Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Marjetta Hansdotter (bef.1542 - c.1628)
  Källor 1) Bönder och gårdar Ske-å socken Ulf Lundström 2) Boström, Leif ( ) Agneta Olofsson BYGDEÅ BYAR OCH GÅRDAR 135 ÖNDEBYN 3 17/32 mantal 4 tunnland 2 skälsland 1571 Matts Öndesson Nm...
 • Kristina Samuelsdotter (c.1530 - 1615)
  Kristina Samuelsdotter (ca 1530-ca 1615). hustru till Andreas Petri Grubb i Bureätten. Verifierad via två döttrar (vilka?) som tillhörande MtDNA-haplogrupp J1c2b. Referenser Den första tidi...
 • Sara Nilsdotter Törne (1677 - 1730)
  Dotter till borgmästaren i Stockholm Nils Hansson Törne och Ursula Andersen samt syster till Carl Törne, adlad Törnstierna.
 • Elisabet Andersdotter (Grubb) (1568 - 1615)
  Gift 1588 med Elisabet Grubb från den s.k. Bureätten. Hustrun gifte som änka om sig med domprosten Claudius Opsopæus. En son och döttrarna antog namnet Stjernman. Ena dottern var gift med biskop Jaco...

This project is to sort out Bure family tree from its earliest known roots up to about 1800.

Only persons born before 1800 ! Endast personer födda före 1800 !!

Bure family

Bure family is since the 1600s a collective term for families of male or female line descended from a family that comes from Bure in Skelleftea - Sweden, current Bureå. Descendants of Bure The family is usually called Bure Descendants. Some family lines and individuals have borne the names Bure, Burman and Burenskold. The family has produced several of the Great Swedish prominent men within Church and Literature, including the multilearned Johan Bure (Latinized Johannes Bureus), one of 1600's prominence figures. Bureås municipality coat of arms is formed after the noble branch of Bures coat of arms.

Family Bure is written down on the so-called Bureus stone which is inside the southern port of Uppsala Cathedral. Bureus stone, originally tombstone of John Bureus parents, were removed in the 1960s, but reinstated in 2009. The oldest trail of Bure's family tree is a typical genealogy from the late Renaissance, which does not distinguish between fairy tale and reality.

Bureätten

Bureätten eller släkten Bure är sedan 1600-talet en kollektiv benämning på familjer som på mans- eller kvinnolinjen härstammar från en släkt i Bure i Skellefteå, nuvarande Bureå. Avkomlingar till Bureätten kallas vanligen Bureättlingar. Vissa släktlinjer och enskilda personer har burit namnen Bure, Burman och Burensköld. Släkten har frambringat flera i den svenska stormaktstidens kyrko- och lärdomshistoria framstående män, däribland den månglärde Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus), en av 1600-talets portalfigurer. Bureås kommunvapen är bildat efter den adlade grenen Bures adliga vapen.

Släkten Bure finns nedtecknad på den så kallade Bureusstenen som finns innanför södra porten på Uppsala domkyrka. Bureusstenen, som ursprungligen var gravhäll till Johannes Bureus föräldrar, togs bort på 1960-talet, men återuppsattes 2009. De äldsta leden i släkten Bures släktträd är en typisk genealogi från senrenässansen, där ingen åtskillnad görs mellan saga och verklighet.

Bure DNA

The Swedish DNA project and Peter Sjölund has verified both patrilinear (strictly male) and matrilinear (strictly female) Bure lines,

"Old Olof" (Gamle Olof), born about 1390-1400, is the earliest DNA verified memberof the Bure family. Several of his sons belonged to Y-DNA haplogroup G2a (G-L497+).

The noble family after Laurentius Svenonis was connected to the Bure family through his wife. Several of his sons belonged to Y-DNA haplogroup R1b.

The following MtDNA verified female line belonged to the Bure family:

The following DNA verified people shared Bure Y-DNA. They are believed to be ancestors to Gamle Olof, but their connection is unknown in documents:[http://sjolunds.se/dna/Bure/DNA-verifierade-burelinjer-2018-fullsiz...]

The following shared a variant of the Bure Y-DNA that branched during 1200s or 1300s. Their connection to the Bure family is unknown:

Sources