Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Danske statsministre siden 1848

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Tage Reedtz-Thott (1839 - 1923)
  Tage Reedtz-ThottFra Wikipedia, den frie encyklopædiTage Reedtz-Thott15. statsminister i DanmarkEmbedsperiode7. august 1894 – 23. maj 1897Foregående Jacob Brønnum Scavenius EstrupEfterfulgt af Hugo Egm...
 • Poul Nyrup Rasmussen
  Poul Oluf Nyrup Rasmussen (informally Poul Nyrup, born 15 June 1943), is a retired Danish politician. Rasmussen was Prime Minister of Denmark from 25 January 1993 to 27 November 2001 and President of t...
 • Johan Sigismund von Møsting, Dansk Statsminister (1759 - 1843)
  Johan Sigismund von Møsting (1759-1843), dansk Statsminister, Gehejmestatsminister, er født paa Møen 2. Nov. 1759 som Søn af ovennævnte Gehejmeraad Fred. Chr. v. M. Hans Løbebane er i det væsentlige fø...
 • Viggo Kampmann (1910 - 1976)
 • Lensgreve Joachim Godske Moltke (1746 - 1818)
  1759 Kammerjunker.* 1768 Kammerherre (22 år gammel).* 1770 Deputeret i Admiralitets- og General-Kommissariatskollegiet.* 1773 Deputeret i General-Toldkammeret og Finanskollegiet.* 1778 Generalvejskommi...

Prime Minister of Denmark

Adam Wilhelm Moltke

Christian Albrecht Bluhme

Anders Sandøe Ørsted

Peter Georg Bang

Carl Christopher Georg Andræ

Carl Christian Hall

Carl Eduard Rotwitt

Carl Christian Hall

Ditlev Gothardt Monrad

Christian Albrecht Bluhme

Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs

Ludvig Holstein-Holsteinsborg

Christen Fonnesbech

Jacob Brønnum Scavenius Estrup

Tage Reedtz-Thott

Hugo Egmont Hørring

Hannibal Sehested

Johan Henrik Deuntzer,

Jens Christian Christensen

Niels Thomasius Neergaard

Ludvig Holstein-Ledreborg

Carl Theodor Zahle

Klaus Berntsen

Carl Theodor Zahle

Otto Liebe

Michael Petersen Friis

Niels Thomasius Neergaard

Thorvald August Marinus Stauning

Thomas Madsen-Mygdal

Thorvald August Marinus Stauning

Vilhelm Buhl

Erik Julius Christian Brønnum Scavenius

Vilhelm Buhl

Knud Kristensen

Hans Hedtoft

Erik Eriksen

Hans Hedtoft

Hans Christian Svane Hansen

Viggo Kampmann

Jens Otto Krag

Hilmar Baunsgaard

Jens Otto Krag

Anker Jørgensen

Poul Hartling

Anker Jørgensen

Poul Schlüter

Poul Nyrup Rasmussen

Anders Fogh Rasmussen

Lars Løkke Rasmussen

Helle Thorning-Schmidt

Lars Løkke Rasmussen

Mette Frederiksen

[https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_statsministre]


