Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Republiekdag van Suid-Afrika 31 MEI 1961/ Republic day of South Africa 31 MAY 1961

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Marthinus Lourens de Villiers (1885 - 1977)
  Composer of "Die Stem van Suid Afrika"
 • Cornelis Pama (1916 - 1994)
  Wikipedia: (Cor) PAMA was born in Rotterdam on 05 Nov 1916, The son of Jan PAMA and Susanna KOOL. He passed away at home in Newlands on 23 Oct 1994. His funeral service was held at St. Andrew’s Anglica...
 • President Marthinus Theunis Steyn (1857 - 1916)
  Marthinus Theunis Steyn was born at Rietfontein, Winburg on 2 October 1857 and died at Bloemfontein on 28 November 1916. His father was Marthinus Steyn and his mother Cecilia Wessels. He first at...
 • Elizabeth 'Betsie' Verwoerd (Schoombee) (1901 - 2000)
  Man se Sterftekennis: TAB 7534/66----en gesamentlike gedenknaald op Orania: inligting oor haar man hier geplaas synde sy profiel nie geredigeer kan word nie: , Kerkstraat (WF Nkomo), Pretoria-Wes:
 • President Jacobus Johannes Venter, b3c2d10e8 (1814 - 1889)
  Jacobus Johannes Venter (e8d10c2b5a) b. 21 Mar 1814 - See SAGEN Vol. 14 page 60. He is descended from "b5" (Pieter Venter (b5a) b. 1699) "b3" is Francois Venter b.1694 - See SAGEN Vol. 14 page 20. Waar...

Hierdie projek is geskep deur Y. DROST. Die koerant bylaag is in eie besit.

Volksbladbylaag van 31 MEI 1961

16 bladsye

Hier volg 'n kortlys van persone wat genoem word op elke bladsy van die bylaag:-

VOORBLAD

Presidentspaar:

Pres. en mev. Charles Robberts (C. R.) SWART [State President Charles Robberts Swart]; [Cornelia Wilhelmina de Klerk]

Premierspaar:

Dr. en mev. Hendrik Frensch (H. F.) VERWOERD [Prime Minister Hendrik Verwoerd]; [Elizabeth 'Betsie' Verwoerd (Schoombee)]

BLADSY 2

Mnr. Jan Jonathan (J. J.) SERFONTEIN , Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap en leier van die Nasionale Party in die Vrystaat [https://www.wikitree.com/wiki/Serfontein-447]

Mnr. Johannes Willem Jacobus Coetzee (J. W.)(Sand) DU PLESSIS, Administrateur van die Vrystaat [Johannes Willem Jacobus Coetzee du Plessis]

Dr. Theophilus Ebenhaezer (T. E.) (Eben) DöNGES, Minister van Finansies en leier van die Nasionale Party in Kaapstad [Eben Donges]

Mnr. Barend Jacobus (B. J.)(Ben) SCHOEMAN, Minister van Vervoer en Voorsitter van die Nasionale Party in Transvaal [Barend Jacobus (Ben) Schoeman (Minister)]

Min. Willem Adriaan (W. A.) MAREE, Minister van Bantoe-onderwys en leier van die Nasionale Party in Natal [https://peoplepill.com/people/wa-maree]

Dr. Johannes Gert Hendrik (J. G.) VAN DER WATH, L. V., leier van die Nasionale Party in Suidwes, [https://af.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gert_van_der_Wath], [Johannes Gert Hendrik van der Wath]

Mnr. Manie VAN ROOYEN, hoofsekretaris van die Bond van Oudstryders, van Odendaalsrus -

BLADSY 3

President Charles Robberts (C. R.) SWART, [State President Charles Robberts Swart]

Genl. Louis BOTHA, Unie se eerste premier [Genl. Louis Botha]

Veldm. Jan Christiaan (J. C.) SMUTS [Jan Smuts]

Dr. Ernest George (E. G.) JANSEN, Voormalige Goewerneur-generaal, [Dr. Ernest George Jansen], [https://af.wikipedia.org/wiki/E.G._Jansen]

Nicolaas Jacobus (N. J.) DE WET, oud-hoofregter, [Nicholas Jacobus de Wet]

Genl. Christiaan Frederik (C. F.) BEYERS, [https://af.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Frederik_Beyers],[Genl. Christiaan Frederik Beyers]

