Ваша фамилия Baggesen?

Исследование фамилии Baggesen

Записей с Peder Baggesen

21,342 запись

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Peder Baggesen

Дата рождения:
Место рождения: Ribe, Syddanmark, Danmark
Смерть: Умер в Ribe, Region of Southern Denmark, Denmark
Место погребения: Ribe, Denmark
Ближайшие родственники:

Сын Bagge Jensen, til Seemgård и Cecilie Pedersdatter
Муж Dorethe Sørensdatter Stage
Отец Anne Pors; Bagge Pedersen; Søren Pedersen Baggesen,; Sidsel Pedersdatter Baggesen; Marine Pedersdatter Bagge и ещё 4
Брат Karen Cathrine Weile; Anne Baggesdatter; Cecile Baggesdatter; Jens Baggesen; Marine Baggesdatter и ещё 2
Полукровный брат Jannik Baggesen и Johanne Baggesdatter

Профессия: Købmand, Rådmand i Ribe 1589, rådmand
Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Peder Baggesen

Peder Baggesen blev født 1546 i Ribe og døde samme sted 19. april 1591 i sit 45 år, begravet i Ribe Domkirke, hvor der tidligere var både sten og epitafium over familien.

Han var søn af rådmand Bagge Jensen og hustru Cecilie/Sidsel Pedersdatter

Pedder Baggesen blev gift 1572 i Ribe, trolovet 15. oktober 1571 og viet 30 november 1572, med Dorthe Sørensdatter Stage, født ca. 1558 i Ribe, død 4. august 1602 - vel af pesten, der hærgede i Danmark 1602-03. Hun var datter af borgmester Søren Jacobsen (Stage) og hustru Anne Sørensdatter Klyne. Digteren Hans Frandsen skrev ved Peder Baggesens giftermål et latinsk bryllupsdigt, hvori han priste den kun 14 årige bruds gode forældre og deres rigdom.

Børn Peder Baggesen og Dorthe Sørensdatter Stage, fik 12 børn ,4 sønner og 8 døtre, hvoraf de 4 sønner og 5 døtre var levedygtige.

 • 1 Anne Pedersdatter, f. 1572/75.d. 1617 Ribe,
 • 2 Bagge Pedersen, f. ca. 1578/79,
 • 3 Søren Pedersen Baggesen, f. ca. 1580, d. 1614 i Ribe,
 • 4 Sidsel Pedersdatter, f. ca. 1581(?). .
 • 5 Hans Pedersen Baggesen, f. 1582(?), d. ca. 1606 i udlandet.
 • 6 Christopher Pedersen Baggesen eller Bagge, f. omkr. 1585, d. 1665,
 • 7 Maren Pedersdatter, f. 1587, d. 1659.
 • 8 Karen Pedersdatter, f. 1589, d. 1639 Ribe.
 • 9 Johanne Pedersdatter, overlevede moderen.

Peder Baggesen havde desuden en slegfredsøn (en søn med en elskerinde) Peder [Lund] (ca. 1580-) (skulle iflg. gavebrev af 1590 12/9 af faderen have 500 rdl., når han blev myndig), B i Sæby.

Peder Baggesen er omtalt i Ole Degns bog Rig og fattig i Ribe, 1981, som deltager i bystyret, 1578 som kæmner, 1579 som medlem af de 24 mænd og fra 1581 til sin død 1591 som rådmand.

Ribe-historikeren J. Kinch fortæller om ham, både i sin byhistorie og i artiklen om familien Baggesen i Jyske Samlinger, 1880/81.

Biografi for: Peder Baggesen fr http://www.conrad-larsen.dk/louishtm/n835.htm

I 1571 blev der fremført hårde beskyldninger imod Peder Baggesen af den Povl Hansen, som 2 år senere blev dræbt af Peder Baggesens svoger, Anders Sørensen Klyn. I anledning af disse beskyldninger tog Peder Baggesen i april måned et tingsvidne om, at han "ikke selv klippede og forvekslede eller lod klippe og forfalske" nogle af sin faders eller sine egne øksne, efter at han først have solgt dem. Særlig retfærdiggjordes hans opførsel på en rejse med stude til Hamborg og ved en handel med en mand i Nimwegen. Samme dag gav først 24 mænd og derpå "alle de kjøbmænd, der havde været på rejse i Tyskland og andre lande", ham det skudsmål, at de ikke vidste andet end godt om ham. Nogle dage senere "fordeler" Peder Baggesen sin modstander for den ubevislige snak, han havde påsagt ham. Povl Hansen indstævnede uden nytte denne dom for højere domstole.

