Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Burgemeesters in FRIESLAND nl.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

NLD: Politiek ‧ Bestuur ‧ Rechtspraak

BURGEMEESTERS in Friesland ‧ 1851-heden ‧

bevat ook:

GRIETMANNEN in Friesland ‧ 16e eeuw-1851 ‧

Voor Nederlandse burgemeesters van andere provincie zoekt u in Burgemeesters INGroningen nl.FrieslandDrentheOverijssel • FLEVOLAND nl. • GelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg • Weet U slechts dat het door u beheerde profiel wel burgemeester was, maar niet waar? Gebruik dan het project • Burgemeesters in de familie om het te parkeren totdat die persoon exacter te plaatsen is. Voor diverse grote steden bestaan inmiddels aparte projectpagina's, die U vindt met de aanduiding : Burgemeesters VAN … bijvoorbeeld: Amsterdam, Groningen, Middelburg... etc.
Nota BENE ! In Nederland is de bestuurlijke indeling in de loop der tijden soms drastisch gewijzigd mede als gevolg van wets-wijzigingen 'gemeentelijke herindeling'. Gemeente-namen kunnen nu van wijken of stads-delen blijken te zijn.
De topografie van de provincie Friesland kende -van toen tot ooit- onder-verdeling naar 'gewesten' in de benaming van KWARTIEREN:
OOSTERGO met dorpen: Holwerd ‧ Ternaard ‧ Wierum ‧ Nes ‧ Hantumhuizen ‧ Hantum ‧ Hantumer Uitburen ‧ Hiaure ‧ Betterwird ‧ Bornwerderhuizen ‧ Bornwerd , Raard ‧ Foutgum ‧ Brantgum ‧ Waaxens ‧
Zevenwouden
Westergo
en er maken enkele Wadden-eilanden -Ameland-Schiermonnikoog-Rottum-Terschelling deel uit van deze bestuursregio.

LEEUWARDEN ~ LJOUWERT

 • 1624-1647: Johan van BEYMA ‧ c.1588-1647 ‧
 • 1647-1819 : Geen gegevens beschikbaar
 • 1819-1824 : Pier ZEPER ‧ 1761-1845 ‧
 • 1824-1840 : Thijs FEENSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1840-1851 : Jan Hendrick van BOELENS ‧ 1792-1865 ‧
 • 1851-1865 : Johan Hendricus BEUCKER ANDREAE, mr. ‧ 1811-1865 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1865-1871 : Dirk ZEPER ‧ 1803-1881 ‧
 • 1871-1877 : Johannes BIERUMA OOSTING ‧ 1816-1885 ‧
 • 1877-1883 : Wilco Julius van WELDEREN RENGERS, baron mr. ‧ 1835-1916 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1883-1891 : WEG ! ‧ 1842-1913 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1892-1898 : Johan Sippo van HARINXMA thoe SLOOTEN, baron, mr. ‧ 1848-1904 ‧
 • 1898-1904 : Antonie RÖELL ‧ 1864-1940 ‧
 • 1904-1911 : August Eduard ZIMMERMAN ‧ 1861-1926 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1911-1918 : Jacob Adriaan Nicolaas PATIJN ‧ 1873-1961 ‧
 • 1918-1943 : Julius Matthijs van BEYMA, jhr.mr. ‧ 1877-1944 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1943-1945 : Wilhelm Johannes SCHÖNHARD~SCHUNHART, mr. ‧ 1896-1967 ‧
 • 1945-1946 : Jacob ALGERA, mr. ‧ 1902-1966 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1946-1966 : Adriaan Anne Marie van der MEULEN, mr. ‧ 1901-1993 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1966-1966 : Willem HARMSMA ‧ 1913-1966 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1967-1983 : Johan Sjoerd BRANDSMA ‧ 1918-2002 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1983-1993 : Gijsbert Johan -john- te LOO, mr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1993-1998 : Harm Hayo APOTHEKER, drs. ‧ 1950 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1999-2001 : Louise Bernardina Maria -loekie- van Maaren-van BALEN ‧ 1946 ‧ [ ⌘] ‧
 • 2001-2004 : Margreeth de BOER ‧ 1939 ‧ [ ⌘] ‧
 • 2004-2007 : Geert D. DALES, mr.dr. ‧ 1952 ‧ [ ⌘] ‧
 • 2007-hedn : Ferdinandus Johannes Maria -ferd- CRONE, drs. ‧ 1954 ‧ [ ⌘] ‧

