Is your surname Petri Drake?

Research the Petri Drake family

Olaus Petri Drake's Geni Profile

Records for Olaus Petri Drake

1,410 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Olaus Petri Drake

Also Known As: "Olof Persson"
Birthdate:
Birthplace: Brunflo, Jämtland, Norway
Death: after July 2, 1658
Berge, Brunflo, Jämtland, Sweden
Immediate Family:

Son of Peder Andersson Drake and Anna Olufsdatter
Husband of Anna Roaldsdatter
Father of Roaldus Olai Drake; Johan Olai Drake; Henrik Olai Drake; Johannes Olai Drake; Karin Olofsdotter Drake and 3 others
Brother of Erik Pedersson Drake; Ursilla Pedersdotter; Lisbeth Pedersdotter and Samuel Pedersen Drake

Occupation: Kyrkoherde i Brunflo, Sogneprest i Brunflo, Jämtland., Kyrkoherde, prost i Brunflo, riksdagsman
Managed by: Private User
Last Updated:

About Olaus Petri Drake

Han och hans hustrus porträtt hänga i Ovikens sakristia

Olof Petri Drake (1629-58), f. i Jämtland; torde ha varit

företrädarens son. Han erhöll 8 jan. 1626 konfirmation på Brunflo pastorat,

som väl antyder, att han här var v. pastor. På landstinget 17

febr. 1630 besporde han sig, om hans socknebönder icke borde komma honom

till hjälp med »fordenskab» på hans långa och besvärliga resor, och

fick till svar att det var billigt och enligt ordinantsen, ellers kunde de icke

klaga om de der öffver miste gudstjensten. Redan 1640 var han landsprost.

Vid underrättelsen om Brömsebrofreden samlades Jämtlandsprästerna

hos prosten i Brunflo prästgård, hvarest de uppsatte en skrifvelse till

biskop Bredal i Trondhjem och bådo honom om ett faderligt råd, hvad

de borde företaga, då nu landet kom under Svensk regering. Han rådde

dem i försiktiga ordalag, att det klokaste de kunde göra vore att förblifva

vid sina kall och, för att få behålla dem, insända en böneskrift till

drottning Christina. Så gjorde de ock, och de svenska präster, som redan

voro utsedda till de Jämtländska församlingarne, kommo aldrig i besittning

af sina gäll, enär de norska prästerna med svenska regeringens

tillstånd fingo kvarstanna.¹ Då Jämtlands prästerskap första gången

skulle representeras i svenska riksdagen, blef prosten Drake jämte khden

Jens Hemmingsson i Oviken därtill utnämnd. Deras namn förekomma

ock i kungl. resolutionen 24 dec. 1645 på prästerskapets i Jämtland och

Herjedalen postulater. När Jörgen Bielke ryckte in med norska armén

i Jämtland 1657 och belägrade Frösö skans, som kommendanten major

Jon Andersson Myre 18 november efter 3 veckors hjältemodigt försvar

måste uppgifva, levererade prästerna, förmodligen mer eller mindre frivilligt,

proviant åt sina forna landsmän, och enligt Jörgen Bielkes räkenskaper

uppgick summan härför inalles till 833½ riksdaler. De som

här nämnas äro följande: prosten Ole Pedersson Drake, Ola Bertelsson i

Overdal, Erik Clausson i Lidt, Eric Larsson i Hammerdal, Anders (Adam)

_________

¹ L. Daae, Throndhjems Stifts geistlige Historie fra Reformationen til 1814, s. 101-102.

BRUNFLO 157

Villumsson i Undersåker och Anders Eilufssön i Oviken. Prosten inköpte

1637 Wester Lund, som förr utgjort 3 gårdar och erhöll derå af svenska

styrelsen frihet från kronoutlagor under sin och hustruns lifstid. Han

var liten till växten som hela Drakeska släkten, men en kraftfull och

nitisk landsprost. Han och hans hustrus porträtt hänga i Ovikens sakristia.

Han lefde 2/7 1658 men dog under årets lopp.

G. 1626 m. Anna Roaldsdotter, f. 25/4 1603, dotter till sogneprästen Roald

Andersson i Ytterön, Trondhjems stift, och Elen Hansdatter. (Hennes födelse

är antecknad af hennes fader i Ytteröns Missale, se: Dansk-norsk Personalhist.

Tidsskrift R. 2, Bd 1, s. 228, Kbhn 1886.)

Barn: Roald, khde i Lit; Hans, khde i Oviken; Henrik, khde i Hede; Jöns,

khde i Berg; Anders, länsman, slutl. bosatt i Näs, Grönviken, d. 1700; Brita, g.

1664 m. öfverstelöjtn. Nils Curry, adl. Treffenberg; Peder, bodde på sitt hemman

Berge i Brunflo 1665; en dotter, g. m. Hans Larsson Noræus, en tid länsman i

Sollefteå, sedan kronofogde i N. Helsingland.


Kyrkoherde i Brunflo.

Far: Peder Andersson Drake (1555 - 1628)

Mor: Anna Olofsdotter (~1550 - )

Född: omkring 1570 Berge, Brunflo (Z) 1)

Student: 1621-01-20 Köpenhamn 2)

Pastor: 1626-01-08 Brunflo sn, (Z) 1)

Kyrkoherde: mellan 1629-01 och 1658-12 Brunflo sn, (Z) 3)

Död: efter 1658-07-02 Berge, Brunflo (Z) 1)

http://www.martinbergman.se/p0a3c32f9.html

view all 15

Olaus Petri Drake's Timeline

1599
1599
Brunflo, Jämtland, Norway
1627
1627
Age 28
Brunflo, Jämtland
1629
1629
- 1658
Age 30
Brunflo, Jämtland, Sweden
1630
1630
Age 31
Brunflo, Jämtland, Sverige
1633
1633
Age 34
Brunflo, Jämtland, Sverige
1634
1634
Age 35
Brunflo, Jämtlands län, Sverige
1640
1640
Age 41
Brunflo, Jämtland
1650
1650
Age 51
Brunflo, Jämtland
1658
July 2, 1658
Age 59
Brunflo, Jämtland, Sweden