Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Barnmorskor i Sverige

Project Tags

view all

Profiles

En viktig funktion i alla samhällen är för människors fortbestånd de som hjälper till när en ny människa föds. För människan är födandet en komplicerad handling där den födande kvinnan i normalfallet behöver hjälp av andra. Traditionellt har kvinnor alltid varit andra kvinnor behjälpliga i samband med födande. Sedan reformationen har flera förändringar inträtt på detta mänsklighetens område, som vi kan kalla reproduktion. Även män har inträtt som kvinnors biståndspersoner vid födande. Den traditionellt kvinnliga yrkeskategorin har ändå bestått och i Sverige har vi fått yrkeskategorin barnmorskor, vanligen benämnda jordemödrar tidigare..

Literaturtips:

  • Ericsson, Per Jönköpings jordegummor. Från 1600-talets vidskepelse till 1700-talets vetenskap , 1999, Junecopia, Jönköping. Recension av Pontus Möller.
  • Haartman, Carl Daniel Handbok för barnmorskor, Åbo, 1821. tryckt hos J.C. Frenckell & son. (På svenska, 184 sidor).
  • Hjelt, Otto Den första barnmorskeundervisningen m.m. i Stockholm kap. i Svensk-Finska Medicinalverkets historia 1663-1812 s. 467-525
  • Hjelt, Otto Barnmorskeväsendet i Finland kap. i Svenk-Finska Medicinalverkets historia 1663-1812 s. 534-540.
  • Höjeberg, Pia, Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige, Gidlunds bokförlag, Hedemora 1981 och Carlssons bokförlag, Stockholm, 1991.
  • Höjeberg, Pia, Helena Malheims Barnmorskelära - år 1756. Hälsopedagogik HB, Stockholm, 1995.
  • Höjeberg, Pia, Syster Stork. Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837-1912. Liv och skriftställning, Carlssons bokförlag, Stockholm, 2007.
  • Lindström, Sally, De vida viddernas kvinnor; Om starka kvinnor under 1900-talet i södra Lappland, (ISBN 91-631-4232-5, kapitel 12, sid. 109-120).
  • Thatcher Ulrich, Laurel En jordemoders berättelse. Barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812, Tidens förlag, 1992. Svensk översättning av Cilla Ingvar. The original: A Midwife's Tale — The Life of Martha Ballard. Based on Her Diary 1785-1812.
  • Vaino-Korhonen, Kirsi, Ujostelmattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa., Helsinki: WSOY 2012. De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet., Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2016. Översättning till svenska av Camilla Frostell. ISBN 978-951-583-343-3.