Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Danske biskopper gennem tiden

Danske biskopper gennem tiden

Project Tags

view all

Profiles

 • Paul Oldenburg (1870 - 1951)
 • Jacob Sørensen Let (c.1560 - 1622)
  : Peter Sørensen - Peters Web Site
 • Biskop i Roskilde Hans Poulsen Resen (1561 - 1638)
  Hans Poulsen Resen, 1561-1638, dansk teolog. Han blev student 1581, studerede et par år i København og drog 1584 som hovmester for en ung adelsmand på en europæisk rejse, der varede syv år. I Wittenber...
 • Biskop Erik Mogensen Grave (1624 - 1691)
  Wikipedia: Aarhus WIKI: 9. o. 30/7 1650 [Rtr. Helsingborg . .] Erik Mogensen Grave; [1660 kgl. Confessionarius; see der]. 24. 1660 [Hornslet, o. 30/7 50] Erik Mogensen Grave, f. Lund ...
 • Archbishop Gustaf Eriksson Trolle (1488 - 1535)
  Gustaf Eriksson Trolle==född i september 1488, död sommaren 1535, var en svensk präst och ärkebiskop av Uppsala stift 1515–1521. Han var en av de ansvariga bakom Stockholms blodbad. *

This pilot project has been made ​​, to provide an overview who are / were bishops in Denmark ' .

write like if something is missing.

Biskop .

1200.

Absalon.

Archbishop Absalon Hvide .

Anders Sunesen

Skjalm Vognsen.

Peder Vognsen.

Ebbe Vognsen.

Peder Sunesen.

Peder Jacobsen.

Niels Stigsen.

1300.

1400.

Peder Jensen Lodehat .

Jens Andersen Lodehat

1500 .

Peder Jensen Hegelund.

Biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund .

1600 .

1700 .

1800 .

1900 .

2000 .

Hans Tausen

Peder Thøgersen

Det her pilotprojektet er lavet for ,at give et overblik hvem der er / var Biskopper i Danmark.

skriv gerne , hvis der mangler biskopper

Biskop .

1200.

Absalon.

Archbishop Absalon Hvide .

Anders Sunesen

Skjalm Vognsen.

Peder Vognsen.

Ebbe Vognsen.

Peder Sunesen.

Peder Jacobsen.

Niels Stigsen.

1300.

1400.

Peder Jensen Lodehat .

Jens Andersen Lodehat

1500 .

Peder Jensen Hegelund.

Biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund .

1600 .

1700 .

1800 .

1900 .

2000 .

Hans Tausen

Peder Thøgersen

Det her pilotprojektet er lavet for ,at give et overblik hvem der er / var Biskopper i Danmark.
frem år 2000.

Karmalunionen 1397-1523

Unionen indbefattede områder som Sverige, Finland, Norge, Danmark Island, Grønland, Færøerne, Nordlige Polen, Orkneyøerne og Shetlandsøerne

kongerigerne

Danmark, Norge og Sverige

Danmark-Norge 1536- 1814

indbefattede områder Norge, Danmark Island, Grønland,

skriv gerne , hvis der mangler noget .

Biskop .

.

Bishop Peder Sunesen Hvide , Biskop for Roskilde

Valdemar Knudsen , Biskop for Slesvig

Biskop Skjalm Vognsen i Aarhus Stift , Biskop for Århus

Peder Vognsen, Biskop af Århus , Biskop for Århus.

Ebbe Vognsen, Biskop i Aarhus , Biskop for Århus

Peder Jacobsen.

Niels Stigsen Galen , biskop for Roskilde

1300.

1400.

Peder Jensen Lodehat .

Jens Andersen Lodehat

1500 .

Biskop Peder Thøgersen

Hans Iversen Wandal

Peder Jensen Winstrup Biskop over Sjælland og Århus

Peder Palladius Biskop over Sjælland .

biskop Hans Albertsen Biskop for København

1600 .

