Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Josip Blaće (bef.1775 - d.)
  Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-24 -> 30.3.1851. - smrt kćeri Ike (61), roditelji pokojni
 • Petar Vrljac (bef.1752 - d.)
  Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-211 -> 19.13.1813. - smrt sina Mate (46), otac Petar pokojan
 • Marko Tudorović (bef.1746 - d.)
  Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-52 -> 31.8.1828 - smrt kćeri Jele (67), živjela na Danilu, neudata
 • Mijo Malenica (1724 - 1804)
 • Josip Skoče Blaće (1818 - 1860)
  Izvori: Varoš, Šibenik MKV-9 -> 20.10.1845. Varoš, Šibenik MKU-8 -> 27.1.1860. Danilo Kraljice MKU-26 -> 18.8.1864. - smrt sina Ante, otac Josip umro prije njega Danilo Kraljice MKV-5 -> 26.2...

Ovaj projekt je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija Danilo Biranj, Šibenik / Croatian Genealogy – Dalmatia, of Danilo Biranj, Sibenik

Danilo Biranj Hr | Hu | Sl

Ovaj projekt je potprojekt od / This subproject is a related to Šibenik / Sibenik

Ovaj projekt uključuje mjesto / naselje Danilo Biranj kod Šibenika / This project include a places / settlement Danilo Biranj near Sibenik

Lokacija / Location Danilo Biranj

Matične crkvene knjige / Church Catolich records, FamilySearch

Povijest / History

Prezimena u Danilo Biranj / Surnames in Danilo Biranj

Prema Anagrafu 1822. g. u današnjem Danilo Birnju živjele su sljedeće obitelji:

 • Ivana Vrljac p. Ante i Mande Pavković. Ivan (1778. – 1843.) se nakon ženidbe sa Lucom Pamić ud. Mate Rončevića doselio u Danilo Biranj te je pokopan kod sv. Jurja. Ivanov sin Josip je napustio Danilo Biranj i preselio se u Šibenik. U ovoj obitelji su 1822. g. živjele i kćeri pok. Mate Rončevića, Marta i Pava.
 • Pavla Rončević p. Luke. Pavao ( 1768. – 1847.) je pokopan kod sv. Jurja, kao i njegovi roditelji Luka † 1801. i Marija † 1826. g. Od Pavla su svi današnji Rončevići Danilo Birnja.
 • Jakova Svračak p. Lovre. Jakov ( 1789. – 1874.) je pokopak kod sv. Jurja. Njegovi roditelji: Lovre † 1797. je pokopan kod sv. Duha u Šibeniku i Luca (1754. – 1833.) je pokopana kod sv. Jurja. Lovrina kći Matija † 1776. g. je pokopana kod sv. Ivana u Šibeniku. Ivan p. Mate (1883. – 1889.) je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Mate Svračak p. Ante. Mate ( 1779. – 1845.) je pokopan kod sv. Jurja, kao i njegovi roditelji: Ante (1732 - 1812) i Šima Rak † 1803. g. Antina kći Luca † 1772. je pokopana kod sv. Jurja. Mate je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Frane Svračak p. Marka. Frane ( 1763. – 1813.) je pokopan kod sv. Jurja, kao i njegov otac Marko (1738 - 1783). Od Frane potječu svi današnj Svračci Danilo Birnja.
 • Nikole Blaće p. Petra, koji se u Anagrafu 1828. g., i u kasnijim dokumentima navodi kao stanovnik Varoša. Nikolin otac Petar (1755. – 1795.) je pokopan kod sv. Jurja.
 • Ivana Blaće p. Ante. Ivan (1757. – 1840.) je pokopan kod sv. Jurja. Ivanovi roditelji: Ante ( 1722. – 1804.) je pokopan u Varošu, a Ana Kovač † 1772. kod sv. Frane u Šibeniku. Od Ivana potječu današnje obitelji Blaće reč. Grgići. Ivanov brat Marko, živio je u Varošu gdje njegovi potomci žive i danas.
 • Josipa Malenica p. Mije. Josip ( 1768. – 1851.) je pokopan kod sv. Jurja. Josipovi roditelji: Mijo (1724. – 1804.) je pokopan u Varošu, a Luca Škugor ( 1733. – 1772.) je pokopana kod sv. Jurja. Mijin sin Ante † 1757. g. je pokopan kod sv. Petra u Danilo Birnju. Josip je bio gospodar zajednice Malenica koja se nakon njegove smrti 1851. g. razdjelila, te od njih potječu današnje obitelji Malenice.
 • Jure i Mate Klarendić p. Ivana od kojih su današnji Klarendići Danilo Birnja. Njihov djed Lovre (1730. – 1800.) je pokopan u Varošu, a baka Marta (1725. – 1823.) je pokopana kod sv. Jurja. Lovrina kći † 1770. g. je pokopana kod sv. Jurja.
 • Ivana Višnjić p. Mate. Ivan (1756. – 1844.) je pokopan kod sv. Jurja i zadnji je muški potomak svoje obitelji. Ivanova majka Manda Malenica (1734. – 1832.) je pokopana kod sv. Jurja.
 • Josipa Višnjić p. Filipa. Josip (1779. - 1851.) je pokopan kod sv. Jurja kao i njegov otac Filip (1734. – 1794.). Filipov sin Toma † 1757. g. je pokopan kod sv. Jurja. Marko p. Šimuna ( 1908. – 1936.) je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Mate Višnjić p. Jakova. Mate (1779. – 1829.) je pokopan u Varošu kao i njegovi roditelji: Jakov (1746. – 1811.) i Marija Kalauz (1750. – 1806.). Ika i Frane djeca Jakova † 1777. g. su pokopani kod sv. Jurja. Luka sin Jakova ( 1777. – 1831.) je pokopan u Varošu. Ivan sin Jakova ( 1787. – 1863.) se u Anagrafima 1822. i 1828. g. navodi kao stanovnik Varoša, pokopan je kod sv. Jurja. Od njega potječu Višnjići reč. Lujići. Grgo (1807. – 1866.) i Marko (1817. – 1887.) sinovi Mate su se trajno nastanili u Danilo Birnju i od njih potječu svi ostali Višnjići Danilo Birnja.
 • Ante Pilipac p. Nikole. Ante (1774. – 1856.) je pokopan kod sv. Jurja. Antin otac Nikola ( 1746. – 1816.) je pokopan u Varošu. Nikolin sin Pajo † 1787. g. je pokopan kod sv. Jurja.
 • Krste Pilipac p. Grge. Krste (1788. – 1843.) je pokopan kod sv. Jurja. Krstini roditelji: Grgo (1753. – 1797.)je pokopan kod sv. Mihovila u Šibeniku, a Šima (1759. – 1794.) pokopana je kod sv. Jurja.
 • Mije Skočić p. Marka. Mijo (1775. – 1831.) nakon ženidbe sa Jelom Blaće Stipanovom, doselio se iz Lozovca u Danilo Biranj te je sa grčkopravoslovnog obreda prešao na rimokatolički. Njegovi potomci su nosili prezime Skoče Blaće, a danas nose samo Blaće.
 • Tome Blaće p. Jure. Toma ( 1769. – 1824.) je pokopan kod sv. Jurja kao i njegovi roditelji: Jure (1730 - 1790) i Matija Šeneta reč. Bušac ( 1745. – 1813.). Od Tome potječu današnje obitelji Blaće reč. Gavuni, Matešini, Buraćini, Centini, Stipelovići, Garini i Šimekini
 • Dujama Blaće p. Frane. Dujam je zadnji muški potomak ove obitelji, i pokopan je kod sv. Jurja. Dujmov otac Frane ( 1775 - 1810) kao i njegovi roditelji Dujam (1732. – 1798.) i Kata (1740. – 1813.) pokopani su kod sv. Ivana u Šibeniku.
 • Petra Zorčić p. Ivana. Petar (1794. – 1854.) od kojeg su današnji Zorčići je kao i njegov otac Ivan ( 1769. – 1801.) pokopan kod sv. Jurja.
 • Frane Zorčić p. Mije. Frane (1784. – 1832.) je zadnji muški potomak ove obitelji, te je kao i njegovi roditelji: Mijo (1765. – 1859. i Cvita ( 1764. – 1814.) pokopan kod sv. Petra.
 • Mate Maglov p. Ivana. Mate ( 1781. – 1859.) je pokopan kod sv. Petra. Od Mate su današnji Maglovi. Stoja Maglov (1752. – 1825. ) je prvi član ove obitelji pokopan kod sv. Petra.
 • Dominik Relja p. Ante (1766. -1826.) je pokopan kod sv. Petra, Dominik je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Nikole Tudorović p. Ivana. Nikola (1790. – 1828.) je pokopan kod sv. Petra kao i njegovi roditelji. Ivan sin Nikole (1822. – 1831.) je zadnji potomak ove obitelji.
 • Stipana Šeralić p. Ante. Stipan ( 1761. – 1831.) je kao i njegovi roditelji pokopan kod sv. Petra. Ante p. Petra ( 1851. – 1897.) je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Grge Junaković – Crnjak p. Pavla od kojega su današnji Junakovići. Grgo (1798.-1869.) je pokopan kod sv. Petra kao i njegovi roditelji: Pavao † 1804 i Pava (1768. -1834).
 • Tome Vrljac p. Mate. Toma (1786. – 1828.) je pokopan kod sv. Petra kao i njegovi roditelji. Mate p. Stipana (1862. – 1883.) je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Bartola Vrljac p. Petra. Bartol (1782. – 1844.) je pokopan kod sv. Petra kao i njegovi roditelji. Božo p. Ante (1870. – 1899.) je zadnji muški potomak ove obitelji.
 • Andrije Vrljac p. Petra od kojega su današnji Vrljci. Andrija (1780. – 1863.) je kao i njegovi roditelji pokopan kod sv. Petra.
 • Paje Vrljac p. Mate. Pajo (1804. – 1834.) je pokopan kod sv. Petra te je bio i zadnji muški potomak svoje obitelji Izvor / Source: Iz povijesti D.Birnja, (see and read more details in source)

Prezimena u Danilo Biranj / Surnames from Danilo Biranj

Most common surnames - Danas-Today / U prošlosti (nekoć) - In the past, from ActaCroatia

U prošlosti (nekoć) / In the past: Višnjić, Blaće, Malenica, Rončević, Klarendić, Pilipac, Svračak, Zorčić, Vrljac, Blačić, Maglov, Rupić, Aužina, Galijatović, Krnić, Fakčević, Galiotović, Junaković-Crnjak, Mikulandra, Pavković

Danas / Today: Blaće, Višnjić, Pilipac, Rončević, Svračak, Malenica, Klarendić, Zorčić, Aužina, Krnić, Stančić, Galijatović, Junaković, Rupić, Vrljac, Braica, Maglov, Bartolec, Blačić, Samodol

Projekti po obiteljskim prezimenima / Projects by family surnames

U anagrafu šibenskog Varoša 1828 / From an Anagraf (parish) of Sibenik Varosa 1828:

Doseljeni nakon 1828/ Settled after 1828: