Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Danske statsministre siden 1848

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 38

Profiles

 • J. C. Christensen (1856 - 1930)
  Also see Baggrund I.C. Christensens oldefar og Knud Kristensens tipoldefar var selvejergårdmanden Jens Andersen, som var født i Videbæk i 1734. De to statsministres oldemor og tipoldemor var Kirs...
 • Anders Sandøe Ørsted (1778 - 1860)
  Anders Sandøe Ørsted Fra Wikipedia, den frie encyklopædi Anders Sandøe Ørsted (21. december 1778 i Rudkøbing – 1. maj 1860) var en dansk retslærd, embedsmand og minister, bl.a. var han Danmarks 3. ...
 • Ditlev Gothard Monrad (1811 - 1887)
  (S.K.*D.M.) (I.M. & L.1.)(Sp.C.III.1.). Storkors af Danebrog. Also see and and D.G. Monrad Fra Wikipedia, den frie encyklopædi Ditlev Gothard Monrad Ditlev Gothard Monrad (24. november 1811 i...
 • Peter Georg Bang (1797 - 1861)
  Kilde: Wikipeida: Peter Georg Bang (P.G. Bang) (7. oktober 1797 i København – 2. april 1861 sammesteds) var Danmarks fjerde statsminister og jurist, professor i romerret ved Københavns Universitet. F...
 • Anders Fogh Rasmussen
  Anders Fogh Rasmussen (født 26. januar 1953 i Ginnerup Sogn) er en dansk politiker, der fra 27. november 2001 til 5. april 2009 var Danmarks statsminister, samt NATO's generalsekretær fra 1. august 2...

Prime Minister of Denmark

Adam Wilhelm Moltke

Christian Albrecht Bluhme

Anders Sandøe Ørsted

Peter Georg Bang

Carl Christopher Georg Andræ

Carl Christian Hall

Carl Eduard Rotwitt

Carl Christian Hall

Ditlev Gothardt Monrad

Christian Albrecht Bluhme

Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs

Ludvig Holstein-Holsteinsborg

Christen Fonnesbech

Jacob Brønnum Scavenius Estrup

Tage Reedtz-Thott

Hugo Egmont Hørring

Hannibal Sehested

Johan Henrik Deuntzer,

Jens Christian Christensen

Niels Thomasius Neergaard

Ludvig Holstein-Ledreborg

Carl Theodor Zahle

Klaus Berntsen

Carl Theodor Zahle

Otto Liebe

Michael Petersen Friis

Niels Thomasius Neergaard

Thorvald August Marinus Stauning

Thomas Madsen - Mygdal

Thorvald August Marinus Stauning

Vilhelm Buhl

Erik Julius Christian Brønnum Scavenius

Vilhelm Buhl

Knud Kristensen

Hans Hedtoft

Erik Eriksen

Hans Hedtoft

Hans Christian Svane Hansen

Viggo Kampmann

Jens Otto Krag

Hilmar Baunsgaard

Jens Otto Krag

Anker Jørgensen

Poul Hartling

Anker Jørgensen

Poul Schlüter

Private

Anders Fogh Rasmussen

Lars Løkke Rasmussen

Helle Thorning-Schmidt

Lars Løkke Rasmussen

Mette Frederiksen

[https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_statsministre]