Dr. Daniël Francois (D. F.) MALAN, 4de Eerste minister van Suid-Afrika 1948-1954 en Minister van Binnelandse Sake, Onderwys en Openbare Gesondheid 1924-1933 [https://af.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Fran%C3%A7ois_Malan],[Dr. D.F. Malan]

BLADSY 4

Marthinus Cornelius Ellnarius (M. C. E.) VAN SCHOOR, (1920-2009), historikus, [https://af.wikipedia.org/wiki/M.C.E._van_Schoor]

Josias Philippus (J. P.) HOFFMANN, (1807-1879), eerste president van die Vrystaatse Republiek en eerste in Suid-Afrika (1854-1855), [https://af.wikipedia.org/wiki/Sias_Hoffman],[President Josias Philip Hoffman, b1c2d7]

Johannes Nicolaas (J. N.) BOSHOF, klerk in die Kaapse staatsdiens, voorsitter van die Volksraad van die Republiek van Natalia, (1855-1859) -

Johannes Henricus (J. H.) BRAND, 4de president van die Oranje Vrystaat (1864-1888), [https://af.wikipedia.org/wiki/Jan_Brand], [Sir Johannes Hendricus Brand, GCMG]

Marthinus Theunis (M. T.) STEYN, (1857-1916), 6de president van die Oranje Vrystaat (1896-1902), [https://af.wikipedia.org/wiki/Marthinus_Theunis_Steyn],[President Marthinus Theunis Steyn]

Stephanus Johannes Paulus (S. J. P.) KRUGER, 5de president van die Zuid-Afrikaansche Republiek (1883-1900), [https://af.wikipedia.org/wiki/Paul_Kruger],[State President Paul Kruger]

Marthinus Wessel (M. W.) PRETORIUS (1819-1901), 1ste en 3de president van Transvaal (1857-1860, 1864-1871) en 3de president van die Vrystaat (1860-1863), [https://af.wikipedia.org/wiki/Marthinus_Wessel_Pretorius],[President Marthinus Wessel Pretorius, e12f1]

Francis William (F. W.) REITZ (1844-1934), 5de president van die Oranje Vrystaat (1889-1895), [https://af.wikipedia.org/wiki/Francis_William_Reitz],[Regter Francis William Reitz, President of the OFS]

Thomas Francois (T. F.) BURGERS (1834-1881) , 2de Transvaalse president (1872-1877), [https://af.wikipedia.org/wiki/Thomas_Fran%C3%A7ois_Burgers],[President Thomas Francois Burgers]

BLADSY 5

Cornelis (C.) PAMA, outeur van die boek Simbole van die Unie, [Cornelis Pama]

Beskermheiliges van Engeland, Skotland en Ierland:

St. Joris, [https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George]

St. Andrew, [https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/St-Andrew-P...]

St. Patrick, [https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick]

Ds. Petrus Stephanus Zacharias (P. S. Z.) COETZEE, Moderator van die Vrystaatse N. G. Sinode, diens waargeneem vir die inhuldiging van die President in Pretoria op 31 MEI 1961, [https://af.wikipedia.org/wiki/Petrus_Coetzee],[Petrus Stephanus Zacharias Coetzee, Ds]

Presidente van die Oranje-Vrystaat: HOFFMAN [President Josias Philip Hoffman, b1c2d7], BOSHOF, PRETORIUS [President Marthinus Wessel Pretorius, e12f1], BRAND [Sir Johannes Hendricus Brand, GCMG], REITZ [Regter Francis William Reitz, President of the OFS] en STEYN [President Marthinus Theunis Steyn]

Presidente van die Transvaal: PRETORIUS [President Marthinus Wessel Pretorius, e12f1], BURGERS [President Thomas Francois Burgers] en KRUGER [State President Paul Kruger]

BLADSY 6

President Charles Robberts (C. R.) SWART, deur Jannie KRUGER, outeur, [State President Charles Robberts Swart]

Republieke en Republikeine, deur Marthinus Cornelius Ellnarius (M. C. E.) VAN SCHOOR [https://af.wikipedia.org/wiki/M.C.E._van_Schoor] en JAN J. VAN ROOYEN -, outeurs

Dr. Lucas Ignatius (L. I.) COERTZE, [https://af.wikipedia.org/wiki/L.I._Coertze]

