jaarrenten, daar zij vijand van hem en het land van Gelre is, verbeurd heeft verklaard en aan Vrederick, heer Van Bronchorst en Borcloe, daar hij vriend van hem en het land van Gelre is, heeft gegeven.

8 oktober 1498

( op ten achsten dach der maent van octobri, 1498) Arnt Monix en Matheeus Kuyst, schepenen van 's-Hertogenbossche, oorkonden dat in de geschillen tussen Margriet (van Culemborg) van Meer, weduwe van heer Willem van Egmondt, heer van Meer, Hoeps, enz. enerzijds, en Jan (Jannen) van der Aa, heer van Buchoven, echtgenoot en voogd van Elisabeth (Lysbeth) (van Egmond) van Bronchorst, anderzijds, over een rente van 50 gulden van Elisabeth voornoemd uit de renten in de Overbetau (Overbetou, Overbetouwe) van Willem voornoemd, door heer Frederick van Egmondt, graaf van Bueren en Lederdamme, heer van Yselsteyn, Cranendonck, enz. hun zwager respectievelijk broeder, als hoofdscheidsman, en door Pancraes Smeets, priester, en Willem van Os, scheidslieden voor Margriet voornoemd, en Jannen van Vladeracken en Jannen van Arkel, scheidslieden voor Jan voornoemd, uitspraak is gedaan, waarbij Margriet voornoemd aan Elisabeth voornoemd, voor alle schade die zij aan de rente heeft geleden, 100 kronen, alsmede voor de rente , over 1489 en 1490, 100 gulden zal betalen.

April 1522

(up ten .....dach in april, 1522) Johan van der Aa, vrijheer van Boechoven, en Elisabeth van Egmondt, (vrij-)vrouwe van Boechoven, oorkonden dat zij, uit handen van Bernt van Voerden, Jan die Ryche en Heynrich ....., de vierde en laatste termijn, ter grootte van 2750 keurvorster gulden, van de duwarie, ter grootte van 5500 keurvorster gulden, aan Elisabeth voornoemd door Gysbrecht van Bronchorst en Borckloe toegezegd, namens Mette van den Berge, vrouwe van Bronchorst en Borckloe, weduwe, hebben ontvangen en dat zij Mette voornoemd en Joost, heer van Bronchorst en Borckloe, haar zoon, alsmede Johan en Frederick van Twyckloe, ....en ....van Reede, en Seyn van Dordt, borgen , van de duwarie voornoemd hebben gekweten.

22 september 1529

Gysbert Zas, pauselijk en keizerlijk notaris bij het bisdom Utrecht, instrumenteert dat Elisabeth van Egmondt, vrouwe van Boeckhoeven, met toestemming van heer Jan van der Aa, vrijheer van Boeckhoven, haar echtgenoot, de jaarrente van 50 Rijnse guldens, haar verschuldigd, door (Oswald,) graaf van den Berch, haar neef, uit haar vaderlijke nalatenschap, na haar dood aan Lubbart Torck, heer van Hemert, haar neef, heeft vermaakt. Getuigen: Gerret Petersz., pastoor van Woensel, en Willem Dobbe.

9 augustus (1540)

( augusto, d., IX, in profesto sancti Laurentii..) Daags voor het feest van de H. Laurentius stierf de Edelvrouwe van Bokhoven, Vrouwe Elisabeth van Egmond, zoals hierboven ( 24 maart) daags voor het feest van Maria Boodschap staat vermeld.

21 maart 1541

(tot Gorinchem op ten een ende twyntichsten dach in meert, 1541, nae t gemeyn scriven des hoefs van Utrecht.) Jan Hendricksz., notaris, instrumenteert dat Gielis Petersz., kapelaan van wijlen (Jan van der Aa) en wijlen (Elisabeth van Egmond), heer en vrouwe van Buchoven, op verzoek van (Oswald), graaf van Bergh, getuigenis heeft afgelegd omtrent de laatste wil van Elisabeth van Egmont, weduwe van heer Jan van der Aa, vrijheer van Buchoven. Getuigen: Meester Henrick Elbertsz. van Boemel, officiaal van de proost van Aernem in de landen van Arkel, Hokelom, Leerdam en Spiick, en meester Michiel Meyninck Ariaensz., kanunnik te Gorinchem.

20 mei 1541

Georgen van Egmondt, bisschop van Utrecht, oorkondt, mede namens (Josina van Egmond,) weduwe van (Jan van) Wassener, en (Johanna van Egmond,) weduwe van (George Schenk, vrouwe) van Toutenborch, zijn zusters, erfgenamen van Elizabeth, dochter van Egmondt, vrouwe van Bronckhorst en later van Bockhaven (Bokhoven), dat Oeswaelt, graaf van den Bergh, de helft van de hofstede Frynenstein met alle toebehoren, Elizabeth voornoemd aangekomen van heer Willem, broeder van Egmondt, heer van Haips, zijn oom, van hem heeft ingelost.

17 augustus 1541

Wilhem Turck, heer van Nijenroeden, enz., oorkondt dat hij Gijsbert van Tijel heeft gemachtigd het goed Vriennensteijn, hem aanbestorven van Elizabeth van Egmondt, zijn tante, van Willem, hertog van Gelre, Guijlich, Cleve en Bergfhe, graaf van de Marck, Zutphenen en Ravensberegh, heer van Ravensteijn, ten Zutphense rechten in leen te ontvangen. Getuigen: Johan van Rossem, heer van Broeckhuijsen en raad van de hertog, en Adriaen van Rossem, schout van Tijell, leenmannen van Gelre.

view all

Elisabeth van Egmond, vrouwe van Bronkhorst's Timeline

1456
1456
1540
August 9, 1540
Age 84