Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ŠIAURĖS LIETUVOS KARALIŠKŲ KAIMŲ VALSTIEČIAI

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Jonas Anilionis (deceased)
  Jonas Anilionis, jaun iš Leveikonių, 1815 m. lapkričio 22 d. Saločių RK bažnyčioje susituokė su mergele Rozalija Beinoraite iš Namišių. Liudijo: Kazimieras Vaitiekūnas, Vincentas Pažemeckas, Juozapas Ž...
 • Sofija Stanislovaitytė (c.1831 - d.)
  Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1861 m. sausio 17 d. Kiemėnų k. Santuoka Saločių b, 1867 m. spalio 6 d.
 • Dominykas Stanislovaitis (c.1837 - d.)
  Valstietis. Gyveno Velžių kaime. Vedė Vaškų bažnyčioje 1857 m. spalio 22 d. Liudijo: Povilas Petrikonis, Jurgis Vaitiekūnas, Benediktas Palilionis.
 • Rozalija Gumbelevičienė (Gumbelienė) (1816 - d.)
  Krikštatėviai Kazimieras Petrikonis ir Uršulė Vaitiekūnienė. 1845 10 23 Saločių RKB tuokėsi valstiečiai našlys Pranciškus Gumbelevičius 35 metų iš Tetirvinų Pasvalio parapijos ir mergina Rozalija Sta...

PROJEKTAS SKIRTAS LDK GULBINŲ SENIŪNIJOS KARALIŠKUOSE KAIMUOSE GYVENUSIŲ VALSTIEČIŲ GIMINĖMS.

KAIMAI

DEVYNERGIAI, GRIPKELIAI (GRIKIAPELIAI), GUDELIAI, LEVEIKONIAI, MAJELIAI (UŽUŠILĖ), MANIKŪNAI, NAKVOSAI (šAULĖNAI, ŠAULELIAI), NAMIŠIAI, NEČIONIAI, NEMEIKŠIŪNAI, NOKONIAI, NORIAI, PURVIAI, SAUDOGALĖ, TELŽIAI, VAINARONIAI, VELŽIAI,

GYVENTOJAI

ADOMONIAI, AGLINSKAI (EGLINSKAI) AIDUKAI, ALEKSANDRAIČIAI, ANILIONIAI, ARMONAI (HERMANAI), AUDZIJONIAI (AUGĖNAI), ATKOČIŪNAI, BALČIŪNAI, BALTRULIONIAI, BRAZIAI (BRAZDŽIAI), BURKAI, DAPKAI (DAPKEVIČIAI), DIMŽLIAI, GAROČIAI, GRIAUZDĖS, GUDAI, GUDELIAI, ILEKIAI, JAKIMAVIČIAI, JANČORAI, JANONIAI, JANUŠKEVIČIAI (ANUŠKEVIČIAI), JASĖNAI, JASIŪNAI, JOKŪBAVIČIAI, JUOZAPONIAI, JURGELĖNAI, JURGĖNAI (JURGAIČIAI), KAZĖNAI, KAZILIONIAI, KIBILDŽIAI, KRIŠČIŪNAI (KRIKŠČIŪNAI), KRIVICKAI, KRUOPIAI, LABALAUKIAI, LEVEIKOS, LUKŠTAI, MAGELINSKAI, MALDUČIAI, MARTINIONIAI, MIKALAJŪNAI, MORKŪNAI, MOTIEJŪNAI, NAKVOSAI, NEREČIONIAI, PAKARNOS, PAŽEMECKAI, PAŠKEVIČIAI, PETRAUSKAI, PETRIKONIAI, PETRONIAI, PETRUOKOS (PETROKAI), POVILIONIAI, REMEIKOS, RUTKEVILIAI, RŪKAI, SAMULIONIAI, SKUJOS, SLAPCINSKAI, SMILGOS, STANISLOVAIČIAI, STAPULIONIAI, STASIŪNAI, STEPONAVIČIAI, ŠAULIAI (ŠAULICKAI), ŠOBLINSKAI, ULENSKAI (ULIANSKAI), ULEVIČIAI, ULIAI, UOGINTAI, VAIČELIŪNAI, VAITIEKŪNAI, VAIVADOS, VALIŪNAI, VARNOS, VINCIŪNAI, ŽEMAIČIAI,

Šimonių seniūnija :

Ustukiai, Šimoniai, Sindriūnai, Skėriai, Migoniai, Parvalkai, Tetervinai, Manikūnai, Gailioniai, Gedžiūnai.