Dr. G. C. P. VAN DER VYVER, leraar van die Gereformeerde Kerk gemeente Bloemfontein-Suid, [https://af.wikipedia.org/wiki/Gert_van_der_Vyver], [Prof Gert Christoffel Petrus van der Vyver]

Jacobus Johannes (J. J.) (Koos) VENTER, uit die vroeë Vrystaatse Republiek, [https://af.wikipedia.org/wiki/Koos_Venter], [President Jacobus Johannes Venter, b3c2d10e8]

Stephanus Johannes Paulus (S. J. P.) (Paul) KRUGER, [State President Paul Kruger]

Dr. Jacob Daniël (J. D.)(Totius) DU TOIT, [https://af.wikipedia.org/wiki/Totius], [Jacob Daniël 'Totius' du Toit]

Jan Lion CACHET, predikant en professor, [https://af.wikipedia.org/wiki/Jan_Lion_Cachet], [SV/PROG Prof Ds Jan Lion-Cachet]

Prof. Johannes Cornelis (Joon) VAN ROOY, [https://af.wikipedia.org/wiki/Joon_van_Rooy], [https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Cornelis_van_Rooy], [Johannes Cornelis van Rooy, Joon]

Die Gesamentlike Gekose Komitee van die Volksraad en Senaat wat die Republikeinse Grondwet in sy finale vorm gegiet het:

Adjunk-min. Balthazar Johannes (B. J.)(John) VORSTER, 4de Staatspresident van Suid-Afrika, [https://af.wikipedia.org/wiki/John_Vorster], [State President John Vorster]

Min. F. C. ERASMUS

Min. P. O. SAUER (Voorsitter)

Min. J. DE KLERK, [Johannes de Klerk, b4c2d7e5f14g2]

Adv. H. G. LAWRENCE, L. V.

Mnr. H. TUCKER, L. V.

Sen. R. D. P. JORDAN

Sen. J. M. CONRADIE

Sen. J. J. McCORD

Dr. J. H. STEYN, L. V.

Sen. A. E. ERLANK

Adv. J. J. FOUCHE, L. V., [https://af.wikipedia.org/wiki/Minister_van_Verdediging_en_Milit%C3%...)]

Dr. L. I. COERTZE, L. V.

Mnr. T. G. HUGHES, L. V.

Mnr. R. P. PLEWMAN, L. V.

Adv. J. YOUNG, Q. C., hoofregsadviseur

Mnr. A. W. ROOSEBOOM, hoofkomiteeklerk

Sen. T. J. A. GERDENER

Munisipaliteit Warden:

Mnr. P. J. MULLER, prinsipaal

Burgemeester Raadslid S. E. CRONJE

Onder-Burgemeester Raadslid Dr. S. W. PIENAAR

Raadslid D. C. CRONJE

Raadslid P. J. VAN HUYSSTEEN

Raadslid Dr. H. C. DU TOIT

Raadslid S. O. OBERHOLZER

Raadslid L. T. B. WEPENER

Stadsklerk Mnr, J. D. SLECKER

BLADSY 7

President J. P. HOFFMAN, ingehuldig as president van die Vrystaat 1854, [President Josias Philip Hoffman, b1c2d7]

President Marthinus Theunis (M. T.) STEYN, ingehuldig as president van die Vrystaat op 4 MAART 1896 in Bloemfontein en weer in MAART 1901, [President Marthinus Theunis Steyn]

Mev. STEYN, eggenote van die president van die Vrystaat, M. T. STEYN

Ds. Colin FRASER, vader van Mev. STEYN, van Philippolis

Ds. KRIEL, van die N. G. Gemeente Bloemfontein

J. G. FRASER, voorsitter van die Volksraad

Pres. BRAND, [Sir Johannes Hendricus Brand, GCMG]

Pres. REITZ, [Regter Francis William Reitz, President of the OFS]

Dr. A. KIESER, hoofargivaris van Suid-Afrika en Suidwes, van Pretoria

BLADSY 8

Dr. MALAN, [Dr. D.F. Malan]

Ds. KESTELL

Pres. STEYN, [President Marthinus Theunis Steyn]

Genl. HERTZOG

Mnr. STRIJDOM

Lord MILNER

Pres. M. T. STEYN, [President Marthinus Theunis Steyn]

