Projects » Bekkarfjord, Seiland - Talvik prestegjeld - Norge » Profiles

Profiles belonging to this project

Photo
Actions

Oluf Nielsen (1719 - 1751)

Viet i Talvik 16. april 1743: Enkemann Ole Nilsen og Kirsten Guttormsdatter. Forlovere: Mons Nilsen Bekkarfjord og Joen Nilsen Korsfjord. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0003kirke: Ministeri...

Added On:
6/11/2014
7/6/2024
Added On:
6/11/2014

Oluf Nielsen (1719 - 1751)

Viet i Talvik 16. april 1743: Enkemann Ole Nilsen og Kirsten Guttormsdatter. Forlovere: Mons Nilsen Bekkarfjord og Joen Nilsen Korsfjord. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0003kirke: Ministeri...

7/6/2024

Ole Nielsen, 1719 (1719 - 1742)

Døpt i Talvik 5. februar 1719: Peivis sitt barn: Ole. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001kirke: Ministerialbok nr. 1, 1705-1729 Viet i Talvik 22. april 1737: Ole Nilsen Bekkarfjord og Mar...

Added On:
5/15/2012
7/6/2024
Added On:
5/15/2012

Ole Nielsen, 1719 (1719 - 1742)

Døpt i Talvik 5. februar 1719: Peivis sitt barn: Ole. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001kirke: Ministerialbok nr. 1, 1705-1729 Viet i Talvik 22. april 1737: Ole Nilsen Bekkarfjord og Mar...

7/6/2024

Elen Pedersdatter (1745 - d.)

Døpt i Talvik 7, juni 1745: Peder Andersen, Juckaskierf og Syneve Pedersdatters ekte barn: Elen. Faddere: Ole Torbensen, Hendrich Olsen, Nils skolemesters kone, Ole Torbensens kone og Joen Nilsens kone...

Added On:
6/26/2024
7/5/2024
Added On:
6/26/2024

Elen Pedersdatter (1745 - d.)

Døpt i Talvik 7, juni 1745: Peder Andersen, Juckaskierf og Syneve Pedersdatters ekte barn: Elen. Faddere: Ole Torbensen, Hendrich Olsen, Nils skolemesters kone, Ole Torbensens kone og Joen Nilsens kone...

7/5/2024

Joen Olsen, ca 1690 (c.1690 - c.1742)

Viet 1729 i Talvik prestegjeld: Joen Olsen boplass Lerresfjord og Malene Andersdatter

Added On:
4/23/2015
3/10/2024
Added On:
4/23/2015

Joen Olsen, ca 1690 (c.1690 - c.1742)

Viet 1729 i Talvik prestegjeld: Joen Olsen boplass Lerresfjord og Malene Andersdatter

3/10/2024

INGVARDA JOHANNE KATRINE JOHANNESENFollketelling 1910 Talvik; Bekkarfjord: år: 1910 •Kommune: Talvik •Kommunenummer: 2013 •Navn på bosted: Bækkerfjordnæs Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselså...

Added On:
1/29/2010
4/24/2022
Added On:
1/29/2010

INGVARDA JOHANNE KATRINE JOHANNESENFollketelling 1910 Talvik; Bekkarfjord: år: 1910 •Kommune: Talvik •Kommunenummer: 2013 •Navn på bosted: Bækkerfjordnæs Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselså...

4/24/2022

Anders Poulsen 34 år flyttet fra Rastaby i Hammerfest prestegjeld med hustru Ragnild Siursdatter 33 år og barna Sjur 6 år og Paul 3 år til Bekkarfjord i Talvik prestegjeld den 4.juni 1836. Ministerialb...

Added On:
4/3/2013
4/24/2022
Added On:
4/3/2013

Anders Poulsen 34 år flyttet fra Rastaby i Hammerfest prestegjeld med hustru Ragnild Siursdatter 33 år og barna Sjur 6 år og Paul 3 år til Bekkarfjord i Talvik prestegjeld den 4.juni 1836. Ministerialb...