Omkring 1581 blev Peder Baggesen rådmand i Ribe. Han var en meget rig mand, allerede året efter faderens død skattede han efter 18 mk., og 10 år senere var skatteansættelsen steget til 27 mk. Han boede på det vestlige hjørne af Storegade og Sortebrødregade, og i slutningen af sit liv byggede han den anseelige gård på hjørnet af Torvet og Stenbogade, som efter hans svigersøn M. Mads Pors fik navnet Porsborg. Gårdens hovedfløj vender ud mod Torvet, den kortere fløj mod Stenbogade. I det indvendige hjørne af de to fløje står et rundt tårn med vindeltrappe. Bygningen er i to stokværk og meget solidt bygget. Den svære egetræsport er formentlig den oprindelige.

Det har rimeligvis været hans hensigt at bebo den, men dette forhindredes ved hans tidlige død. 

Allerede 1580 havde Peder Baggesen boet solidt og godt - vel på Nederdammen, idet rigsråd Peder Munk i anledning af et rettertingsmøde denne sommeren boede hos ham. .

Den 16. maj 1580 bekendtgjordes det på bytinget, at kongen d. 3. juli ville lade holde retterting i Ribe ved sine forordnede råd. I den anledning var til stede i byen kansler Niels Kaas, marsk Peder Gyldenstjerne og 4 andre rigsråder, hvirblandt var Peder Munck og Jørgen Rosenkrands. De bevarede regnskaber viser, at Peder Munck boede hos Peder Baggesen.

Peder Baggesen nævnes 1583 sammen med Lavrids Thøgersen og en teglmester som fæster af Ribe bys gamle teglgård. Det nævnes, at der blandt hver ovnfuld sten skulle være 3000 tagsten, og borgerne skulle i 8 dage have forkøbsret til stenene.

Efter Peder Baggesens død giftede Dorethe Sørensdatter sig 1593 med Bertel Struch, der nævnes som rådmand 1595.

Dagen før Dorehte Sørensdatters død blev hun og hendes mand med hendes ældste søn, Bagge Pedersen, og hendes svigersøn M. Mads Pors's samtykke enige om, at "de på det om Gud endnu vil spare hende", ville skænke de 7 boliger (boder), som de ejede i Klostergade, til en evig hukommelse og testamente til friboliger for fattige dannemænd og dannekvinder, således at personer af deres slægt, som kunne trænge dertil, skulle have forret til dem. Der skulle snarest muligt gøres en forordning af fromme, forstandige mænd om, hvorledes disse boliger kunne vedligeholdes, hvem der skulle have ret til at bortgive pladserne, og på hvilke vilkår de fattige skulle indtages.

Der synes aldrig at være blevet udfærdiget nogen egentlig fundats for denne stiftelse, som fik navn af Almisseboderne. Det berettes, at stifterindens arvinger endnu en tid havde bestyrelsen af stiftelsen, men de lod den til sidst forfalde, hvorofor sognepræsten ved Skt. Kathrine kirke med menighedens hjælp lod boligerne istandsætte år 1716.

Peder Baggesen blev ved sit ægteskab med Dorethe Sørensdatter svoger til den kongelige historiograf Hans Svanning og til biskop Poul Madsen, der havde afløst Hans Tausen på Ribe bispestol.

.. fra Internettet: http://familytreemaker.genealogy.com/users/n/i/e/Hans-S-Nielsen/WEBSITE-0001/UHP-0917.html


Rådmand i Ribe. Meget velhavende. Byggede "Porsborg" i Ribe by

открыть все 14

Хронология Peder Baggesen

1546
1546
Ribe, Syddanmark, Danmark
1573
1573
Возраст 27
Ribe
1578
1578
Возраст 32
Ribe, Denmark
1580
1580
Возраст 34
1582
1582
Возраст 36
1585
1585
Возраст 39
Ribe, Denmark
1587
1587
Возраст 41
Ribe
1588
1588
Возраст 42
1589
1589
Возраст 43
Ribe, Denmark