Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ööriku küla Saaremaal

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • [Ööriku Aadu Jüri] Liisu Jurkatam (1816 - d.)
  Sünd: Saaga EAA.1294.1.113a:52?559,152,486,202,0
 • Elisaveta Evert (1855 - 1856)
  PR ÕU 1854-58, Pao, Ööriku: Saaga EAA.2000.1.7:14?2178,2981,1935,640,0
 • Maria Evert (1853 - 1855)
  PR ÕU 1854-58, Pao, Ööriku: Saaga EAA.2000.1.7:14?2178,2981,1935,640,0
 • Feodor / Theodor Evert (1851 - d.)
  Vallanimekiri : ÕU 1887-98, Vessu, Suur-Pahila: Saaga EAA.2000.1.9:109 PR ÕU 1875-86, Vessu, Suur-Pahila: Saaga EAA.2000.1.8:109 PR ÕU 1861-66, Vessu, Suur-Pahila: Saaga EAA.2000.1.7:406 PR ÕU 1859-61,...
 • Anna Evert (1824 - d.)
  PR ÕU 1887-98, Vessu, Suur-Pahila: Saaga EAA.2000.1.9:109 PR ÕU 1875-86, Vessu, Suur-Pahila: Saaga EAA.2000.1.8:109 PR ÕU 1861-66, Vessu, Suur-Pahila: Saaga EAA.2000.1.7:406 PR ÕU 1859-61, Vessu, Suur-...

Siia projekti alla on koondatud isikud ning allikad seoses Ööriku külaga Saaremaal.

Ööriku küla asub Saaremaa kirde-osas ning jääb asukohaliselt Kuressaare-Kuivastu ning Orissaare-Leisi maanteede vahel, Kuningustelt Taalikule viiva tee ääres.
2017.a-l elas külas ametliku loenduse põhjal 6 inimest. Varaseima siin loetletud allika põhjal elas 1731.a-l külas 25 inimest ning enne teist maailmasõda 1935.a-l tundub olevat olnud 45 registreeritud elanikku (vallaelanike nimekiri)
Ajalooliselt omandas Ööriku küla piirkondliku tähtsuse 19.sajandil rajatud õigeusu kiriku tõttu. Alljärgnevatest viidetest varaseim pärineb 1690.a maakaardilt, millele on märgitud kolm tänaseni säilinud talukohta.

Ööriku küla Maa-ameti geoportaali kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/hUeWIN3H

Ajaloolised kaardid:

Ööriku küla 1690.a-l: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=54800&page=1
Kaardilt leiab kolme talu kohad, mis asetuselt klapivad 1786.a kaardiga - Ööriku Laas (Paavli), Ööriku Jüri (Koordi) ja Ööriku Jaan (Aadu). Lisaks on märgitud Haapsu külas peremeestena Ööriku Jüri (nr.39) ning Ööriku Aadu (nr.42), mis viitab kahe küla seotusele.

Ööriku küla 1786.a-l: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=24180&page=1
Ööriku küla 1874.a-l: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=18559&page=3
Ööriku küla 1934.a-l: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=112093&page=1

Otseteed erinevate allikateni:

Maarevisjonid:

1731.a - Saaga EAA.311.1.89:454 Ericka Ado (Ööriku Aadu), Ericka Jürgen (Ööriku Jürgen), Ericka Coordt (Ööriku Kort), Ericka Pawel (Ööriku Paavel)

1738.a - Saaga EAA.311.1.90:258 Öricka Ado (Ööriku Aadu), Öricka Jürgen (Ööriku Jürgen), Öricka Koordi Laad (Ööriku Kordi Laas), Öricka Pawel (Ööriku Paavel)

1744.a - Saaga EAA.311.1.91:277 Oricka Ado (Ööriku Aadu), Oricka Jürgen (Ööriku Jürgen), Oricka Kordi Mart (Ööriku Kordi Mart), Oricka Pawel (Ööriku Paavel)

1750.a - Saaga EAA.311.1.92:278 Oricka Ado (Ööriku Aadu), Oricka Jürgen (Ööriku Jürgen), Oricka Cordi Mart (Ööriku Kordi Mart), Oricka Pawell (Ööriku Paavel)

1756.a - Saaga EAA.311.1.93:319 Öricka Ado (Ööriku Aadu), Öricka Mihkel (Ööriku Mihkel), Öricka Koordi Mart (Ööriku Kordi Mart), Öricka Pawli Joan (Ööriku Paavli Jaan)

