Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ekshärad socken, Värmland

Ekshärad socken, Värmland

« Back to Projects Dashboard

Ekshärads socken i Värmland ingick i Älvdals härad, ingår sedan 1974 i Hagfors kommun och motsvarar från 2016 Ekshärads distrikt.

Socknens areal är 889,8 kvadratkilometer varav 821,24 land. År 2000 fanns här 3 740 invånare. Orterna Edebäck och Bergsäng samt tätorten Ekshärad med sockenkyrkan Ekshärads kyrka ligger i socknen.

Administrativ historik Socknen har medeltida ursprung. 1789 utbröts Degerlunda socken (nuvarande Gustav Adolfs socken).

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ekshärads församling och för de borgerliga frågorna bildades Ekshärads landskommun. Landskommunen uppgick 1974 i Hagfors kommun.

1 januari 2016 inrättades distriktet Ekshärad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Älvdals härad. De indelta soldaterna tillhörde Värmlands regemente, Elfdals kompani.

Platser:

Acksjötorp

Basterud, Basterudstorp, Baståsen, Bengtslund, Berga, Bergsäng, Biskopsdalen, Björklangsberg, Brevistviken, Bruket Föskefors, Bruket Halgå, Brunberg, Brånane under Mellan Skoga, Brånane under Norra Skoga, Bråten, Bränna, Buda under Berga, Buda under Mellan Skoga, Buda under Norra Skoga, Busjöåsen under Mellan Skoga, Busjöåsen under Norra Skoga, Byn, Bäcketorp, Bäckängen

Djupbäcken, Djupdalsheden, Dordissätern

Edebäck Västra, Edebäck Östra, Elofsbyn, Emtbjörk

Finnskog, Finntorpet, Flanken, Fredriksnäs, Färgestad, Föskefors, Föskefors Bruk

Ginbergsängen under Basterud, Ginbergsängen under Bergsäng, Ginbergsängen under Näs, Granbäcken under Elofsbyn, Granbäcken under Hamra, Granbäcken under Mellan Skoga, Granliberget, Grinnemo, Gropberg, Grundkärnsåsen, Gryckestorp, Gröntuvan, Gunnerud, Gunnerudssätern, Gällsjön

Halgå Bruk, Halla, Hallmanstorp, Hamra, Hara, Haraheden, Hjältin, Hjältinstorp, Hoforsberget, Hoforsen under Motorp, Hole, Holmestrand, Hornnäs, Huken, Håberg, Hållsjön, Häggheden, Hälle, Höknäsängen

Jangshöjden,

Kaptensåsen, Klinten, Knappåsen, Kråkssågen, Kullen under Nore, Kullen under Sälje, Kvarntorp, Kälkberget, Källmon, Källtorp, Kärntorp, Kärnängen,

Lilla Skoga, Lillheden, Lindås, Loffstrand Norra, Loffstrand Södra, Lyckan, Långmyra, Lövberg, Lövåstorp

Marieberg, Mellanskoga, Mjögsjöhöjden, Mjögsjöhöjden under Hamra, Mosberg Norra, Mosberg Södra, Mossängen under Basterudstorp, Mossängenn under Nore,

Njögsjöhöjden, Norberga, Nore, Norra Loffstrand, Norra Mosberg, Norra Skoga, Norra Snöre, Norra Öjenäs, Nyberg, Nygård, Nytorp, Näs, Nästorp,

Pardis,

Risbäcken, Romboland, Rudsängen, Råbergsängen, Råda, Rådetorp, Rånäs, Rämnäsudden, Rättarebacken, Rösbäckstäppan,

Sandviken, Skamnum, Skoga Lilla, Skoga Mellan, Skoga Norra, Skoga Södra, Skogkällan under Mellan Skoga, Skogkällan under Norra Skoga, Skogstad, Snöre Norra, Snöre Södra, Solberg, Stakberg, Stakerud, Stenboklinten, Stenbäcken, Stenfallet, Stensnäs under Stakerud, Stockberg, Svinsjötorp, Sälje, Säljeviken, Säterheden, Sätersnäs, Sätersskogen, Södra Södra Loffstrand, Södra Mosberg,Skoga, Södra Snöre, Södra Öjenäs

Tornheden, Torpfallet, Täckberg, Tönnet Västra,Tönnet Östra

Ulvbergsåsen,

Vallberg, Vallberg under Mosberg Norra, Vallberg under Mosberg Södra, Vålberg, Våle, Västra Edebäck, Västra Tönnet

Yggenäs

Åsarne

Älgtjärn, Älvbrotorp, Älvdebäck, Ängfallet, Älvtorp, Ängtorp

Öjenäs Norra, Öjenäs Södra, Öjesjötorp, Ömlingsheden, Öna, Östra Edebäck, Östra Tönnet, Överberga

Ekshärads socken i Värmland ingick i Älvdals härad, ingår sedan 1974 i Hagfors kommun och motsvarar från 2016 Ekshärads distrikt.

