Is your surname Afzelius?

Research the Afzelius family

Per Afzelius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Per Afzelius

Birthdate: (51)
Death: Died
Immediate Family:

Son of Per Persson and Brita Jonsdotter
Husband of Inga Magdalena Lindström
Father of Lars Peter Afzelius; Arvid August Afzelius; Beata Afzelius and Charlotta Björling

Occupation: Komminister i Falköping
Managed by: Per Anders (PA) Johannssen
Last Updated:

About Per Afzelius

Komminister i Falköping. Han antog 1763 släktnamnet Afzelius.

Ur Skara stifts herdaminne:

13. Mag. Per Afzelius, son af rusthållaren Per Persson (Denne var broder till prosten Arvid Afzelius i Larf.) i Helsinggården i Sätuna och hans hustru BritaJonsdotter, född den 12 mars 1751; blev student i Uppsala 1770 och i Lund 1774; magister 1775; prästvigd samma år till huspredikant hos general P. Scheffer; vice pastor i Broddetorp 1786; pastor vid Skaraborgs frikorps 1788 och var med truppen kommenderad 1789; blef inkallad till konsistortiet 1791, "emedan han utan tillstånd predikar på Bjersgård i Häggum." Han uppvisade då ordres från generalmajor Clerck, så lydande: "Som Consist. behagat påsätta oss i Häggum en vise pastor Magister Moberg, hvilken, för sin, som jag soupponerar stora okunnighet, ej kan predika; ty det är icke ens likmätigt vår erkända och besvurna Lutterska lära; och för att icke med förargelse höra ett så olyckligt missfoster bland prester, så anbefalles Hr Regementspastor P. Afzelius att predika på Bjersgård." Afzelius klagar ock, att det nu är andra gången han blifvit inkallad för att han predikar nog ofta. Men så länge tiden ej kan utplåna ur skriften: "går ut i hela verlden och prediker evangelium," finner han ej hvari hans fel bestått. Konsisttoriet tillsade honom, att alldenstund frikorpsen redan är upplöst, så står han ej längre under krigsbefäl. Varnade honom ock för ett opassande skrifsätt.

Han blev komminister i Falköping 1792; tillträdde 1793; skild från tjänstens bestridande 1797, men fick tillstånd att åter förrätta den 1800.

Död den 19 jan. 1803. — "Han ägde af naturen stora gåfvor, var en lycklig talare och skald, men lefde fort.(Afzelius sammanträffade en gång med Gustaf Ridderbjelke och sade till honom: "du kan väl bedja mig komma till dig." "Det vågar jag icke," svarade R., "ty då kommer du full." A., förbittrad öfver detta svar, utmanade R. Denne, såsom utmanad, hade rättighet att välja vapen, och han valde kanoner, samt föreslog, att den ene skulle plantera sina på Mösseberg och den andre på Olleberg, och så fyra på tills endera föll.) Efter hans död uppgafs egendomen till kreditorerna.

Gift 1777 med Inga Magd. Lindström, död 1812, dotter av handlaren Lars Lindström i Skara.

Barn:

Lars Peter, pastor i Alingsås.

Arvid August f. 1785, pastor i Enköping.

Charlotta var g. m. handlanden Björling i Westerås biskop Björlings moder.

Beata, ogift, f. 1787 död 1870.

( Ur Skara stifts herdaminne 1871 med förkortningar utskrivna. För originalet se scannade dokument på Projekt Runeberg, enligt länken ovan)

view all

Per Afzelius's Timeline

1751
March 12, 1751
1779
1779
Age 27
1785
May 6, 1785
Age 34
Broddetorp, Västergötland, Sweden
1787
1787
Age 35
1803
January 19, 1803
Age 51
????