Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all 19

Profiles

 • Alo Ritsing
  Alo Ritsing (sündinud 4. novembril 1936) on eesti koorijuht ja helilooja. Alo Ritsing omandas muusikahariduse Tartu Muusikakoolis ja Tallinna Konservatooriumis kaugõppe üliõpilasena professor Gustav ...
 • Paul-Valter Elken (1909 - 2007)
  sünd v.k. 5.02.1909 Saaga EAA.3150.1.750:169?298,645,1130,541,0 Tartu-Peetri kog. Saaga EAA.3150.1.651:4?284,1063,197,36,0 Film "Võrokese" 1983 Ohvitseride andmekogu -
 • Gustav Ernesaks (1908 - 1993)
  Gustav Ernesaks (12 December 1908 in Perila, Peningi Parish – 24 January 1993 in Tallinn) was an Estonian composer and a choir conductor Saaga EAA.1210.1.168:15?544,427,1219,815,0 .
 • Talis Klimberg (1930 - 2009)
  maetud

"Kuni esimese maailmasõjani eesti meestelaulu kooride poolt ei viljeletud. Samal ajal aga omasid sakslased Tallinnas kaks meestelaululuseltsi /Revaler Männergesangverein ja Liedertafel/, kes tegutsesid juba aastaid varem vilunud dirigentide juhtimisel. Saksa meeskooride liikmete hulka kuulusid ka mõned eestlased, sest esti meeskoori Tallinnas ei leidunud. See asjaolu pani eesti seltskonnas liikuma mõtte asutada Tallinnas eesti meestelauluselts, jätkates sellega eesti ärkamisajal tagutsenud esimeste meeskooride kauneid traditsioone. Mõtte algatajaks olid mõned ärksamad eesti seltskonnategelased, kellede hulgas silmapaistvamat osa etendas Johannes Reintalu /Reinthal/. Temal õnnestus enese ümber koondada algul 16 laulumeest, kes moodustasid enestest nö asutatava seltsi rakukese. Kui seltsi valmis sai ja asutajate poolt kinnitati, esitati see valitsusvõimudele seltsi nimetusega "Tallinna Meestelaulu Selts". Põhikiri kinnitati 10. veebruaril 1916. aastal. Esimeseks koorijuhiks kutsuti tuntud helilooja Konstantin Türnpu, kes seni töötas Niguliste kiriku organistina ja saksa seltsi "Liedertafel" meeskoori juhina. Mina astusin meeskoori peale ülikooli lõpetamist, nimelt sügisel 1927. aastal. Laulsin kooris teise tenori rühmas. ... Olnud koori liige 15 aastat, tunnistati mind 1942. aastal koori eluaegseks liikmeks vastavalt põhikirja sätetele."

Katkend Augustin Allikase käsikirjalisest mälestusraamatust "Inimesed isakodust", 1954.a. /katkendi lisas V.Kallandi/
A.Allikas oli seltsi juhatuse liige, seltsi arhivaar. Pärast saksa okupatsiooni lõppu tegutses koor Jaan Tombi nim. keskkultuurimajas.