Projects » Embetsmenn i Helgeland etter eneveldet 1660 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Thoralf Arnljot Solem MP (1846 - 1903)

Thoralf tok teologisk embedseksamen 1873, ble sogneprest til Herø i Helgeland 1881 og sogneprest til Hevne 1890.

11/22/2009 12/28/2015

Marcus Halfdan Kastrud MP (1864 - 1939)

5/30/2015 10/12/2015

Julius Allum, oberst MP (1865 - c.1948)

Oberst og kommandant i Fredrikstad festning fra 1924 til 1930

10/16/2010 10/12/2015

Carl Gustav Fleischer MP (1883 - 1942)

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Roan i Bjørnør, Klokkerbok nr. 657C02 (1873-1888), Fødte og døpte 1884, side 72. Ekteskap med Antonie (Toni) Charlotte Hygen 25.07.1919.

2/18/2013 5/7/2014

Jørgen Herman Vogt MP (1866 - 1955)

11/8/2007 4/3/2014

1/22/2011 3/29/2014

-Premiereløytnant Oluf Dietrichson sammen med Fridtjof Nansen og fire andre var de første som krysset Grønnland på ski i 1888-1889. -Oluf Dietrichson ble født 31. mai 1856 i daværende Skogn kommune. Ha...

11/24/2011 3/29/2014

Enevold Munch Falsen MP (1866 - 1947)

Kaptein i 5te Brigades Infanteri. Kompanichef i Nordre Trondhjems Regiment. Kr.med. I, R. Pr. Kr. O. 3 Kl.,

10/11/2009 3/29/2014

Daniel Rommetvedt MP (1914 - 2000)

11/26/2010 3/29/2014

Arnulf Eberhard Leiros MP (1920 - 1995)

12/22/2013 3/28/2014

Hans Edvard Vadstrand MP (1859 - 1945)

Sogneprest i Beiarn, Nordland fra 1900-1905.

5/14/2013 3/26/2014

Markus Fredrik Holtermann Rambech MP (1859 - 1936)

"Markus Frederik Holterman Rambech"

Rambech Markus Fredrik Holtermann sorenskriver Mo Helgeland, f 2-10-59 Meldalen av f sognepr Nicolai Christian Krog R o Caroline Holtermann, st 78, c j 82, ans Finansdept 83, sorenskr fuldm S Jarlsbe...

2/14/2011 3/5/2014

Christian August Barth MP (1820 - 1893)

"Kristian"

Christian August Barth Gift med: Susanna Hvidt Hauff Marriage 29 mai 1855 - not found Sandar (Sandefjord) 1853-54-55. 1863-1873: Fogd i Nordre Helgelands fogderi. 1891: Bosatt i Gjerpen Folke...

1/18/2010 3/5/2014

Johan Breien MP (1833 - 1908)

Sorenskriver over Nordre Helgeland 1873-1878.

1/25/2010 4/2/2013

Hans Jensenius Engelsen MP (1816 - 1880)

Sorenskriver i Søndre Helgeland, Nordland 1859-1870 Sorenskriver i Inderøy, Nord-Trøndelag 1870-1880 Steinkjerleksikonet Wikipedia (English) : Inderøy District Court Terje Ofstads slektssider ...

4/2/2013 4/2/2013

Paul Fredrik Skavlan MP (1849 - 1920)

Kronologisk oversikt over karriere: 1874 Juridikum. 1874-1885 Sakfører i egen praksis på Tjøtta (Nordland). 1885-1901 Fogd i Søndre Helgeland fogderi. 1901-1919 Politimester ved Hedmark polit...

7/1/2010 4/2/2013

Jacob Aall Faye MP (1857 - 1921)

Sogneprest til Verøy og Røst, senere Øksnes, Vefsn og Eiker. Prost over Indre Helgeland Provsti.

4/6/2012 3/19/2013

Gustav Adolf Emil Hartmann MP (1834 - 1918)

4/24/2010 3/11/2013

Agathon Bartholomæus Hansteen (23. september 1812–30. april 1895) var ein norsk politikar, ordførar og stortingsmann. Hansteen vart fødd i Moss, faren arbeidde i tolletaten. Han gjekk ut frå Kristian...