 1. (1848-52) Adam Wilhelm Moltke [https://da.wikipedia.org/wiki/Adam_Wilhelm_Moltke]
 2. (1852-53) Christian Albrecht Bluhme, Ridder af Elefantordenen i 1857 [https://da.wikipedia.org/wiki/C.A._Bluhme]
 3. (1853-54) Anders Sandøe Ørsted [https://da.wikipedia.org/wiki/A.S._%C3%98rsted]
 4. (1854-56) Peter Georg Bang [https://da.wikipedia.org/wiki/P.G._Bang]
 5. (1856-57) Carl Christopher Georg von Andræ [https://da.wikipedia.org/wiki/C.G._Andr%C3%A6]
 6. (1857-59) Carl Christian Hall [https://da.wikipedia.org/wiki/C.C._Hall]
 7. (1859-60) Carl Eduard Rotwitt [https://da.wikipedia.org/wiki/C.E._Rotwitt]
 8. (1860-63) Carl Christian Hall [https://da.wikipedia.org/wiki/C.C._Hall]
 9. (1863-64) Ditlev Gothard Monrad [https://da.wikipedia.org/wiki/D.G._Monrad]
 10. (1864-65) Christian Albrecht Bluhme, Ridder af Elefantordenen i 1857 [https://da.wikipedia.org/wiki/C.A._Bluhme]
 11. (1865-70) Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, Greve [https://da.wikipedia.org/wiki/C.E._Frijs]
 12. (1870-74) Ludvig Henrik Carl Herman Greve Holstein-Holsteinborg [https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holstein-Holsteinborg]
 13. (1874-75) Christen Andreas Fonnesbech [https://da.wikipedia.org/wiki/C.A._Fonnesbech]
 14. (1875-94) Jacob Brønnum Scavenius Estrup [https://da.wikipedia.org/wiki/J.B.S._Estrup]
 15. (1894-97) Tage Reedtz-Thott [https://da.wikipedia.org/wiki/Tage_Reedtz-Thott]
 16. (1897-1900) Konseilspræsident (Statsminister) Hugo Egmont Hørring [https://da.wikipedia.org/wiki/Hugo_H%C3%B8rring]
 17. (1900-01) Hannibal Sehested, til Broholm [https://da.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested_(konseilspr%C3%A6si...)]
 18. (1901-05) Konseilspræsident (Statsminister) Johan Henrik Deuntzer [https://da.wikipedia.org/wiki/Johan_Henrik_Deuntzer]
 19. (1905-08) J. C. Christensen [https://da.wikipedia.org/wiki/J.C._Christensen]
 20. (1908-09) Niels Thomasius Neergaard [https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Neergaard]
 21. (1909-09) Ludvig Holstein-Ledreborg [https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holstein-Ledreborg]
 22. (1909-10) Carl Theodor Zahle [https://da.wikipedia.org/wiki/C.Th._Zahle]
 23. (1910-13) Klaus Berntsen [https://da.wikipedia.org/wiki/Klaus_Berntsen]
 24. (1913-18)(1918-20) Carl Theodor Zahle [https://da.wikipedia.org/wiki/C.Th._Zahle]
 25. (1920-20) Otto Liebe [https://da.wikipedia.org/wiki/Otto_Liebe]
 26. (1920-20) Michael Petersen Friis [https://da.wikipedia.org/wiki/M.P._Friis]
 27. (1920-24) Niels Thomasius Neergaard [https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Neergaard]
 28. (1924-26) Thorvald August Marinus Stauning [https://da.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Stauning]
 29. (1926-29) Thomas Madsen-Mygdal [https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Madsen-Mygdal]
 30. (1929-42) Thorvald August Marinus Stauning [https://da.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Stauning]
 31. (1942-42) Statsminister Vilhelm Buhl [https://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Buhl]
 32. (1942-43/45) Erik Julius Christian Brønnum Scavenius [https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Scavenius]
 33. (1945-45) Statsminister Vilhelm Buhl [https://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Buhl]
 34. (1945-47) Statsminister Knud Kristensen [https://da.wikipedia.org/wiki/Knud_Kristensen_(statsminister)]
 35. (1947-50) Hans Christian Hedtoft [https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Hedtoft]
 36. (1950-53) Statsminister Erik Eriksen [https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Eriksen]
 37. (1953-55) Hans Christian Hedtoft [https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Hedtoft]
 38. (1955-60) H. C. Hansen [https://da.wikipedia.org/wiki/H.C._Hansen]
 39. (1960-62) Viggo Kampmann [https://da.wikipedia.org/wiki/Viggo_Kampmann]
 40. (1962-68) Jens Otto Krag [https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Otto_Krag]
 41. (1968-71) Hilmar Baunsgaard [https://da.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Baunsgaard]
 42. (1971-72) Jens Otto Krag [https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Otto_Krag]
 43. (1972-73) Anker Jørgensen [https://da.wikipedia.org/wiki/Anker_J%C3%B8rgensen]
 44. (1973-75) Poul Hartling [https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Hartling]
 45. (1975-82) Anker Jørgensen [https://da.wikipedia.org/wiki/Anker_J%C3%B8rgensen]
 46. (1982-93) Poul Schlüter [https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Schl%C3%BCter]
 47. (1993-2001) Poul Nyrup Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Nyrup_Rasmussen]
 48. (2001-09) Anders Fogh Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Fogh_Rasmussen]
 49. (2009-11) Lars Løkke Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen]
 50. (2011-15) Helle Thorning-Schmidt [https://da.wikipedia.org/wiki/Helle_Thorning-Schmidt]
 51. (2015-19) Lars Løkke Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen]
 52. (2019-) Mette Frederiksen [https://da.wikipedia.org/wiki/Mette_Frederiksen]