Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Maria Grubb (c.1638 - 1703)
  Wife to bishop Terserus , who was a genealogist of his times, and who is known for the genealogy of the family known as Sursill . The question of a putative relationship between the two families comes ...
 • Moses Jacobsson (c.1480 - c.1554)
  DNA-bekräftad Bureättling längs faderslinjen. Se . Där uppskattas hans födelseår till 1490. Moses Jakobsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. Död i Bure, Skellefteå lfs. Bonde i Bure (8), Skellefteå lfs....
 • Anders Olofsson (c.1425 - 1470)
  Underlagman i Västerbotten enligt Johan Bure. Anders Olofsson i Bure kan betraktas som den äldsta, historiskt säkerställda medlemmen av Bureätten. Samtida skriflig källa saknas visserligen, men samst...
 • Jacob Andersson (1456 - 1535)
  Född i Bure, Skellefteå lfs. Bonde på Bureholmen, underlagman i Västerbotten (Johan Bure) Inte belagd som underlagman i samtida handlingar. Gift med Kälug, född i Grubb, Umeå lfs. "En mäkta däjelig...
 • Johannes Bureus (1568 - 1652)
  Johannes Thomae Agrivillensis Bureus, ibland Johan Bure, född 15 mars eller 25 mars 1568 i Åkerby, död 22 oktober 1652 i Bondkyrka, var en svensk fornforskare, språkman, mystiker, riksantikvarie, p...

This project is to sort out Bure family tree from its earliest known roots up to about 1800.

Bure family

Bure family is since the 1600s a collective term for families of male or female line descended from a family that comes from Bure in Skelleftea - Sweden, current Bureå. Descendants of Bure The family is usually called Bure Descendants. Some family lines and individuals have borne the names Bure, Burman and Burenskold. The family has produced several of the Great Swedish prominent men within Church and Literature, including the multilearned Johan Bure (Latinized Johannes Bureus), one of 1600's prominence figures. Bureås municipality coat of arms is formed after the noble branch of Bures coat of arms.

Family Bure is written down on the so-called Bureus stone which is inside the southern port of Uppsala Cathedral. Bureus stone, originally tombstone of John Bureus parents, were removed in the 1960s, but reinstated in 2009. The oldest trail of Bure's family tree is a typical genealogy from the late Renaissance, which does not distinguish between fairy tale and reality.

Bureätten

Bureätten eller släkten Bure är sedan 1600-talet en kollektiv benämning på familjer som på mans- eller kvinnolinjen härstammar från en släkt i Bure i Skellefteå, nuvarande Bureå. Avkomlingar till Bureätten kallas vanligen Bureättlingar. Vissa släktlinjer och enskilda personer har burit namnen Bure, Burman och Burensköld. Släkten har frambringat flera i den svenska stormaktstidens kyrko- och lärdomshistoria framstående män, däribland den månglärde Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus), en av 1600-talets portalfigurer. Bureås kommunvapen är bildat efter den adlade grenen Bures adliga vapen.

Släkten Bure finns nedtecknad på den så kallade Bureusstenen som finns innanför södra porten på Uppsala domkyrka. Bureusstenen, som ursprungligen var gravhäll till Johannes Bureus föräldrar, togs bort på 1960-talet, men återuppsattes 2009. De äldsta leden i släkten Bures släktträd är en typisk genealogi från senrenässansen, där ingen åtskillnad görs mellan saga och verklighet.

Bure DNA

Svenska DNA-projektet og Peter Sjölund har forsket på mannslinjer, se föredrag online.

"Gamle Olof" sin linje er Y-DNA G2a (G-L497+) mens den adelige släkten etter Laurentius Svenoni er Y-DNA R1b.

Sources