▶ [ BAARDERADEEL] ‧ Kwartier WESTERGO ‧

 • 1510-1512 : Juw DEKAMA ‧ c.1450-1523 ‧
 • 1512-1669 : geen gegevens beschikbaar ‧ informatie welkom ‧
 • 1669-1701 : Ernst Mockema van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1701-1708 : Pieter Edzard van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1708-1722 : Ernst Mockema van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1722-1733 : Hans Willem van AYLVA I ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1734-1747 : Tjaard van AYLVA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1747-1751 : Hans Willem van AYLVA II ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1752-1787 : Ernst Frans van AYLVA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1788-1795 : Hans Willem van AYLVA van WAARDENBURG en NEERIJNEN ‧ 1751-1827 ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman
 • 1816-1834 : Bernhardus BUMA, mr. ‧ 1770-1838 ‧
 • 1834-1848 : Wybe Bernhardus BUMA, mr. ‧ 1807-1848 ‧
 • 1848-1851 : Egidius Daniel van BEYMA, jhr. ‧ laatste grietman ‧ [ ⌘] ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- met burgemeester
 • 1851-1872 : Egidius Daniel van BEYMA, jhr. ‧ x ‧ eerste bm. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1872-1885 : Willem Gruno Meijer ANDREAE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1885-1890 : J.P. ENGELMAN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1890-1907 : K.R. VELSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1907-1920 : J.C. HANEKAMP van HARINXMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1920-1928 : E. van DOUWEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1928-1936 : W.J.H. Hora SICCAMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1937-1941 : Wytse HOEKSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1942-1943 : G.W. FRIJLING ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1943-1945 : W.S. de VRIES ‧ x ‧
 • 1945-1950 : Wytse HOEKSTRA ‧ x ‧
 • 1950-1963 : Luitzen G. BOELENS ‧ x ‧
 • 1964-1981 : Pouwel KUIPER ‧ x ‧
 • 1981-1984 : Henk HOFSTRA ‧ x ‧ a.i. ‧ [ ⌘] ‧
1984 : gemeentelijke herindeling opname in gem. Littenseradeel
 • 1984-2000 : Johan O.E. OLDENZIEL ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 2000-hden : Johanneke LIEMBURG ‧ x ‧ [ ⌘] ‧

SNEEK ~ SNITS ‧ [ ] ‧ [ ]

 • Zie straks aparte project-§-pagina

▶ [ FRANEKERADEEL] ‧

1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester ‧
 • 1851-1876 : Ulbo Jetze Heerma van BEYMA thoe KINGMA ‧ 1821-1876 ‧ eerste bm. ‧
 • 1876-1885 : Jan van BEYMA, jhr. ‧ 1848-1900 ‧ [⌘] ‧
 • 1885-1893 : Cornelis Douwes van der WEG ‧ 1834-1893 ‧ [⌘] ‧
 • 1893-1915 : A. Draisma de VRIES ‧ 1843-1936 ‧ [⌘] ‧
 • 1915-1931 : Titus Marius ten BERGE ‧ 1866-1949 ‧ [⌘] ‧
 • 1931-1944 : Wijbren ELGERSMA ‧ 1896-1960 ‧ [⌘] ‧
 • 1944-1945 : Kornelis Jan van der VLIS ‧ 1907-x ‧
 • 1945-1952 : Wijbren ELGERSMA ‧ 1896-1960 ‧ [⌘] ‧
 • 1952-1959 : Frederik Willem STEENHUISEN ‧ 1893-1969 ‧ [⌘] ‧
 • 1959-1971 : Rinze Frederik Hendrik HEMPENIUS, mr. ‧ 1918-1982 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1971-1993 : Siebold Jan HARTKAMP, mr. ‧ 1938 ‧ [⌘] ‧
 • 1993-2010 : Maria Janna -marian- HAVEMAN ‧ 1946 ‧ [⌘] ‧
 • 2010-hden : Fred VEENSTRA, mr. ‧ 1962 ‧ [⌘] ‧

