Jon Trondsen Benkestok

Is your surname Benkestok?

Research the Benkestok family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

About Jon Trondsen Benkestok

Jon (2) Trondson Benkestok


Forbud mot g. mell. fri og ufri ble delvis innf. 1582, fullstendig fra 1591). Jon skiftet i Bergen år 1570 jordegods med sine søsken, og han fikk da Meløy gård samt jordegods i Helgeland, Salten, Vesterålen og noe i Hordaland. (Heftet 'Helgelendinger før 1570', utgitt av Helgeland Historielag).


http://vestraat.net/iea-o/p213.htm#i9018

http://www.nermo.org/slekt/d0034/g0000095.html#I8599

Adelsprosjektet: Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 August 1999 (Oslo, 1999), side 38


Han er med når Kong Christian IV lar seg hylle av den norske adelen på Akershus Festning i 1591. Han undertegnet hyllningsdokumentet med familiens segl.


Jon Benkestok til Meløen og Birgitte hadde ni barn.

1) Torolf

2)Anders

3 Trond

4)Johan

5)Tord

6)Christopher

7) Niels

8)Anna

9)Margrethe

Skifte etter Jon var 8.august 1599


Benkestok-slekta skal ha fått sitt navn ved at stamfaren, Tord, reddet livet til Kong Erik, da han var forfulgt av fiender. Ved å velte en benkestokk over han.

Til takk herfor ble han adlet med navnet Benkestok. Hans sønn Trond Benkestok var herre til Talgø i Ryfylke og ble riksråd 1444. Siste gang nevnt 1472. Han var gift med Brynhild, datter av Torleif av Melø og hustruen Ingeborg. Hennes far er ikke nevnt, men hennes mor Ulfhild, var datter av adelsmannen Jon Smør, som var kongelig ombudsmann i Bergen. Han var sønn av Halvard Jonsen smør, fehride (skattmester )i Oslo, d.1391, sønn av Jon Ragnvaldsøn smør, riksråd og ridder, d.1303. Trond Benkestoks sønn Torleif Benkestok, f.1490, herre til Meløy i Nordland, jordanger i Sogn og Hananger i Ryfylke, ble 1523 forlenet med Lærdal, 1529 med Herjedalen og 1547 med Sunnmøre len, 1555 fogd i Bergenshus, d. 14 feb.1558 g.m. Anna Jonsdatter Haar, f.1510, d.27 nov.1569. Sønnen Jon Benkestok var gift med Birgitte Nilsdatter d. 1592. Hun var uadelig og Jon mistet saledes sitt adelspatent.


Det er neppe riktig at Jon B. mistet sine adelige privilegier. Det beviser innholdet i skiftet, hvor barn og hustru arvet. Skiftet ville neppe ha blitt gjennomført som ført i pennen 8. august 1599, hvis de adelige begrensningene av 1582/1591 hadde vært fulgt. Jon levde i et ikke-ekte samliv da de første barna ble født. Slike slegfredbard, frillebarn, uekte barn eller leiarmål, om man vil, skulle ikke arve sin biologiske adelsfar, og det samme gjaldt hans ufrie ikke-adelige hustru. Skiftets fravikelse av de adelsbegrensningene kan muliggens ha årsak i at Jon og Birgitte/Beritte giftet seg før 1582, og at det selvsamme lovverket vedr. adelens rettigheter ikke hadde tilbakevirkende kraft.

Det er mere sansynlig at foranledningen til at De Benkestokker mistet sine adelige privilegier, og medførte bl. annet at godset i Meløy ikke lengre kunne kalles en setegård, var kong Christian IV brev av 2. april 1619 til lensherren i Nord om å innstevne 4 grupper/personer som ikke betalte skatt av sitt odelsgods. Benckestochene var en av disse 4 grupperinger. Trond måtte inngå et forlik med konen, og innholdet i dette forliket kan vel tolkes som et direkte tap av adelsrettighetene, og at sete- og odelsgårdene i eie av De Benckestocher heretter ble ansett som bondegods, og endret følgelig også eierne fra adel til bonde. (Innskrevet 6. sep. 2012 av Viggo Vatne).

--------------------------------------------------------------------------

Overtok alt jordgods på Helgeland. Giftet seg med den borgelige Birgitte Nielsdatter. De hadde 7 sønner og 2 døtre. På grunn av Jons ikke adelige ekteskap kan vi si at familien mistet sitt adelskap på slutten av 1500-tallet


Født i Meløy, Nordland. Giftet seg med Birgitte Nilsdatter ca 1580.
Til Melø; nævnes ved sin Søster Brynhildas Bryllup; mødte 1570 paa Skiftet efter Forældrene, men var død 1593. Skifte efter ham 1599.

Gift med "en ufri (uadelig) kvinde" Birgitte Nielsdatter, der 1599 levede i Ægteskap med Hr. Jens Christensen "Læsemester" i Bergen.


Data henta fra http://vestraat.net/rossfjord-o/p111.htm#i11516
Jon Trondson Benkestok (født omkring 1530 og død omkring 1593) var med da Kong Christian IV lot seg hylle av den norske adelen på Akershus festning i 1591. Han undertegnet hyllningsdokumentet med familiens segl.