Socknens areal är 889,8 kvadratkilometer varav 821,24 land. År 2000 fanns här 3 740 invånare. Orterna Edebäck och Bergsäng samt tätorten Ekshärad med sockenkyrkan Ekshärads kyrka ligger i socknen.

Administrativ historik
Socknen har medeltida ursprung. 1789 utbröts Degerlunda socken (nuvarande Gustav Adolfs socken).

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ekshärads församling och för de borgerliga frågorna bildades Ekshärads landskommun. Landskommunen uppgick 1974 i Hagfors kommun.

1 januari 2016 inrättades distriktet Ekshärad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Älvdals härad. De indelta soldaterna tillhörde Värmlands regemente, Elfdals kompani.

Platser:

Acksjötorp

Basterud, Basterudstorp, Baståsen, Bengtslund, Berga, Bergsäng, Biskopsdalen, Björklangsberg, Brevistviken, Bruket Föskefors, Bruket Halgå, Brunberg, Brånane under Mellan Skoga, Brånane under Norra Skoga, Bråten, Bränna, Buda under Berga, Buda under Mellan Skoga, Buda under Norra Skoga, Busjöåsen under Mellan Skoga, Busjöåsen under Norra Skoga, Byn, Bäcketorp, Bäckängen

Djupbäcken, Djupdalsheden, Dordissätern

Edebäck Västra, Edebäck Östra, Elofsbyn, Emtbjörk

Finnskog, Finntorpet, Flanken, Fredriksnäs, Färgestad, Föskefors, Föskefors Bruk

Ginbergsängen under Basterud, Ginbergsängen under Bergsäng, Ginbergsängen under Näs, Granbäcken under Elofsbyn, Granbäcken under Hamra, Granbäcken under Mellan Skoga, Granliberget, Grinnemo, Gropberg, Grundkärnsåsen, Gryckestorp, Gröntuvan, Gunnerud, Gunnerudssätern, Gällsjön

Halgå Bruk, Halla, Hallmanstorp, Hamra, Hara, Haraheden, Hjältin, Hjältinstorp, Hoforsberget, Hoforsen under Motorp, Hole, Holmestrand, Hornnäs, Huken, Håberg, Hållsjön, Häggheden, Hälle, Höknäsängen

Jangshöjden,

Kaptensåsen, Klinten, Knappåsen, Kråkssågen, Kullen under Nore, Kullen under Sälje, Kvarntorp, Kälkberget, Källmon, Källtorp, Kärntorp, Kärnängen,

Lilla Skoga, Lillheden, Lindås, Loffstrand Norra, Loffstrand Södra, Lyckan, Långmyra, Lövberg, Lövåstorp

Marieberg, Mellanskoga, Mjögsjöhöjden, Mjögsjöhöjden under Hamra, Mosberg Norra, Mosberg Södra, Mossängen under Basterudstorp, Mossängenn under Nore,

Njögsjöhöjden, Norberga, Nore, Norra Loffstrand, Norra Mosberg, Norra Skoga, Norra Snöre, Norra Öjenäs, Nyberg, Nygård, Nytorp, Näs, Nästorp,

Pardis,

Risbäcken, Romboland, Rudsängen, Råbergsängen, Råda, Rådetorp, Rånäs, Rämnäsudden, Rättarebacken, Rösbäckstäppan,

Sandviken, Skamnum, Skoga Lilla, Skoga Mellan, Skoga Norra, Skoga Södra, Skogkällan under Mellan Skoga, Skogkällan under Norra Skoga, Skogstad, Snöre Norra, Snöre Södra, Solberg, Stakberg, Stakerud, Stenboklinten, Stenbäcken, Stenfallet, Stensnäs under Stakerud, Stockberg, Svinsjötorp, Sälje, Säljeviken, Säterheden, Sätersnäs, Sätersskogen, Södra Södra Loffstrand, Södra Mosberg,Skoga, Södra Snöre, Södra Öjenäs

Tornheden, Torpfallet, Täckberg, Tönnet Västra,Tönnet Östra

Ulvbergsåsen,

Vallberg, Vallberg under Mosberg Norra, Vallberg under Mosberg Södra, Vålberg, Våle, Västra Edebäck, Västra Tönnet

Yggenäs

Åsarne

Älgtjärn, Älvbrotorp, Älvdebäck, Ängfallet, Älvtorp, Ängtorp

Öjenäs Norra, Öjenäs Södra, Öjesjötorp, Ömlingsheden, Öna, Östra Edebäck, Östra Tönnet, Överberga