HARLINGEN ~ HARNS

 • 1582-1637 : ZIE :
 • 1637-1808 : geen gegevens beschikbaar
 • 1808-18-x : Claes BLOK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1820-1823 : Wieger HARMS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1823-1830 : W.J. HANEKUYK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1830-1833 : D.C. ZIJLSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1833-1847 : J. RODENHUIS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1847-1850 : Sjoers S. WIJMA ‧ x ‧ a.i. - [ ⌘] ‧
 • 1850-1863 : P. Adama ZIJLSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1863-1864 : Sybrand HINGST ‧ 1824-1906 ‧ a.i.
 • 1864-1867 : Sybrand HINGST ‧ 1824-1906 ‧
 • 1867-1883 : Willem Hendrik Feije van HEEMSTRA, baron ‧ 1844-1920 ‧
 • 1883-1893 : H.M. SPEELMAN, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1893-1896 : Jean Philippe WESSELINK ‧ 1845-1931 ‧
 • 1896-1914 : Johan HORA ADEMA ‧ 1843-1938 ‧
 • 1914-1926 : Nicolaas SIMONSZ ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1926-1938 : L.A. van der STOK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1938-1943 : A.E. -thony- HANNEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1943-1943 : J.J. KROL ‧ x ‧ a.i. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1943-1945 : P.J.E. DEKKER ‧ x ‧ NSB [ ⌘] ‧
 • 1945-1951 : A.E. -thony- HANNEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1952-1971 : Berend NAUTA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1971-1981 : Hans Idskes de HAAN ‧ 1925-2006 ‧
 • 1981-1989 : Egbert STEENBEEK, ir. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1989-1998 : Berend Pieter JANSEMA, mr.ing. ‧ 1943 ‧
 • 1998-2006 : Chris ARLMAN ‧ x ‧
 • 2006-2012 : Paul H.M. SCHEFFER ‧ 1948 ‧
 • 2012-hedn : W.R. -roel- SLUITER ‧ 1954 ‧ a.i. ‧

BARRADEEL

grietmannen:
 • 17-x-1722 : Hans Willem van AYLVA, baron ‧ 1695-1722 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1722-x : Geen gegevens beschikbaar
 • x-1816 : Hans Willem van AYLVA, baron ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1816-1834 : Bernardus BUMA ‧ 1770-1838 ‧
 • 1834-18-x : [ Wibo Bernardus BUMA] ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 18-x-1851 : Geen gegevens beschikbaar
burgemeesters:
 • 1851-1851 : L.G. HILBIDA ? ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1851-1857 : Epeus MANGER CATS ‧ 1822-1896 ‧
 • 1857-1866 : T.M.W.E. baron COLLOT D'ESCURY ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1866-1876 : F. Feytama TJALLINGII ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1876-1897 : C. van DALSEN FONTEIN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1898-1922 : Luutzen W. de VRIES ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1922-1942 : Bauke ANEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1942-1945? : K. OKKINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1945-1963 : J. DUKER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1963-1975 : Willem K. de ROOS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1975-1984 : Woudy W. VEENHOF ‧ x ‧ 1ste ♀ burgm. Friesland ‧ [ ⌘] ‧
1984 : ivm. gem. herindeling deels naar Franekeradeel - Harlingen - het Bildt

DRACHTEN

zie ook : gem. SMALLINGERLAND

HEERENVEEN ~ IT HEARRENFEAN

 • voor-1934 : n.v.t. - gemeente met naam Heerenveen bestaat sinds 1 juli 1934
 • 1934-1946 : J.J.G.S. FALKENA ‧ x ‧ jul-nov1946: a.i. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1946-1963 : G.H. KUPERUS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1963-1969 : Hendrik HUISMAN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1969-1984 : Henk HELLINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1984-1993 : Herman Bernard REINDERS ‧ 1937 ‧
 • 1993-2011 : Petrus Marinus Maria -peter- M.M. de JONGE, drs. ‧ 1952 ‧
 • 2011-hedn : Tjeerd Jan van der ZWAN ‧ 1954 ‧

JOURE ~ DE JOUWER ‧ [] ‧

▶ [ FRANEKER ~ FRJENTSJER] ‧ [] ‧

▶ [ DOKKUM] ‧ [ ▲] ‧

▶ [ WOLVEGA ~ WOLVEGEA] ‧ [] ‧

▶ [ LEMMER ~ DE LEMMER] ‧ [] ‧

Het Kwartier OOSTERGO is het totaal van grietenijen-steden: • Achtkarspelen • Dantumadeel • Ferwerderadeel • Idaarderadeel • Kollumerland & Nieuwkruisland • Leeuwarderadeel • Oostdongeradeel • Rauwerderhem • Smallingerland • Tietjerksteradeel • Westdongeradeel •