10/8/2011 3/9/2013

Peder Broch Pedersen Angell MP (1702 - 1781)

Peder Broch Angell ble født circa 1698. Han var sønn av Peter Lorentzen Angell og Anna Margretha Pedersdatter Broch. Peder Broch Angell var Fogd på Helgeland circa 1722. Han giftet seg med Anne Mar...

2/9/2008 2/24/2013

Giert Hansen Lange MP (1649 - 1732)

"Gjert"

[ ]

4/11/2007 2/24/2013

Gerhard Geelmuyden Dahl MP (1857 - d.)

Dahl Gerhard Geelmuyden sorenskriver Onsø, f 29-3-57 i Fjelberg av f distr.læge Johan Koren D o Wilhelmine Stillesen Cappelen, st 74, c ] 80, advokatfuldm, orsakf Lærdal 83, sorenskr Søndre Helgeland 0...

4/27/2011 2/23/2013

Anton Fredrik Getz MP (1884 - 1939)

Anton Fredrik Getz var Sorenskriver i Rana 1926 – 1938. GETZ Anton Fredrik, sorenskriver. Rana, f. 5. mars 1884 i Oslo, sønn av riksadvokat Bernhard G. (1850—1901) og Johanne Christiane Fredrikke Berg .

2/20/2013 2/22/2013

Henning Junghans Bugge Stub MP (1821 - 1907)

Henning Junghans Bugge Stub student 1840. ex phil, 1841, ex theol. 1846, pract, 1847, Kapellan på Alstadhaug 1848, Sokneprest til Tjøttø 1862 og til Næsne 1866, prost i Nordre Helgelands prosti 1876, s...

8/23/2009 2/22/2013

Peder Christophersen Broch MP (1641 - 1707)

Marcus Carstensen Volkvartz: Sjelens Luth s.144 : [ ] Peter Christophersen Broch RESIDENCE: 1668, Overtok embedet etter Jesper Hanssøn OCCUPATION: Fogd på Helgeland BIRTH: 26 Oct 1641, Senj...

10/27/2008 2/22/2013

Jens Møinichen MP (1642 - 1712)

Jens Mortensen von Møinichen, født 09.05.1642 i København, Danmark. Han blev gift med Magdalena Eriksdatter Bredal, gift 1666, født 1645 i Tronheim, Norge, (datter af Erik Andersen Bredal og Johanne ...

4/29/2007 2/22/2013

Peder Eriksen Bredal MP (1651 - 1714)

"Hr. Peder Eriksen Bredal"

Provst over Helgeland og sognepræst til Brønø

9/6/2007 2/22/2013

Erich Henriksen Leganger MP (1737 - 1815)

11/28/2010 2/22/2013

Peter Lorentzen Angell MP (1666 - 1726)

1/12/2008 2/22/2013

Erik Hansen Blix MP (1647 - 1720)

Student 18. juli 1667. Blei Fogd i Salten og 1672 stiftsskrivar. Han budde på garden Mjønes i Skjerstad. Fikk 6. mai 1670 bevilling til ekteskap utan truloving og lysning. Av hans barn kjenner ein for ...

8/4/2007 2/22/2013

Sogneprest i Alstahaug og prost over Helgeland Sogneprest i Alstahaug 1736-56.

12/31/2007 2/22/2013

* RESIDENCE: Prost Nord-Helgeland. S.pr. Frosta 1776- * OCCUPATION: Sogneprest Nesna 1757-76 d 4.Martii kl 11 1/2 eftermiddag døde sognepræsten for Frostens menigheder Præpositus Honorarius Aug...

8/23/2009 2/22/2013

Christopher Johanson Garman MP (1747 - 1800)

9/6/2008 2/22/2013

Jørgen Mathiesen MP (1663 - 1742)

10/26/2008 2/22/2013

Jesper Hansen Rickert MP (1610 - 1678)

"Hanssøn", "Hansen", "Rickert", "Richard"

Jesper Hansen ble den første utenbygds eier av gården Nordal i Vestergårdan i Overhalla / Namdalen. Han hadde ved arv / kjøp tilegnet seg en rekke gårder i Overhalla. Gift med Margrete Petersdatter Fal...

