Harald Hraereksson «Wartooth» Hildetand

Is your surname Hildetand?

Research the Hildetand family

Harald Hraereksson «Wartooth» Hildetand's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Haraldur «Wartooth» Hildetand (Hraereksson), King of Sweden, Denmark, Norway

Also Known As: "Haraldr Hilditönn", "Harald Wartooth", "Harald Hildetann", "Harald 1. Hildetand", "arold Hiltertooth", "Hilditonn"
Birthdate: (80)
Birthplace: Hleithra, Nordjylland, Jutland, Denmark
Death: 735 (76-84)
Braavalla-slaget (Braavalla-slaget)
Immediate Family:

Son of Rørik "Slængeborræ" Halfdansson, "slaunvanbauga" and Auðr the Deep-Minded
Husband of Hraereksson ? and Åsa Haraldsdatter Agder
Father of Sølgi Haraldsson; Halfdan Haroldsen; Trond Haraldsson; Rørek Haraldsson; Hrærekur "Slongvinbaugi" Frodasson, King of the Danes and 3 others
Brother of Gerutha Hraereksdatter
Half brother of Sveakonung i G:a Uppsala Randver Radbartsson, King of Sweden {fict}

Occupation: King of Denmark, Sweden, Norway & more, King of Hedeby, Jylland, Danmark
Managed by: Private User
Last Updated:

About Harald Hraereksson «Wartooth» Hildetand

http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Wartooth

http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Hildetann

http://www.friesian.com/perifran.htm#scandinavia

Harald Wartooth (Old Norse: Haraldr Hilditönn, modern Swedish and Danish: Harald Hildetand) was a legendary king of Sweden, Denmark, Norway and the historical northern German province of Wendland, in the 7th and 8th century. According to the Danish Chronicon Lethrense, his empire reached as far as the Mediterranean.

Saxo Grammaticus, in Gesta Danorum, gives two different accounts about why Harald had the name wartooth. According to one tradition, it was due to Harald having lost two of his teeth in battle against Veseti, the lord of Scania, and instead two new teeth grew out. Saxo further tells that according to another opinion, the name was derived from Harald having protruding teeth. A scholarly view, however, holds the name to be derived from a name for "war hero".

All sources describe him as the son of Ivar Vidfamne's daughter Auðr the Deep-Minded (but Hervarar saga calls her Alfhild). According to Sögubrot, Njal's Saga and the Lay of Hyndla, Harald was the son of Hrœrekr Ringslinger (slöngvanbaugi), the king of Zealand. Sögubrot relates that his mother later married Raðbarðr, the king of Garðaríki and they had the son Randver. However, according to Hervarar saga, both Harald and Randver were the sons of Valdar and Alfhild. Njal's Saga adds that Harald had the son Þrándr the Old (hinn gamli) who was the ancestor of one of the characters in the saga. Sögubrot also mentions that he had a son named Þrándr the Old (gamli), but also adds a second son, Hrœrekr Ringslinger (slöngvandbaugi), who apparently was named exactly like his grandfather. Landnámabók informs that this Hrœrekr Ringslinger the younger had a son named Thorolfr "Vaganef", who in turn had the son Vermund Wordplane. Vermund was the father of Valgard, the father of Hrafn the Foolish. Hrafn was one of the first settlers in Iceland and settled on the southern coast.

Saxo Grammaticus' Gesta Danorum does not mention any Ivar Vidfamne, and gives two different versions of Harald's ancestry. First Saxo writes that Harald was the son of the Scanian chieftain Borkar and a woman named Gro. Later Saxo has forgotten about this and writes that Harald was the son of Halfdan, Borkar's son, and a woman named Gyrid, the last member of the Skjöldungs.

According to Sögubrot, he left Garðaríki at his father Ivar Vidfamne's death, and went to Zealand, where he was accepted as king. Then he went to Scania, which his mother's family had ruled, and was well received and given much help in men and arms. Then he took his fleet to Sweden in order to claim his inheritance. However, many petty kings arrived to reclaim their kingdoms, which Ivar had taken from them. These petty kings thought it would be easy to fight Harald who was only 15 years old. Harald successfully reclaimed his father's domains, so that in the end he owned more than his father had, and there was no king in either Denmark or Sweden who did not pay him tribute or was his vassal. He subjugated all the parts of England that had belonged to Halfdan the Valiant and later Ivar. In England he appointed kings and jarls and had them pay him tribute. He also appointed Hjörmund, the son of Hjörvard Ylfing, the king of Östergötland. Hervarar saga also mentions that Harald retook his father's domains, but it says that the conquests started out from Götaland (or Gotland depending on the manuscript). Gesta Danorum agrees with Sögubrot, by saying that the conquests began from Zealand.

