Projects » Burgemeesters in FRIESLAND nl. » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Jacob Jentjes Algera MP (1902 - 1966)

4/27/2017 4/27/2017

Willem Johannes Schunhart MP (1896 - 1967)

4/27/2017 4/27/2017

4/27/2017 4/27/2017

Willem Harmsma MP (1913 - 1966)

4/27/2017 4/27/2017

Ferdinand Gustaaf Adolf (Ferry) Huber (Binjei, 26 oktober 1916 – Vught, 9 februari 1994) was een Nederlands politicus van de CHU en later het CDA. Huber, lid van de familie Huber, werd geboren op de ta...

4/26/2017 4/26/2017

Jacobus Nicolaas Talma MP (1765 - 1829)

: Burgemeester EE - Friesland

1/7/2010 3/31/2017

Willem Ringnalda MP (deceased)

1830-1867 : Burgemeester IJLST - Friesland

3/14/2017 3/14/2017

Kornelis Jan van der Vlis MP (1907 - d.)

bronnen: Wikipedia Friese connecties schutter Alphen

12/5/2016 1/12/2017

Douwe Jans Bierma MP (1891 - 1950)

bronnen: Wikipedia

11/14/2016 1/12/2017

Pieter Willem ter Haar MP (1904 - 1996)

1931-1939 : Burgemeester RITTHEM - Zeeland 1939-1942 : Burgemeester STAVOREN - Friesland 1942-1949 : Burgemeester HASKERLAND 1949-1955 : Burgemeester FIJNAART en HEIJNINGEN - Noord-Brabant 1955...

5/30/2016 5/30/2016

1928-1934 : Burgemeester NIEUW- en SINT JOOSLAND - Zeeland 1934 1964 : Burgemeester GAASTERLAND - Friesland

4/17/2016 5/28/2016

Lucas Franciscus Britzel MP (1885 - 1942)

1937-19xx : Burgemeester USQUERT - Friesland

4/4/2016 4/4/2016

Lucas Britzel MP (1810 - 1883)

: Burgemeester WONSERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland

4/4/2016 4/4/2016

Julius Mattijs van Beijma MP (1877 - 1944)

"Beyma"

1906-1910 : Burgemeester OLDEMARKT - Overijssel : Burgemeester AENGWIRDEN 1918-1943 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland

10/15/2015 10/15/2015

Johan Henrik Beucker Andreae MP (1811 - 1865)

1851-1865 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland

8/27/2013 1/16/2015

1901-1917 : Burgemeester ALPHEN - Zuid-Holland 1918-1923 : Burgemeester ALPHEN a/d RIJN - Zuid-Holland : Burgemeester Hemelumer Oldephaert en Noordwolde : Burgemeester Wonseradeel

1/6/2015 1/6/2015

Bernardus Hopperus Buma MP (1826 - 1892)

: Burgemeester WESTDONGERADEEL - Friesland info Geboren Buma, kreeg bij Koninklijk Besluit van 3 november 1867 no. 14 toestemming de naam Hopperus bij zijn geslachtsnaam te voegen. Hij is de stam...

10/6/2012 11/23/2014

Wiardus Willem Hopperus Buma MP (1865 - 1934)

nl.wikipedia... ; 1898-1905 : Burgemeester HENNAARDERADEEL - Friesland

10/6/2012 11/23/2014

August Eduard Zimmerman MP (1861 - 1926)

1891-1904 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland 1904-1911 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland 1911-1917 : Burgemeester ZUTPHEN - Gelderland

11/19/2014 11/19/2014

Johan Hora Adema MP (1843 - 1938)

"N.B. Wijziging familie-naam ‧ K.B. 23-11-1865 nr. 54 ‧"

1886-1888 : Burgemeester AALTEN - Gelderland 1888-1891 : Burgemeester HENGELO - Overijssel 1896-1914 : Burgemeester HARLINGEN - Friesland

10/9/2012 11/12/2014

Hobbe Baerdt van Sminia MP (1797 - 1858)

1851-1858 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland : Buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal : Lid Ridderschap van Friesland

8/22/2012 4/14/2014

1863-x : Burgemeester GAASTERLAND - Friesland

10/10/2012 4/10/2014

1835-1853 : Burgemeester GAASTERLAND 1857-1863 : Burgemeester GAASTERLAND : Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

10/9/2012 4/10/2014

Burgemeester OPSTERLAND

10/25/2013 10/25/2013

1867-1883 : Burgemeester HARLINGEN - Friesland 1883-1913 : Burgemeester DEVENTER - Overijssel

10/7/2013 10/22/2013

Harmannus Luurtszn Gaaikema MP (1866 - 1942)

