Projects » Dalane prosti » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johan Didrik Tande (1869 - 1938)

Johan Didrik Tande var født i Barbu ved Arendal i 1869. Han ble student i 1889 og cand theol i 1895 med gode karakterer. De første årene bestyrte han i kortere perioder flere forsk...

11/21/2014 12/22/2014

Andreas Gjertsen Faye (1727 - 1792)

Sogneprest i Egersund 1775-1790, Sogneprest Østre Moland 1790-1792 "Andreas Faye — 1775—1790. På hans tid fekk kyrkjelyden att eigedomsretten til kyrkja. Ho vart kring 178...

9/6/2007 10/11/2014

Gunnar Hafstad (1886 - 1982)

Res. Kap. i Egersund 1917. Østfold fylke, Råde, Ministerialbok nr. 7 (1878-1902), Fødte og døpte 1886, side 40. Nr. 6: Gunnar - født 11. januar 1886 på Gri...

2/1/2014 2/1/2014

Trygve Dagsland (1919 - d.)

Res. Kap. i Egersund 1970-

2/1/2014 2/1/2014

Tønnes Hafsø Svanes (1896 - d.)

Sogneprest i Sokndal 1935

1/30/2014 1/30/2014

Egersund: Res. Kap. 1946 (fungerende Res. Kap. fra 1941). Sogneprest og prost 1970-

2/21/2011 1/30/2014

Alfred Georg Oanæs (1899 - 1981)

Egersund: Res. kap. 1929 og sogneprest 1943 Molde: Sogneprest 1953-

1/30/2014 1/30/2014

Peter Olivarius Olsen (1852 - 1938)

Sogneprest i Egersund; Peter O. Olsen (f. 1852), som forøvrig hadde vært prest ved sjømannskirken i Pensacola, Florida, USA Se pdf-fil vedlagt profilen for mer info om familien...

1/29/2014 1/29/2014

Søren Jørgensen Bruun (1666 - 1733)

Kilde: Wibergs Præstehistories: No 421. Øverste Capellaner til St. Olai Kirke i Helsingør og Præster til Hospitalet. [Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjælla...

3/27/2010 1/24/2014

Sokneprest i Sokndal 1725 – 1743 [1741], ble avsatt, noe som kan ha med å gjøre at Guri Larsdtr Kjelland anga ham som barnefar til sitt uekte barn i 1739, i alle fall begynte Hr. P...

1/24/2014 1/24/2014

Kjeld Andreas Bugge (1807 - 1888)

Sokneprest i Egersund 1846-1868 og Prost i Dalane Prosti 1849 Sokneprest i Egersund 1846-1868 og Prost i Dalane Prosti 1849

8/23/2009 1/4/2014

Daniel Mogenssen Rasch (c.1684 - 1723)

Sogneprest i Egersund 1716-1723

5/2/2011 12/18/2013

Knut Ormsen Årstad (c.1500 - c.1585)

Nevnt 1534-1585. Nevnt som vitne 14.05.1534 i Diplomatarium Norvegicum Bind VII side 759 n. 1563 i skattemantall: som "sogneprest i Hellelands gjeld". Betalte 28 daler skatt Gjorde i 08.11.1584...

4/26/2011 12/16/2013

Oluf Jonsen Årstad (c.1540 - c.1625)

"Herr Olluff", "Ole", "Oluff", "Jonnnsen", "Joenson"

Petrus Valand har argumentert for at prest Ole Jonsen var sønn av Jon Guttormsen Larsgård, dette er i nyere tid så godt som blitt motbevist. Eller vist som svært lite sannsy...

5/14/2008 12/2/2013

Claus Torolvson Friis (1510 - 1566)

Nevnt som kapellan i Egersund 1545 Data for Claus Torolvsen Friis:

8/10/2008 12/2/2013

Christian Magelssen (1837 - 1917)

Prest og prost i 11 år i Skjærø i Finnmark (1867-1878) før han kom til Sauherad og var prest 1878-1884 . Etter 6 år i Sauherad ble han utnevnt til prest i Egersund 18...

8/28/2007 11/30/2013

Christen Heiberg Kahrs (1790 - 1853)

"Christian Henrich"

Sogneprest i Egersund 1790-1802 Stamtavle over familien Kahrs. Samlet og utgit av Thora Sollied f. Kahrs. Bergen 1923 .

8/8/2010 11/30/2013

Sigmund Feyling (1895 - 1980)

Res. Kap. 1926 og sogneprest i Egersund 1929- og prost i Dalane prosti 1936 Ekspedisjonssjef i kirke- og undervisningsdep. avd. kirke, Oslo 1941-45. Deltidsarbeider Oslo Indremisjon 1955-1964 Kilde: si...

11/30/2013 11/30/2013

Christen Heiberg Kahrs (1750 - 1802)

Sogneprest i Egersund 1790-1802 "Kristen Heiberg Kahrs, 1790—1802. Han var bergensar. Fyrr han kom til Eigersund, hadde han nokre år vore personell kapellan hjå soknepresten til ...

2/5/2013 11/30/2013

Erik Pedersen Leganger (1679 - 1740)

Erik Pedersen Leganger , Sogneprest f. 1679, g. 27 Nov 1703,125 Anna Sylvia Henriksdatter Sylvius , f. 1679, Egersund , (datter af Henrik Olssøn Sylvius og Anna Theophiliusdatter Schanche) d. ...

8/31/2008 11/30/2013

Gregers Lund (1720 - 1774)

Skifte (i dalane prosti sin skiftebok) 13.02.1776: Sogneprest i Egersund 1753-1774 "Han bygde nye hus på prestegarden og sette inn 7 kakkelomnar. Fyrr hadde dei ikkje slike omnar på g...

6/10/2011 11/30/2013

Nils Olsen Sylvius (1630 - 1683)

"Niels", "Olsøn", "Olufsen"

Sogneprest i Egersund 1664-1683 "Niels Olsen Sylvius siger selv i sin Ansøgning om Konfirmation paa sit Kald at 10 Sept. 1670, at han er kaldet hid som Sogneprest 1663. Han er efter Kielland...

4/10/2009 11/30/2013

Torger Hansen Slettebø (c.1570 - 1640)

Sokneprest i Egersund fra 1616-1640 Byglset i 1636-37 Årstad: "Herr Torgeir N. Sogneprest 1. bygsel i Årstad Som Jonas Danielsen oppga gav 12 daler". i 1639-40 betalte han 3. års...

9/7/2011 11/30/2013

Theophilus Jonson Schanche (1619 - 1663)

"Jonsøn", "Skanke"

Sokneprest i Egersund 1650-1663 "Theophilus Jonsøn Skancke, Søn af den bekjendte Jon Mogensen i Indviken. Han deponerede fra Bergens Skole 1 Juni 1637, blev personel Kapellan til H�...

2/19/2009 11/30/2013