When Harald realised that he was about to die of old age (he was 150 years old), he suggested to Sigurd Ring that a great battle should be fought between them. The place was chosen to be at the moor of Bråvalla, and so the legendary Battle of Bråvalla came to be. Harald hoped to die in this battle and go to Valhalla instead of dying in his bed and end up in Niflheim.

He was succeeded by Sigurd Ring, the father of Ragnar Lodbrok.


Died in the Battle of Bravellir


Name: Harald HRAEREKSSON

Sex: M

ALIA: /Hilditonn/

Birth: ABT 655 in Denmark

Death: UNKNOWN


Name: Harald HRAEREKSSON

Sex: M

ALIA: /Hilditonn/

Birth: ABT 655 in Denmark

Death: UNKNOWN


Harald Hildetann (norrønt Haraldr hilditönn = tilsvarer Harald Krigstann) er en delvis legendarisk konge av Sjælland i Danmark og kanskje også Svitjod (Sverige) på slutten av 700-tallet og begynnelsen av 800-tallet.

Innhold [skjul]

1 Litterært kongedømme

2 Haralds opprinnelse

3 Slaget ved Bråvalla

4 Eksterne lenker


[rediger] Litterært kongedømme

I henhold til legenden var Harald Hildetann ikke bare hersker av Svitjod, men også Danmark, Norge og Vendland. I henhold til den danske Lejrekrøniken (Chronicon Lethrense) skal hans herredømme ha strukket seg helt til Middelhavet. Et slikt kongedømme blir ikke bekreftet av noen annen kilde og er fullstendig uhistorisk. I beste fall var Harald Hildetann konge i Sjælland, kanskje også andre deler av de danske øyene, deler av eller hele Svitjod, inkludert det tradisjonelt danske området Skåne og tidvis presset mot kysten av nordlige Tyskland. Områdene nord og østover mot Norge var sannsynligvis ikke berørt i det hele tatt. Hans omfattende kongedømme i henhold til legendene er helt og holdent en litterær konstruksjon og overdrivelse, hvilket også er tilfelle flere andre legendariske konger i denne tidsepoken.

[rediger] Haralds opprinnelse

Harald skal ha vært sønn av småkongen Rørek av Lejre i Danmark av Skjoldungaætten og kong Ivar Vidfamnes datter Aud Djupauga. Han skal ha vokst opp i Gardariket (Russland) og etter at hans morfar Ivar døde dro han til Skåne. Herfra erobret han Svitjod, og i henhold til legenden også Danmark, Norge og vendernes land i nordlige Tyskland.

I henhold det fragmentariske islandske skiftet Sögubrot (af nokkurum fornkonungum í Dana- ok Svíaveldi), Njåls saga og kvadet Hyndluljóð i Flateybok var Harald sønn av Rørik av Lejre (Hrærekr Ringslinger), konge av Sjælland. Sögubrot forteller at hans mor senere giftet seg med Radbart av Gardarike, og de fikk sønnen Randver.

I henhold til Hervarar saga var derimot både Harald og Randver sønner av en dansk småkonge Valdar som Ivar Vidfamne gjorde til sin lydkonge og ga ham sin datter «Alvhild» (den eneste kilden som ikke nevner Aud Djupauga) til ekte. Da Valdar døde ble hans sønn Randver konge av Sjælland og kanskje hele Danmark mens Harald ble konge av Gøtaland. Njåls saga legger til at Harald hadde sønnen Rand den gamle (Þrándr gamli) foruten en annen sønn, Rørik, som tilsynelatende hadde samme navn som bestefaren, Hrærekr Ringslinger.

Saxo Grammaticus' Gesta Danorum nevner derimot ingen Ivar Vidfamne og gir to ulike versjoner av Haralds opprinnelse. Først skriver Saxo at Harald var sønn av Borkar, en høvding fra Skåne, og en kvinne ved navn Gro, og deretter synes det som om Saxo har glemt dette og skriver at Harald var sønn av Halvdan, Borkars sønn, og en kvinne ved navn Gyrid.

I henhold til Sögubrot forlot Harald Gardariket da hans far Ivar Vidfamne døde og dro til Sjælland hvor han ble akseptert som konge. Deretter dro han til Skåne, hvor hans mors familie hadde styrt, og ble vel mottatt og utstyrt med krigere og våpen. Han seilte så til Svitjod for å kreve sin odel, men mange andre småkonger hadde også kommet for å hevde sin rett som Ivar Vidfamne hadde tatt fra dem. De andre mente at de burde være enkelt å kjempe mot den femtenårige Harald, men denne nedkjempet dem og overtok sin fars landområder.

I følge legenden var det da ingen annen konge i verken Danmark eller Svitjod som ikke betalte skatt til ham eller var hans lydkonge. Han skal også ha hevdet sin rett i alle deler av England som hadde tilhørt Halvdan den tapre (Hálfdan snjalli) og senere til Ivar Vidfamne. I England skal han ha utprekt konger og jarler og disse måtte betale skatt til ham.

Harald utpekte også Hjørmund, sønn av Hjørvard Ylving, konge av Østgøtland, det vil den som Snorre Sturlasson nevner som kong Granmar i Södermanland. Hervarar saga nevner også at Harald overtok sin fars områder, men med den forskjellen at hans erobring begynte i Gøtaland. Gesta Danorum er samstemt med Sögubrot ved å skrive at erobringen skjedde fra Sjælland.

[rediger] Slaget ved Bråvalla

Da han Harald ble gammel på midten av 800-tallet, etter sigende hele 150 år, og innså at han var gammel nok til å dø, foreslo han for sin halvbror Randvers sønn Sigurd Ring at de skulle utkjempe et stort slag. Sigurd Ring var konge av Svitjod og Vestergøtland, og underlagt Harald Hildetann, konge av Danmark og Østergøtland. Som kampplass valgte de hedene ved Bråvalla (Bråviken i Østergøtland i henhold til den svenske nasjonalromantikken på 1800-tallet). Haralds håp var å dø ærefult i kamp og således ikke dø på sotteseng.

Den nær ettertid har overdrevet antallet av deltagende krigere, opptil 200 000 blir nevnt, men slaget i seg selv kan gjerne ha vært historisk nok, og utfallet ble at gamlekongen falt og Sigurd Ring sto igjen som seierherre.

Slaget blir nevnt i flere kilder, spesielt norrøne sagaer som Hervarar saga, men den mest omfattende er danske Gesta Danorum (Danenes bedrifter) av Saxo Grammaticus på slutten av 1100-tallet. I henhold til den svenske forfatteren Herman Lindquist forteller runene på den store Röksteinen om nettopp dette slaget. Det siste er dog omstridt, og de fleste forskerne mener isteden at steinen vitner om den østgotiske kongen Teoderik den store.

[rediger] Eksterne lenker

Njåls saga, om Valgard (se note)

Sögubrot af nokkurum fornkonungum í Dana- ok Svíaveldi

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Hildetann»


Harald Hildetann (norrÃ?nt Haraldr hilditÃ?nn = tilsvarer Harald Krigstann) er en delvis legendarisk konge av SjÃ?lland i Danmark og kanskje ogsÃ? Svitjod (Sverige) pÃ? slutten av 700-tallet og begynnelsen av 800-tallet .

Innhold [skjul]