1893-1897 : Burgemeester NOORDBROEK ‧ Groningen 1897-1902 : Burgemeester ADUARD ‧ Groningen 1902-1934 : Burgemeester GAASTERLAND - Friesland

8/16/2013 8/16/2013

Ernst Jongsma MP (1827 - 1894)

1853-x : Burgemeester DOKKUM - 1853 : Kantorechter-plaatsvervanger 1858 : rechter in Sneek Publicatie 1865 : De Paardenfokkerij in Friesland. Eene studie. Leeuwarden

10/22/2012 8/15/2013

1871-1872 : Burgemeester STAVOREN - Friesland 1872-1875 : Burgemeester HAVELTE - Drenthe

8/11/2013 8/11/2013

1909-1914 : Burgemeester ZWEELOO - Drenthe 1914-1919 : Burgemeester UTINGERADEEL - Friesland 1919-1929 : Burgemeester AENGWIRDEN - Friesland

5/25/2012 8/9/2013

Johan Bothenius Lohman MP (1887 - 1977)

1914-1920 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland 1920-1941 : Burgemeester ASSEN - Drenthe 1945-1949 : Burgemeester ASSEN - Drenthe

8/8/2013 8/8/2013

Willem Gerard Maurits Eijck van Zuylichem MP (1846 - 1915)

"Willem Gerard Maurits Eijck van Zuijlichem"

: Burgemeester SCHIERMONNIKOOG 1896-x : Burgemeester NIJEVEEN : Voorzitter Waterschap Maartensdijk

5/21/2013 7/17/2013

1934-1939 : Lid van de Hoge Raad van Adel ‧ Kamerheer en hofmaarschalk van Koningin Wilhelmina ‧ 1915-1917 : Burgemeester FERWERADEEL - Friesland ‧ 1918-1920 : Burgemeester SASSENHEIM - Zuid-Holl...

2/18/2012 6/24/2013

Grietman van SMALLINGERLAND

10/10/2011 6/1/2013

Sicco Douwe van Aylva, jhr. MP (1734 - 1807)

11/14/2012 6/1/2013

Frans Ernst van Aylva MP (1731 - 1768)

11/14/2012 6/1/2013

11/9/2012 6/1/2013

Ernst van Aylva, jhr. MP (1659 - 1714)

11/9/2012 6/1/2013

Ernst van Aylva, jhr. MP (1548 - 1627)

2/4/2012 6/1/2013

Douwe van Aylva, jhr. MP (1579 - 1638)

2/4/2012 6/1/2013

Ernst Sicco van Aylva, heer van Witmarsum MP (1635 - c.1680)

"heer van Witmarsum"

9/8/2012 6/1/2013

11/13/2012 6/1/2013

Pier Zeper MP (1761 - 1845)

1819-1824: Burgemeester Leeuwarden Pier Zeper (1761-1845), married first to Neeltje Kool and later to Fenna Hesselink, was the owner of a brewery, a soap factory, and other businesses at Leeuwarden...

9/29/2012 2/19/2013

Hessel van Aysma MP (b. - 1597)

11/30/2012 11/30/2012

Johan Lieuwes van Aysma MP (1526 - d.)

7/19/2012 11/30/2012

jonker Schelto van Heemstra MP (1738 - 1803)

Schelto (jonker) van Heemstra, geboren te Veenklooster op Fogelsanghstate op 6 december 1738, gedoopt te Oudwoude op 1 januari 1739, overleden te Oenkerk op Heemstrastate op 16 maart 1803. (raad in de ...

2/27/2007 11/21/2012

Hans Willem van Camstra MP (1687 - 1761)

Zie Wikipedia...

11/19/2012 11/20/2012

Tjalling Willem van Camstra MP (1685 - 1742)

11/20/2012 11/20/2012

Tjalling Homme van Camstra MP (1664 - 1727)

11/13/2012 11/20/2012

Johan van Beyma MP (c.1588 - 1647)

"Johannes à Beyma"

1616 nov-07 : Student te Leiden - Johannes à Beyma Raadsheer Leeuwarden 1624-1647 : Burgemeester van Leeuwarden

11/20/2012 11/20/2012

Jan Juckes van Beyma MP (b. - 1564)

1560 : Burgemeester Dokkum

11/20/2012 11/20/2012

Hobbe van Burmania MP (1705 - 1765)

11/9/2012 11/20/2012

Hans Willem van Aylva, heer van Waardenburg MP (1751 - 1827)

"van Waardenburg en Neerijnen"

Curriculum VITAE -x: lid Wetgevend Lichaam -x: lid Staten-Generaal jaar: erfgenaam goederen in Baarderadeel jaar: erfgenaam goederen in Wonseradeel -x: eigenaar UNIA-state te Beers -x: Gr...

