Is your surname Sverkersson Sik?

Research the Sverkersson Sik family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Sune Sverkersson Sik

Birthdate:
Birthplace: Alvastra, Östergötland, Sweden
Death: circa 1220 (84-92)
Sweden
Place of Burial: Linköping, Sweden
Immediate Family:

Son of King of Sweden Sverker the Elder and Ulfhild Håkansdotter, queen consort of Sweden & Denmark
Husband of N. N.
Father of Ulfhild Sunesdotter
Brother of Johan Sverkersson, Prince of Sweden and Charles VII Sverkersson, King of Sweden
Half brother of Kol Sverkersson, Kung av Sverige; Burislev Sverkersson av Sverige, Kung av Sverige; N.N Sverkerska Kungaätten; Erik Sweden; Sverker of Sweden and 2 others

Occupation: Hertig, Prins, hertig
Managed by: Reijo Mitro Savola (Geni Curator)
Last Updated:

About Sune Sverkersson Sik

Suno Syk, även Simon Sik och Suno Sik, anses ha varit en svensk ädling eller furste på 1100-talet, son till kung Sverker den äldre.

Suno Syk, also Simon Sik and Suno Sik. He was allegadly Swedish Prince, a younger son of King Sverker I of Sweden.

Suno Syk, myös Simon Sik ja Suno Sik. Hänen väitetään olleen ruotsalainen prinssi, Ruotsin kuningas Sverker I:n nuorempi poika.


OBS! Sune Siks maka är okänd. Det finns inga källor on henne.

NOTE! Sune Sik's wife is unknown. There are no sources about her.

HUOM! Sune Sikin vaimo on tuntematon. Hänestä ei ole lähdetietoja.

Mer - more - lisää:

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14301


https://fr.wikipedia.org/wiki/Sune_Sik

http://www.friesian.com/perifran.htm#scandinavia

No Sune Sik is known in historical records before 1297. He is most likely a fictive person. (NB! that's one Personal Opinion) In contrast to another view; During the 1500s, it was erected in Vreta church a grave slab over a Sune Sik by Rasmus Ludvigsson. The stone has a Latin inscription that Markus Lindberg at the Östergötland County Museum believes must come from the Middle Ages and to be a copy of an older stone from the latest about the year 1300. The diploma that mentions the donor Sune Sik was added at that time, why Lindberg believes that the contemporary original stone is not reasonably been made in the confusion of the two persons with the same name and thus can not be made for the younger Sune Sik (when he in all probability then still was alive). Lindberg says accordingly in line with the findings of Nils Ahnlund, that it exist strong reasons to suggest that the latter lost 1300 century source (early recognized by Johannesn Bureus) and the original stone, Rasmus Ludvigsson used as the basis for its monuments, has been reliable in identifying Sune ( the elder) as Sverker's son. Source: Lindberg, Markus i Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2003 ISBN 91-85908-52-5 s. 72, 74 & 80

From Wikipedia, the free encyclopedia: 16th century grave monument for Sune Sik at Vreta AbbeySune Sik, (born c. 1154), was allegedly a Swedish prince. According to Olaus Petri (16th cent), he would have been a younger son of King Sverker I of Sweden and father of Ingrid Ylva. In surviving contemporary documents one Sune Sik can be found who lived much later. That Sune Sik made a donation to Vreta Abbey as late as in 1297.[1] He might have ordered a restoration of a chapel in which he eventually was interred, and later Cistercian tradition may then have turned him into a prince.[2] This has caused some historians to view Olaus Petri's account of him as unreliable.[2] Sune Sik, as a son of King Sverker, is counted by other Swedish historians as a person of history and the man buried at Vreta (see photo).[3][4][5]

References1.^ Harrison, Dick (2002). Jarlens sekel. pp. 248. ISBN 91-7324-999-8. "... en viss Sune Sik när denne år 1297 stadfäste en donation till Vreta kloster." 2.^ a b Natanael Beckman (1921). "Kungagravar och medeltidshistoria.". Fornvännen (16): 46. http://fornvannen.se/pdf/1920talet/1921_022.pdf. Retrieved 2009-07-17. "Jag har nämnt ovan, att cisterciensernas tradition tilldelat Sverker en son, Sune Sik, som icke rimligtvis kan vara historisk i denna egenskap. Jag har också antytt, att han antagligen fått sin prinsvärdighet genom missförstånd och vore att identifiera med en donator till klostret, som möter i ett diplom av 1297". 3.^ Lars O. Lagerqvist and Nils Åberg (2002) in Kings and Rulers of Sweden ISBN 91-87064-35-9 p. 15 4.^ Nils Ahnlund Historisk tidskrift 1945 p. 332-351 5.^ Markus Lindberg Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2003 ISBN 91-85908-52-5 p. 72, 74 & 80