1 LitterÃ?rt kongedÃ?mme

2 Haralds opprinnelse

3 Slaget ved BrÃ?valla

4 Eksterne lenker

[rediger] LitterÃ?rt kongedÃ?mme

I henhold til legenden var Harald Hildetann ikke bare hersker av Svitjod, men ogsÃ? Danmark, Norge og Vendland. I henhold til den danske LejrekrÃ?niken (Chronicon Lethrense) skal hans herredÃ?mme ha strukket seg helt til Middelhavet. Et slikt kongedÃ?mme blir ikke bekreftet av noen annen kilde og er fullstendig uhistorisk. I beste fall var Harald Hildetann konge i SjÃ?lland, kanskje ogsÃ? andre deler av de danske Ã?yene, deler av eller hele Svitjod, inkludert det tradisjonelt danske omrÃ?det SkÃ?ne og tidvis presset mot kysten av nordlige Tyskland. OmrÃ?dene nord og Ã?stover mot Norge var sannsynligvis ikke berÃ?rt i det hele tatt. Hans omfattende kongedÃ?mme i henhold til legendene er helt og holdent en litterÃ?r konstruksjon og overdrivelse, hvilket ogsÃ? er tilfelle flere andre legendariske konger i denne tidsepoken.

[rediger] Haralds opprinnelse

Harald skal ha vÃ?rt sÃ?nn av smÃ?kongen RÃ?rek av Lejre i Danmark av SkjoldungaÃ?tten og kong Ivar Vidfamnes datter Aud Djupauga. Han skal ha vokst opp i Gardariket (Russland) og etter at hans morfar Ivar dÃ?de dro han til SkÃ?ne. Herfr a erobret han Svitjod, og i henhold til legenden ogsÃ? Danmark, Norge og vendernes land i nordlige Tyskland.

I henhold det fragmentariske islandske skiftet SÃ?gubrot (af nokkurum fornkonungum Ã? Dana- ok SvÃ?aveldi), NjÃ?ls saga og kvadet HyndluljÃ?Ã? i Flateybok var Harald sÃ?nn av RÃ?rik av Lejre (HrÃ?rekr Ringslinger), konge av SjÃ?lland. SÃ?gub rot forteller at hans mor senere giftet seg med Radbart av Gardarike, og de fikk sÃ?nnen Randver.

I henhold til Hervarar saga var derimot b�de Harald og Randver s�nner av en dansk sm�konge Valdar som Ivar Vidfamne gjorde til sin lydkonge og ga ham sin datter �Alvhild� (den eneste kilden som ikke nevner Aud Djupauga) til ekte. Da Valdar d�de ble hans s�nn Randver konge av Sj�lland og kanskje hele Danmark mens Harald ble konge av G�taland. Nj�ls saga legger til at Harald hadde s�nnen Rand den gamle (�rándr gamli) foruten en annen s�nn, R�rik, som tilsyne latende hadde samme navn som bestefaren, Hr�rekr Ringslinger.

Saxo Grammaticus' Gesta Danorum nevner derimot ingen Ivar Vidfamne og gir to ulike versjoner av Haralds opprinnelse. FÃ?rst skriver Saxo at Harald var sÃ?nn av Borkar, en hÃ?vding fra SkÃ?ne, og en kvinne ved navn Gro, og deretter syn es det som om Saxo har glemt dette og skriver at Harald var sÃ?nn av Halvdan, Borkars sÃ?nn, og en kvinne ved navn Gyrid.

I henhold til SÃ?gubrot forlot Harald Gardariket da hans far Ivar Vidfamne dÃ?de og dro til SjÃ?lland hvor han ble akseptert som konge. Deretter dro han til SkÃ?ne, hvor hans mors familie hadde styrt, og ble vel mottatt og utstyrt med krigere og vÃ?pen. Han seilte sÃ? til Svitjod for Ã? kreve sin odel, men mange andre smÃ?konger hadde ogsÃ? kommet for Ã? hevde sin rett som Ivar Vidfamne hadde tatt fra dem. De andre mente at de burde vÃ?re enkelt Ã? kjempe mot den femt enÃ?rige Harald, men denne nedkjempet dem og overtok sin fars landomrÃ?der.

I f�lge legenden var det da ingen annen konge i verken Danmark eller Svitjod som ikke betalte skatt til ham eller var hans lydkonge. Han skal ogs� ha hevdet sin rett i alle deler av England som hadde tilh�rt Halvdan den tapre (Hál fdan snjalli) og senere til Ivar Vidfamne. I England skal han ha utprekt konger og jarler og disse m�tte betale skatt til ham.

