'Maaij' Claesje van Angola

public profile

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Claasje van Angola, SM/PROG

Псевдоним: "Claasje", "Marselij van Angola"
Дата рождения:
Место рождения: Angola
Смерть: (Дата и место неизвестны)
Ближайшие родственники:

Жена Matthijs Eli Matyssen; Hendrick Coertz и Willem van Wyk
Партнёр NN Lakens и Leendert Jansz van Gijselen, SV/PROG
Мать Christijn Pietersz van de Kaap; Annatjie Lakens; Sara Jansz, SM и Jannetje van Wijk

Профессия: Slave for VOC company then sold.
Менеджер: Private User
Последнее обновление:
показать все

Ближайшие родственники

About 'Maaij' Claesje van Angola

Claasje NN

From http://www.stamouers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2:cape-slavery&catid=13:slaves-cape-of-good-hope&Itemid=4

It seems that THIS Claaje is incorrectly described as from Angola

Reference code: C. 20, pp. 46-47 Woensdag 16 Februarij 1689.

Het versoek-schrivt van den E.Pieter van Helsdingen, gedesigneerde fiscâl ten dienste van d’ E.Comp. na Suratta, thans op ’t hier ter rhede geankerde schip ’t Wapen van Alkmâr bescheiden, in Raade geleesen zijnde, inhoudende versoek om uijt ’s Comps. slavenhuijs een slavinne genaamt Claasje tot vroetvrouw ten dienste van sijn swangere hujsvrouw na Batavia mede te mogen neemen. So is eenpaarig verstaan den suppt. syn versoek toe te staan en hem de voors. slavinne ten fine voorn. te laaten volgen, mits dat hij ter taxatie van de Hooge regering van India kost en vragt geld voor heen en weer reis in ’s Comps. cassa op Batavia betaale, en de E.Comp. voor de schaade goedspreeke die deselve soude komen te lijden, indien de meergenoemde slavinne Claasje voor haar wederkomst kwame te sterven, of weg te loopen. [1]

Notes.

[1] Vgl. V.C.12: Dagregister, 1689–1690, 1692, pp. 124–125. Hierdie Claasje van Angola het volgens ’n resolusie van die Kasteel Batavia op 27 Mei 1689 versoek om met die eerste retoerskepe weer na die Kaap te mag terugkeer. Haar versoek om in vryheid gestel te mag word, omdat Van Helsdingen dit aan haar belowe het, is na die Kommandeur en Raad van die Kaap verwys. (Sien Kol. Arch. 604: Resolutiën van den Generaal en Raden, 1689, pp. 275–276.

Reference code: C. 147, pp. 231-248. Dingsdag den 22: Aúg:s 1769.

Wijders is op het Schriftelijk versoek van den Extraord:r vúúrwerker Johannes Bresler, Seeker ’S E: Comp:s Slave Jongetje gen:t Abel van Catrijn van Sangolanij, oúd omtrent 6: Jaaren, úijt Slavernij ontslagen en in vrijdom gesteld, mits voor denselven de Somma van Een hondert guld:s in ’S Comp:s Cassa alhier zal moeten werden voldaan.


Maaij Claesje van Angola was VOC company slave brought to the Cape of Good Hope aboard the Dutch ship, the Amersfoort in 1658. The Amersfoort had intercepted a Portuguese slave ship bound for South America and took 250 of its 500 Angolan salves as a 'prize' many died on the journey to the Cape. She was eventually manumitted.

On page 71 of this publication Maaij Claesje van Angola's children are listed. Christijn Pieters van de Caep (Christijn Pietersz van de Kaap) is one of them.

http://www.e-family.co.za/ffy/RemarkableWriting/UL20ExtremestEnd.pdf

показать все

Хронология 'Maaij' Claesje van Angola

1645
1645
Angola
1671
5 июля 1671
Возраст 26
Cape Town, Cape of Good Hope, South Africa
1673
1673
Возраст 28
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1675
27 октября 1675
Возраст 30
????
????