Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Per Lønning (1928 - 2016)
  Per Lønning var en av Den norske kirkes aller betydeligste og mest markante profiler i annen halvdel av 1900-tallet. Han har vært biskop i Borg og Bjørgvin bispedømmer, professor i Oslo og Strasbourg, ...
 • Ernst Oddvar Baasland
  Biskop i Stavanger 1998-2009. Wikipedia (norsk)
 • Jacob Kærup (1682 - 1761)
  Jacob Kærup var ein av dei mest dugande biskopane i Den norske kyrkja under den såkalla statspietismen på 1700-talet. Kærup var elev ved latinskulen ved Vår Frue kyrkje i København, vart immatrikuler...
 • Fredrik Waldemar Hvoslef, Biskop i Bergen (1825 - 1906)
  Fredrik Waldemar Hvoslef (1825-1906) biskop i Tromsø og Bergen. Foreldre: Ekspedisjonssekretær, senere sorenskriver Jens Hvoslef (1783–1830) og Elisabeth Christine Mejlænder (1793–1877). Gift 19.1.18...
 • Pål, biskop av Selja (1120 - 1194)
  Usikkert: Bergen bispedømme, opprinnelig Selja bispedømme (fra c. 1070) Pål, biskop av Selja 1156/7-1170 - fordrevet fra bispesetet c. 1160, kong Øysteins kapellan.

Summary in English:

 • Bishops of the Christian churches in Norway, all churches, all times.
 • The working language of the project is Norwegian.

Prosjektets interessefelt

 • Norske biskoper i alle kirkesamfunn i Norge, hele Norgeshistorien.

Oversikt

 • Det finnes mye dokumentasjon om biskoper i Norge opp gjennom historien. Det kan være greit å samle dem i en gruppe.

Navnelister over norske biskoper

Profiler