8/2/2007 2/22/2013

Jacob Pietersen Dass MP (1649 - 1724)

Manntallet 1701 : [ ] Gravlagt 1724 (venstre side nederst): [ ] Jacob Dass Etterulgte onkelen Peder Pedersen Falch som sorenskriver. Etter Jacob overtok datteren Anne Elisabeth Lucie sin mann P...

10/24/2008 2/22/2013

3/5/2008 2/20/2013

Kronologisk oversikt over karriere: 1918 Engasjement som edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Lier, Røyken og Hurum. 1919 Edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Drammen. 1920 Sakførerfull...

2/19/2013 2/19/2013

10/16/2009 2/19/2013

Paul Fredrik Gaarder MP (1778 - 1862)

10/26/2008 2/18/2013

Eiler Hagerup Krog Prytz MP (1812 - 1890)

10/13/2008 2/18/2013

Mads Lie MP (1755 - 1822)

1/18/2009 2/18/2013

Alexander Holst MP (c.1825 - 1902)

8/23/2009 2/17/2013

Peter Fredrik Walseth MP (1764 - 1838)

7/24/2010 2/17/2013

Thorvald Hundsal MP (1875 - 1967)

"Thv."

Vernepliktig premiærløytnant fra 1905. Lånte penger av sin far til utdanning, et lån som kom opp i kr. 5435,-. Tilbakebetalt!

8/23/2009 2/17/2013

Herman Friele MP (1903 - 1997)

Kronologisk oversikt over karriere: 1927 Juridikum. 1928-1931 Kontorbetjent ved Vest-Agder politikammer i Flekkefjord. 1931-1937 Kontorbetjent ved Narvik politikammer. 1937-1941 Politifullmek...

1/27/2013 2/16/2013

Jacob Benjamin Wegner MP (1868 - 1949)

Overrettssakfører. Byfogd i Larvik, Brevik og Porsgrunn. Politimester i Bodø, Helgeland og Rogaland. Amtmann i Romsdals amt. Litteratur .

8/24/2009 2/13/2013

Ole Tobias Olsen, d.y. MP (1878 - 1940)

Politimester i Helgeland 1925-1938. Ole Tobias Olsen (født 16. august 1878 i Oslo, død 2. oktober 1940 samme sted) var en norsk rifleskytter som konkurrerte tidlig på 1900-tallet. Under Sommer-OL 190...

2/12/2011 2/12/2011

Alexander Hansen Holst MP (1752 - 1831)

Sorenskriver i Helgeland 1791-1830.

7/30/2009 2/11/2011

Niels Gerbrand Brodtkorb MP (1729 - 1796)

"Brodtkorp"

Niels Gerbrand Brodtkorb , Sorenskriver i Helgeland 1763-1791. Nils var sorenskriver og justisråd. Gjennom sin hustru hadde han i 1767 kommet i bestittelse av deler av sin svigerfars store jordegod...

8/4/2007 2/11/2011

Jens Lessø MP (1705 - 1764)

Sorenskriver i Helgeland 1736-1763.

2/9/2008 2/11/2011

Peder Claussøn Angell MP (1677 - 1724)

Sorenskriver på Helgeland 1711-1724. Skiftekort 1724 : [ ]

2/3/2008 2/11/2011

Peder Pedersen Falch MP (c.1633 - 1693)

Skiftekort 1693 : [ ] Sorenskriver i Helgeland 1670-1693. Peder Pedersen FALCH 1633 - 5 Apr 1693 * RESIDENCE: 6 barn. Bos. Handnes, Handesøya, Nesna ? * OCCUPATION: Sorenskriver i Helgeland *...

2/12/2009 2/11/2011

Anders Pettersen Dass MP (1675 - 1736)

"Anders /Pedersen/ Dass"

Prost i Helgeland 1714-1736. Anders Pettersen Dass Petter Dass bok s 47 nr B3 Anders Dass (født 25. juli 1675 på Nesna hvor faren var kapellan (1673-1689), død 1736) var en norsk prest. Han var...

8/2/2007 2/10/2011