Ingemar Ragvaldsson

How are you related to Ingemar Ragvaldsson?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ingemar Ragvaldsson

Birthdate:
Death: before 1393
Immediate Family:

Son of Ragnvald Ulvåseson and n n
Husband of Katarina Magnusdotter and Hustru 1
Father of Märta Ingemarsdotter; Kristina Ingemarsdotter; NN Ingemarsdotter and NN Ingemarsson

Occupation: Kammarmästare
Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator- ...
Last Updated:

About Ingemar Ragvaldsson

Kammarmästare Ingemar Ragvaldsson gift före 1347 med Katarina Magnusdotter

Den f d huvudredaktören för Svenskt Diplomatarium Jan Liedgren har påvisat att genom två brev 28/6 1347 och 7/5 1348 erhöll Ingemar Ragvaldsson och hans (dåvarande) hustru Katarina Magnusdotter samt deras arvingar av kung Magnus Eriksson gårdar i Österplana och Västerplana samt Hönsäter på Kinnekulle, vilka denne ärvt efter sin far hertig Erik. Ingemar Ragvaldssons hustru Katarina Magnusdotter kallas i brevet 28/6 1347 för konungens släkting (consanguinea nostra), vilket enligt Liedgren kan tolkas så, att hon var dotter till kung Birger Magnussons son Magnus, som avrättades 1320.

Ingemar Ragvaldsson blev den förste i en lång släktkedja som kom att vara ägare av Hönsäter. Släktkedjan bröts inte förrän drygt trehundra år senare år 1796 då hovjunkare Bengt von Hofsten köpte Hönsäter.

ref: http://www.kinnekullehembygd.nu/hallekis_honsater.htm

Se även Släktforskarnas årsbok (1988):

  • Kammarmästaren Ingemar Ragvaldsson och hans arvingar.
  • Författare: Jan Liedgren.

SDHK-nr: 5451

Utfärdat: 13470628, Tönsberg Innehåll: Kung Magnus ger Ingemar Ragvaldsson och hans hustru Katerina Magnusdotter, kungens fränka, samt deras arvingar av sina egna fädernegods, dem kungens fader hertig Erik köpt för 1500 mark penningar, 2 g...

SDHK-nr: 5800

Utfärdat: 13490623, Stockholm Innehåll: Kung Magnus förklarar Ingemar Ragvaldsson och dennes arvingar fria från alla efterräkning för den uppbörd och räkenskap, som han dittills haft om hand. Utfärdaren beseglar.

SDHK-nr: 5929

Utfärdat: 13500301, Söderköping Innehåll: Nils Turesson, drots, tilldömer Ingemar Ragvaldsson gården Halleby, Herrmanshult och Stocksäter (Skärkinds socken och härad), som nu avlidne herr Knut Folkesson fråntagit honom och kung Magnus fråndöm...

SDHK-nr: 8437

Utfärdat: 13640107, Jönköping Innehåll: Kung Magnus utfärdar fullmakt för Ingemar Ragvaldsson, skattmästaren (fehirden) i Tönsberg Peter Niklasson och Halvard Djäken att öppna alla kistor och skrin, som förvaras i hans avlidna gemåls fatabu...

SDHK-nr: 8675

Utfärdat: 13650222, Tönsberg Innehåll: Berg Hermundsson, lagman i Tönsberg, Jon Gunnarsson och Arnvid Lodensson vidimerar kung Magnus' fullmakt 1364 7/1 (DS nr 6919) för Ingemar Ragvaldsson, Peter Niklasson och Halvard Djäken angående hans avlidna gemåls fatabur. Utfärdarna beseglar.

SDHK-nr: 8502

Utfärdat: 13640418, Grude kyrka Innehåll: Kung Magnus underrättar bönderna i Vilske härad, att han i dessa dagar lidit svår förlust genom en eldsvåda på Axvalla slott och dagligen fruktar att hans svekfulla fiender skall belägra slottet. Han måste därför äska en hjälp av häradet och beder och befaller dem att till påfyllnad av förråd och återuppbyggnad av detta slott inom 8 dagar efter mottagandet av förevarande brev och på anfordran av Ingemar Ragvaldsson och Bengt Arvidsson leverera 12 öre råg, 3 skeppund fläsk och vart fjärde nöt, varjämte var fullgärd skall lämna 1 pund smör. Utfärdaren beseglar.

Skall ha haft en dotterson Bengt Magnusson

SDHK-nr: 21807

Utfärdat: 14320708, Västergötlands landsting Innehåll: Biskop Sigge i Skara, Gustav Magnusson, riddare och lagman i Västergötland, och väpnaren Henrik Snakenborg, kungsdomhavande, tilldömer Bengt Magnusson godset Österupplanda, som dennes morfar Ingemar Ragvaldsson köpt av kung Magnus [1347 28/6 DS 4192 a]

view all

Ingemar Ragvaldsson's Timeline

1325
1325
1349
1349
Hönsäter, Götene, Västergötland, Sweden
1350
1350
Sweden
1365
1365
1393
1393
Age 68
????