Jaani hospidalmõisa vakuraamatud:

1768.a - Saaga EAA.311.1.127:5 Ericke Ado (Ööriku Aadu), Ericke Michli Mart jetzt Redik (Ööriku Mihkli Mart -> Priidik), Ericke Cordi Mart (Ööriku Kordi Mart), Ericke Pawli Jack (Ööriku Paavli Jaak)

1780.a - Saaga EAA.311.1.128:3 Oehricke Ado (Ööriku Aadu), Oehricke Michli Redick (Ööriku Mihkli Priidik), Ericke Kordi Mart (Ööriku Kordi Mart), Ericke Pavli Jack (Ööriku Paavli Jaak), vabadik Laas

1781.a - Saaga EAA.311.1.128:9 Oehricke Kordi Mart (Ööriku Kordi Mart), Oehricke Pawli Jack (Ööriku Paavli Jaak), Oehricke Michli Redick (Ööriku Mihkli Priidik), Oehricke Ado (Ööriku Aadu), vabadik Laas

Hingeloendid:

1782 - Saaga EAA.1865.1.67:3 Eriko Ado (Ööriku Aadu), Ericko Michel (Ööriku Mihkel - tegelikult ekslikult märgitud, vanaperemees oli Mihkel, toimiv peremees aga Priidik), Pawly Jack (Paavli Jaak), Kordi Mart (Kordi Mart)

1795 - Saaga EAA.1865.1.66:5 Pawli Jacko Pawell (Paavli Jaagu Paavel), Kordi Pert (Kordi Pärt / Peeter), Öricke Tönnis (Ööriku Tõnis), Oericke Ado (Ööriku Aadu), vabadik Eeva

1811 - Saaga EAA.1865.4.343/17:9 Pawli Jaako Pawel (Paavli Jaagu Paavel), Kordi Matz (Kordi Mats), Oerike Tönnis (Ööriku Tõnis), Oerike Michel (Ööriku Mihkel), vabadik Andrus

1816 - Saaga EAA.1865.4.344/8:11 Pawly Jago Pawel (Paavli Jaagu Paavel), Kordi Maitz (Kordi Mats), Oericku Tönis (Ööriku Tõnis), Oericku Jürri (Ööriku Jüri)

1834 - Saaga EAA.1293.1.49:18 Pawli Jago / Pawel Nurk (Paavli Jaagu / Paavel Nurk), Kordi / Matz Ewert (Kordi / Mats Evert), Oerik / Tönnis Kitt (Ööriku / Tõnis Kütt), Oerik / Jurry Neiob (Ööriku / Jüri Neiup)

1850 - Saaga EAA.1865.4.346/8:18 Pawli Jago / Pawel Nurk (Paavli Jaagu / Paavel Nurk), Kordi / (Jahn) Joann Ewert (Kordi / (Jaan) Joann Evert), Oerik / Tönnis Kitt (Ööriku / Tõnis Kütt), Oerik / Jurri Neiob (Ööriku / Jüri Neiup)

1858 - Saaga EAA.1865.4.349/1:17 Pawli Jago / Leonti Nurk (Paavli Jaagu / Leonti Nurk), Kordi / Joann Ewert (Kordi / Joann Evert), Oerik / Tennis Kitt (Ööriku / Tõnis Kütt), Oerik / Heorhi Gies (Ööriku / Georgi Gies)

EAÕK Ööriku koguduseliikmete nimekirjad:

1850.a - Saaga EAA.2000.1.5:20
Pali laas / Laas Nurg - Leonti Nurk (Paavli Laas / Laas - Leonti Nurk),
Kordi Jani / Jaen Ewert - Ivan Evert (Kordi Jaani / Jaan - Ivan Evert),
Mihkli ado / Ado Kütt - Aleksei Kitt (Mihkli Aadu / Aadu - Aleksei Kütt),
Ado Jurna / Jurri Gis - Georgi Giis (Aadu Jurna / Jüri - Georgi Giis).
Vabadikud:
Pao Mihkel / Mihkel Ewert - Mihhail Evert (Pao Mihkel / Mihkel - Mihhail Evert),
Pao Liso / Liso Karo - Elisaveta Karo (Pao Liisa / Liisa - Elisaveta Karo),
Kasiko / Reet Neiob - Irina (Kaasiku / Reet - Irina Neiup),
Menniko / Anna Ewert - Anna Evert (Männiku / Anna Evert)

