Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ŠIAURĖS LIETUVOS KARALIŠKŲ KAIMŲ VALSTIEČIAI

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

PROJEKTAS SKIRTAS LDK GULBINŲ SENIŪNIJOS KARALIŠKUOSE KAIMUOSE GYVENUSIŲ VALSTIEČIŲ GIMINĖMS.

KAIMAI

DEVYNERGIAI, GRIPKELIAI (GRIKIAPELIAI), GUDELIAI, LEVEIKONIAI, MAJELIAI (UŽUŠILĖ), MANIKŪNAI, NAKVOSAI (šAULĖNAI, ŠAULELIAI), NAMIŠIAI, NEČIONIAI, NEMEIKŠIŪNAI, NOKONIAI, NORIAI, PURVIAI, SAUDOGALĖ, TELŽIAI, VAINARONIAI, VELŽIAI,

GYVENTOJAI

ADOMONIAI, AGLINSKAI (EGLINSKAI) AIDUKAI, ALEKSANDRAIČIAI, ANILIONIAI, ARMONAI (HERMANAI), AUDZIJONIAI (AUGĖNAI), ATKOČIŪNAI, BALČIŪNAI, BALTRULIONIAI, BRAZIAI (BRAZDŽIAI), BURKAI, DAPKAI (DAPKEVIČIAI), DIMŽLIAI, GAROČIAI, GRIAUZDĖS, GUDAI, GUDELIAI, ILEKIAI, JAKIMAVIČIAI, JANČORAI, JANONIAI, JANUŠKEVIČIAI (ANUŠKEVIČIAI), JASĖNAI, JASIŪNAI, JOKŪBAVIČIAI, JUOZAPONIAI, JURGELĖNAI, JURGĖNAI (JURGAIČIAI), KAZĖNAI, KAZILIONIAI, KIBILDŽIAI, KRIŠČIŪNAI (KRIKŠČIŪNAI), KRIVICKAI, KRUOPIAI, LABALAUKIAI, LEVEIKOS, LUKŠTAI, MAGELINSKAI, MALDUČIAI, MARTINIONIAI, MIKALAJŪNAI, MORKŪNAI, MOTIEJŪNAI, NAKVOSAI, NEREČIONIAI, PAKARNOS, PAŽEMECKAI, PAŠKEVIČIAI, PETRAUSKAI, PETRIKONIAI, PETRONIAI, PETRUOKOS (PETROKAI), POVILIONIAI, REMEIKOS, RUTKEVILIAI, RŪKAI, SAMULIONIAI, SKUJOS, SLAPCINSKAI, SMILGOS, STANISLOVAIČIAI, STAPULIONIAI, STASIŪNAI, STEPONAVIČIAI, ŠAULIAI (ŠAULICKAI), ŠOBLINSKAI, ULENSKAI (ULIANSKAI), ULEVIČIAI, ULIAI, UOGINTAI, VAIČELIŪNAI, VAITIEKŪNAI, VAIVADOS, VALIŪNAI, VARNOS, VINCIŪNAI, ŽEMAIČIAI,

Šimonių seniūnija :

Ustukiai, Šimoniai, Sindriūnai, Skėriai, Migoniai, Parvalkai, Tetervinai, Manikūnai, Gailioniai, Gedžiūnai.