ACHTKARSPELEN ‧ N:53°13′0″ |E: 6°8′0″ ‧

grietmannen:
 • c1500 : Schelte SCHELTINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • c1506 : Botte HERBRANDA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • c1508-c1510 : Lieuwe LIJEUWEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1517-15-x : Sijth ALLAMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • c1540 : Sittie BOELIS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • c1549-1574 : Lieuwe JELGERSMA ‧ x-1581 ‧ [ ⌘] ‧
 • c1575-c1580 : Hector JELGERSMA ‧ x ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • c1581 : Haijo van HERBRANDA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • c1593 : Feijco van HERBRANDA ‧ x ‧ zv.vorige? ‧ [ ⌘] ‧
 • 1618-1637 : Tjerk van BOELENS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1637-1639 : Pieter van BOELENS ‧ x-1639 ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1639-1648 : Tjerk van BOELENS ‧ x ‧ na overlijden zn ‧ [ ⌘] ‧
 • 1648-c1653 : Livius van BOELENS ‧ x ‧ bv.-o-zv. Pieter vB. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1653-1670 : Livius van SCHELTINGA ‧ 1632-1670 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1670-1673 : Tarquinius van BOELENS ‧ c.1630-1673 ‧ zv.Livius vB. ? ‧ [ ⌘] ‧
 • 1673-1677 : Petrus van MEJONTSMA ‧ x-1677 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1677-1688 : Isaäk de SCHEPPER ‧ x-1688 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1688-1712 : Eelco van HAERSMA ‧ 1667-1712 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1712-1740 : Arend van HAERSMA ‧ x-1740 ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1740-1763 : Aulus van HAERSMA ‧ x-1763 ‧ halfbv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1764-1795 : Daniël de BLOCQ van HAERSMA ‧ 1732-1814 ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1839 : Sybrand van HAERSMA ‧ 1766-1839 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1839-1851 : Daniël de BLOCQ van HAERSMA de WITH ‧ 1797-1857 ‧ laatste grietman ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester
 • 1851-1857 : Daniël de BLOCQ van HAERSMA de WITH ‧ 1797-1857 ‧ eerste bm ‧ [ ⌘] ‧
 • 1857-1870 : V.A.H. van HAERSMA de WITH ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1870-1877 : W. HELLEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1877-1882 : F. WITTEVEEN ‧ x ‧
 • 1882-1917 : Wijtze BEKKER ‧ x-1917 aug-25 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1917-1941 : Pier ERINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1942-1949 : D. MATZER van BLOOIS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1950-1966 : Hans van EK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1966-1976 : Huibert OTTEVANGER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1976-1991 : Geert van VEENEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1991-2002 : Bernard SCHMIDT ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 2002-2007 : Louis J. LYKLEMA ‧ 1946 ‧
 • 2007-2011 : Tjeerd J. van der ZWAN ‧ 1954 ‧
 • 2011-hden : Piet ADEMA ‧ 1964 ‧ a.i. ‧

DANTUMADEEL

FERWERDERADEEL

grietmannen:
 • 1582-1592 : Doeke van AYSMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1592-1614 : Taco van AYLVA, jhr. ‧ x ‧
 • 1614-1636 : Rienk van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1636-1649 : Epo van DOUMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1649-1679 : Barthold van DOUMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1679-1697 : Binnert Heringa van GROVESTINS, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1697-1701 : Frederik van GROVESTINS, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1701-1709 : Edzard van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1709-1722 : Binnert Heringa van GROVESTINS, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1722-1729 : Allard van BURUM, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1729-1770 : Horatius Hiddema van KNYFF ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1770-1790 : Imilius Josinus de SCHEPPER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1790-1795 : Frans Pieter Willem van SCHUILENBURG ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1841 : Christiaan WESTENBERG ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1841-1851 : Jan ALBARDA ‧ x ‧ laatste grietman ‧ [ ⌘] ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester ‧
 • 1851-1852 : Jan ALBARDA ‧ x ‧ 1ste bm. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1853-1868 : Rienk Jans van der LEIJ ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1869-1878 : Imilius Josinus Hendrik Willem van ANDRINGA de Kempenaar, jhr. ‧
 • 1879-1914 : Johannes Jacobus CANNEGIETER, Hendrikszoon ‧ x ‧
 • 1915-1917 : Ferdinand François de SMETH, baron ‧ 1887-1939 ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_François_de_Smeth ⌘] ‧
 • 1918-1932 : Lodewijk WEZEMAN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1933-1944 : G.W.H. ESSELINK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1945-1959 : G.W.H. ESSELINK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1959-1959 : Jan Mathieu Henry van HEEMSTRA, baron ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1960-1976 : W. van MOURIK ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1976-1988 : Tijme J. BOUWERS, drs. ‧ 1941 ‧
 • 1988-2001 : J. GEERSING, drs. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 2001-hden : Wil van den BERG, mr. ‧ 1951 ‧

