Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ŠIAURĖS LIETUVOS KARALIŠKŲ KAIMŲ VALSTIEČIAI

Project Tags

view all

Profiles

PROJEKTAS SKIRTAS LDK GULBINŲ SENIŪNIJOS KARALIŠKUOSE KAIMUOSE GYVENUSIŲ VALSTIEČIŲ GIMINĖMS.

KAIMAI

DEVYNERGIAI, GRIPKELIAI (GRIKIAPELIAI), GUDELIAI, LEVEIKONIAI, MAJELIAI (UŽUŠILĖ), MANIKŪNAI, NAKVOSAI (šAULĖNAI, ŠAULELIAI), NAMIŠIAI, NEČIONIAI, NEMEIKŠIŪNAI, NOKONIAI, NORIAI, PURVIAI, SAUDOGALA, TELŽIAI, VAINARONIAI, VELŽIAI,

GYVENTOJAI

ADOMONIAI, AGLINSKAI (EGLINSKAI) AIDUKAI, ALEKSANDRAIČIAI, ANILIONIAI, ARMONAI (HERMANAI), ATKOČIŪNAI, AUDZIJONIAI (AUGĖNAI), AUGUSTONIAI, BALČIŪNAI, BALTRULIONIAI, BEINORAI, BRAZIAI (BRAZDŽIAI), BURKAI, DAMBRAUSKAI, DAPKAI (DAPKEVIČIAI), DIMŽLIAI, DVILIAI, GAROČIAI, GASIŪNAI, GRIAUZDĖS, GUDAI, GUDELIAI, GUOBUŽAI, ILEKIAI, JAKIMAVIČIAI, JANČORAI, JANONIAI, JANUŠKEVIČIAI (ANUŠKEVIČIAI), JANUŠONIAI, JASĖNAI, JASIŪNAI, JOKŪBAVIČIAI, JUOZAPONIAI, JURGELĖNAI, JURGĖNAI (JURGAIČIAI), KAZĖNAI, KAZILIONIAI, KIBILDŽIAI, KIELOS, KRIŠČIŪNAI (KRIKŠČIŪNAI), KRIVICKAI, KRUOPIAI, LABALAUKIAI, LEVEIKOS, LINKOS, LUKŠTAI, MAGELINSKAI, MALDUČIAI, MALINAUSKAI, MARTINIONIAI, MIKALAJŪNAI, MIKŠIŪNAI, MORKŪNAI, MOTIEJŪNAI, NAKVOSAI, NEREČIONIAI, NOVIKONIAI, PAKARNOS, PAŽEMECKAI, PAŠKEVIČIAI, PETRAUSKAI, PETRIKONIAI, PETRONIAI, PETRUOKOS (PETROKAI), POVILIONIAI, RAGAIŠIAI, REMEIKOS, RUTKEVILIAI, RŪKAI, SAMULIONIAI, SKUJOS, SLAPCINSKAI, SMILGOS, STAIŠIAI (STAIŠĖS), STANISLOVAIČIAI, STAPULIONIAI, STASIŪNAI, STEPONAVIČIAI, STUOGIAI, ŠATAI, ŠAULIAI (ŠAULICKAI), ŠOBLINSKAI, TREPULIAI (TREPULIONIAI), TUOMAI, TURČYLOS (TURČILAUSKAI), ULENSKAI (ULIANSKAI), ULEVIČIAI, ULIAI, UOGINTAI, VAIČELIŪNAI, VAITIEKŪNAI, VAIVADOS, VALANTONIAI, VALIŪNAI, VARNOS, VEGIAI, VENCLOVAI (VENSLOVAI), VINCIŪNAI, ŽEMAIČIAI,

Šimonių seniūnija :

Ustukiai, Šimoniai, Sindriūnai, Skėriai, Migoniai, Parvalkai, Tetervinai, Manikūnai, Gailioniai, Gedžiūnai.