Projects » Bure family » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Moses Jacobsson MP (c.1480 - c.1554)

DNA-bekräftad Bureättling längs faderslinjen. Se . Där uppskattas hans födelseår till 1490. Moses Jakobsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. Död i Bure, Skellefteå lfs. Bonde i Bure (8), Skellefteå lfs....

5/9/2007 12/12/2017

(Herse) NN MP (aft.1310 - d.)

Inget är känt om denne 'Herse' annat än att han var farfar till Anders Olofsson. Namnet finns alltså inte dokumenterat i någon primärkälla utan är endast en muntlig uppgift från en enstaka person till ...

12/25/2011 9/11/2017

Jacob Andersson MP (1456 - 1535)

"Jacob Andersson i Bure"

Född i Bure, Skellefteå lfs. Bonde på Bureholmen, underlagman i Västerbotten (Johan Bure) Inte belagd som underlagman i samtida handlingar. Gift med Kälug, född i Grubb, Umeå lfs. "En mäkta däjelig...

2/10/2007 3/6/2012

Anders Olofsson MP (c.1425 - 1470)

Underlagman i Västerbotten enligt Johan Bure. Anders Olofsson i Bure kan betraktas som den äldsta, historiskt säkerställda medlemmen av Bureätten. Samtida skriflig källa saknas visserligen, men samst...

2/10/2007 3/6/2012

Laurentius Engelberti Bure MP (1573 - 1612)

"Lars Engelbrektsson Bureus"

Noteringar Kyrkoherde på Gråmunkeholmen, Stockholm. Blev ej adlad som sina bröder då han tjänade ett annat rike.

7/15/2007 1/27/2011

Engelbertus Laurentii MP (c.1542 - c.1621)

"Engelbert Larsson", "Engelbrekt Larsson"

Engelbertus Laurentii Post 738 Släktboksavsnitt: Bureätten; Kyrkoherden Laurentius Svenonis i Säbrå släktkrets (Säbrågrenen av Bureätten); Johan Bures morfars föräldrar Olof timmermans & Britas...

7/15/2007 1/27/2011

Anders Engelbrektsson Bure MP (1571 - 1646)

"Andreas Bureus"

født: 14.08.1571- 04.02.1646 Dog i Husby, Långhundra. Han var Krigsråd. Kartograf. Allerede i 1602 deltok han i en kartleggelse av Stockholm og bedrev astronomiske-geografiske observasjoner der...

7/15/2007 1/27/2011

Johannes Bureus MP (1568 - 1652)

"Johan Tomasson Bure"

Johannes Thomae Agrivillensis Bureus, ibland Johan Bure, född 15 mars eller 25 mars 1568 i Åkerby, död 22 oktober 1652 i Bondkyrka, var en svensk fornforskare, språkman, mystiker, riksantikvarie, p...

2/3/2008 1/27/2011