4/24/2022

Guri Mortensdatter (c.1689 - c.1724)

Gunnilla Mortensdatter, Guri Mortensdatter Viet i Talvi 27. juli 1710: Niels Andersøn, finn og Gurj Morthensd. Forlovere: Anders Pedersen og Jon Olsen. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001...

Added On:
2/17/2012
4/6/2022
Added On:
2/17/2012

Guri Mortensdatter (c.1689 - c.1724)

Gunnilla Mortensdatter, Guri Mortensdatter Viet i Talvi 27. juli 1710: Niels Andersøn, finn og Gurj Morthensd. Forlovere: Anders Pedersen og Jon Olsen. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001...

4/6/2022

Ivar Persson Lille (1693 - 1771)

Flyttet fra Avjovarre til Talvik prestegjeld i 1769 grunnet alder og fattigdom (Strømstad 2009:179)

Added On:
10/3/2009
3/28/2022
Added On:
10/3/2009

Ivar Persson Lille (1693 - 1771)

Flyttet fra Avjovarre til Talvik prestegjeld i 1769 grunnet alder og fattigdom (Strømstad 2009:179)

3/28/2022

Henrich Pedersen, 1720 (c.1720 - 1766)

Henrich Pedersen s dåp er ikke innskrevet i kirkebok Talvik prestegjeld. Foreldrene bodde i Alta Henrich Pedersen boplass Bekkarfjord konfirmert 1744 i Talvik prestegjeld Viet 1748 i Talvik presteg...

Added On:
8/3/2014
2/25/2022
Added On:
8/3/2014

Henrich Pedersen, 1720 (c.1720 - 1766)

Henrich Pedersen s dåp er ikke innskrevet i kirkebok Talvik prestegjeld. Foreldrene bodde i Alta Henrich Pedersen boplass Bekkarfjord konfirmert 1744 i Talvik prestegjeld Viet 1748 i Talvik presteg...

2/25/2022

Niels Pedersen (1672 - 1719)

Skifte den 16. juni 1719 etter Niels Pedersen, Bekkarfjord, til deling mellom arvingene; enken Elen Olsdatter og deres felles barn; Peder og Ole Nielssønner, og Elen og Kirsten Nielsdøtre - alle umyndi...

Added On:
10/8/2012
2/25/2022
Added On:
10/8/2012

Niels Pedersen (1672 - 1719)

Skifte den 16. juni 1719 etter Niels Pedersen, Bekkarfjord, til deling mellom arvingene; enken Elen Olsdatter og deres felles barn; Peder og Ole Nielssønner, og Elen og Kirsten Nielsdøtre - alle umyndi...

2/25/2022

Ole Qvivesen, 1729 (c.1729 - 1784)

Talvik prestegjeld 1756: viet 1756 Ole Qvivesen og Marith Pedersdatter Ekstraskatten 1762 Talvik prestegjeld: Ole Qvivesen og hustru Marit Pedersdatter boplass Bekkarfjord Ole Qvivesen ca 56 år død 1...

Added On:
6/15/2012
2/25/2022
Added On:
6/15/2012

Ole Qvivesen, 1729 (c.1729 - 1784)

Talvik prestegjeld 1756: viet 1756 Ole Qvivesen og Marith Pedersdatter Ekstraskatten 1762 Talvik prestegjeld: Ole Qvivesen og hustru Marit Pedersdatter boplass Bekkarfjord Ole Qvivesen ca 56 år død 1...

2/25/2022

Niels Sjursen (1827 - d.)

Viet 1849 i Talvik prestegjeld

Added On:
11/26/2011
5/30/2020
Added On:
11/26/2011

Niels Sjursen (1827 - d.)

Viet 1849 i Talvik prestegjeld

5/30/2020

Ole Nilsen, 1812 (1812 - 1882)

Added On:
10/29/2009
5/6/2020
Added On:
10/29/2009
5/6/2020

Peder Olsen, 1660 Trondheim (c.1660 - 1748)

Peder Olsen (bøkker ved Talvik handel), boplass Langnes. Bror til Einer Olsen (som var tømmermann og snekker), boplass Langnes.

