Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

V delu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SLOVENIJA

SLOVENIJA

Prebivali so v Laibach ( Ljubljana ): Resided in Laibach (Ljubljana):

 • *1552 leta, pl. Auerspergi
 • *1568 leta Janez pl.Auersperg
 • *1600-1621 leta gospodje Auersperg, avstrijski knez Johann Weikard Auersperg z družino
 • *1647-1653 leta dediči Burjaka pl. Weineckha
 • *1694-1703 leta Mihael Wallich ( Wall) pl. Wallensperg, trobentač
 • *1703-1725 leta Janez Jožef pl. Wallensperg, dr. iur.
 • *1725-? leta vdova Marija Elizabeta pl. Wallensperg
 • *?-1770 leta Mihael Jožef pl.Wallensperg
 • *1771 leta Janez Mihael pl. wallensperg
 • *1714-1778 leta dediči Janeza Fscherja ( Fuscher ); Franc Bernard Fuscher-1684; Mihael pl. Wallensperg, stan. vojni trobentač 1684-1703
 • *1717 leta Janez Krištof pl. Pucchenthall
 • *1717-1771 leta Mihael pl. Wallensperg
 • *1733-1747 leta Frančiška Barbara pl. Knesenhoff, roj. Osterrokh
 • *-1761 leta Franc Anton pl. Knesenhof
 • *1773-1775 leta Anton Medard pl. Widerkher
 • *1747 leta Karel Jožef Danijel pl. Reising, grof
 • *1791 leta Ferdinand pl. Erber, baron
 • *1793 leta Filip Jožef pl. Wallensperg
 • * o.1797-o.1799 leta Terezija pl. Frankenfeld
 • * 1799 leta Terezija pl. Frankenfeld
 • *- 1806 leta Jožef pl. Erberg, baron
 • *1811 leta Marija Gabrijela Schhuller. roj. pl. Werth, in mož Franc Ksav
 • *1817 leta Ignacij pl. Wallensperg
 • *http://www.vovko.net/veneti.info/sl/home/articles/ocvirki/264-bizov...
 • *http://zupnije.rkc.si/stepanja-vas/o/bizovik/cerkev-svetega-nikolaja
 • *http://zupnije.rkc.si/stepanja-vas/kajzarska-kavica-v-bizoviku
 • ČEBELAR
 • GASILEC