Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Johan Didrik Tande (1869 - 1938)
  Johan Didrik Tande var født i Barbu ved Arendal i 1869. Han ble student i 1889 og cand theol i 1895 med gode karakterer. De første årene bestyrte han i kortere perioder flere forskjellige embeter i Rog...
 • Andreas Gjertsen Faye (1727 - 1792)
  Sogneprest i Egersund 1775-1790, Sogneprest Østre Moland 1790-1792"Andreas Faye — 1775—1790. På hans tid fekk kyrkjelyden att eigedomsretten til kyrkja. Ho vart kring 1785 grundig umvøli av Ludvig Feyl...
 • Gunnar Hafstad (1886 - 1982)
  Res. Kap. i Egersund 1917.* Østfold fylke, Råde, Ministerialbok nr. 7 (1878-1902), Fødte og døpte 1886, side 40. Nr. 6: Gunnar - født 11. januar 1886 på Grimstad, Råde; døpt 7. mars 1886 i Råde.* Sogn ...
 • Trygve Dagsland (1919 - 1997)
  Res. Kap. i Egersund 1970-
 • Tønnes Hafsø Svanes (1896 - d.)
  Sogneprest i Sokndal 1935

Dalane prosti Om Dalane kan du lese om her snl.no Prostiet besto inntil 2004 av 4 prestegjeld, en ordning som i dag er nedlagt. Kirken er i dag organisert med de ulike sognene som grunnenheter, og prestene er ansatt i et prosti i stedet for i et prestegjeld. Men i denne sammenheng er inndeling etter prestegjeld nyttig. Prosjektet skal samle kilder knyttet til området og prester for de forskjellige prestegjeld.

1.Helleland prestegjeld:

 • Helleland sogn.
 • Bjerkreim sogn.
 • Heskestad sogn (overført 1820 til Lund) Presterekken:
 • Sigurd Ivarsen nevnt i 1429
 • Knut Ormsen av Årstad-ætt. Nevnt 1563.
 • Peder Michelsen Var først Knut Ormsen sin kapellan 1577-1582 men overtok etter ham som sogneprest 1582-1627
 • Peder Tøgersen Schytt
 • Hans Jakobsen Hindsholm
 • Christian Claussøn Jeger
 • Samuel Olsen Mandal
 • Hans Seehusen
 • Anders Pedersen Bircherod
 • Søren Gerhardsen Meidell
 • Rasmus Wibye
 • Lauritz Hansen Ørn
 • Nils Andreas Rasmussen Wibye
 • Johan Andreas Struve
 • Gerhard Henrik Reiner
 • Jens Schmidt
 • Gabriel Andreas Heiberg
 • Andreas Myhre
 • Fredrik Wettergren
 • Kapellan Wexelsen
 • Rasmus Elis Marius Lampe
 • Tomas Fasting Hysing
 • Oskar Munch
 • Torvald Egidius Isachsen
 • Johan Didrik Tande
 • Boye Mathias Holt
 • Børge Ask
 • Bjarne Augen Hexeberg
 • Sigurd Langeland
 • Trygve Bergh
 • J. Hodnefjeld
 • Carl Johan Uhl
 • Arnt Lunde
 • Johannes Theodor Johannessen Hovda
 • Bjarne Olsen Bøe

2.Egersund prestegjeld:

 • Egersund sogn.
 • Ogna sogn.
 • Eigerøy sogn(?) Presterekken:
 1. Olav Asbjørnsson nevnt 1403 (RN nr. 1194, trykt i DN II nr. 5757). 1407 (RN nr. 301, trykt i DN II nr. 596)
 2. Henrik Didriksen nevnt 04.10.1429: Diplomatarium Norvegicum b. IV nr. 840, s. 611, nevnes prest i Egersund, Henrik Didriksen. Brevet er skrevet på Melhus i Maria kirkesogn i Egersund
 3. Rasmus nevnt 1522: Item iij lot sølff her Rasmus wtj egerneswndt Kilde:"" Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede se side 43.
 4. Simon Villadsen før 1536, nevnt 1563.
 5. Claus Torolfsen Friis Kapellan nevnt 1545
 6. Oluf Jonsen 1577-1594. Ble avsatt ved dom av bisp og kapitel 11.10.1594 for sitt "løsaktige levnet med en kvinde i Eggersund"
 7. Jon Mauritssen 1596-1616
 8. Torger Hansen (Slettebø) 1616-1640
 9. Henrik Pedersen Reimer 1640-1650'
 10. Theophilus Jonsen Schanche 1650-1663
 11. Nils Olsen Sylvius 1664-1683 giftet seg med enken til foregående prest
 12. Henrik Olsen Sylvius Sogneprest 1683-1716 og kapellan 1678-1683 var bror til foregående prest
 13. Erik Pedersen Leganger Kapellan 1716-1719
 14. Daniel Mogenssen Rasch 1719-1723
 15. Kristoffer Nilsen Müller 1723-1749
 16. Svend Bjergbo 1750-1752
 17. Gregers Lund 1753-1774
 18. Andreas Faye 1775-1790
 19. Christen Heiberg Kahrs 1790-1802
 20. Peter Ludvig Lund 1803-1826
 21. Andreas Peter Marquard Hartvig 1826-1846. Fødd i Oslo 1778. Personellkapellan i Norderhov 1802. Sokneprest i Øksnes 1815. Helsa hans vart knekt av klimaet her, og då det var dårlegt med fisket i den tid han var her, hadde han knapt til levemåten, so han måtte difor søkje om å bli fritatt for å vere prest i Dverberg. Han fekk då pensjon inntil han fekk seg nytt embete. 1826 utnemnd til sokneprest i Egersund. Døde i Oslo 1846, etter å ha fått avskjed same året.
 22. Kjeld Andreas Bugge 1846-1868
 23. Christen Nygaard 1868-1876
 24. Johannes Christian Irgens 1876-1884
 25. Christian Magelssen 1884-1906
 26. Peter Olivarius Olsen 1906-1929
 27. Gunnar Andreas Hafstad Res. Kap. 1917
 28. Sigmund Feyling 1929-
 29. Alfred Georg Oanæs Res. Kap. 129, sogneprest 1943-1953
 30. Palmer Longfjeld Rødland Res. Kap. 1946 (fungerende Res. Kap. fra 1941). Sogneprest og prost 1970-
 31. Gudtorm Kallhovd Sogneprest 1953-?
 32. Tryggve Dagsland Res. Kap 1970-
 33. Olav Straume Kongsvik Res. Kap 1978-
 34. Fred Lyder Klungland Res. Kap. 1983-
 35. Inge Bjørn Rossavik Sogneprest 1990-
 36. Kåre Erling Mjølhus Kap. 1990-
 37. Ole Johnny Møyholm Kap. 1996-

3.Sokndal prestegjeld.

 • Sokndal sogn.
 • Hidra (Hitterø) sogn (Overført til Flekkefjord i 1820)

4.Lund prestegjeld.

 • Lund sogn.
 • Bakke sogn (Utskilt 1746)
 • Tonstad sogn (Utskilt 1746)
 • Gyland sogn (Utskilt 1746, Overført til Flekkfjord i 1820)
 • Nes sogn (Overført til Flekkefjord i 1820)
 • Flekkefjord (Utskilt som eget prestegjeld i 1820)
 • Heskestad sogn (Lagt til i 1820)

Bygdebøker og lokalliteratur:

Kronologisk oversikt over kilder for Dalane prosti: