Oluf Jonsen Årstad

public profile

Is your surname Årstad?

Research the Årstad family

Oluf Jonsen Årstad's Geni Profile

Records for Oluf Årstad

34,082 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Oluf Jonsen Årstad

Also Known As: "Herr Olluff", "Ole", "Oluff", "Jonnnsen", "Joenson"
Birthdate: (85)
Death: circa 1625 (76-92)
Immediate Family:

Husband of Helga Tollaksdatter Årstad
Father of Eldri Olsdatter Fotland; Anna Olsdatter Fotland; Ingeborg Olsdatter Svinland; Erik Olsen Fotland; Ingrid Olsdatter Fotland and 1 other

Occupation: sokneprest i Egersund, Sokneprest nevnt i 1587, Prest
Managed by: Per Åge Serigstad
Last Updated:

About Oluf Jonsen Årstad

Petrus Valand har argumentert for at prest Ole Jonsen var sønn av Jon Guttormsen Larsgård, dette er i nyere tid så godt som blitt motbevist. Eller vist som svært lite sannsynlig.

Sokneprest i Egersund 1577-1594. Ble avsatt ved dom av bisp og kapitel 11.10.1594 for sitt "løsaktige levnet med en kvinde i Eggersund"

22.02.1580 Mottok Stavanger kapitell et åpent brev fra Herr Oluf Jonsen med hans hustru og barn at de vil nyte, bruke og beholde i sin livstid den part med lunder og enger i gården Årstad (som har tillagt den i uminnelige tider) som tilkommer kapitellet. Om de lover å holde gården i hevd og følge loven på alle måter og betale den årlige landskylden til kapitellets forstandere så innvilges søknaden. Kilde side 23-24 i "Brandrud, Andreas - Stavanger Domkapitels Protokol : 1571-1630"

Kilde: Roald Undheims notater s.36. Ætt&Heim 1964 s.115. "Son til biskop i Stavanger Jon Guttormson og kona Anna Eriksdtr. Orm til Vatne, Stord. Gift 1)med Helga Tollaksdtr. Årstad, Egersund, død før 1594. Stavanger Domkap.prot.s.176 nevner:"Anno 94, 11 octobris, bleff h: Joen Oluffsøn (skal være Oluf Joensøn) affsat aff sit kald for sit løsachtigt leffnet med en quinde vdj Eggersund, saa faderen belaa den ene oc sønnen den anden syster." I 1597 er det nevnt at "herr Oluf Jonsøn, fordom spr. i "Eckundsund" stevnet Knut Lauritssøn paa Aasz med sin quinde och beggis deris døttre", for de noen tid siden skulle ha samtykket å gi ham deres datter, Marite Knudsdtr, og hadde oppeholdt ham uten svar. Men faren møtte ikke for retten, så vi får ikke greie på om han ble gift med henne. Han må da iallefall ha vært temmelig gammel. Han levde ennå i 1625, da hans odel i Store Ege er nevnt (Tingboka s.268)=. Det spørs da om ikke det var hos Knud Åse far og sønn hadde vært i 1594" MERK: Opplysningen om hans opphav ovenfor er i nyere tid tilbakevist Originalkilde side 96 og 176 i "Brandrud, Andreas - Stavanger Domkapitels Protokol : 1571-1630"

Den omtalte piken over er: Marite Knutsdatter Åse

Nevnt på Årstad 1602-1605, 1617 og 1620-1625

Tingmøte Sokndal skipreide, 25-01-1618: "Her Olluff Jonnsenn paa Aarstad y Eggersund kom herfor rettenn och skød sitt schodsmaall thill miennige bønnder och allmou, som her idag thillstede var, och bekom dett gaatt i alle mader. "

Tingmøte Eigersund skipreide, 28-01-1618: "Framkomb Thallak Aarstad herfor rettenn och klagid att her Olluff ibm. nu y sommer forledenn thuinndegannger haffde skornne hanns noed i sønnder, som hannd sagde sig att uille beuisligt giørre. Sambledis klaged att her Olluff gich dagligenn med vabenn och verge epter hannom och thruede och vnndsagde hannom, endog hannd inngenn schade dermed haffde giortt hannomb. Dernest framkom Elluff Aarstad och klagett att her Olluf haffde optagenn enn jordfast stienn vdmed hanns agger reenn och denn inndueltt paa for/ne/ Elluffs leigmaall, som hand beuise ville. Der emmod berette her Olluff och klagett, att Enndre Aarstad haffde nu vdj sommer for ledenn slagenn hanns quinde thou slag med enn ryffue, som hannd ville beuisligt giørre. "

Ole har slått seg vrang på sine eldre dager? Og her fremkommer det også at han er gift så sent som sommeren 1617

Siste gang nevnt Tingmøte Målstevne på Storegge i Voll skipreide, 20-04-1625: "...Sammeledis udj samme steffningh hid udj rette alle loteyerne, nemblig h: Olle paa Aarstadt som eyer med sine børn j søu, sin forige quindis Hellie Tholleffs datters odell, Olle Eye med sine tuende brødre j søu, Lasse Ege j søu odell, noch j søu kiøbt och j søu pant, Peder Thengsdall paa sin quindis och stiffbørns vegne hans quindis hellmingh j søu, børnenis arff j sou, pant ij søu, {och} Jsack Thengs j sou och Erick Store Ege j søu, huilken som schulle verre bestemand offuer ald gaarden och raade byxellen."

Saken gjelder hvem som er bestemann i Store Ege. Lasse Tollaksen mener seg bestemann. Og det opplyses her om at Herr Ole På Årstad eier sammen med sine barn odel som hans forrige kone, Helga Tollaksdatter, hadde i Store Ege, nemlig 1 får i Helgas odel.

Lasse Tollaksen Store Ege eier alene 3 får (1 odel, 1 kjøpt, 1 pant), Ole Endresen Eie med sine to brødre (Tollak Endresen og Asser Tollaksen) eier 1 får, Peder Njeldsen Tengesdal på sin kvinnes (Guri Hoskuldsdatter enke etter Tollak Larsen Tengesdal (Store Ege)) og stebarns vegne eier konas helming 1 får, barnas arv 1 får og pant 2 (pantet av Halvor Hadland og Peder Lille Ege) får. Isak Olsen Tengs og Erik Torgersen Store Ege eier også uten at det oppgis hvor mye.

Tilleggsopplysning som tilbakeviser at han er sønn av Jon Guttormsen:

I et brev i fra Norde Larsgard i Hovet i Hallingdal nevnes Rønnaug Olavsdatter at hun er barnebarn til Biskop Jon Guttormson,og Anna Eiriksdatter Orm. Dermed er far til Rønnaug sønn av dette paret,og hans navn er Olav. Det er bare synsing at Jon Guttormson kom i fra Larsgard. Ut i fra eiendommer Jon eide er fødestedet hans Agder. Han har ikke bodd i Larsgard det er ikke umulig at Larsgard var kirkegods på lik linje med storgarden Sindrol i nabobygda Hol


Avsatt prest i Egersund. Trolig grunnet et forhold utenfor ekteskapet.

view all

Oluf Jonsen Årstad's Timeline

1540
1540
1550
1550
Age 10
Egersund, Rogland, Norway
1560
1560
Age 20
Fotland i Eigersund i Rogaland
1580
1580
Age 40
1625
1625
Age 85
????
????
????
????
Dybing i Heskestad Rogaland