Biskop Peder Winstrup , den sidste danske biskop i lund.

Hans Mikkelsen, biskop til Fyn

Hans Hansen Wandal

Superintendent Kristen Hansen Ribe biskop for Aalborg .

1700 .

Andreas Pedersen Wøldike

1800 .

Peter Outzen Boisen biskop for Lolland-Falster

1900 .

2000 .

1: Københavns Stift.

2: Helsingør Stift.

3: Roskilde Stift.

Gerbrand

Avaco/Aage

Vilhelm

Svend Nordmand

Arnold

Peder

Eskild

Ricco/Rike

Asker/Asser

Absalon

Peder Sunesen

Peder Jacobsen

Niels Stigsen

Jakob Erlandsen

Peder Bang

Stig (usikkerhed m.h.t. navn)

Ingvar (usikkerhed m.h.t. navn)

Johannes / Johan / Jens Krag

Oluf

Johan / Jens Hind

Johan Nyborg / Jens Nyborg

Jacob Poulsen

Henrik Gertsen

Niels Jepsen Ulfeldt / Niels Jacobsen Ulfeldt

Peder Jensen Lodehat

Jens Andersen Lodehat

Jens Pedersen Jernskæg

Oluf Daa

Oluf Mortensen Baden

Niels Skave

Johan Jepsen Ravensberg

Lage Jørgensen Urne

Joachim Rønnow

4: Lolland-Falsters Stift.

5: Fyens Stift.

6: Aalborg Stift.

7: Viborg Stift.

8: Vendelbo Stift

9: Børglum Stift

10: Århus Stift

11: Slesvig Stift

Adaldag

Hored

Marco

Poppo

Folkbert

Ekkehard

Rudolf

Ratolf

Sigvard

Gunner

Adelbert

Rike

Hermann

Occo

Esbern

Occo

Friedrich

Biskop Valdemar (søn af Knud 5.)

Nikolaus 1.

Tyge

Johannes 1.

Eskil

Nikolaus 2.

Bonde (1268 blev Svavsted bispesæde)

Jakob

Berthold

Johannes 2. af Bokholt

Hellembert

Heinrich 1. af Warendorp

Dietrich Kagelwit

Nikolaus 3. Brun

Heinrich 2.

Johann 3. Skondelev

Heinrich 3.

Nikolaus 4.

Helrich

Eggert Dürkop

Juan de Castro

Detlef Pogwisch

Gottschalk af Ahlefeldt (den sidste katolske biskop)

Tilemann af Hussen

Hertug Frederik (søn af Frederik 1.)

Hertug Adolf af Slesvig-Holsten-Gottorp

Paul af Eitzen (som superintendent)

Jacob Fabricius der Ältere (puperintendent)

Hertug Ulrik (søn af Frederik 2.)

12: Lund Stift

Henrik

Egino

Rikvald

Nordens første ærkebiskop Asger Svendsen (Thrugot slægten)

Archbishop Eskil Christiernsen, of Lund (Thrugot slægten)

Archbishop Absalon Hvide , i Danmark og Lund .

Archbishop Anders Sunesen Hvide , Ærkebiskop i Danmark og Lund .

Peder Saxesen

Uffe Thrugotsen

Jacob Erlandsen, Ärkebiskop i Lund , biskop i Roskilde, ærkebiskop af Lund .

Thrugot Thorstensen, ärkebiskop i Lund , dansk ærkebiskop i Lund .

Johannes Dros

Jens Grand

Isarnus

Esger Juul

Karl Eriksen

Peder Jensen (Galen)

Jacob Kyrning (Thott)

Niels Jensen (Bild)

Magnus Nielsen

Peder Jensen

Jakob Gertsen (Ulfstand)

Peder (Mickelsen) Kruse

Peder Lykke (Bille)

Hans Laxmand

Tuve Nielsen (Juul)

Jens Brostrup

Birger Gunnersen

Aage Jepsen Sparre

Torbern Bille

Frans Vormordsen

Niels Palladius

Tyge Asmundsen

Niels Hvid

Mogens Madsen

Poul Aastrup

Mads Jensen Medelfar

Peder Winstrup

Canutus Hahn

Christian Papke

Mathias Steuchius

Jonas Linnerius

Andreas Rydelius

Carl Papke

Henrik Benzelius

Johan Engeström

Olof Celsius d.y.

