Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

1905 aasta 16. oktoobri veresaun Tallinna uuel turul

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Elias Eduard Duberg (Duuberg) (1881 - 1905)
  Pärit Forel-ist (Voore). Dvigateli tehase vedrusepp. Hukkus 16.10.1905 Tallinnas Uuel Turul toimunud tulistamisel. Sai koheselt surma. Maetud Tallinnasse Rahumäe kalmistule Pauluse B teine 1-3. Vir...

Allikaks siis http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=101368 /Aja märgid : Lendleht wiimase aja sündmuste kohta : [Dokumendid ja seletused sündmustest Tallinna turul 16. okt. 1905]/ 31 ja 32 leheküljel avaldatud hukkunute ja vigastatute nimekiri (allikaks ajaleht „Teataja" 18. okt. 1905):

Surnult on priihospidalisse järgmised inimesed wiidud:

 • 1) Elias Tuberg,
 • 2) Aleksander Erlep,
 • 3) Mart Limberg,
 • 4) Karl Mill,
 • 5) Hindrek Nuia,
 • 6) Johannes Ansmid
 • 7) Rudolf Karu,
 • 8) Rudolf Roos,
 • 9) Jakob Preidorf,
 • 10) Priidik Trummel,
 • 11) Tõnis Warem,
 • 12) Jaan Terik,
 • 13) Gustaw Stolzen,
 • 14) August Arno,
 • 15) Leena Busch,
 • 16) Otto Urma,
 • 17) Mihkel Mammik,
 • 18) Alfred Römberg,
 • 19) Alfred Banert,
 • 20) Anton Tikker,
 • 21) Aleksander Schmidt,
 • 22) Ewald Neumannn,
 • 23) Sahar Holkin,
 • 24) Ieremei Sakkol,
 • 25) Jaan Kroll,
 • 26) Johannes Kamp
 • ja 4 tundmata isikut.

Tornimäele wiidi selsamal ajal 4 surnut, kellest ühe ainsa nimi meil praegu teada on, nimelt

 • Jakob Oraw.

Teised on omakste poolt ära wiidud.

Hospidalis suriwad kuni18. okt. pärast lõunani ära:

 • 1) Salomon Berkowits
 • 2) August Küinamägi,
 • 3) Aleksander Saast,
 • 4) August Koormann,
 • 5) Aleksander Pritsu,
 • 6) Robert Wild,
 • 7) Johannes Jalakas,
 • 8) Jaak Nikker,
 • 9) Tõnu Keba,
 • 10) Eduard Pessa,
 • 11) Minna Wahtrik,
 • 12) Karl Kerjam,
 • 13) Johan Peterson,
 • 14) Hans Käsper,
 • 15) Aleksander Nülk,
 • 16) Priidu Widra,
 • 17) Iulius Palmkron,
 • 18) Johannes Schmidt,
 • 19) Rudolf Matsar,
 • 20) Ferdinand Watsem,
 • 21) Jaan Beekmann,
 • 22) T. Kask,
 • 23) Jakob Untenberg,
 • 24) Jaan Mära,
 • 25) Karl Orufeld.

Priihospidalis rawitsemisel, aga enamasti kõik raskesti haawatud, oliwad esmaspäewal järgmised inimesed:

 • 1) Johan Petta,
 • 2) Friedrich Tõnisson,
 • 3) Richard Muskad,
 • 4) Rudolf Kinnaks,
 • 5) August Reismann,
 • 6) Peeter Holm,
 • 7) Hans Saarist,
 • 8) Peeter Mürk,
 • 9) Erhard Scherwell,
 • 10) Jaan Niilmann,
 • 11) Otto Jürgens,
 • 12) Eduard Flink,
 • 13) Karl Udelt,
 • 14) Hans Tammik,
 • 15) Herman Org,
 • 16) Eduard Sobach,
 • 18) Tõnu Enok,
 • 19) Jüri Saar,
 • 20) Hendrik Hallikuga,
 • 21) Michael Siwor,
 • 22) Friedrich Nonats,
 • 23) Gustaw Lutsins,
 • 24) Karl Klemmer,
 • 25) Aleksander Maikow,
 • 26) Jakob Wolter,
 • 27) Eduard Topmann,
 • 28) Leonid Ostanik,
 • 29) Johannes Wapris,
 • 30) Gustaw Saar,
 • 31) Julius Waiwald,
 • 32) Alfred Berger,
 • 33) Artur Pitk,
 • 34) Hans Kiwipuur.

Peale selle on kergemalt haawatuid Dr. Greiffenhageni kliinikus:

 • 1) Martha Lepp,
 • 2) Meldrof,
 • 3) Turwa,
 • 4) Schwarzbach,
 • 5) Ignatjew,
 • 6) Tõnis Pöör,
 • 7) Jaan Kukk,
 • 8) Friedrich Umal,
 • 9) Woldemar Oras,
 • 10) Jaan Schönberg,
 • 11) Hendrik Wiidal,
 • 12) Jaak Urgus,
 • 13, Julius Tamm,
 • 14) Leonhard Bergmann,
 • 15) Jüri Alland,
 • 16) Anton Aster,
 • 17) Jaan Tiits,
 • 18) Jakob Potak.

Peale nende olla mõned — wist 3 haiget, diakonisside haigemajasse wiidud.