Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Eesti Vabadussõjas langenud

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Lembit Alexander Kaur (1897 - 1919)
  PR Abja 1860-1930: hauaplats
 • Andreas (Andrei) Eisenberg (1891 - 1919)
  Personaalraamat Kärgu 1903-1923 * Eesti rahvaväe teenistusleht * Teenistuskäiguraamat * Vabadussõjas hukkunute nimekiri lk 12
 • Leonhard Lummi (1898 - 1919)
  : Saaga EAA.1267.1.314:162?224,940,1289,74,0
 • Petseri surnuaed
  August Redikow (1890 - 1919)
  [] Saaga EAA.1232.1.32b:119
 • Karl Heindrick Meos (1899 - 1919)
  1915-1940 PR Saaga EAA.1258.1.172:116?751,1673,1349,212,0 * Vabadussõjas langenute koondnimekiri - MEOS, Karl-Heinrich Johan Elistvere v25.09.1919

Vabadussõjas langenud

Valga lähistel hukkunud / surnud vabadussõdalased (Valga Peetri koguduse meetrikas):

Vabadussõjas langenute koondnimekiri Vabadussõja ajaloo seltsi kodulehel

* Eesti rahvaväe 9. jalaväe polk 16. jaanuarist 1919 - 1. jaanuarini 1921

Laiarööpaline soomusrong nr 2 meeskonnast:

Neli naist laiarööpalisel soomusrogil nr 2:

Nimed Tori Vabadusesambal

Oskar Arnemann, Jüri Ostrow, Anton Konks. Johann Sammul, Toomas Ostrow, Theodor Reinhold, Jaan Toom, ToomaS Tasane, Mart Eberhard, Kustaw Tilk, iHleksander Reinhold, Jüri Jürwetson, Jaan Kukk, Johannes Blumenseldt, Mihkel Kornfeldt, Johann Jaakson, Aleksander Nuut, Martin Walter, Jaan Konks, Harald Jun» rikas, Martin Tomingas, Johannes August Tamman, Mihkel Likmann, MihÄ Raudsepp, Mart Tammann, Jüri Nuut, Heinriä; Tamann, August Mihkelstein, Johan Mitt, Mart Kau,feldt. Jaan Walter, Johannes Põder, Johannes Miil, Johannes Tilk, Aleksander Tilk, Jaan Kukk, Johann Juurikas, Juulius Enn, Oskar Tölp, Martin Elbson, Jaak Ostrom, Martin Sunni, Harald Nuut, Jaan Jantson, Arnoid Wunk, Andreas Reinhold, Mihkel Laas, Johannes St uut. Mihkel Pool.

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19230628.2.9&srpos...

5 Rakvere polk mälestab oma langenuid

Waba Maa, nr. 49, 28 veebruar 1919 http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19190228.1.4&srpos=71&...

Eesti Wabariigi aastapäewal tuletab 5. Rakwere polk meelde oma lahingutes langenud kaaswõitlejaid ja kangelasi ohwitserisid ja rahwawäelasi:

Hugo Jürgcns. Surnud 8. detsembril 1918. JM Hünerson Surnud 22. detsembril 1918. ErikMMaL Surnud I. veebruaril 1919. Sergei Koschkln Surnud 22. «veebruaril 1919. i Hans Kolwa. Surnud 22. detsembril 1918. t Herbert Lukk Surnud 26. jaanuaril 1919. Heindrich Kurm. Surnud 22. detsembril 1919. Joosep Wichmann Surnud 81. detsembril 1918. Friedrich Blls Surnud IO« veebruaril 1919. Arnemann Surnud 22. detsembril 1919. Trtttttttö Tall. EeStt KtrjaAt«fe--Lhtft^e ttVLkoja^ 5. kalcvvere polk.

 • Langenud sõdurite mälestussamba awamine Martnas http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19300717.2.13 oli 6. juuül 1930 a. Martna kihelkonna poegadest on langenud wabadussojas: 1. Dr. Edgar Äansen, 2. Erich Hansen, ohwitser. 3. Priidik Holm. 4. Arwid Hoyningen-Huene, ohwitser. 5. Johannes Liiw. 6. August Treiberk. 7. Julius Willand. 8. August Wreintaal. Ilmasõjas: 1. August Altwert. 2. August Auswald. 3. Aleksander Barst. 4. Willem Virk. 5. Theodor Bontedt, ohwitser. 6. Johannes Graun. 7. Jaan Heinwars. 8. Gustaw Äiidler. 9. Jaan Himbek. 10. Priidik Jäänmer. 11. Gustaw Kal. 12. Jaan Kask. 13. Gustaw Kersa. 14. Jaan Kisa. 15. Kaarel Kisa. 16. August Krewon. 17. Priidik Kriitberg. 18. Jüri Kuupmann. 19. Kaarel Laur. 20. August Lewer. 21. Kaarel Maddisson. 22. Anton Mennow. 23. Anton Möllis. 24. Kaarel Muulpär. 25. Kustas Nappus. 26. Johannes Oja. 27. Mihkel Oltson. 28. Jaan Plohans. 29. Willem Plohans. 30. Anton Proso. 31. Friedrich Proso. 32. Willem Põldsam. 33. Anton Raagner. 34. Johannes 35. Priidu Rehkalt. 36. Karl Reihari. 37. Willem Rentel. 38. Priidik Riistop. 39. Anton Saite. 40. Anton Sewel. 41. Johannes Silmer. 42. Anton Tomperk. 43. Jakob Tramm. 44. Anton Tulper. 45. Priidik Tulper. 46. Leopold Tõnsmann. 47. Jüri Tünder. 48. August Auk. 49. Priidik Wälli. 50. Jaan Weide. 51. Juhan Weide. 52. Anton Wispert. 53. Anton Wispert. 54. Jaan Wispert. 55. Aletsander Wreintaal. Mälestussammas on püstitatud surnuaial kiriku ees.
 • Vaenlase Vastu wahwalt Võideldes langesid Kalewlaste Malewa kangelased sõdurid Landeswehri Vastu.

23 juuni 1918. Mchard Tupits ja Hans Lillepea, 1.07.1918. Adolf Kensapa ja Gustav Tattar.

H Kommunistide wastu: 16. juulil 1918. a. August Madjuri, Peeter Aut. Ferdinand Käbi, Eduard Kops, 1 H Aleksander Lobjakas, August Mänd, Karl Pallo, Jaan Pert, H I Jaan Kolber, Hans Reimanu, Jaan Arn, August Ennus, Karl Kakkadu, Andrei Jürgenson, lulius Käppa, Aleksander Tukk. D K Aleksander Peitel, Jaan Leopold, August Bergmann, Zuhau Saalberg, Alfred Raud http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=tallinnateataja19190808.2.101...