 1. (1848-52) Adam Wilhelm Moltke [https://da.wikipedia.org/wiki/Adam_Wilhelm_Moltke]
 2. (1852-53) Christian Albrecht Bluhme, Ridder af Elefantordenen i 1857 [https://da.wikipedia.org/wiki/C.A._Bluhme]
 3. (1853-54) Anders Sandøe Ørsted [https://da.wikipedia.org/wiki/A.S._%C3%98rsted]
 4. (1854-56) Peter Georg Bang [https://da.wikipedia.org/wiki/P.G._Bang]
 5. (1856-57) Carl Christopher Georg von Andræ [https://da.wikipedia.org/wiki/C.G._Andr%C3%A6]
 6. (1857-59) Carl Christian Hall [https://da.wikipedia.org/wiki/C.C._Hall]
 7. (1859-60) Carl Eduard Rotwitt [https://da.wikipedia.org/wiki/C.E._Rotwitt]
 8. (1860-63) Carl Christian Hall [https://da.wikipedia.org/wiki/C.C._Hall]
 9. (1863-64) Ditlev Gothard Monrad [https://da.wikipedia.org/wiki/D.G._Monrad]
 10. (1864-65) Christian Albrecht Bluhme, Ridder af Elefantordenen i 1857 [https://da.wikipedia.org/wiki/C.A._Bluhme]
 11. (1865-70) Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, Greve [https://da.wikipedia.org/wiki/C.E._Frijs]
 12. (1870-74) Ludvig Henrik Carl Herman Greve Holstein-Holsteinborg [https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holstein-Holsteinborg]
 13. (1874-75) Christen Andreas Fonnesbech [https://da.wikipedia.org/wiki/C.A._Fonnesbech]
 14. (1875-94) Jacob Brønnum Scavenius Estrup [https://da.wikipedia.org/wiki/J.B.S._Estrup]
 15. (1894-97) Tage Reedtz-Thott [https://da.wikipedia.org/wiki/Tage_Reedtz-Thott]
 16. (1897-1900) Konseilspræsident (Statsminister) Hugo Egmont Hørring [https://da.wikipedia.org/wiki/Hugo_H%C3%B8rring]
 17. (1900-01) Hannibal Sehested, til Broholm [https://da.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested_(konseilspr%C3%A6sident)]
 18. (1901-05) Konseilspræsident (Statsminister) Johan Henrik Deuntzer [https://da.wikipedia.org/wiki/Johan_Henrik_Deuntzer]
 19. (1905-08) J. C. Christensen [https://da.wikipedia.org/wiki/J.C._Christensen]
 20. (1908-09) Niels Thomasius Neergaard [https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Neergaard]
 21. (1909-09) Ludvig Holstein-Ledreborg [https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holstein-Ledreborg]
 22. (1909-10) Carl Theodor Zahle [https://da.wikipedia.org/wiki/C.Th._Zahle]
 23. (1910-13) Klaus Berntsen [https://da.wikipedia.org/wiki/Klaus_Berntsen]
 24. (1913-18)(1918-20) Carl Theodor Zahle [https://da.wikipedia.org/wiki/C.Th._Zahle]
 25. (1920-20) Otto Liebe [https://da.wikipedia.org/wiki/Otto_Liebe]
 26. (1920-20) Michael Petersen Friis [https://da.wikipedia.org/wiki/M.P._Friis]
 27. (1920-24) Niels Thomasius Neergaard [https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Neergaard]
 28. (1924-26) Thorvald August Marinus Stauning [https://da.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Stauning]
 29. (1926-29) Thomas Madsen - Mygdal [https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Madsen-Mygdal]
 30. (1929-42) Thorvald August Marinus Stauning [https://da.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Stauning]
 31. (1942-42) Statsminister Vilhelm Buhl [https://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Buhl]
 32. (1942-43/45) Erik Julius Christian Brønnum Scavenius [https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Scavenius]
 33. (1945-45) Statsminister Vilhelm Buhl [https://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Buhl]
 34. (1945-47) Statsminister Knud Kristensen [https://da.wikipedia.org/wiki/Knud_Kristensen_(statsminister)]
 35. (1947-50) Hans Christian Hedtoft [https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Hedtoft]
 36. (1950-53) Statsminister Erik Eriksen [https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Eriksen]
 37. (1953-55) Hans Christian Hedtoft [https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Hedtoft]
 38. (1955-60) H. C. Hansen [https://da.wikipedia.org/wiki/H.C._Hansen]
 39. (1960-62) Viggo Kampmann [https://da.wikipedia.org/wiki/Viggo_Kampmann]
 40. (1962-68) Jens Otto Krag [https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Otto_Krag]
 41. (1968-71) Hilmar Baunsgaard [https://da.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Baunsgaard]
 42. (1971-72) Jens Otto Krag [https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Otto_Krag]
 43. (1972-73) Anker Jørgensen [https://da.wikipedia.org/wiki/Anker_J%C3%B8rgensen]
 44. (1973-75) Poul Hartling [https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Hartling]
 45. (1975-82) Anker Jørgensen [https://da.wikipedia.org/wiki/Anker_J%C3%B8rgensen]
 46. (1982-93) Poul Schlüter [https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Schl%C3%BCter]
 47. (1993-2001) Poul Nyrup Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Nyrup_Rasmussen]
 48. (2001-09) Anders Fogh Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Fogh_Rasmussen]
 49. (2009-11) Lars Løkke Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen]
 50. (2011-15) Helle Thorning-Schmidt [https://da.wikipedia.org/wiki/Helle_Thorning-Schmidt]
 51. (2015-19) Lars Løkke Rasmussen [https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen]
 52. (2019-) Mette Frederiksen [https://da.wikipedia.org/wiki/Mette_Frederiksen]