HASKERLAND

 • 1851-1857 : Geen gegevens beschikbaar
 • 1857-1871 : M.L. van de WOESTIJNE VOERMAN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1871-1892 : Inne Jans RINKES ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1892-1906 : A.J. VEGELIN van CLAERBERGEN, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1906-1910 : W. HOEKSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1910-1940 : P.B.J. VEGELIN van CLAERBERGEN, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1940-1941 : Barend Hopperus BUMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1942-1949 : Pieter Willem ter HAAR ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1950-1972 : Wytse HOEKSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1972-1979 : Philip J.I.M. HOUBEN ‧ x ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Philip_Houben_(politicus) ⌘] ‧
 • 1979-1984 : Michel J.H.M. MARIJNEN ‧ 1945 ‧

IDAARDERADEEL

grietmannen:
 • 1670-1673 : Laes van BURMANIA ‧ 1638-1691 ‧
 • 1635-1670 : Carel van ROORDA ‧ 1609-1670 ‧
 • 1817-1840 : Maurits Pico Diederik van SYTZAMA ‧ 1789-1848 ‧
 • 1840-1843 : geen gegevens beschikbaar : informatie welkom -
 • 1843-1851 : Cornelis BERGSMA, mr. ‧ x ‧ laatste grietman ‧ [ ⌘] ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman >> burgemeester ‧
 • 1851-1881 : Cornelis BERGSMA, mr. ‧ x ‧ 1ste bm. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1881-1887 : Josua Nicolzon WASSENAAR ‧ 1848-1887 ‧ eerder bm. Nwe Pekela ‧
 • 1887-1911 : C.F.F. Rinia van NAUTA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1911-1913 : M.J. SELHORST ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1913-1921 : Onno GREEBE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1921-1934 : N. NAMMENSMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1934-1937 : J.H. POPPINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1937-1944 : C.N. RENKEN, mr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1944-1945? : W. GRASMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1945?-1954 : C.N. RENKEN, mr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1955-1962 : Roel WALDA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1962-1979 : Kees J. VRIJLING ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1979-1984 : Bernardus Gerrit HOLTROP, mr. ‧ 1943-1993 ‧ [ ⌘] ‧
1984 : bestaanseinde autonome gemeente : gem. herindeling > BOORNSTERHEM ? ‧

KOLLUMERLAND & NIEUWKRUISLAND

grietmannen:
 • voor 1578 : geen gegevens beschikbaar
c.1578 : Samenvoeging Kollumerland met Nieuwkruisland
 • 1578-1811 : geen gegevens beschikbaar
1811-1816 : Kollumerland verdeeld in drie gemeenten: Kollum - Burum - Westergeest/Oudwolde
 • 1827-1849 : Louis Gaspard Adrien van LIMBURG STIRUM ‧ 1802-1884 ‧
 • 1849-18-x : Geen gegevens beschikbaar
 • 18-x-1862 : Age Tjepke Ruurd Sixma van HEEMSTRA ‧ x ‧
 • 1862-1872 : Jouwert WITTEVEEN ‧ x ‧
 • 1872-hden : Geen gegevens beschikbaar

