Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Barnmorskor i Sverige

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Amanda Gustava Gerdin (1864 - 1946)
  Barnmorska.
 • Barbro Fjellström (1684 - 1757)
  Barnmorska.
 • Torborg Edit Bengtsson (1888 - 1972)
  Barnmorska. Barnmorskeexamen 1911 i Göteborg. Därefter anställd på BB till 1916 och sedan praktiserande barnmorska till 1916 i Göteborg till 1923. Från 1923 ...
 • Lilly M.O. Olsson (1903 - 1987)
  Barnmorska och riksdagsledamot från 1966 för Malmöhus län och Malmö stad. Examen från Göteborgs barnmorskeläroanstalt 1937, barnmorska på...
 • Emma Hilda Nilsson (1869 - 1952)
  Barnmorska. Barnmorskeexamen 1892 i Göteborg. Biträdande föreståndare 1899 och föreståndare för Göteborgs BB från 1908. Ogift.

En viktig funktion i alla samhällen är för människors fortbestånd de som hjälper till när en ny människa föds. För människan är födandet en komplicerad handling där den födande kvinnan i normalfallet behöver hjälp av andra. Traditionellt har kvinnor alltid varit andra kvinnor behjälpliga i samband med födande. Sedan reformationen har flera förändringar inträtt på detta mänsklighetens område, som vi kan kalla reproduktion. Även män har inträtt som kvinnors biståndspersoner vid födande. Den traditionellt kvinnliga yrkeskategorin har ändå bestått och i Sverige har vi fått yrkeskategorin barnmorskor, vanligen benämnda jordemödrar tidigare..

Literaturtips:


 • Höjeberg, Pia, Syster Stork. Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837-1912. Liv och skriftställning, Carlssons bokförlag, Stockholm, 2007.
 • Lindström, Sally, De vida viddernas kvinnor; Om starka kvinnor under 1900-talet i södra Lappland, (ISBN 91-631-4232-5, kapitel 12, sid. 109-120).
 • Thatcher Ulrich, Laurel En jordemoders berättelse. Barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812, Tidens förlag, 1992. Svensk översättning av Cilla Ingvar. The original: A Midwife's Tale — The Life of Martha Ballard. Based on Her Diary 1785-1812.
 • Vaino-Korhonen, Kirsi, Ujostelmattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa., Helsinki: WSOY 2012. De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet., Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2016. Översättning till svenska av Camilla Frostell. ISBN 978-951-583-343-3.