Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Bekkarfjord, Seiland - Talvik prestegjeld - Norge

view all

Profiles

 • Joen Olsen, ca 1690 (c.1690 - c.1742)
  Viet 1729 i Talvik prestegjeld: Joen Olsen boplass Lerresfjord og Malene Andersdatter
 • Ingvarda Johanne Katrine Johannesen (1902 - 1986)
  INGVARDA JOHANNE KATRINE JOHANNESENFollketelling 1910 Talvik; Bekkarfjord: år: 1910 •Kommune: Talvik •Kommunenummer: 2013 •Navn på bosted: Bækkerfjordnæs Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselså...
 • Anders Poulsen, 1800, Paulsen (1800 - 1873)
  Anders Poulsen 34 år flyttet fra Rastaby i Hammerfest prestegjeld med hustru Ragnild Siursdatter 33 år og barna Sjur 6 år og Paul 3 år til Bekkarfjord i Talvik prestegjeld den 4.juni 1836. Ministerialb...
 • Guri Mortensdatter (c.1689 - c.1724)
  Gunnilla Mortensdatter, Guri Mortensdatter Viet i Talvi 27. juli 1710: Niels Andersøn, finn og Gurj Morthensd. Forlovere: Anders Pedersen og Jon Olsen. Talvik sokneprestkontor, SATØ/S-1337/H/Ha/L0001...
 • Ivar Persson Lille (1693 - 1771)
  Flyttet fra Avjovarre til Talvik prestegjeld i 1769 grunnet alder og fattigdom (Strømstad 2009:179)

Bekkarfjord er et sted på Seiland øy i Altafjorden i Finnmark, Norge. I dag er stedet ubebodd og er i Seiland nasjonalpark. Fra ca 1600 til ca. 1960 har det bodd folk på dette stedet og det er i denne sammenheng dette prosjektet er laget. For tiden før 1600 er det funnet bosettingsspor og spor etter fangstinnretninger fra steinalderen og jernalderen. Man kan se rester etter bosetting ved sjøkanten i form av hustufter, båtstø og små engteiger.

Bekkarfjord på Seiland øy lå under Loppa prestegjeld fra ca 1500 til 1686. Og lå under Hasvog sogn i Loppa prestegjeld fra 1686 til 1694. Fra 1694 til i dag er dette stedet under Talvik prestegjeld. Fra 1838 til 1964 var dette stedet i Talvik kommune. Fra 1964 er dette stedet i Alta kommune da Talvik kommune og Alta kommune ble slått sammen.

Profiler for avdøde personer er lagt som linker til dette prosjektet. I slektsgranskings-sammenheng er det ønskelig å finne ut hvem som bodde på stedet Bekkarfjord, Seiland øy.

I skriftlige kilder som er kirkebøker og folketellinger og skattemanntall og skifter etc. finner man noen av de som har bodd på dette stedet. Nålevende personer er ikke tatt med i prosjektet.

Nåværende gårdsnummersystem: Bekkarfjord har gårdsnummer 51.

Bildet er fra Store Bekkarfjord på Seiland øy.

Kirkebok Talvik prestegjeld 1705 til 1736, de som bodde i Bekkarfjord:

 • Ole Pedersen født 1724 i Bekkarfjord, foreldre Peder Olsen og Ragnild Gjermundsdatter
 • Ole Mogensen født 1724 i Bekkarfjord, foreldre Mogens Nielsen og Inger Nielsdatter

Ekstra skatten 1762 Finnmark amt, Talvik prestegjeld, de som bodde i Bekkarfjord:

(Bicharfiord)

 • Richart Erichsen og hustru Alet Erichsdatter , barn: Dorethe Richartsdatter, Sara Richartsdatter, Erich Richartsen
 • Olle Mogensen og hustru Birthe Mortensdatter, barn: Mogens Olsen, Morten Olsen, moder Inger Nielsdatter
 • Baar Sarachsen og hustru Eli Clemetsdatter
 • Christian Baarsen og hustru Gunild Iversdatter
 • Johannes Pedersen og hustru Kirsti Hansdatter
 • Peder Nielsen og hustru Marit Andersdatter, barn: Birthe Pedersdatter, Anders Pedersen, Eli Pedersdatter, dreng Niels Olsen, enke Eli Andersdatter
 • Olle Qvivesen og hustru Marit Pedersdatter
 • Clemet Olsen og hustru Birthe Mogensdatter, barn: Karen Clemetsdatter, moder Guri Clemetsdatter
 • Anders Olsen og hustru Birthe Qvivesdatter, barn: Olle Andersen, Ragnhild Andersdatter
 • Ragnhild Sarachsdatter enke, barn: Ragnhild Qvivesdatter
 • Christian Mogensen og hustru Inger Michelsdatter
 • Olle Pedersen og hustru Lucie Hansdatter, tjenestefolk Anne Mogensdatter,

Folketelling 1801 Talvik prestegjeld, de som bodde i Bekkarfjord:

 • https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801/58507 (søk bosted: Bekkerfiord ) 48 personer
 • Lars Olsen Pesk 43 år og hustru Karen Nielsdatter 23 år, Guri Pedersdatter 60 år hendes mor
 • Mons Olsen 52 år og hustru Marthe Pedersdatter 34 år, barn: Peder Monsen 11 år, Ole Monsen 8 år, Niels Monsen 4 år
 • Ole Olsen 43 år og hustru Karen Nielsdatter 60 år,
 • Jacob Nicolaisen 34 år og hustru Inger Olsdatter 32 år, Aleth Thomasdatter 5 år pleiedatter
 • Daniel Jacobsen 30 år og hustru Marithe Olsdatter 28 år, barn: Ole Danielsen 1 år
 • Jacob Richardsen 50 år, Marthe Pedersdatter 38 år tjenestepike, Qvive Erichsen 15 år hans brorsønn
 • Thomas Nielsen 30 år og hustru Kirsten Pedersdatter 44 år, Elen Andersdatter 12 år hendes barn i 2. ekteskap, Anders Andersen 5 år hendes barn i 2. ekteskap
 • Ole Andersen 58 år og hustru Magdalene Nicolaisdatter 37 år, Anders Olsen 25 år hans barn, Elen Olsdatter 20 år hans barn, Karen Olsdatter 12 år deres barn
 • Lars Nielsen 44 år og hustru Berith Andersdatter 36 år
 • Peder Olsen 44 år og hustru Ragnhild Henrichsdatter 40 år, barn: Marith Pedersdatter 12 år, Berith Pedersdatter 7 år, Ragnhild Olsdatter 32 år husbondens søster
 • Ole Iversen 60 år og hustru Ragnhild Nielsdatter 58 år, Aasele Olsdatter 25 år deres barn, Peder Andersen 30 år tjenestefolk, Berith Larsdatter 14 år tjenestefolk
 • Iver Olsen 39 år og hustru Elen Clemensdatter 41 år, barn: Karen Iversdatter 7 år, Berita Iversdatter 1 år
 • Ane Nielsdatter 64år enke, barn: Niels Olsen 26 år, Kirsten Olsdatter 21 år, Marthe Monsdatter 25 år tjenestepike

Folketelling 1865 Talvik prestegjeld, de som bodde i Bekkarfjord:

Folketelling 1875 Talvik prestegjeld, de som bodde i Bekkarfjord:

Folketelling 1900 Talvik prestegjeld, de som bodde i Bekkarfjord:

Folketelling 1910 Talvik prestegjeld, de som bodde i Bekkarfjord:

Skriftlige kilder:

 • Ekstra skatten 1762 Finnmark amt, Talvik prestegjeld
 • Folketellinger for Talvik prestegjeld 1801, 1865, 1875, 1900, 1910
 • Pantebok Alta sorenskriveri, gardsmatrikkel for Talvik herred 1878 (codex matriculum), matrikkelnummer 34 Bækkerfjordnæs (4 eiendommer), matrikkelnummer 35 Bækkerfjord store (192 eiendommer), matrikkelnummer 36 Bækkerfjord lille (7 eiendommer).

Andre opplysninger:

Seiland nasjonalpark https://no.wikipedia.org/wiki/Seiland_nasjonalpark

Seiland nasjonalpark, faktaark https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002436

Seiland nasjonalpark, informasjonsplakat https://felles.naturbase.no/api/dokument/hent/32824.PDF

Norgeskart, Bekkarfjorden, Seiland øy https://www.norgeskart.no/