LEEUWARDERADEEL

 • 1563-1578 : Allert van SIERKSMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1578-1594 : Sybrand van CAMMINGHA, jhr. ‧ x ‧
 • 1594-1616 : Keimpe HARINXMA van Donia, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1616-1634 : Ernst HARINXMA van Donia, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1634-1635 : Edo van EYSINGA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1635-1654 : Hessel Roorda van EYSINGA, jhr. ‧
 • 1654-1665 : Douwe van AYLVA, jhr. ‧x‧
 • 1665-1673 : Frans van EYSINGA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1673-1688 : Laes van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧
 • 1688-1702 : Tjaard van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1702-1721 : Ulbo AYLVA van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1721-1765 : Hobbo van BURMANIA, jhr. ‧ 1705-1765 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1765-1795 : Ulbo van BURMANIA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1823 : Jacob Nanning du TOUR, baron ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1823-1851 : Vitus Valerius van CAMMINGHA, jhr. ‧ laatste grietman ‧ [ ⌘] ‧
1851 : invoering gem.wet -Thorbecke- grietman >> burgemeester ‧
 • 1851-1852 : Vitus Valerius CAMMINGHA, jhr. ‧ x ‧ 1ste bm. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1852-1854 : W.E. ENGELEN, jhr.mr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1855-1865 : Jan Minnema van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧
 • 1865-1882 : F.C. ANDREAE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1882-1883 : Pieter LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ 1842-1913 ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_LYCKLAMA_à_Nijeholt ⌘] ‧
 • 1883-1886 : I. BOLMAN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1886-1914 : Y. OOSTERLO ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1914-1918 : J.M. van BEIJMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1918-1936 : Jan G. JANSONIUS ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1936-1951 : W.J.H. Hora SICCAMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1951-1962 : Auke de BOER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1962-1969 : Henk HELLINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1969-1990 : Hendrik BOSCHMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1990-1998 : Cees BIJL, mr. ‧ 1955 ‧
 • 1998-1998 : Meinte ABMA, drs. ‧ x ‧ a.i. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1998-2003 : Willemina Christina VROEGINDEWEIJ ‧ 1945 ‧
 • 2003-2004 : Jo BOSMA, ing. ‧ 1943 ‧ a.i. ‧
 • 2004-2011 : Eric J. ter KEURS, drs. ‧ 1965 ‧
 • 2011-hden : Joop R.A. BOERTJENS ‧ 1948 ‧ a.i. ‧