-----------------------------------------------

http://runeberg.org/antiqtid/21/0438.html

http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00527427&tree=LEO

During the 1500s was a reconstruction made of a new grave slab in Vreta church for a Sune Sik, by Rasmus Ludvigsson. The stone has a Latin inscription that according to Markus Lindberg at the Östergötland County Museum believe must originate from the Middle Ages and to be a copy of an older stone from latest around the year 1300. The diploma mentions the donor with the name added at this time, why Lindberg believes that the contemporary original stone does not reasonably have been made in the confusion of the two persons with the same name and thus can not have been made for the younger mentioned Sune Sik (when he in all probability then were still alive). Lindberg believes consequently in tune with the findings of Nils Ahnlund strong reasons to suggest that the latter now lost 1300's source and original stone, were used by Rasmus Ludvigsson as a basis for the monument, and thus are to be reliable in its tasks of identifying Sune Sik as a son of Sverker.

Lindberg, Markus i Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2003 ISBN 91-85908-52-5 s. 72, 74 & 80

( It would have been nearly impossible to forge a grave slab in the 1500's to look like it were made at least 200 years earlier, not to mention the grammar, use of words, text disposition and the ornaments. ) My comment. Ulf

SDHK (Medeltidsbrev)

SDHK-nr: 1735

Utfärdat: 12970404, Vreta Innehåll: Sune Sik kungör att han i närvaro av Öjar ”drabbæ” och munken Nils i Alvastra m.fl. överenskommit med abbedissan Katarina i Vreta att godset ”Bryigstat”, omfattande 3 delar av en åtting, som hans svär...

Sune Sik (Sverkersson)

Från Wikipedia: Sune Siks gravmonument i Vreta klosterkyrka med sten från 1500-talet.Sune Sik, även Simon Sik och Suno Syk (egentligen en äldre Suno Syk), anses ha varit en svensk ädling eller furste på 1100-talet, son till kung Sverker den äldre.[1] Det är okänt om modern var någon av Sverkers två drottningar eller en annan kvinna.

Uppgiften om att han skall ha varit son till Sverker d.ä. kommer från en medeltida genealogi som endast finns bevarad i avskrift hos Olaus Petri och Johannes Bureus. Olaus Petri fortsätter genealogin med att påstå att Suno Syk skall ha varit far till Ingrid Ylva, en uppgift som saknas hos Bureus.

Suno Syk som kungason har varit omtvistad ända fram i vår tid. Några författare har ifrågasatt uppgiften i sina verk,[2] och vissa sakkunniga har även starkt betvivlat hans existens, och hävdat att traditionen om honom uppstått kring en annan Sune Sik som dyker upp i källorna som donator till Vreta kloster under slutet av 1200-talet.[3]

Under 1500-talet uppsattes i Vreta klosterkyrka en gravhäll över en Sune Sik av Rasmus Ludvigsson. Stenen har en latinsk inskrift som Markus Lindberg vid Östergötlands länsmuseum anser måste härstamma från medeltiden och vara en kopia från en äldre sten från senast omkring år 1300. Diplomet som nämner donatorn Sune Sik tillkom vid denna tid, varför Lindberg anser att den samtida originalstenen inte rimligen kan ha gjorts i förväxling av de två personerna med samma namn och således inte kan vara gjord för den yngre Sune Sik (då denne med all sannolikhet då fortfarande levde). Lindberg menar följaktligen i samklang med rönen av Nils Ahnlund att starka skäl talar för att den senare förkomna 1300-talskällan (tidigt redovisad av Johannes Bureus) och originalstenen, som Rasmus Ludvigsson använde som underlag för sitt monument, har varit tillförlitliga i att identifiera Sune (den äldre) som Sverkers son.[4]

Enligt 1700-talsteologen och akademikern Magnus Boræn begravdes Sunes brorsöner Alf och Burislev Johansson intill hans stoft i Vreta. Sune var enligt samme Boræn hertig av Östergötland, vilket emellertid enligt Adolf Schück inte behöver tolkas som att han blev sveajarl utan var en sådan territoriell jarl som under den tidiga medeltiden i Sverige mer generellt jämställdes med den latinska titeln dux.