På grunn av Jon Benkestoks ekteskap med en såkalt ufri kvinne, Birgitte Nilsdotter, ble deres barn ikke regnet som adelige. Kjente barn var Torolf († 1622; uten barn), Anders († e. 1630; gift, uten kjente barn), Trond († 1626; hadde en datter), Johan (hadde en datter), Tord, Christopher († .e 1618; hadde to sønner), Niels († e. 1599), Anna († e. 1599) og Margrethe Benkestok (flere etterkommere). Trond Benkestok hadde datteren Ermegaard Benkestok († 1696), som hadde etterkommere. Johan Benkestok hadde datteren Anna Benkestok, som var gift. Christopher Benkestok hadde formodentlig to sønner: Jens Christophersen Benkestok († e. 1665) og Anders Benkestok († 1672 i Trondheim). De to brødrene var de siste kjente mannlige medlemmer av adelsslekten.[46]

Den yngre slekten Benkestok bestod av Gunder Amundsen Benkestok og dennes barn. Han var sønn av Ermegaard Benkestoks datter Magdalena Jonsdotter.[47] Gunder Benkestok lot i 1753 arrangere en større reise til København, hvor målet var å oppnå adelskap som nær etterkommer av den gamle adelsslekten.[48] Forsøket lykkes ikke.

En annen kognatisk etterkommer, Jon Gundersen Benkestok, et søskenbarn av den førstnevnte, brukte i 1756 dette navnet.[49]

(Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Benkestok)


Giftet seg med uadelig kvinne og mistet dermed adelskapet.
When Jon Trondson Benkestokk of Meloy was born on January 1, 1530, in Bergen, Hordaland, Norway, his father, Trond, was 35 and his mother, Anna, was 20. He had one daughter with Birgitte Nielsdatter (Steinbock)Benkestok in 1580. He died on January 1, 1593, in Meløy, Nordland, Norway, at the age of 63, and was buried there.

The origin of the family's name, allegedly meaning ‘tree-trunk seat’, has not been established. According to a myth, the family's founding father saved the King of Norway from Swedish soldiers by hiding him in a wooden bench, wherefore he was rewarded with noble status, name, and arms.

The family's coat of arms is divided per pale. The dexter field has on a background Azure a half lily Argent. The sinister field is divided party per bend, where the lower part is Argent and the upper part is Azure. Being reminiscent of a tree trunk, the latter is probably an allusion to the family name.

Jon Trondson Benkestok was the son of Trond Torleivsson Benkestok and Anna Jonsdotter Haard. Both of his parents were born of very high station. Anna died on November 27, 1569 in Bergen, Norway, she was buried on November 30, 1569 in the Bergen Domkirke in Bergen, Norway. [1][2]Jon Trondson Benkestok was reported to be a direct descendant of Harald Gille, King of Norway. Most of his ancestors served as knights in the king's army of Norway. The Benkestok family was married into the Norwegian noble families Smør, Galte (later: Galtung) and Kane, which were the original Norwegian noble families. The common ancestral of the Benkestok family was Gaut at Ænes in Hardanger, born circa 1100. He was a lendmann and his son Jon Gautsson was a lendmann in the service of King Magnus Erlingsson. [3]Jon Trondson Benkestok was a signatory when King Christian IV was hailed by the Norwegian nobility at Akershus Castle in 1591. He signed the document with the family's signet ring.

Trond's oldest son, Jon Trondson Benkestok of Meløy (1530–ca. 1593), was a signatory when the Norwegian nobility in 1591 paid homage to King Christian IV at Akershus Castle. He signed the document using a signet ring with the family's arms.

Due to Jon Benkestok's marriage to a so-called unfree woman, Birgitte Nilsdotter, their children lost their noble status. Known children were Torolf († 1622; without children), Anders († after 1630; married, no known children), Trond († 1626; had a daughter), Johan (had a daughter), Tord, Christopher († after 1618; had two sons), Niels († after 1599), Anna († after 1599), and Margrethe Benkestok (several descendants). Trond Benkestok had the daughter Ermegaard Benkestok († 1696), who had descendants. Johan Benkestok had the daughter Anna Benkestok, who was married. Christopher Benkestok had presumptively two sons: Jens Christophersen Benkestok († after 1665) and Anders Benkestok († 1672). The two brothers were the last known male members of the family.[2]

The younger Benkestok family was formed by Gunder Amundsen Benkestok and his children. He was a son of Ermegaard Benkestok's daughter Magdalena Jonsdatter.[3] Gunder Benkestok arranged in 1753 on a voyage to Copenhagen, where he attempted to receive noble status for his family based on his cognatic descent from the old Benkestoks.[4] However, he did not succeed. Additionally, another cognatic descendant, Jon Gundersen Benkestok, a first cousin of Gunder Benkestok, used this name


GEDCOM Source

@R450842596@ Ancestry Family Trees Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.

GEDCOM Source

Ancestry Family Tree http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=115559719&pid=416

view all 25

Jon Trondsen Benkestok's Timeline

1530
1530
Bergen, Bergen, Hordaland, Norway
1557
1557
Meløy, Nordland, Norway
1560
1560
Nordland, Norway
1570
1570
Meløy, Nordland, Norway
1572
1572
Meløy, Nordland, Norway
1573
1573
Norway
1574
1574
No, Ringkobing, Denmark
1578
1578
Meløy, Nordland, Norway
1580
1580
Meløy, Nordland, Norway