Johan Fredriksen Garmann, d.e.

Is your surname Garmann?

Research the Garmann family

Johan Fredriksen Garmann, d.e.'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Johan Fredriksen Garmann, d.e.

Danish: Johan Frederikssøn Garmann, d.e., Norwegian: Johan Fredrikssen, d.e.
Also Known As: "Johan den ældre"
Birthdate:
Birthplace: Haderslev, Slesvig, Danmark (Denmark)
Death: February 07, 1651 (67)
Kongsberg, Buskerud, Norge (Norway)
Place of Burial: Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge
Immediate Family:

Son of Frederick II, king of Denmark and Norway and Magdalena Davidsdatter Garmann
Husband of Boel Hermansdatter Garmann
Father of Annechen Johansdatter Garmann; Willum Johansen Garmann; Johan Johansøn Garmann, d.y.; Herman Johansøn Garmann; Elisabet Johansdatter Garman and 2 others
Brother of Mrs Symeon Leete
Half brother of Mrs Symeon Leete; Prinsesse Sophia af Danmark og Norge von Oldenburg; Princess Elisabeth of Denmark; Maria af Danmark og Norge von Oldenburg, Prinsesse; Christian IV king of Denmark and Norway and 6 others

Occupation: Rådmann i Haderslev. Kongelig faktor Kongsberg sølvverk, Købmand i Haderslev og Faktor ved Kongsberg Sølvværk, Illegitimate son of King Frederik II of Denmark, Councillor in Haderslev, Købmand i Haderslev, Faktor ved Kongsberg Sølvværk
Managed by: Jahn Edgar Michelsen
Last Updated:

About Johan Fredriksen Garmann, d.e.

Dansk Wikipedia side: https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_Garmann_(1583_-_16...

Frederik II hadde som elskerinne Anna Hardenberg, som var datter av hoffsjefen ved Malmøhus slott, dit Fredrik var sendt som ung for å lære å "holde hoff". Johan kan være sønn i dette eller et annet illegitimt forhold.


Fredrik II forelsket seg i Anne Hardenberg så tidlig som i 1558, eller før. Faren, kong Christian III og dronningen var vel vitende om sønnens kjærlighet til Anna, som oppholdt seg hos ham på Malmøhus. Det var utvilsomt Frederik II's ønske å sette dronningkronen på hennes hode, noe hun selv motsatte seg. Kongens ulyst til å inngå fyrstelig ekteskap skyldtes hensynet til Anna Hardenberg, og hennes avslag på kongens tilbud om å innta plassen ved hans side gav støtet til at kong Frederik valgte sin gemalinne blant fyrstenes rekker (Sophie v. Mecklenburg).

Et halvt år etter kongens bryllup 20 juli 1572 sto Anna Hardenberg selv brud med forstander for Herlufsholm skole Oluf Mouritsen Krognos, men de var gift bare et halvt år da han døde allerede 25 juni 1573. Anna Hardenberg levde deretter som barnløs enke til sin død 15. feb. 1589, men tok seg med kjærlighet og omhu av flere av barna til sine slektninger. Hun må selvsagt ha vært født før, event. kort tid etter, farens Corfitz Hardenbergs død ca. 1541/48, og var ant. maks. 40 år ved Johan Garmanns fødsel i 1575/1580.


kom til Norge med leidebrev av 10. jan 1628 fra sin "halvbror" Christian 4. Han forlot Danmark på grunn av de keiserlige innfall i Danmark under Wallenstein i året 1627. Han dro med sin familie til Malmø, hvor han under sitt opphold fikk en kgl. tillattelse til med hustru, barn og svoger samt skip og gods å reise til Kristiania eller annetsteds i Norge, hvor han ønsket å nedsette seg.

(Nevnt som uekte sønn av Frederik II av Danmark.) Halvbror til Kristian IV av Danmark.

(Der findes en bog der hedder "Slægten Kjeldsen fra Vittrup, Børglum Sogn: Om Kjeld Madsen, født 1823, og hustru deres forfædre og efterkommere".

I bogen fortælles der mere om Johan Garman og om hans rejse til først Sverige og senere Norge om om hans arbejde ved Kongsberg Sølvværk. Der står at han blev gift med Bodil Hermannsdatter Reimnich.)


Leidebrevet fra 10 Januar 1628 lyder som følgende:

«G(jør)A(lle) W(itterlig) at wj aff wor synder lig gunst och Nåde hafor undt, bewilgett och tilladt och nu med dette wort obne breff under, bewil ger och tillader nerværende Johan Gaarmand Hadersleff att maa med sin Hustro, børn og Swoger, samt deris Skib och med haffwende guods begiffue dennem fra wor kjøbstad Malmø huorleden han sig hafor begiwet, der han fienden (Wallenstein mot Svenskerne) maatte vige och till wor Kjøbstad Christiania eller andenstedz udj vort Rige Norge, hvor dennem Iyster. Thi forbyde wj vore Fogder, Embitzmænd och alle andre førschrewne Johan Gaardmand med hans Hustro, børn och Swoger herpå nogen forhindring eller forfang att gjøre under wor hyllest og Naade. Giuffet Haffn den 10de Januari 1628. Christian IIII.»