Petrus Munck (af Rosenschöld)

Nils Hesslén

Wilhelm Faxe

Henrik Reuterdahl

Johan Henrik Thomander

Wilhelm Flensburg

Gottfrid Billing

Edvard Rodhe

Anders Nygren

Nils Bolander

Martin Lindström

Olle Nivenius

Per-Olov Ahrén

Karl Gustav Hammar

Christina Odenberg

Antje Jackelén

Johan Tyrberg

13: Visby Stift

14: Rugen Stift

15: Sjællands stift.

16: Ribe stift

Val

Odder

Gerold eller Jareld

Thore eller Thure

Nothold

Asger

Elias

Radulf

Stephan

Omer

Oluf

Tuve

Gunner

Esger

Tyge

Christiern

Jens Hee

Jakob Splitaf

Peder Thuresen

Mogens Jensen

Jens Mikkelsen

Eskil

Peder Lykke

Christiern Hemmingsen

Henrik Stangeberg

Peder Nielsen Lodehat

Hartvig Juel

Iver Munk

Johann Wenth

Biskop i Ribe Hans Tausen

Poul Madsen

Hans Laugesen

Biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund

Iver Iversen

Jens Dinesen Jersin

Hans Borchardsen

Erik Monrad

Peder Jensen Kragelund

Christen Jensen Lodberg

Ancher Anchersen

Christian Muus

Johannes Ocksen

Laurids Thura

Matthias Anchersen

Hans Adolph Brorson

Jørgen Carstens Bloch

Eiler Hagerup den yngre

Tønne Bloch

Stephan Middelboe

Victor Christian Hjort

Stephan Tetens

Jens Michael Hertz

Conrad Daniel Koefoed

Nikolai Fogtmann

Tage Christian Müller

Jacob Brøgger Daugaard

Carl Frederik Balslev

Viggo Gøtzsche

Gabriel Koch

Oluf Kirstein Peter Vogn Olesen

Søren Mejsen Westergaard

Carl Immanuel Scharling

Morten Christian Lindegaard

Henrik Dons Christensen

Helge Skov

Niels Holm

Elisabeth Dons Christensen

Elof Westergaard

' Þetta tilraunaverkefni hefur verið gert , að veita yfirsýn sem eru / voru biskupar í Danmörku ' .

skrifa eins og ef eitthvað vantar .

Biskop .

1200.

Absalon.

Archbishop Absalon Hvide .

Anders Sunesen

Skjalm Vognsen.

Peder Vognsen.

Ebbe Vognsen.

Peder Sunesen.

Peder Jacobsen.

Niels Stigsen.

1300.

1400.

Peder Jensen Lodehat .

Jens Andersen Lodehat

1500 .

Peder Jensen Hegelund.

Biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund .

1600 .

1700 .

1800 .

1900 .

2000 .

Hans Tausen

Peder Thøgersen

Det her pilotprojektet er lavet for ,at give et overblik hvem der er / var Biskopper i Danmark.

skriv gerne , hvis der mangler biskopper

Biskop .

1200.

Absalon.

Archbishop Absalon Hvide .

Anders Sunesen

Skjalm Vognsen.

Peder Vognsen.

Ebbe Vognsen.

Peder Sunesen.

Peder Jacobsen.

Niels Stigsen.

1300.

1400.

Peder Jensen Lodehat .

Jens Andersen Lodehat

1500 .

Peder Jensen Hegelund.

Biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund .

1600 .

1700 .

1800 .

1900 .

2000 .

Hans Tausen

Peder Thøgersen