Martinus Laurentii

Is your surname Laurentii?

Research the Laurentii family

Martinus Laurentii's Geni Profile

Records for Martinus Laurentii

54,890 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Martinus Laurentii

Also Known As: "Mårten Larsson"
Birthdate: (85)
Birthplace: Gästa, Njurunda, Sweden
Death: circa 1610 (80-88)
Viken, Torp, Västernorrland, Sweden
Immediate Family:

Son of Lars Mårtensson
Husband of Elisabet Karlsdotter
Father of Catharina Mårtensdotter; Lars Mårtensson; Brita Mårtensdotter; Abrahamus Martini; Mickel Mårtensson and 4 others
Brother of Jon Larsson; Jöns Larsson and Karin Larsdotter

Occupation: kyrkoherde i Torp 1563-1610, Hovpredikant, Kyrkoherde, Kyrkoherde i Torp 1563-1610
Managed by: Private User
Last Updated:

About Martinus Laurentii

Martinus Laurentii (1563-1610), var 1563 kyrkoherde i Torp. I anledning av det samma år utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar fogden Mats Michelsson i brev 1563 till kung Eriks beryktade prokurator, Göran Persson, att han tagit del av den skrivelse, som kyrkoprästen i Torp, Mårten Larsson, utfärdat till sina grannar, innehållande de underrättelser denne erhållit av prästerna i Jämtland om, att 2000 jutar och ändå flere nalkades i avsikt att bränna och härja. Själv blev kyrkoherden så svårt betungad med inkvarteringar, då de svenska trupperna drogo upp till Jämtland, att den kunglige krigsöversten Claudius Gallus fann sig föranlåten att befria honom från den gärd till krigsfolkets behov, han liksom andra präster bort utgöra, belöpande sig i fetalier till 10 pund 1 fjerd. (brev dat. Torp 5 febr. 1564). Jämte övriga Medelpadspastorer avgav herr Martinus i Torp trohetsförsäkran åt kung Johan III på Landstinget i Njurunda 3 nov. 1568. Genom kgl. brev 6 apr. 1569 erhöll herr Mårten ½ pundläst spanmål (6 pd) i vederlag för en socken, som han mist (Haverö) och är lagd under Hoodall prästegäll i Hälsingland. Till Älfsborgs lösen 1571 utgav han 40 mk 6 öre, utgörande 1/10 af värdet på hans lösegendom, som angavs vara: silver 60 lod, koppar 2 pund, kor 10, får 9, svin 5, ungnöt 4, getter 3, bock 1, 1 häst för 10 mark, 1 sto för 4 mark. I brev 1572 till kgl. kamreraren Peder Håkansson, vilken kyrkoherden kallar sin skolebroder, omtalar han, att under hans antecessors tid avgick Haffre från Torps pastorat. Själv hade han beflitat sig att få det under Torp igen, men som kung Erik ej ville rygga sin salig faders brev, förunte han honom en halvpundläst. Ej längesedan hade detta vederlag blivit återkallat, och nu beder han, att Peder Håkansson må förfordra hans ärende att återfå detta vederlag, eftersom han under krigsoroligheterna haft stor gästning af konungens krigsfolk, såsom herr Hans Kyle, Jesper Larsson, Johan Siggesson, herr Knut Soop och Mats Torne, Claudius Gallus m. fl. För besväret ville han skänka brevmottagaren ett gott björnskinn. (Orig. i Medelpads handl. 1585 KA.) Genom kung Johans brev 4 mars 1585 återfick kyrkoherden vederlagsspanmålen, vilken då liksom förut skulle utgå med 6 pd. Han underskrev 16 febr 1577 liturgiens antagande, 1593 Upsala mötes beslut, prästerskapets försäkran 19 febr 1594 och riksdagsbeslutet i Upsala 23 februari samma år samt Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Torde ha dött 1610, ty följande års tiondelängd är bevittnad av efterträdaren. Kyrkoherden var ägare till flera hemman och Medelpads dombok för år 1618 meddelar åtskilligt om arvskiftet mellan barnen. (Härnösands stifts herdaminne)

Martinus Laurenti var son till Lars, Mårtensson, bonde i Gästa 3, Njurunda (Y) 1535, 1543 och 1580, nämndeman 1560-73. Lars var en formögen bonde i Gästa i Njurunda, Medelpad. (Skanke ätten:39, Robelin)