Added On:
8/20/2013
4/27/2020
Added On:
8/20/2013

Peder Olsen, 1660 Trondheim (c.1660 - 1748)

Peder Olsen (bøkker ved Talvik handel), boplass Langnes. Bror til Einer Olsen (som var tømmermann og snekker), boplass Langnes.

4/27/2020

Ole Olsen, Korsnes (c.1680 - d.)

Viet i Talvik 2. september 1708: Oluf Olufsøn og Marritte Nielsdatter. Forlovere: Ivar Andersen og Samuel Israelsen. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001kirke: Ministerialbok nr. 1, 1705-172...

Added On:
9/27/2011
4/26/2020
Added On:
9/27/2011

Ole Olsen, Korsnes (c.1680 - d.)

Viet i Talvik 2. september 1708: Oluf Olufsøn og Marritte Nielsdatter. Forlovere: Ivar Andersen og Samuel Israelsen. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001kirke: Ministerialbok nr. 1, 1705-172...

4/26/2020

Joen Olsen Lotz, 1688, Lods (c.1688 - 1772)

"Losse-Jon"

Notis: Slektsnavnet Lotz er en fornorskning av slektsnavnet Lussi som kommer av kvinnenavnet Lucia, slik Jon Olsen Lotz er omtalt som Losse-Jon eller Lusse-Jovnna, etter sin mor Lucia. -> mangler skrif...

Added On:
3/11/2010
4/26/2020
Added On:
3/11/2010

Joen Olsen Lotz, 1688, Lods (c.1688 - 1772)

"Losse-Jon"

Notis: Slektsnavnet Lotz er en fornorskning av slektsnavnet Lussi som kommer av kvinnenavnet Lucia, slik Jon Olsen Lotz er omtalt som Losse-Jon eller Lusse-Jovnna, etter sin mor Lucia. -> mangler skrif...

4/26/2020

Added On:
4/1/2012
4/21/2020

Karen Pedersdatter (1750 - d.)

1801 census for Skillefiord, Alta Talvik:

Added On:
10/17/2013
4/17/2020
Added On:
10/17/2013

Karen Pedersdatter (1750 - d.)

1801 census for Skillefiord, Alta Talvik:

4/17/2020

Peder Andersen, 1707 (1707 - 1758)

Viet 1744 i Talvik prestegjeld: Peder Andersen boplass Bekkarfjord og Inger Paulsdatter Skifte i Talvik 24. august 1759 etter Peder Andersen i Bekkarfjord til deling mellom enken Inger Paulsdatter og...

Added On:
4/18/2012
4/15/2020
Added On:
4/18/2012

Peder Andersen, 1707 (1707 - 1758)

Viet 1744 i Talvik prestegjeld: Peder Andersen boplass Bekkarfjord og Inger Paulsdatter Skifte i Talvik 24. august 1759 etter Peder Andersen i Bekkarfjord til deling mellom enken Inger Paulsdatter og...

4/15/2020

Ole Pedersen (1724 - 1780)

Døpt i Talvik 29. oktober 1724. Peder Olsens barn i Bekkarfjord, Ole. Faddere: Erich Nielsen, Michel Olsen, Iver Olsen, Elen Olsdatter, Elen Pedersdatter. Moren Ragnhild Gjermundsdatter introdusert. Ta...

Added On:
10/23/2009
4/15/2020
Added On:
10/23/2009

Ole Pedersen (1724 - 1780)

Døpt i Talvik 29. oktober 1724. Peder Olsens barn i Bekkarfjord, Ole. Faddere: Erich Nielsen, Michel Olsen, Iver Olsen, Elen Olsdatter, Elen Pedersdatter. Moren Ragnhild Gjermundsdatter introdusert. Ta...

4/15/2020