Sara de Klerk, b1

Is your surname de Klerk?

Research the de Klerk family

Sara de Klerk, b1's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Related Projects

About Sara de Klerk, b1

Baptism

NGK Stellenbosch

Sara, de Vader Abraham de Klerk, d' Moeder Magdalena Moùton (of (boùton) getùijge Sara Coeset 3 Aùg. [1710].

- Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Stellenbosch, Western Cape. Baptism register, 1688-1732, page 60. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G2 4/1. on http://www.eggsa.org/cgi-bin/searchBaptisms.pl


Marriage to Jacob Pietersz: Erasmus (b8)

NGK Drakenstein

^ [4 Aug 1737]. Jacob Pietersz Erasmus van Cabo de Goede Hoop Burger aan Drakensteijn J.M. en Sara de Clerq van Cabo voornoemd. J.D.

- Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Marriages., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Marriage Register on http://www.e-family.co.za/ffy/g10/p10874.htm


Marriage to Sijbrand Van Dijk (a1b5)

NGK Tulbagh, Cape of Good Hope

1751, den 21 Maart Sijbrand van Dijk van Cabo de Goede hoop, Wedr. burger aan Stellenbosch met Sarah de Clercq van Cabo voornt., wedw. wijlen Jacob Erasmus


- Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 3, entry no 2. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 9/1. on http://www.eggsa.org/cgi-bin/searchMarriages.plInventaris van alle zodanige goederen en effecten als door den burger Pieter Erasmus ... zijn opgegeeven tot den gemeenschappelijke boedel van wijlen den meede burger Sijbrand van Dijk en desselfs vooroverleedene huijsvrouw Sara de Clerck tebehoren en door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren in geschrifte gebragt, ten einde dezelve te gelde gemaakt en dies zuijver provenu naar luijd der door voorm: egtelieden op den 19:e September 1785 voor den toenmaligen gesw: Clercq ter Secretarije van Justitie deeses Gouvernements en teegenwoordigen landdrost der colonie Stellenbosch de heer Rijno Johannes van der Riet en zeekere getuigen opgeregt en dien volgens onder de natemeldene, te weeten

 • 1) Abraham Erasmus
 • 2) Pieter Erasmus bovengem:d
 • 3) de kinderen van wijlen Maria Magdalena Erasmus in huwelijk verwekt bij den burger Christiaan Bester Nota, nevensgem: Maria Magdalena Erasmus, heeft nog een zoon nagelaten door haar bij den burger Jan Verweij d' oude werwekt in name Andries Stephanus Verweij die vervolgens meede overleden is, weshalve, desselfs aandeel in den erffenissen na de vereffeninge des boedels op zijne nog in leven zijnde vader moet worden overgeschreven
 • 4) Engela Erasmus gehuwd met Anthonij Botes
 • 5) de kinderen van wijlen Catharina Erasmus in twee huwelijken verwekt bij de burgers Frans Kruger en Hannes Meijntjes

alle kinderen en kindskinderen uit het huwelijk van Sara de Clerck en Jacob Erasmus d' oude

 • 6) Dina Margaretha van Dijk laatst wed:we Adam Raubenheijmer
 • 7) Anna Christina van Dijk wed: Hans Hendrik Sallar
 • 8) Joseph van Dijk mondig
 • 9) 't kind van wijlen Sara van Dijk in huwelijk verwekt bij David Straus, met name
 • a) Johanna Straus gehuwd met Daniel Theron
 • 10) Sijbrand van Dijk mondig
 • 11) Sophia van Dijk gehuwd met Gijsbert Bronkhorst mitsg:s
 • 12) de kinderen van wijlen Anna Catharina van Dijk in den echt geprocreeerd bij Jan Straus, met namen
  • a) Fredrik Joh:s Straus oud 25 jaren
  • b) Jacobus Coenradus Straus geh:d
  • c) Sijbrand Straus oud 20 jaren
  • d) Joh:a Cath:a Straus oud 16 jaren
  • e) Maria Magd:a Straus oud 14 jaren
  • f) Joh:s Marth:s Straus oud 12 jaren en
  • g) David Joseph Straus oud 8 jaren

te verdeelen, bestaande dezelve goederen en effecten in de volgende, namentlijk

De opstal der leenings plaats gen:t aan de Honing Bergh aan de 24 Rivieren bij de ordonnantie boeken thans op de naam van voorn: Pieter Erasmus bekend staande

...

Aldus gedaan ende g'inventariseerd ter plaatse voorm:, op den 11:e November 1801

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/23.40 op http://databases.tanap.net/mooc/

view all 24

Sara de Klerk, b1's Timeline

1710
August 3, 1710
Stellenbosch, Caap de Goede Hoop, South Africa
August 3, 1710
Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop, Suid Afrika
August 3, 1710
Stellenbosch, Cape, South Africa
August 3, 1710
Stellenbosch, Cape, South Africa
August 3, 1710
Cape, South Africa
August 3, 1710
Stellenbosch
August 3, 1710
Stellenbosch
August 3, 1710
Stellenbosch, Cape, South Africa
1738
1738
Age 27