http://www.espell.se/saga/p4c905576.html


Martinus Laurenti var Kyrkoherde i Torp, Medelpad, Sverige, mellom 1563 og 1573.
Martinus Laurentii (1563-1610), sannolikt från Hälsingland, var 1563 khde i Torp. I anledning af det s. å. utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar Hälsinglandsfogden Mats Michelsson i bref 28 aug. 1563 till kon. Eriks beryktade prokurator, Göran Persson, att han tagit del af den skrifvelse, som kyrkoprästen i Torp Mårten Larsson utfärdat till sina grannar, innehållande de underrättelser denne erhållit af prästerna i Jämtland om, att »2000 jutar och ändå flere nalkades i afsigt¶ att bränna och härja». Själf blef khden så svårt betungad med inkvarteringar, då de svenska trupperna drogo upp till Jämtland, att den kunglige krigsöfversten Claudius (Collart) Gallus fann sig föranlåten att befria honom från den gärd till krigsfolkets behof, han liksom andra präster bort utgöra, belöpande sig i fetalier till 10 pund 1 fjerd. (bref dat. Torp 5 febr. 1564). Jämte öfriga Medelpadspastorer afgaf herr Martinus i Torp trohetsförsäkran åt kon. Johan III på Landstinget i Njurunda 3 nov. 1568. Genom kgl. bref 6 apr. 1569 erhöll herr Mårten ½ pundläst spanmål (6 pd) i vederlag för en socken, som han mist (Hafverö) och är lagd under Hoodall prästegäll i Hälsingland. Till Älfsborgs lösen 1571 utgaf han 40 mk 6 öre, utgörande 1/10 af värdet på hans lösegendom, som angafs vara: silfver 60 lod, koppar 2 pund, kor 10, får 9, svin 5, ungnöt 4, getter 3, bock 1, 1 häst för 10 mark, 1 sto för 4 mark. I bref 17 febr. 1572 till kgl. kamreraren Peder Håkansson, hvilken khden kallar »sin scholebroder», omtalar han, att under hans antecessors tid afgick Haffre från Torps pastorat. Själf hade han beflitat sig att få det under Torp igen, men som kon. Erik ej ville rygga sin sal. faders bref, förunte han honom en halfpundläst. Ej längesedan hade detta vederlag blifvit återkalladt, och nu beder han, att Peder Håkansson må förfordra hans ärende att återfå detta vederlag, eftersom han under krigsoroligheterna haft stor gästning af konungens krigsfolk, såsom herr Hans Kyle, Jesper Larsson, Johan Siggesson, herr Knut Soop och Mats Torne, Claudius Gallus m. fl. För besväret ville han skänka brefmottagaren ett godt björnskinn. (Orig. i Medelpads handl. 1585 KA.) Genom kon. Johans bref 4 mars 1585 återfick khden vederlagsspanmålen, hvilken då liksom förut skulle utgå med 6 pd. Han underskref 16 febr. 1577 liturgiens antagande, 1593 Upsala mötes beslut, prästerskapets försäkran 19 febr. 1594 och riksdagsbeslutet i Upsala 23 febr. s. å. samt Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Torde ha dött 1610, ty följande års tiondelängd är bevittnad af efterträdaren. Khden var ägare till flera hemman och Medelpads dombok för år 1618 meddelar åtskilligt om arfskiftet mellan barnen.¹ G. m. Elisabeth Carlsdotter, dotter till khden Carolus Henrici i Tuna, Medelpad.

Barn: Abraham, faderns efterträdare som khde; Michael, hemmansägare i Borgsjö s:n;

Brita, g. m. Peder Jönsson i Hof, Hackås s:n, Jämtl.;

Catharina, g. m. khden Petrus Joannis i Njurunda; Elisabeth, g. m. khden Matthias Helgonis i Njurunda;

Barbro; Isak Clarman, khde i Tuna, Hälsingl., d. 1653; Lars, yngste son, hemmansägare i Viken;

dessutom 2 döttrar.

Källa: Härnösands stifts herdaminne

Gifte och barn Gift 1559

Elisabet Karlsdotter Bröms. Född 1535 i Hälsingstuna (X). Prostinna i Torp (Y). Död 1600-04-02 i Viken, Torp (Y).

Barn:

Mikael Mårtensson. Född 1560 i Torp (Y). [3] Bonde i Ön, Borgsjö (Y). Död 1628 i Borgsjö (Y).

Abrahamus Martini. Kyrkoherde från 1611 till 1646 i Torp (Y). [2] Född 1565 i Torp (Y). [4] Död före 1646-04-26 i Torp (Y).

Elisabet Mårtensdotter. Född 1571 i Torp (Y). [3]


Martinus Laurenti var Kyrkoherde i Torp, Medelpad mellom 1563 og 1573.

view all 17

Martinus Laurentii's Timeline

1525
1525
Gästa, Njurunda, Sweden
1560
1560
Age 35
Torp, Medelpad, Sweden
1563
1563
- 1610
Age 38
Torp, Sweden
1573
1573
Age 48
Torp, Medelpad, Sweden
1580
1580
Age 55
Torp, Medelpad, Sweden
1582
1582
Age 57
Torp, Medelpad, Sweden.
1583
1583
Age 58
Torp, Västernorrlands län, Sverige, Sweden
1587
1587
Age 62
Torp, Medelpad, Sweden
1588
1588
Age 63