OOSTDONGERADEEL

 • 1517-1539 : Poppe van MELLEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1539-1551 : Werp ROPTA ‧ x-1551 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1552-1570 : Rintje van AYTTA ‧ x-1570 ‧ bv. Wigle vA. van Zwichem ‧ [ ⌘] ‧
 • 1570-15-x : Doede van SIERKSMA ‧ x-n1610 ‧ zwgr.vorige Rintje vAytta ‧ bv. Allert vS. ‧ grietman Leeuwarderadeel ‧ [ ⌘] ‧
 • 15-x-15-x : Jacob van HORNE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 15-x-1586 : Kersten van RINIA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1586-1627 : Ernst van AYLVA ‧ 1548-1627 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1627-1653 : Johannes Onuphrius Thoe SCHWARTZENBERG, baron ‧ 1600-1653 ‧ vv. Georg Wilco tSenHohenlansberg ‧ [ ⌘] ‧
 • 1653-1674 : Georg Wilco baron Thoe SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG ‧ 1637-1674 ‧ Heer van Vischhuizen en Wiarden ‧ zv.Johannes Onuphrius Thoe S. ‧ [ ⌘] ‧
 • 1675-1692 : Hobbe Esaiäs van AYLVA ‧ 1645-1692 ‧ zv.Ulbo vA. ‧1617-1652‧ gm. Baarderadeel en Wonseradeel ‧ sch.zv.Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ‧ [ ⌘] ‧
 • 1692-1720 : Ulbo van AYLVA, baron ‧ x-1725 ‧ zv.Hans Willem vA. ‧ v/h gm. Idaarderadeel ‧ [ ⌘] ‧
 • 1720-1729 : Albertus Aemilius Lamoraal RENGERS ‧ 1690-1729 ‧ schzv.vorige U.v.AYLVA ‧1725 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1729-1744 : Jarich Georg van BURMANIA ‧ c.1694-1757 ‧ later gm. Franekeradeel ‧ zv.Idsard vB. ‧ gm. Rauwerderhem-Ferwerderadeel ‧ schnzv. Sicco v.Goslinga: gm. Franekeradeel ‧ [ ⌘] ‧
 • 1744-1757 : Hans Hendrik van HAERSMA ‧ x-1757 ‧ zv.Hector Livius vH. = schzv.Regnerus Annaeus van Wijckel : gm. Gaasterland ‧ [ ⌘] ‧
 • 1757-1762 : Anthony D'ARNAUD ‧ x-1762 ‧ schnzv.Edzard Hobbe v.BURMANIA ‧ Jarich Georg van BURMANIA ‧ oom v vrouw ‧ [ ⌘] ‧
 • 1762-1795 : Julius Hobbe Unia van BURMANIA ‧ 1739-x ‧ zv.Hobbe vB. ‧ gm. Leeuwarderadeel ‧ [ ⌘] ‧
 • 1795-1816 : Franse tijd : geen grietman ‧
 • 1816-1818 : Johannes Casparus BERGSMA ‧ 1775-1818 ‧ zv.Petrus Adrianus B. ‧1743-1824: gm. Dantumadeel ‧ [ ⌘] ‧
 • 1820-1824 : Frederik de WITH ‧ 1754-1837 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1824-1839 : Daniel de BLOCQ van HAERSMA de WITH ‧ 1797-1857 ‧
 • 1839-1849 : Schelto van HEEMSTRA, baron ‧ 1807-1864 ‧ eerder gm. Doniawerstal ‧ zv.Willem Hendrik vH.‧gm. Kollumerland ‧ [ ⌘] ‧
 • 1849-1851 : Jan Minnema van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧ laatste grietman ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman >> burgemeester ‧
 • 1851-1854 : Jan MINNEMA van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧ 1ste bm. ‧ later bm. Leeuwarderadeel ‧
 • 1855-1865 : F.C. ANDREÆ ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1865-1877 : Sybrand WITTEVEEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1877-1880 : Sikko Berent DRIJBER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1881-1898 : Abe SIJBENGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1899-1904 : W.W. van HAERSMA BUMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1904-1934 : Syds Lieuwes SIJTSMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1934-1940 : Frans SIJTSMA ‧ x ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1941-1945 : Auke IJKEMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1945-1964 : Frans SIJTSMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1964-1973 : Jan H.G. van WIJHE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1973-1980 : Roel W. DIJKSTRA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1980-1984 : Pieter SOEPBOER ‧ x ‧ a.i. ‧ [ ⌘] ‧
1984 : gemeentelijke herindeling ?

RAUWERDERHEM ‧ [ ⌘] ‧

 • c1502&1510 : Low DOEYING~v.DONIA ‧ x-1533 ‧ 1505: grietmn Wymbritseradeel ‧ [ ⌘] ‧
 • 1515-x : Jacla EEBSZ ‧ x ‧ Gelders grietman ‧ [ ⌘] ‧
 • 1517-x : Broer EECKINGE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • c1524 : Henno HOBBESZ ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1525-c1543 : Luwe Hettezoon van ALBADA ‧ x-1543 ‧ [ ⌘] ‧
 • c1543-c1578 : Hette van ALBADA ‧ x-1587 ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • c1578-1583 : Otto van HEREMA ‧ x- 1583 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1582-1602 : Syrck van BOOTSMA ‧ x-1602 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1602-1635 : Pieter van EYSINGA ‧ x-1645 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1635-1639 : Tjalling van EYSINGA ‧ x ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1640-1658 : Tjalling van EYSINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1658-1665 : Frans van EYSINGA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1665-1670 : Watze van ROORDA ‧ x-1670 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1670-1696 : Barthold van NIJSTEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1696-1701 : Edzard van BURMANIA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1701-1701 : Ulbo van AYLVA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1701-1710 : Zeino Joachim Welvelde van BURMANIA ‧ x-1710 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1710-1714 : Tjalling van SIXMA ‧ x-1714 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1714-1729 : Frans Julius Johan HERINGA van EYSINGA ‧ 1683-1730 ‧ zwgv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1729-1768 : Tjalling Aedo Johan HERINGA van EYSINGA ‧ 1720-1768 ‧ zn.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1768-1795 : Frans Julius Idzard Johan HERINGA van EYSINGA ‧ 1755-1806 ‧ [ ⌘] ‧
 • 1795-1816 : FRANSE tijd: geen grietman
 • 1816-1830 : Tjalling Aedo Johan van EYSINGA ‧ 1790-x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1830-1837 : Onno Reint van ANDRINGA de KEMPENAER ‧ 1801-x ‧ >1830: grietman Lemsterland ‧ [ ⌘] ‧
 • 1837-1851 : Frans Julius Johan van HEEMSTRA ‧ 1811-1878 ‧ [ ⌘] ‧
1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman wordt burgemeester ‧
 • 1852-1861 : O.E. HOUTSMA ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1861-1872 : Epke ADEMA ‧ 1813-1883 ‧
 • 1872-1896 : A.H. van SLOOTEN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1896-1912 : H.B. van SLOOTEN ‧ x ‧ zv.vorige ‧ [ ⌘] ‧
 • 1912-1919 : Jacob BLEEKER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1919-1955 : J.M. van BEIJMA thoe KINGMA, jhr. ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1955-1976 : Johannes van den BENT ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1976-1984 : Jan van der MEER ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
1984 : gem. herindeling? BOONSTERHEM ?