Källor  [redigera]1.^ Ahnlund, Nils i Historisk tidskrift 1945 s. 332-351

2.^ Lagerqvist, Lars O. & Åberg, Nils Litet lexikon över Sveriges regenter Vincent förlag, Boda kyrkby 2004 ISBN 91-87064-43-X s. 13 3.^ Natanael Beckman (1921). ”Kungagravar och medeltidshistoria.”. Fornvännen: s. 46. http://fornvannen.se/pdf/1920talet/1921_022.pdf. Läst 2009-07-17. 4.^ Lindberg, Markus i Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2003 ISBN 91-85908-52-5 s. 72, 74 & 80

Far: Sverker I d.ä (- 1156)

 

Född: omkring 1132 1)

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Kalundborg

Barn: Ingrid Ylva (1150 - 1253)

--------------------------------------------------------------------------------

Noteringar

Belagd 1297 (this is not the same person, since his daughter is a historical person whose lifespan is documented)

Källa: ÄSF del I s.79b.

--------------------------------------------------------------------------------

Källor

1)  Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England 

Hertig (Sverkerska ätten). Född 1154 i Aringsås (G). Uppgiften om Sune Sik är osäker; hans existens ifrågasätts av sakkunniga medeltidsforskare. En grav med Sune Siks namn finns i Vreta klosterkyrka, men gravstenen är inte samtida.

Sune Sik, var enligt äldre historieskrivning (Olaus Petri) son till Sverker d.ä. Ingen person med detta namn kan dock återfinnas i medeltida källmaterial tidigare än vid 1200-talets slut. Det är förmodligen en förväxling med den personen som i kombination med en övertolkad gravinskrift vilselett Olaus Petri. Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Sune_Sik


Det är osäkert vem som är Sunes moder.


Källa: http://historiska-personer.nu/

Två av den tidigare kungens, Karl Sverkersson, bröder lyckades den hårdföre Knut Eriksson under sin levnad uppspåra och mörda, medan en tredje bror, hertig Sune, lyckades undkomma via Danmark till Polen. Där antog Sune efternamnet Sijk - sannolikt för att fortsättningsvis slippa förknippas med sina Sverkerska släktingars blodbesudlade namn. Kanske också skrämd av faderns och brödernas samt även sina Erikska ättemotståndares respektive hastiga, bråda död... Hertig Sune Sijk gifte sig efter ett antal år med en polsk ädlings dotter, men återvände till sitt fädernesland först efter kung Knuts död, då ju en ny regent av Sverkerska ätten, brorsonen Sverker d.y., satt på hemlandets tron. Med sig vid återflytten hade Sune Sijk inte bara hustrun utan också en dotter vid namn Ingrid Ylva. Familjen bosatte sig på de lantegendomar i Alvastratrakten, vilka hertig Sune ärvt efter sin far, kung Sverker d.ä. Småningom uppvaktades hertig Sunes dotter, Ingrid Ylva, av den unge ädlingen Magnus Minnesköld av den s.k. Folkungaätten.

Hertig Sune föddes omkring 1150 (en annan källa anger 1132). Den fredlige hertig Sune dog efter ett långt liv sotdöden ca 1220. I likhet med sin mördade bror, kung Karl Sverkersson, donerade Sune under livstiden jordegendomar till nunneklostret i Vreta och till munkklostret i Alvastra - brodern Karl först och mest, nämligen redan år 1162.

Uppgifterna om Sune Sijk är osäker; hans existens ifrågasätts av sakkunniga medeltidsforskare. En grav med Sune Sijks namn finns i Vreta klosterkyrka, men gravstenen är inte samtida.


Sune Sik (Sverkersson) Sune Siks gravmonument i Vreta klosterkyrka med sten från 1500-talet Sune Sik, även Simon Sik och Suno Syk (egentligen en äldre Suno Syk), anses ha varit en svensk ädling eller furste på 1100-talet, son till kung Sverker den äldre.[1] Det är okänt om modern var någon av Sverkers två drottningar eller en annan kvinna.


Uppgiften om att han skall ha varit son till Sverker d.ä. kommer från en medeltida genealogi som endast finns bevarad i avskrift hos Olaus Petri och Johannes Bureus. Olaus Petri fortsätter genealogin med att påstå att Suno Syk skall ha varit far till Ingrid Ylva, en uppgift som saknas hos Bureus.