1854-58.a - Saaga EAA.2000.1.7:14
Pali laas / Leonti Nurk (Paavli Laas / Leonti Nurk),
Kordi Jaen / Ivan Evert (Kordi Jaan / Ivan Evert),
Mihkli Ado / Aleksei Kitt (Mihkli Aadu / Aleksei Kütt),
Ado Jurna / lesk Evdokia Kitt (Aadu Jurna / Lesk Evdokia Kütt).
Vabadikud:
Pao Mihkel / Mihhail Evert (Pao Mihkel / Mihhail Evert),
Kasiko / Irina Neiob (Kaasiku / Irina Neiup),

1859-60.a - Saaga EAA.2000.1.7:202
Pali / Leonti - Laas Nurk (Paavli / Leonti - Laas Nurk),
Kordi / Ivan - Jaen Evert (Kordi / Ivan - Jaan Evert),
Mihkli / Aleksei - Ado Kitt (Mihkli / Aleksei - Aadu Kütt),
Ado / lesk Evdokia Kitt (Aadu / Lesk Evdokia Kütt).
Kasiko / Irina - Reet Nejup (Kaasiku / Irina - Reet Neiup),

1861-66.a - Saaga EAA.2000.1.7:343
Pawli / Leonti - Laas Nurk (Paavli / Leonti - Laas Nurk),
Kordi / Ivan - Jaen Evert (Kordi / Ivan - Jaan Evert),
Jurna / Aleksei - Ado Kitt (Jurna / Aleksei - Aadu Kütt),
Ado / Anna Giis (Aadu / Anna Hiis).
Kassiko / Irina - Reet Neiop (Kaasiku / Irina - Reet Neiup),
Pao / Anna Evert (Pao / Anna Evert)

1875-86.a - Saaga EAA.2000.1.8:42
Pavli / Georgi Nurk (Paavli / Georgi Nurk),
Kordi / Martin Evert (Kordi / Martin Evert),
Jurna / Mihhail Kitt (Jurna / Mihhail Kütt),
Ado / Aleksei Giis (Aadu / Aleksei Hiis).
Pao / Ivan Nurk (Pao / Ivan Nurk)

1887-98.a - Saaga EAA.2000.1.9:42
~ / Georgi Nurk (Paavli / Georgi Nurk),
Kordi / Martin Evert (Kordi / Martin Evert),
Jurna / Mihhail Kitt (Jurna / Mihhail Kütt),
Ado / Georgi Giis (Aadu / Georgi Hiis).
Pago / Ivan Nurk (Pao / Ivan Nurk)

1911-22.a - Saaga EAA.2000.1.10:44
Paali / Jüri Nurk (Paavli / Jüri Nurk),
Kordi / Vassili Evert (Kordi / Vassili Evert),
Jurna / Aleksander Kjutt (Jurna / Aleksander Kütt),
Aado / Aleksei Giis (Aadu / Aleksei Hiis).
Jago / Joann Jukskask (Jaagu / Joann Ükskask)
Pajo / Aleksei Amon (Paju / Aleksei Amon)
Kaziko / Aleksei Amon (Kaasiku / Aleksei Amon)
Tamme / Aleksander Valt (Tamme / Aleksander Valt)
Tamme / Mihhail Koha (Tamme / Mihhail Koha)

1923.a - Saaga EAA.2000.1.11:5
Riisiku / Aleksander Aas
Paali / Elisaveta Nurk (Paavli),
Koordi / Arseni Ewert (Kordi / Arseni Evert),
Jurna / Aleksei Kütt,
Aadu / Wiktor Hiis (Viktor Hiis).
Jaagu / Juhan Ükskask,
Lusu / Melania Mast (Lussu)
Tika / Linaida Valt (Tikka)
Pajo / Aleksei Amon (Paju / Aleksei Amon) Kaziko / Aleksei Amon (Kaasiku / Aleksei Amon) Tamme / Aleksander Valt (Tamme / Aleksander Valt) Tamme / Mihhail Koha (Tamme / Mihhail Koha)

Valla elanike nimekirjad:

1924: Saaga ERA.2017.1.72:51
1925-28: Saaga ERA.2017.1.89:49
1928-35: Saaga ERA.2017.1.137:60