SMALLINGERLAND

1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- met burgemeester ‧
 • 1851-1857 : Martinus MANGER CATS ‧ 1817-1896 ‧
 • 1857-1868 : Epeus Manger CATS ‧ 1822-1896 ‧
 • 1868-1886 : Fokke Sytzes REIDING ‧ 1808-1887 ‧
 • 1886-1901 : Tjalling Petrus TRESLING ‧ 1844-1906 ‧
 • 1901-1930 : Albertus BRUINS SLOT ‧ 1865-1930 ‧ ARP ‧
 • 1930-1941 : Jan WUITE ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1941-1955 : Barend Hopperus BUMA ‧ 1896-1958 ‧
 • 1956-1960 : Jan Lourens THALEN ‧ 1909-1960 ‧
 • 1961-1961 : Adriaan BLAAUBOER, dr. ‧ x ‧
 • 1962-1975 : Willem Ernest van KNOBELSDORFF, baron ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1975-1981 : Rinse ZIJLSTRA, drs. ‧ 1927 ‧
 • 1981-1988 : Albert Gerhard -bert- SMALLENBROEK ‧ 1936 ‧
 • 1989-2005 : Pieter van der ZAAG, mr.ing. ‧ 1940 ‧
 • 2005-2011 : Lambertus Peter -bert- MIDDEL ‧ 1952 ‧
 • 2011-2012 : Gerrit Jan POLDERMAN ‧ 1947 ‧ a.i. ‧
 • 2012-hden : Tjeerd van BEKKUM ‧ 1966 ‧

TIETJERKSTERADEEL ‧ [ ⌘] ‧

 • ‧ nog opzoeken !

WESTDONGERADEEL ‧ kwartier: Oostergo ‧

1851 : invoering gemeentewet -Thorbecke- grietman > burgemeester ‧
 • 1851-c.1853 : Bonifacius Hendrik van der HAER ‧ x ‧ 1ste bm. ‧ [ ⌘] ‧
 • c.1853-1855 : Z.S. de HAAN ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1855-1862 : Bernhardus Hopperus BUMA ‧ 1826-1892 ‧
 • 1862-1894 : J. KLAASESZ ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1894-1904 : Daniël Jan Wigbold CROMMELIN van HEECKEREN, baron ‧ x ‧ eerder bm. Ameland ‧ [ ⌘] ‧
 • 1904-1937 : J.L. OOSTERHOFF ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1937-1961 : Arend Egbert HOVING ‧ x ‧ [ ⌘] ‧
 • 1961-1966 : Doeke BEKIUS ‧ 1922 ‧
 • 1967-1977 : Meindert Klaas POOL ‧ x ‧ eerder bm. Stedum ‧ [ ⌘] ‧
 • 1978-1983 : Pieter Fokkes VISSER ‧ 1942 ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Visser_(burgemeester) ⌘] ‧
 • 1983-1984 : Ebele TALSTRA ‧ x ‧ a.i. ‧ [ ⌘] ‧
1984 : gem. herindeling ‧ opname in gemeente Dongeradeel ‧
jwartier ..... • Tietjerksteradeel • WestdongeradeeKollumerland & Nieuwkruisland • Leeuwarderadeel • Oostdongeradeel • Rauwerderhem • Smallingerland • Tietjerksteradeel • Westdongeradeel
▶⌘◀▲╳▼▶ ▣◉◈☀☼ ▶ wordt vervolgd...