Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Razmjerno novo naselje Banja, nastalo početkom 20. st. spuštanjem stanovništva iz brdskih zaselaka Istočne Pline, nosi veoma staro ime. Selo je dobilo ime po dalmatskome apelativu banja (usp. lat. balnea) kojim se označivalalokva ili, u močvarnim područjima kao što je Neretvanska krajina, vodoplavno tlo. Na hrvatskome području apelativ banj(a) označivao je i toplo vrelo Zanimljivo je da su se omiški ribari sklanjali od zimskih bura u uvali Lučici između Banje i Donjega Komina.

Mjesto se nalazi između Rogotina i Komina,uz Crnu riku i manju rječicu Desanku. Mjesto je brojilo oko 190 stanovnika ili 50 domaćinstava. Oko 130 osoba je trenutno stalno naseljeno u mjestu,nekolicina se bavi ozbiljnom poljoprivredom, a drugi su zaposleni većinom u Pločama.

Prezimena

Karamatić, Đugum,Zmijarević,Medak