Fredrik Stang Lund

public profile

您也姓Stang Lund吗?

考证Stang Lund氏源流

Fredrik Stang Lund的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Fredrik Stang Lund

Fredrik Stang Lund (født 17. november 1859 i Kristiania, død 13. juni 1922 i Stockholm) var en norsk advokat og statsråd for partiet Venstre.

14. oktober 1895 ble han utnevnt til statsråd både for revisjonsdepartementet og finansdepartementet i Francis Hagerups første regjering. Han ble avløst fra finansministerposten allerede etter to uker, men fortsatte som revisjonsminister frem til november 1896. Deretter var han medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm til 1. august 1897, da han ble utnevnt til arbeidsminister. Denne posten hadde han frem til regjeringens fall 16. februar 1898.

Stang Lund var ordfører i Oslo fra 1. januar 1895 til han 14. oktober ble utnevnt til statsråd.

Stang Lund tok juridisk embetseksamen i 1881 og studerte formuerett i Berlin, Paris og München. Han ble høyesterettsadvokat i 1885 og gikk i kompaniskap med advokat Einar Løchen i 1889 etter å ha drevet eget firma siden 1886. Brødrene Herman Lund og Jens Michael Lund ble opptatt som kompanjonger i henholdsvis 1891 og 1910.

Stang Lund ble fast ekstraordinær høyesterettsassessor i 1898, men etter bare noen måneder gikk han tilbake til sin advokatvirksomhet. Han var med å stifte Den norske Saksførerforening i 1908 og var formann i foreningens hovedstyre 1916–1922.

Som forsvarer i store straffesaker ble hans navn kjent over hele landet. Blant annet forsvarte han Christian Krohg som ble anmeldt for krenkelse av sedeligheten etter utrgivelsen av roman «Albertine». Viktig var også Stang Lunds arbeid i flere komiteer som forberedte lovarbeider, blant annet foreldelsesloven av 1896. Senere ble han også formann for komitéen som utarbeidet forslag til lov om utilbørlig konkurranse.

Fredrik Stang Lund utga i 1916 boken «Sakfører-gjerningen», basert på tre forelesninger som han holdt ved Universitetet i Oslo. Patentingeniøren Alfred J. Bryn hadde et utstrakt samarbeid med Stang Lund på det industrielle rettsverns område og tilegnet ham sin bok «Varemerket» med følgende ord:

  • Som menneske aldri dommer, som dommer alltid menneske

Han ble i 1896 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Han var sønn av sogneprest Jens Michael Lund og Laura Stang (datter av advokat og statsminister Frederik Stang og søster av advokat og senere statsminister Emil Stang). Han ble i 892 gift med Ingeborg Nicoline Midelfart.

Eksterne Lenker

Fredrik Stang Lund (født 17. november 1859 i Kristiania, død 13. juni 1922 i Stockholm) var en norsk advokat og statsråd for Venstre.

14. oktober 1895 ble han utnevnt til statsråd både for revisjonsdepartementet og finansdepartementet i Francis Hagerups første regjering. Han ble avløst fra finansministerposten allerede etter to uker, men fortsatte som revisjonsminister frem til november 1896. Deretter var han medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm til 1. august 1897, da han ble utnevnt til arbeidsminister. Denne posten hadde han frem til regjeringens fall 16. februar 1898.

Stang Lund var ordfører i Oslo fra 1. januar 1895 til han 14. oktober ble utnevnt til statsråd. Stang Lund tok juridisk embetseksamen i 1881 og studerte formuerett i Berlin, Paris og München. Han ble høyesterettsadvokat i 1885 og gikk i kompaniskap med advokat Einar Løchen i 1889 etter å ha drevet eget firma siden 1886. Brødrene Herman Lund og Jens Michael Lund ble opptatt som kompanjonger i henholdsvis 1891 og 1910.

Stang Lund ble fast ekstraordinær høyesterettsassessor i 1898, men etter bare noen måneder gikk han tilbake til sin advokatvirksomhet. Han var med å stifte Den norske Saksførerforening i 1908 og var formann i foreningens hovedstyre 1916–1922.

Som forsvarer i store straffesaker ble hans navn kjent over hele landet. Blant annet forsvarte han Christian Krohg som ble anmeldt for krenkelse av sedeligheten etter utrgivelsen av roman «Albertine». Viktig var også Stang Lunds arbeid i flere komiteer som forberedte lovarbeider, blant annet foreldelsesloven av 1896. Senere ble han også formann for komitéen som utarbeidet forslag til lov om utilbørlig konkurranse.

Fredrik Stang Lund utga i 1916 boken «Sakfører-gjerningen», basert på tre forelesninger som han holdt ved Universitetet i Oslo. Patentingeniøren Alfred J. Bryn hadde et utstrakt samarbeid med Stang Lund på det industrielle rettsverns område og tilegnet ham sin bok «Varemerket» med følgende ord:

Som menneske aldri dommer, som dommer alltid menneske

Han ble i 1896 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han var sønn av sogneprest Jens Michael Lund og Laura Stang (datter av advokat og statsminister Frederik Stang og søster av advokat og senere statsminister Emil Stang). Han ble i 1892 gift med Ingeborg Nicoline Midelfart.

查看全部

Fredrik Stang Lund的年谱

1859
1859年11月17日
Oslo, Norge
1893
1893年3月21日
33岁
Oslo, Norge
1894
1894年8月17日
34岁
Oslo, Norge
1896
1896年4月8日
36岁
Oslo, Norge
1898
1898年12月19日
39岁
Oslo, Norge
1902
1902年4月14日
42岁
Oslo, Norge
1922
1922年6月13日
62岁
Stockholm, Sverige
????
Oslo, Norway