8/16/2012 11/14/2012

Hans Willem van Aylva MP (1695 - 1722)

12/30/2010 11/12/2012

11/10/2012 11/11/2012

Eduard Marius van Beyma MP (1755 - 1825)

Bron : www.parlement.com 1796-1805: lid Eerste Nat. Vergadering - Tweede Nationale Vergadering - Constituerende Vergadering 1798 mei-jun : lid Vertegenwoordigend Lichaam 1798-1801 : lid Vertegenwoo...

4/11/2012 11/11/2012

Jacob Unico Willem, graaf van Wassenaer Obdam MP (1769 - 1812)

"Wassenaar"

Heer van Twickel, Weldam, Olidam, Baanderheer van Wassenaer en Zuidwijk, Vrijheer van Lage, Heer van Obdam, Spierdijk, Hensbroek, Zijpe, Wogmeer en Kernhem. Jacob Unico Wilhem Grave Van Wasenaar Ob...

9/9/2012 11/11/2012

Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma MP (1781 - 1847)

"NB: uitbreiding familie-naam d.d. 1821", "Julius Matthijs van Beima"

1825-1847 : Grietman FRANEKERADEEL - Friesland

4/11/2012 11/11/2012

Curriculum VITAE 1848-1851 : Grietman Franekeradeel 1851-1876 : Burgemeester Franekeradeel

10/5/2012 11/11/2012

Curriculum VITAE 1721-1729 : mei-29 Raadsheer Hof van Friesland - kwartier Zevenwouden 1729-1744 : Grietman Oostdongeradeel x : Hoofd Gedeputeerde Staten 1735 & 1742 : Commissaris Politiek ...

11/9/2012 11/11/2012

Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers, baron MP (1713 - 1784)

"van Burmannia Rengers"

33. Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers , grietman, dijkgraaf, curator, geboren te Leeuwarden op 6 maart 1713, overleden te IJsbrechtum op 30 maart 1784, zoon van Egbert Rengers en Titia Barbara...

3/3/2012 11/11/2012

Sicco van Goslinga, jhr. MP (1664 - 1731)

8/13/2012 11/11/2012

Johan van Goslinga, jhr. MP (b. - 1688)

"Johannes"

11/11/2012 11/11/2012

Voir Wikipedia...

3/3/2012 11/11/2012

Daniel de Blocq van Haersma MP (1732 - 1814)

Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. ======Curriculum VITAE 1752-x : Tonneboeijer voor de provincie ...

10/22/2012 10/28/2012

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

8/19/2012 10/28/2012

10/10/2011 10/28/2012

Curriculum VITAE 1911-1918 : Burgemeester Leeuwarden t : Gezantschaps-attaché en 'assistant legal adviser' vh koninkrijk Siam te Parijs t : Ambtenaar gemeente Den Haag t : Ambtenaar Ministeri...

8/18/2012 10/27/2012

Curriculum VITAE 18-x-1841 : Studie Rechten Leiden 1841 : dec-11 Promotie 1841-x : Procureur te Heerenveen 1842-18-x : Secretaris Grietenij Engwirden - waar ernstige misstanden m.b.t, beheer ...

10/5/2012 10/27/2012

Antonie Röell, baron mr.dr. MP (1864 - 1940)

Curriculum VITAE 1898-1904 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland Ambtenaar Prov. Bestuur Gelderland Ambtenaar Prov. Bestuur Overijssel 1904-1910 : Burgemeester ARNHEM - Gelderland 1910-1915...

4/11/2012 10/27/2012

Johan Hendrik van Boelens, mr. MP (1792 - 1865)

"Jan Hendrick"

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

10/6/2012 10/27/2012

Curriculum VITAE 1871-1877 : Burgemeester Leeuwarden 1850 : Grietman Weststellingwerf 1851 : Burgemeester Weststellingwerf termyn : Lid Tweede Kamer termyn : Lid Provinciale Staten 1858 :...

10/10/2011 10/27/2012

Curriculum VITAE 1892-1898 : Burgemeester Leeuwarden Advocaat te ... Schoolopziener van ... Rechter-plaatsvervanger Raadslid ... 1898-1904 : Burgemeester 's-Gravenhage

3/21/2012 10/27/2012

Dirk Zeper MP (1803 - 1881)

Dirk Zeper (Leeuwarden, 1803-1881), married to Dirkje Bienema, also a manufacturer, burgomaster of Leeuwarden 1865-1871

10/27/2012 10/27/2012