Projects » Bekkarfjord, Seiland - Talvik prestegjeld - Norge » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

10/28/2017 5/30/2020

Ole Nilsen, 1812 (1812 - 1882)

10/29/2009 5/6/2020

Peder Olsen (c.1660 - 1748)

Peder Olsen (bøkker ved Talvik handel), boplass Langnes. Bror til Einer Olsen (som var tømmermann og snekker), boplass Langnes.

8/20/2013 4/27/2020

Ole Olsen, Korsnes (c.1680 - d.)

Ole Olsen Korsnæs ansøkte tinget i Avjovarre den 6. februar 1735 at hans datterdatter, Ragnhild, som eneste arving etter Per Ivarsson ble tilgodesett en behjelpelig del av arven etter sin farfar. Ole O...

9/27/2011 4/26/2020

Joen Olsen, 1703 (c.1703 - d.)

Viet i Talvik kirke 1727 Joen Olsøn og Elen Andersd.

3/11/2010 4/26/2020

4/1/2012 4/21/2020

Karen Pedersdatter (1750 - d.)

1801 census for Skillefiord, Alta Talvik:

10/17/2013 4/17/2020

Peder Andersen, 1707 (1707 - 1758)

Viet 1744 i Talvik prestegjeld: Peder Andersen boplass Bekkarfjord og Inger Paulsdatter

4/18/2012 4/15/2020

Ole født 1724 i Bekkarfjord, Talvik prestegjeld

10/23/2009 4/15/2020

Ole Halvorsen, 400A (c.1657 - c.1704)

Henrich Adelaer skattemanntall 1690 for Finnmark, Hasvåg tingsted: Ole Halvorsen født i Nordland og kommet av seg selv til Hasvåg tingsted og vært i Hasvåg tingsted 8 år og er gift. (side 232)

4/23/2012 4/15/2020

Peder Olsen, 1692, 200A (c.1692 - d.)

Viet i Talvik kirke 1722: Peder Olsøn og Ragnild Gjermundsdatter

10/23/2009 4/15/2020

10/23/2009 4/15/2020

Aleth Erichsdatter (1716 - d.)

1/17/2014 4/13/2020

Viet i Talvik kirke 1738 Richert Erichsen og Aleth Erichsdatter.

5/15/2014 4/13/2020

Inger Nielsdatter, 1698 (c.1698 - c.1767)

"Ingri"

Kirkebok Talvik prestegjeld 1721: Viet i Talvik kirke 1721 Mogns Nielsøn og Ingri Nielsd Kirkebok Talvik prestegjeld 1722: døpt barn Elen født 1722. Foreldre Mogns Nielsøn. Morens navn er ikke skreve...

11/14/2012 4/13/2020

Viet i Talvik kirke 1760 Ekstraskattemanntall 1762 Alta og Talvik: Christian Mogensen boplass Bekkerfjord Bekkerfjord eller Bekkarfjord i Talvik sogn og i nåværende Alta kommune i Finnmark: Stedet ...

6/28/2011 4/13/2020

Elen Clemensdatter (c.1690 - d.)

8/31/2011 4/13/2020

10/23/2009 4/13/2020

10/23/2009 4/13/2020

Nils Olsen, 1775, 38A (1775 - d.)

Viet 1803 i Talvik kirke

8/15/2009 4/13/2020

Gunild Iversdatter, 83A (1730 - 1777)

1/14/2010 4/12/2020

8/31/2011 4/12/2020

Clemen Larsen (c.1660 - d.)

Registrert i Henrik Adelaer s skattemanntall 1694 under Hammerfest sogn. (Henrik Adeler) s skattemanntall 1694 Hammerfest tingsted.

8/31/2011 4/12/2020

Viet 1749 i Talvik prestegjeld: Christian Baardsen nordmann og Gunild Iversdatter

8/31/2011 4/12/2020

Mogens Nielsen, 152A, "Mons" (c.1695 - c.1760)

Viet i Talvik kirke 1721.

11/14/2012 4/12/2020

Ole Mogensen, "Monsen" (1724 - 1795)

76A Ekstraskattemanntall 1762 Alta og Talvik: Ole Mogensen boplass Bekkerfjord Viet 1744 i Talvik prestegjeld

8/15/2009 4/12/2020