Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

  • Antoni Mas, rector de Monells (deceased)
    1.452. Els marmessors d'Antoni Mas, rector de Monells, augmenten amb 2.993 lliures la causapia fundada per Joan Mas, rector de Sales, 1767. L. 22, f 84 (Ref. T-004-01452)
  • Joan Mas, rector de Foixà (1618 - 1703)
    Joan Bernés, prevere de Palamós, permuta el benefici diaconil de Vilanova de la Muga amb Joan Mas, clergue de Monells obtentor d’un personat fundat per ell mateix, 1648. (Ref. D-303-05437) Joan Mas, ...
  • Joan Mas, rector de Foixà (1647 - d.)
    949. Els marmessors de Joan Mas, prevere de Foixà, funden causapia per a donzelles i estudiants de casa Mas de Monells, dotada amb els masos Pons i Pujades de Foixà i 1.976 lliures en censals, 1695. L....