Suno Syk som kungason har varit omtvistad ända fram i vår tid. Några författare har ifrågasatt uppgiften i sina verk,[2] och vissa sakkunniga har även starkt betvivlat hans existens, och hävdat att traditionen om honom uppstått kring en annan Sune Sik som dyker upp i källorna som donator till Vreta kloster under slutet av 1200-talet.[3]


Under 1500-talet uppsattes i Vreta klosterkyrka en gravhäll över en Sune Sik av Rasmus Ludvigsson. Stenen har en latinsk inskrift som Markus Lindberg vid Östergötlands länsmuseum anser måste härstamma från medeltiden och vara en kopia från en äldre sten från senast omkring år 1300. Diplomet som nämner donatorn Sune Sik tillkom vid denna tid, varför Lindberg anser att den samtida originalstenen inte rimligen kan ha gjorts i förväxling av de två personerna med samma namn och således inte kan vara gjord för den yngre Sune Sik (då denne med all sannolikhet då fortfarande levde). Lindberg menar följaktligen i samklang med rönen av Nils Ahnlund att starka skäl talar för att den senare förkomna 1300-talskällan (tidigt redovisad av Johannes Bureus) och originalstenen, som Rasmus Ludvigsson använde som underlag för sitt monument, har varit tillförlitliga i att identifiera Sune (den äldre) som Sverkers son.[4]


Enligt 1700-talsteologen och akademikern Magnus Boræn begravdes Sunes brorsöner Alf och Burislev Johansson intill hans stoft i Vreta. Sune var enligt samme Boræn hertig av Östergötland, vilket emellertid enligt Adolf Schück inte behöver tolkas som att han blev sveajarl utan var en sådan territoriell jarl som under den tidiga medeltiden i Sverige mer generellt jämställdes med den latinska titeln dux.


Källor [redigera]

1.^ Ahnlund, Nils i Historisk tidskrift 1945 s. 332-351
2.^ Lagerqvist, Lars O. & Åberg, Nils Litet lexikon över Sveriges regenter Vincent förlag, Boda kyrkby 2004 ISBN 91-87064-43-X s. 13
3.^ Natanael Beckman (1921). ”Kungagravar och medeltidshistoria.”. Fornvännen: s. 46. Läst 2009-07-17.
4.^ Lindberg, Markus i Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2003 ISBN 91-85908-52-5 s. 72, 74 & 80

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sune_Sik_(Sverkersson)

-----------------------------------------------------------------

Sune Sik Sverkersson1,2


M, b. circa 1154

Father

Sverker, King of Sweden3 d. 24 Dec 1156 or 25 Dec 1156

Mother Ryksa of Poland3 b. 12 Apr 1116, d. a 25 Dec 1155

    Sune Sik Sverkersson was born circa 1154; Probably son of Sverker I, King of Sweden and his wife Richiza of Poland. Confirmed by 40000 Ancestors of the Count of Paris.1,3

Family Child ◦Ingrid Ylva Sverker+1,2


Citations

1.[S33] Leo van de Pas: Genealogics.org.
2.[S11600] 40000 Ancestors of the Counts of Paris, 30-321.
3.[S11600] 40000 Ancestors of the Counts of Paris, 31-369.

http://our-royal-titled-noble-and-commoner-ancestors.com/p4213.htm#i126558

view all

Sune Sverkersson Sik's Timeline

1132
1132
Alvastra, Östergötland, Sweden

http://www.knutsson.nl/slekt/pe18883f9.html
--------------------------

Sune SIJK Sverkersson

Far: Sverker D: KOLSSON (- 1156)
Mor: Ulfhild HÅKONARDOTTER FINSON (1095 - 1148)

Född: Västra Tollstad

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med?
Barn:
Ingrid Ylfva SUNESDOTTER (- 1253)

--------------------------------------------------------------------------------
Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
1095 Modern Ulfhild HÅKONARDOTTER FINSON föds 1095.
1148 Modern Ulfhild HÅKONARDOTTER FINSON dör 1148 Alvastra Kungsgård.
1156 Fadern Sverker D: KOLSSON dör 1156/12/25 Alvastra.
1253 Dottern Ingrid Ylfva SUNESDOTTER dör 1253 Bjälbo.

<<Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3,6, Programmet Tillhör: Roland Knutsson

1220
1220
Age 88
Sweden
1220
Age 88
Linköping, Sweden
????
Uppsala, Sweden