Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Afrikaner Broederbond

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Henning Johannes Klopper, b8c8d5e3f1g1 (1895 - 1985)
  English Wikipedia: Copied (with some deletions to make it more reader-friendly) from : Henning Johannes Klopper, (17 Januarie 1895 – 20 November 1985) was voorsitter van die ATKV van die SAS&H, L...
 • Staatspresident Nicolaas (Nic) Johannes Diederichs (1903 - 1978)
  State President of the Republic of South Africa = Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika Biography: Born in the family of farmers; was educated in Boshof high school; graduated from Grey...
 • Johannes Cornelis van Rooy, Joon (1890 - 1954)
  Rektor en Kanselier van Potchefstroomse Universiteit. Twee kampusgeboue is na hom vernoem: 'n koshuis, informeel bekend as Over-de-Voor en die nuwe administrasiegebou wat aan die einde van my studiet...
 • Prof Hendrik Bernardus Thom (1905 - 1983)
  Author of historical publications and administrator of WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal) Rector of the University of Stellenbosch, 1955 - 1969, and Chancellor Hendrik Bernardus Thom was born...

Die projek is geskep deur Y. DROST.

Die Afrikaner Broederbond was 'n geheime organisasie wat in 1918 gestig is deur H. J. KLOPPER, H. W. VAN DER MERWE, D. H. C. DU PLESSIS [ Daniel Hendrik Celliers du Plessis] en Ds. Jozua NAUDÉ [Jozua Francois Naudé]. Dit het die Afrikaner se belange help bevorder.

Vir meer inligting verwys na https://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaner_Broederbond

Vir detail oor die organisasie sien ook "The Super-Afrikaners. Inside the Afrikaner Broederbond" deur Ivor WILKINS en Hans STRYDOM, Jonathan BALL Publishers, 2018. ISBN 978-1-86842-535-8.

Leiers

1. KLOPPER, H. J. Henning Johannes Klopper, b8c8d5e3f1g1, 1918-1924 / He left the organisation / Hy het die organisasie verlaat.

2. Ds. NICOL, W. William Nicol, 1924-1925

3. GREIJBE, J. H. ,Johan Hendrik Greijbe 1925-1928

4. POTGIETER, J. W. , 1928-1930

5. DU PLESSIS, L. J. Prof.Lodewicus Johannes Wikus du Plessis 1930-1932 Left the organization / Hy het die organisasie verlaat.

6. VAN ROOY, J. C. Prof.Johannes Cornelis van Rooy, Joon , 1932-1938

7. DIEDERICHS, N. Dr.Staatspresident Nicolaas (Nic) Johannes Diederichs , 1938-1942

8. VAN ROOY, J. C. Prof. , 1942-1952

9. THOM, H. B. Prof. Prof Hendrik Bernardus Thom, 1952-1960

10. MEYER, P. J. Dr. Pieter Johannes Meyer, 1960-1972

11. TREURNICHT, A. P. Dr. Dr Andries Petrus Treurnicht, 1972-1974 Left the organization / Hy het die organisasie verlaat.

12. VILJOEN, G. Prof. Gerrit van Niekerk Viljoen, Dr, 1974-1980

13. BOSHOFF, C. W. H. Prof. Carel Boshoff, 1980-1983 Left the organization / Hy het die organisasie verlaat.

14. DE LANGE, J. P. Prof. ,Prof Jan Peter de Lange, 1983-1993. [https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/oudvoorsitter-van-broederbo...]

15. DE BEER, T. L. , 1993-1994

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFRIKANERBOND vanaf 1992

Vandag die Afrikanerbond genoem en wat nou openlik is, en hom steeds beywer vir die opheffing van die gemeenskap.

2018 was die 100ste bestaansjaar van die Afrikaner Broederbond, nou die Afrikanerbond.

Vir hul eeufeespamflet sien http://online.fliphtml5.com/hwiua/uftb/#p=1

Leiers

15. T. L. DE BEER (Tom), 1993-2000

16. Prof. F. VENTER (Francois), 2000-2004

17. D. S. VAN GARDEREN (Deon), 2004-2007

18. Prof. P. F. THERON (Pierre), 2007-2010

19. P. J. VORSTER (Pieter), 2010-2014

20. J. G. SCHOEMAN (Jaco), 2014 huideiglik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekende lede

Prof. Theunis Roux BOTHA. Voormalige en laaste rektor van die Randse Afrikaanse Universiteit.

D. F. MALAN. Voormalige Eerste Minister.

H. F. VERWOERD. Voormalige Eerste Minister.

J. G. STRIJDOM. Voormalige Eerste Minister.

B. J. VORSTER. Voormalige Eerste Minister and Staats President.

Dr J. S. GERICKE. Visie Kansellier van Stellenbosch Universiteit.

Pik BOTHA, Voormalige Minister van Buitelandse sake.

H. B. THOM. Historikus en voormalige Rektor van die Stellenbosch Universiteit.

G.L.P. MOERDIJK. Afrikaanse argitek beste bekend vir die ontwerp van die Voortrekker Monument in Pretoria.

Tienie GROENEWALD. Afgetrede Verdedigings Diens Generaal.

Barend Johannes VAN DER WALT. Voormalige ambassadeur na Kanada.

Dr. Pieter Johannes Potgieter STOFBERG. Voormalige politikus, bijoener, besigheidsman en beroemde dokter.

P. W. BOTHA. Voormalige Minister van Verdediging en Eerste Minister. Hy het sy lidmaatskap van die Broederbond gekanselleer.

Anton RUPERT. Bljoener, intrepeneur, besigheidsman. Lid van die Afrikaner Broederbond in die 1940's, maar het uiteindelik sy lidmaatskap gekanselleer. Anthony Edward Rupert ; https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Rupert

Marthinus VAN SCHALKWYK. Voormalige lid van die jeugorganisasie van die Afrikaner Broederbond, die laaste leier van die Nasionale Party en voormalige minister van toerisme in die ANC regering van Jacob ZUMA. https://en.wikipedia.org/wiki/Marthinus_van_Schalkwyk

Tom DE BEER. Voormalige leier van die Afrikaner Broederbond

Nico SMITH. Nerderduits Gereformeerde Kerk sendeling wat, as 'n voormalige lid, 'n boek geskryf het oor die Afrikaner Broederbond.

F. W. DE KLERK. Voormalige Suid-Afrikaanse Staatspresident en leier van die Nasionale Party.

"Lang" Hendrik VAN DEN BERGH. Hoof van die Suid-Afrikaanse Staats Sekuriteits afdeling tydens Apartheid, en goeie vriend van voormalige Suid-Afrikaanse Eerste Minister B. J. VORSTER. Hy het sy lidmaatskap van die Afrikaner Broederbond gekanseleer. https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_den_Bergh_(police_official)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_South_Africa

https://en.wikipedia.org/wiki/State_President_of_South_Africa

https://www.geni.com/projects/Republiekdag-van-Suid-Afrika-31-MEI-1961-Republic-day-of-South-Africa-31-MAY-1961/4476221