Harald utpekte ogsÃ? HjÃ?rmund, sÃ?nn av HjÃ?rvard Ylving, konge av Ã?stgÃ?tland, det vil den som Snorre Sturlasson nevner som kong Granmar i SÃ?dermanland. Hervarar saga nevner ogsÃ? at Harald overtok sin fars omrÃ?der, men med den forskj ellen at hans erobring begynte i GÃ?taland. Gesta Danorum er samstemt med SÃ?gubrot ved Ã? skrive at erobringen skjedde fra SjÃ?lland.

[rediger] Slaget ved BrÃ?valla

Da han Harald ble gammel pÃ? midten av 800-tallet, etter sigende hele 150 Ã?r, og innsÃ? at han var gammel nok til Ã? dÃ?, foreslo han for sin halvbror Randvers sÃ?nn Sigurd Ring at de skulle utkjempe et stort slag. Sigurd Ring var kong e av Svitjod og VestergÃ?tland, og underlagt Harald Hildetann, konge av Danmark og Ã?stergÃ?tland. Som kampplass valgte de hedene ved BrÃ?valla (BrÃ?viken i Ã?stergÃ?tland i henhold til den svenske nasjonalromantikken pÃ? 1800-tallet). Ha ralds hÃ?p var Ã? dÃ? Ã?refult i kamp og sÃ?ledes ikke dÃ? pÃ? sotteseng.

Den nÃ?r ettertid har overdrevet antallet av deltagende krigere, opptil 200 000 blir nevnt, men slaget i seg selv kan gjerne ha vÃ?rt historisk nok, og utfallet ble at gamlekongen falt og Sigurd Ring sto igjen som seierherre.

Slaget blir nevnt i flere kilder, spesielt norrÃ?ne sagaer som Hervarar saga, men den mest omfattende er danske Gesta Danorum (Danenes bedrifter) av Saxo Grammaticus pÃ? slutten av 1100-tallet. I henhold til den svenske forfatteren Herman Lindquist forteller runene pÃ? den store RÃ?ksteinen om nettopp dette slaget. Det siste er dog omstridt, og de fleste forskerne mener isteden at steinen vitner om den Ã?stgotiske kongen Teoderik den store.

[rediger] Eksterne lenker

NjÃ?ls saga, om Valgard (se note)

SÃ?gubrot af nokkurum fornkonungum Ã? Dana- ok SvÃ?aveldi

Hentet fra Â?http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_HildetannÂ?


Harald Wartooth

From Wikipedia, the free encyclopedia

Harald Wartooth (Old Norse: Haraldr Hilditönn, modern Swedish and Danish: Harald Hildetand) was a legendary king of Sweden, Denmark, Norway and the historical northern German province of Wendland, in the 8th and 9th century. According to the Danish Chronicon Lethrense, his empire reached as far as the Mediterranean

Saxo Grammaticus, in Gesta Danorum, gives two different accounts about why Harald had the name wartooth. According to one tradition, it was due to Harald having lost two of his teeth in battle against Veseti, the lord of Scania, and instead two new teeth grew out. Saxo further tells that according to another opinion, the name was derived from Harald having protruding teeth. A scholarly view, however, holds the name to be derived from a name for "war hero

All sources describe him as the son of Ivar Vidfamne's daughter Auðr the Deep-Minded (but Hervarar saga calls her Alfhild). According to Sögubrot, Njal's Saga and the Lay of Hyndla, Harald was the son of Hrœrekr Ringslinger (slöngvanbaugi), the king of Zealand. Sögubrot relates that his mother later married Raðbarðr, the king of Garðaríki and they had the son Randver. However, according to Hervarar saga, both Harald and Randver were the sons of Valdar and Alfhild. Njal's Saga adds that Harald had the son Þrándr the Old (hinn gamli) who was the ancestor of one of the characters in the saga. Sögubrot also mentions that he had a son named Þrándr the Old (gamli), but also adds a second son, Hrœrekr Ringslinger (slöngvandbaugi), who apparently was named exactly like his grandfather. Landnámabók informs that this Hrœrekr Ringslinger the younger had a son named Thorolfr "Vaganef", who in turn had the son Vermund Wordplane. Vermund was the father of Valgard, the father of Hrafn the Foolish. Hrafn was one of the first settlers in Iceland and settled on the southern coast

Saxo Grammaticus' Gesta Danorum does not mention any Ivar Vidfamne, and gives two different versions of Harald's ancestry. First Saxo writes that Harald was the son of the Scanian chieftain Borkar and a woman named Gro. Later Saxo has forgotten about this and writes that Harald was the son of Halfdan, Borkar's son, and a woman named Gyrid, the last member of the Skjöldungs.

