Is your surname Widing?

Research the Widing family

Hans Widing's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Hans Widing

Birthdate: (86)
Birthplace: Bosjökloster, Höör, Skåne County, Sweden
Death: December 12, 1744 (86)
Oppmanna, Skåne County, Sweden
Immediate Family:

Son of Andreas Eliasson Widing and Margareta Hansdotter Bjugg
Husband of Barbara Opman and Christina Blanxius
Father of Barbara Widing; Catharina Widing; Laurentius Andreas Hansson Widing and Petronella Widing

Occupation: Prost i Oppmanna, kyrkoherde i Oppmanna
Managed by: Private User
Last Updated:

About Hans Widing

Begrofs i Opmanna Kyrckia Probsten öfwer Willands härad och Kyrckioherden wjd Opmanna och Wånga församlingar för detta Wälahrewyrdige och höglärde nu hos Gud ewinnerl. Sal. H-r Hans Widingh, som war född i Frosta härad och Bosiöklosters Socken på en gård benämd Pinan Anno 1658 Hans Fader Tingfogden Ädle och wälwise Tingfogden H-r Andreas Eliason Widingh. Mod: Fru Margareta Hans dotter blef först informerad hema af privates Pedieptores, sedan på 14-de åhret sänd till Trivial Scholan i Christianstad och antagen i ofwerste Classen af Rect: Mag: Georgio Schreil, sedan af honom med beröml testimonio dimitterad till Carolinska Academien Anno 1675. har så der wäl anlagt sin tjd, warit och Informator på nogra ställen, han har och utj dett bullersamma Kriget most ljda allahanda förtret, blef och fången på wägen till Malmö och moste ther under en swår belägring sig uppeholla åhr 1678. Af Sal. H-r Biskoppen Mag: Knut Hahne blef Sal Probsten constituerad till qvartie Classis Collegat i Malmö åhr 1683 d. 5 Nov:, hwilcket ämbete han med beröm förestod på 5-te åhret blef så emot förmodan Kallad till Comminister af då warande Kyrckioherden utj Opmanna och Wånga H-r Nils Olufson Löderup och Prästwigd åhr 1688 d. 10 April. af Biskop: i Calmar H-r Doct: Henning: Schytte, Kom så genom Gudz försyn i äcktenskap med sin första Sal. Hustru förbe-mte Nils Löderups dotter Jungf: Barbara Opman hwilcken i herranom afsomnade d. 18 Maj 1695, i sitt äcktenskap af Gud wälsignade med 4 barn 2 söner och 2 döttrar den ena dotteren för Modren afsomnat de twå sönerna nogot derefter. allenast en doter igenlefwer. Sal Probsten satt änckling på tredie åhret, ingick han ett Kärligit äckta förbund med då warande Probstens öfwer Willandz härad Laurentii Christopherzon Blanxii enda Kära dotter Wälähreborna Jungf: Christina Blanxius åhr 1698 d 24 Julii har med henne lefwat ett mycket wänligit äcktenskap utj 46 åhr och 2 månader, hafwandes Gud dem under deras äcktenskap med 4 barn wälsignat 2 söner och 2 döttrar allenast en son igienlefwer. Sal. Probsten blef af Biskoppen H-r Doct: Linnerio constituerad till Probst öfwer sina egna Församlingar åhr 1716 och utwald till Häradz Probst öfwer Willandzhärad åhr 1730 d 9 sept: Warit sedan 2-dra Bönedagen då han sista gången förättade Gudstiensten teml-n swag af matthet i Kroppen men sängliggande 14 dagar blef emedlertjd betient med Herrens Hel-a Nattward låg sedan ganska tol. med monga tröstepräck förwäntandes sin Sal-a afskedstima och förlossning, hwilken Gud honom nådel förlänte, då Han kort tillförene hade befalt sin K: son giöra för sig förbön, deruppå han ganska saktel uthan nogon särdeles Kroppsens rörelse slöt sina ögon i Jesu namn och i Jesu famn afsomnade d 5 Oct Klåckan 8 förmiddag då han i denna mödosamma werlden hade lefwat 86 åhr 1 månad och 15 dagar. Ljckpredikan wardt hollen af Högwyrdige H-r Biskoppen Doct: Henrich Benzelio Text: Ebe: 13 : 14.

Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), s 213-215. HW 1689-1744 HW var född 1658 20/8 på gården Pinana i Bosjökloster o don t tingsfogden Andreas Eliasson Widing och Margareta Hansdotter Bjugg.... inskriven på Lunds univ hösten 1675. Hans fader dog vid påsktiden 1676... blev kallad till adjunkt i Opmanna 1688... mycken uppskattning bland sockenborna, som allnmänt önskade se honom efterträda sin svärfor som kh i Opmanna o Vånga. ... svärmodern, Barbara Knoph, härstammade från förnäma tyska föräldrar o var sondotter till drottning Sofias tyske hovpredikant. Hennes vader hade varit prost på Själland. HW blev kh 1689 23/10... Själv avled HW 1744 5/10, varvid biskop Benzelius höll likpredikan i Oppmanna kyrka... G 1:o i Oppmanna 1688 25/9 (enl pers) m Barbara Oppmanna, f i O. ca 1658, död i O 1695 18/5, 37 år 7 mån, dotter till kh Niels Olufsen Löderup. Barn: Andreas, f i O 1689, död i O 1711 5/4. Nils i O 1690 5/9 (enl dödsnot), död i O 1701 18/4. Catharina, f i O ca 1692, död i Kävlinge 1768 29/3, "i 77e året", g m kh i V Hoby Jöns Henrik Schreil. Barbara, f i O 1693 3/8, begr i O 1694 10/7. G 2:o i Österslöv 1698 24/7 m Christina Blanxius, död i Vittskövle 1763 1/8, begr i O, bouppt Gärds 1764 20/2, dotter till kh i Vittskövle Laurentius Hartvid Rave. Barn Laurentiius Andreas, f i O 1712 18/7, död i O s å 27/7. Petronella, f i O 1713 7/6, död i O 1714 6/7. Petronella f i O 1715 7/11, död i O 1743 5/6, begr 5/7. Lars f i O ca 1720, kh i Sjörup, död i Sjörup 1775 29/9. Moder Christina Blanxius. Warit genom Guds Nåd Wäl updragen, altid Gudfrugtig, lydig och dygdig, derfor hon hafwer godt eftermäle Warit siuk af diarhea några Weckor, då hon Wiste Serdeles tolamod, blef i Siukdomen 2 werfver betient med Herrens hel: Nattward, och omsider utan någon röst ell-r livsrörelse afsomnade Klåckan 12 om dagen blef begrafwen d 5 Juli då Hög Wyrdige H-r Biscopen Henric Bentzilius förättade liikprädikningen af texten Psalm: 71 v. 20 Sign:

http://www.tjocka.nu/heritage/i649.htm#2

view all

Hans Widing's Timeline

1658
August 20, 1658
Höör, Skåne County, Sweden
1692
1692
Age 33
Oppmanna, Skåne County, Sweden
1693
August 3, 1693
Age 34
Sweden
1712
August 18, 1712
Age 53
Oppmanna, Sweden
1715
November 7, 1715
Age 57
Sweden
1744
December 12, 1744
Age 86
Oppmanna, Skåne County, Sweden