Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Margareta Antoinette Uggla (1781 - 1817)
  Margareta Antoinetta Uggla , född 1781-01-28, död 1817-05-08 på Ekeberg och begraven i Rosenholmska graven. Gift 1811-04-30 med kaptenen vid arméns flotta, majoren Carl Henrik von Horn , född 1776-06...
 • Fredrika Lovisa Sofia Giös (1758 - 1824)
  Fredrika Lovisa Sofia Giös , född 1758-07-06, död 1824-05-06 i Helsingfors. Gift 1:o 1776-03-31 i Stockholm med majoren Johan Reinhold Taube, född 1747, död 1794. Gift 2:o 1800-11-06 på Prästkulla ...
 • Johanna Charlotta Posse (1729 - 1810)
  Johanna Charlotta Posse , född 1729-10-26. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika. Död 1810-05-30 i Stockholm. Gift 1757-05-01 på Stockholms slott med landshövdingen Lorentz Johan Giös .
 • Major Göran Carlsson Posse (1723 - 1779)
  "....Grevinnan Posse hade efter sin man emottagit oordentliga affärer,skuld och rätt brydsamma omständigheter..." Ur Malla Montgomery Silfverstolpes Memoarer, första delen 1782-1803
 • Carl Carlsson Posse (1720 - d.)
  Carl Posse , född 1720, död ung.

This project is to sort out Bure family tree from its earliest known roots up to about 1800.

Only persons born before 1800 ! Endast personer födda före 1800 !!

Bure family

Bure family is since the 1600s a collective term for families of male or female line descended from a family that comes from Bure in Skelleftea - Sweden, current Bureå. Descendants of Bure The family is usually called Bure Descendants. Some family lines and individuals have borne the names Bure, Burman and Burenskold. The family has produced several of the Great Swedish prominent men within Church and Literature, including the multilearned Johan Bure (Latinized Johannes Bureus), one of 1600's prominence figures. Bureås municipality coat of arms is formed after the noble branch of Bures coat of arms.

Family Bure is written down on the so-called Bureus stone which is inside the southern port of Uppsala Cathedral. Bureus stone, originally tombstone of John Bureus parents, were removed in the 1960s, but reinstated in 2009. The oldest trail of Bure's family tree is a typical genealogy from the late Renaissance, which does not distinguish between fairy tale and reality.

Bureätten

Bureätten eller släkten Bure är sedan 1600-talet en kollektiv benämning på familjer som på mans- eller kvinnolinjen härstammar från en släkt i Bure i Skellefteå, nuvarande Bureå. Avkomlingar till Bureätten kallas vanligen Bureättlingar. Vissa släktlinjer och enskilda personer har burit namnen Bure, Burman och Burensköld. Släkten har frambringat flera i den svenska stormaktstidens kyrko- och lärdomshistoria framstående män, däribland den månglärde Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus), en av 1600-talets portalfigurer. Bureås kommunvapen är bildat efter den adlade grenen Bures adliga vapen.

Släkten Bure finns nedtecknad på den så kallade Bureusstenen som finns innanför södra porten på Uppsala domkyrka. Bureusstenen, som ursprungligen var gravhäll till Johannes Bureus föräldrar, togs bort på 1960-talet, men återuppsattes 2009. De äldsta leden i släkten Bures släktträd är en typisk genealogi från senrenässansen, där ingen åtskillnad görs mellan saga och verklighet.

Bure DNA

Svenska DNA-projektet og Peter Sjölund har forsket på mannslinjer, se föredrag online.

"Gamle Olof" sin linje er Y-DNA G2a (G-L497+) mens den adelige släkten etter Laurentius Svenoni er Y-DNA R1b.

Sources