Aild Hvitfeldt lists Harald's father as King Rørek of Zealand, who was murdered by his father-in-law, Ivar Vidfame, the King of Skåne in the last decades of the 600's. Harald Hildetand became king upon the death of Ivar Vidfame. During his long reign he became King of all Denmark, Vestfold in Norway, and all of southern Sweden. He also ruled Northumberland in England and Estonia in the east.

According to Sögubrot, he left Garðaríki at his father Ivar Vidfamne's death, and went to Zealand, where he was accepted as king. Then he went to Scania, which his mother's family had ruled, and was well received and given much help in men and arms. Then he took his fleet to Sweden in order to claim his inheritance. However, many petty kings arrived to reclaim their kingdoms, which Ivar had taken from them. These petty kings thought it would be easy to fight Harald who was only 15 years old. Harald successfully reclaimed his father's domains, so that in the end he owned more than his father had, and there was no king in either Denmark or Sweden who did not pay him tribute or was his vassal. He subjugated all the parts of England that had belonged to Halfdan the Valiant and later Ivar. In England he appointed kings and jarls and had them pay him tribute. He also appointed Hjörmund, the son of Hjörvard Ylfing, the king of Östergötland. Hervarar saga also mentions that Harald retook his father's domains, but it says that the conquests started out from Götaland (or Gotland depending on the manuscript). Gesta Danorum agrees with Sögubrot, by saying that the conquests began from Zealand.

The Battle of Bråvalla

When Harald realised that he was about to die of old age (he was 150 years old), he suggested to Sigurd Ring that a great battle should be fought between them. The place was chosen to be at the moor of Bråvalla, and so the legendary Battle of Bråvalla came to be. Harald hoped to die in this battle and go to Valhalla instead of dying in his bed and end up in Niflheim. Sigurd Ring came first to the battle site and bade his army to rest until the Danes arrived. This took time for the ships were so thick upon the Kattegat that one could walk across the Sound on the ships from Zealand to Skåne as if there was a bridge. The kings encouraged their warriors to attack without holding back. The lur horns sounded and the battle cries rose up. The battle began with an exchange of spears and arrows and even then, at the first, of the battle blood flowed upon the ground. Then swords were drawn and warrior fought against warrior. Stærkod who fought on Sigurd Ring's side fought first with Ubbe the Frisian and received of him six wounds. Then he fought with the shield maiden, Veborg, who struck him in the face so that his beard dangled loose, but he bit his beard to hold onto it. Then he met the shield maiden, Visne. "You hurry to your death!" she shouted. "Now, you shall die!" "No," he cried, "not before you have lost King Harald's standard. At that instant he struck her hand and went on.

Blind, old King Harald rode out into the fray with a sword in each hand and struck away at the enemy. Harald fell in the battle, some say by Odin's own hand, along with 15 kings and 30,000 free-born men. When Sigurd Ring heard that his opponent had fallen, he instantly gave the sign that the fighting should cease. The day after the battle he sought out King Harald's body and put it onto a funeral pyre along with his horse. Sigurd Ring stood before the fire and bade Harald ride straight to Valhalla and secure lodging for those who had perished. Thereafter all the chiefs walked around the pyre throwing weapons and gold onto it. Harald Hildtand fell the same day as his son, Rørek in a fight with Sigurd Ring himself about the year 770 or 772.

He was succeeded by Sigurd Ring, the father of Ragnar Lodbrok


770 - Killed in a sea battle at Bravalle (Bråvøll, Danmark)

view all 16

Harald Hraereksson «Wartooth» Hildetand's Timeline

655
655
Hleithra, Nordjylland, Jutland, Denmark
698
698
Age 43
Of, , , Norway
716
716
Age 61
Norge
725
725
Age 70
King of, Denmark, and, Sweeden
725
Age 70
King of, Denmark, and, Sweeden
725
Age 70
King of, Denmark, and, Sweeden
730
730
Age 75
Norway
735
735
Age 80
Braavalla-slaget
750
750
Age 80
Denmark
????