---

Norsk slekt innvandert fra hertugdømmene. Eldste kjente stamfar er Johan G. (ca 1580-1651), som var rådmann i Haderslev, men flyttet til Norge 1628 med leidebrev fra Christian 4. og slo seg ned som kjøpmann på Bragernes. Senere ble han faktor ved Kongsberg sølvverk. Den nålevende slekt stammer fra hans sønnesønns sønnesønn, sorenskriver Johan G. (1717-1870). Herman G. (1612-1674), embedsmann av dansk ætt, utdannet i Tyskland, kom til Norge 1630 som underskriver på Akershus hos stattholderen Christoffer Urne, tollskriver i Bergen 1636, borger i Bergen 1648, rådmann samme år, byens første magistratspresident 1675, stor jordegodseier, var bosatt på Store Sandvikens gård. Johan Henrik G. (1673-1748), f i Aker, oberst og godseier, arvet 1701 gårdene Vestre Grefsen og Hovin i Aker, kom ved giftermål 1718 i besittelse av Frogner, Øvre Blindern, Søndre Tåsen, asle og Åsen, var bosatt på Hovin. Litt.: Norsk slektskalender II (1951) s. 97-104. Kilde: http://www.vigerust.net/lexikon/lexikon_slekter_g.htmlhttp://www.snl.no/Garmann


Johann Frederiksen Garmann was the illegitimate son of King Frederik II of Denmark and Norway. He was born in Haderslev in Denmark, the same town where Frederik II was born.

He was a council member of the Haderslev town board and also a Land Commissioner. He moved to Norway later in his life where was a mining company's food provisioner. He must have been a man of means as there is a record of him purchasing 45 specimens of pure silver (some 4.7kg) from the Kongsberg mine in Norway where he was a shareholder.He was in fact the 5th biggest purchaser, King Christian IV ( his half-brother) being the biggest.Johan GARMANN 1575 - 1651 RESIDENCE: JG "sies å skulle være" sønn (u.e.) av Kong Frederik II OCCUPATION: Faktor Kongsb.sølvv. 1627 (?) (Ankom Bragernes 1628)

BIRTH: 1575, (1580 ?) Haderslev (ikke verifiserte foreldre !) BAPTISM: (d.e.) (Gaarmand) (ist. ev. sønn av Anna Hardenberg ?) DEATH: 1651, (1657 ?) Kongsberg (Bragernes, Drammen ?) BURIAL: 2 Jul 1651, Kongsberg Father: Frederik II OLDENBURG Mother: Malena

Family 1 : Boel Hermansdatter REIMNICH MARRIAGE: ABT 1605, Danmark +Anneken GARMANN +Johan GARMANN

Bernt Johansen GARMANN +Herman Johanssøn GARMANN +Elisabeth GARMANN 
Willum GARMANN Kilde: http://www.nermo.org/slekt/d0055/g0000036.html#I9553

  * RESIDENCE: JG "sies å skulle være" sønn (u.e.) av Kong Frederik II
  * OCCUPATION: Faktor Kongsb.sølvv. 1627 (?) (Ankom Bragernes 1628)
  * BIRTH: 1575, (1580 ?) Haderslev (ikke verifiserte foreldre !)
  * BAPTISM: (d.e.) (Gaarmand) (ist. ev. sønn av Anna Hardenberg ?)
  * DEATH: 1651, (1657 ?) Kongsberg (Bragernes, Drammen ?)
  * BURIAL: 2 Jul 1651, Kongsberg http://www.nermo.org/slekt/d0050/g0000027.html#I9553

Johan Garmann=== (1575 - 1651)

 • "sies å skulle være" sønn (u.e.) av Kong Frederik II
 • OCCUPATION: Faktor Kongsberg sølvverk 1627 (?) (Ankom Bragernes 1628)
 • BIRTH: 1575, (1580 ?) Haderslev (ikke verifiserte foreldre !)
 • BAPTISM: (d.e.) (Gaarmand) (ist. ev. sønn av Anna Hardenberg ?)
 • DEATH: 1651, (1657 ?) Kongsberg (Bragernes, Drammen ?)
 • BURIAL: 2 Jul 1651, Kongsberg
 • Father: Frederik II Oldenburg
 • Mother: Malena
 • Gift ca. 1605, Danmark, med Boel Hermansdatter Reimnich
 1. Anneken Garmann
 2. Johan Garmann
 3. Bernt Johansen Garmann
 4. Herman Johanssøn Garmann
 5. Elisabeth Garmann
 6. Willum Garmann

Fra http://www.look.no/anita/slekt/webcards/ps29/ps29_045.htm : "Frederik II hadde som elskerinne Anna Hardenberg, som var datter av hoffsjefen ved Malmøhus slott, dit Fredrik var sendt som ung for å lære å "holde hoff". Johan kan være sønn i dette eller et annet illegitimt forhold.

Til Norge i 1628. Han forlot Danmark på grunn av de keiserlige innfall i Danmark under Wallenstein i året 1627. Han dro med sin familie til Malmø, hvor han under sitt opphold fikk en kgl. tillattelse til med hustru, barn og svoger samt skip og gods å reise til Kristiania eller annetsteds i Norge, hvor han ønsket å nedsette seg.

(Nevnt som uekte sønn av Frederik II av Danmark.) Halvbror til Kristian IV av Danmark.

(Der findes en bog der hedder "Slægten Kjeldsen fra Vittrup, Børglum Sogn: Om Kjeld Madsen, født 1823, og hustru deres forfædre og efterkommere".

I bogen fortælles der mere om Johan Garman og om hans rejse til først Sverige og senere Norge om om hans arbejde ved Kongsberg Sølvværk. Der står at han blev gift med Bodil Hermannsdatter Reimnich.)"

---
Les også mye mer her: Johan Fredriksen Garmann, d.e.

view all 14

Johan Fredriksen Garmann, d.e.'s Timeline

1583
July 9, 1583
Haderslev, Slesvig, Danmark (Denmark)
1605
1605
Haderslev, Haderslev Municipality, Syddanmark, Denmark
1605
1608
1608
Haderslev, Sønderjylland, Danmark (Denmark)
1612
August 12, 1612
Haderslev, Syddanmark, Danmark (Denmark)
1620
October 14, 1620
Haderslev, Haderslev Municipality, Syddanmark, Denmark
1620
1635
1635