Genls. C. R. DE WET, J. H. DE LA REY, C. F. BEYERS [Genl. Christiaan Frederik Beyers], J. B. M. HERTZOG

Genl. Louis BOTHA, premier met Unie van Suid-Afrika op 31 MEI 1910 en deel van die regeringsparty, Die Suid-Afrikaanse Party, [Genl. Louis Botha]

M. C. E. VAN SCHOOR, [https://af.wikipedia.org/wiki/M.C.E._van_Schoor]

Dr. VERWOERD, [Prime Minister Hendrik Verwoerd]

BLADSY 9

Vryheidsdeputasie:

Genl. HERTZOG

Dr. D. F. MALAN [Dr. D.F. Malan] en andere

Dr. H. F. VERWOERD, [Prime Minister Hendrik Verwoerd]

Genl. SMUTS, leier S. A. Party, [Jan Smuts]

Mnr. Arthur BARLOW

Dr, MALAN maak dat Afrikaans in 1925 tot amptelike landstaal naas Engels verhef word, [Dr. D.F. Malan]

Mnr/Adv.. J. G. STRYDOM, Eerste Minister, oorlede 1958

Mnr. HAVENGA, van die Afrikanerparty

BLADSY 10

Premier, Mnr. J. G. STRYDOM, 1958

Sir De VILLIERS GRAAFF, Opposisieleier, 1958 [https://af.wikipedia.org/wiki/De_Villiers_Graaff], [Sir De Villiers Graaff]

Dr. H. F. VERWOERD [Prime Minister Hendrik Verwoerd], Mnr. STRYDOM se opvolger as premier

Mnr. Douglas MITCHELL, anti-republiekein

Mnr. SWART uitgaande laaste Goewerneur-Generaal en nuwe president, [State President Charles Robberts Swart]

Mnr. P. W. BOTHA, adjunkminister van Binnelanse sake

Foto geneem toe Suid-Afrika vir die laaste keer die konferensie van Statebondspremiers in Maart 1961 in Londen bygewoon het:

V. l. n. r. Dr. Kwame NKRUNAH (Ghana)

J. DIEFENBAKER (Kanada)

Dr. H. F. VERWOERD (Suid-Afrika), [Prime Minister Hendrik Verwoerd]

Pandit NEHRU (Indië)

Ajoeb KAHN (Pakistan)

Koningin Elizabeth

Sir Roy WELENSKY (Rhodesië)

Mev. S. BANDANARAIKE (Ceylon)

H. MACMILLAN (Engeland)

R. MENZIES (Australië)

Biskop MAKARIOS (Ciprus)

Keith HOLYOAKE (Nieu-Seeland)

Pres. J. HOFFMAN, (1854-55), Eerste president van die Vrystaatse Republiek, President Josias Philip Hoffman, b1c2d7]

Pres. M. T. STEYN, (1896-1902), laaste president van die Vrystaatse Republiek, [President Marthinus Theunis Steyn]

BLADSY 11

Dr. VERWOERD, [Prime Minister Hendrik Verwoerd]

Sir De Villiers GRAAFF, [Sir De Villiers Graaff]

Min. E. H. LOUW [Eric Hendrik Louw], https://af.wikipedia.org/wiki/Eric_Louw]

Sen. R. D. P. JORDAAN (V. P.)

Min. Jan DE KLERK [https://af.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Klerk], [Johannes de Klerk, b4c2d7e5f14g2]

Mnr. C. R. SWART, verkies tot eerste president, [State President Charles Robberts Swart]

Mej. Sarah GOLDBLATT [https://af.wikipedia.org/wiki/Sarah_Goldblatt]

LANGENHOVEN [CJ Langenhoven (Sagmoedige Neelsie)], digter van Die Stem

Ds. Marthinus Lourens (M. L.) DE VILLIERS [Marthinus Lourens de Villiers], komponis van Die Stem

Cornelis (C.) PAMA, outeur van Simbole van die Unie [Cornelis Pama]

Mnr. Max MENDELSOHN [Max Mendelsohn]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vir Verdere Inligting

https://af.wikipedia.org/wiki/Eerste_kabinet_van_Hendrik_Verwoerd

https://af.wikipedia.org/wiki/Minister_van_Verdediging_en_Milit%C3%AAre_Veterane_(Suid-Afrika)