Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Embetsmenn i Helgeland etter eneveldet 1660

view all

Profiles

 • Ivar Bauck (1863 - 1937)
  Ivar Bauck var regimentsjef for Søndre Hålogaland infanteriregiment nr. 14 (IR 14) fra 1/8 1913 til 10/8 1916.
 • Thoralf Arnljot Solem (1845 - 1903)
  cand.theol. 1873 og tok eksamen i lappisk 1875. Dette fikk han bruk for som prest i Tana 1875—81. Deretter var han sokneprest i Herøy og prost i Nord-Helgeland før han kom til Hemne. Som sogneprest i H...
 • Marcus Halfdan Kastrud (1864 - 1939)
 • Julius Allum, oberst (1865 - c.1948)
  og kommandant i Fredrikstad festning fra 1924 til 1930
 • Carl Gustav Fleischer (1883 - 1942)
  Carl Gustav Fleischer (født 28. desember 1883 i Bjørnør, død 19. desember 1942 i Ottawa) var en norsk offiser (generalmajor). Under slaget om Narvik hadde han ansvaret for de norske styrkene, som sloss...

Listene er ikke fullstendige. Derfor har dette prosjektet som formål å kartlegge og sette opp en fullstendig liste over embetsmenn i Helgeland etter eneveldet 1660. Flott hvis flere kan bidra til dette.

SORENSKRIVERE

Sorenskriveren er leder av en tingrett. Tidligere ble tittelen brukt om embetsdommeren i landdistrikter (sorenskriverier). Sorenskriverinstitusjonen ble opprettet ved Kongebrev av 1591 og 1634. Store norske leksikon: sorenskriver. I 1859 ble Helgeland sorenskriveri delt i Søndre og Nordre Helgeland. I 1918 ble Søndre Helgelend delt i Alstahaug og Brønnøy, og Nordre Helgeland omdøpt til Rana. Alstahaug tingrett, med administrasjon i Sandnessjøen, omfatter nå (2011) kommunene Leirfjord, Grane, Dønna, Herøy (i Nordland), Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal. Brønnøy tingrett, med administrasjon i Brønnøysund, omfatter nå (2011) kommunene Sømna, Vevelstad, Bindal, Brønnøy, Vega. Rana tingrett, med administrasjon i Mo i Rana, omfatter nå (2011) kommunene Rana, Rødøy, Nesna, Hemnes, Lurøy, Træna.

Helgeland 1660-1859

Søndre Helgeland 1859-1919

Brønnøy 1919-

 • 1919-1945 Kristian M Moss
 • 1945-1951 Thorleiv Bull Njaa
 • 1951-1960 Erling Koppang
 • 1960-1973 Birger J Kolstad
 • 1973-1988 Bodil Aakre
 • 1989-1994 Stein Schjølberg
 • 1994-         Roald Tørrissen

Alstahaug 1919-

 • 1919-1927 Hermann N Olsen
 • 1927-1945 Bernt S Tungodden
 • 1945-1947 konstituerte sorenskrivere
 • 1947-1952 Petter A K Wildhagen
 • 1952-1954 konstituerte sorenskrivere
 • 1954-1966 Magne K Steinholt
 • 1966-1970 Mauritz-Arne Talseth
 • 1970-1977 Arnulf Eberhard Leiros
 • 1977-1981 Trygve Solberg
 • 1981-1987 Rolf Nielsen
 • 1987-2005 Svein Staurem
 • 2005-2008 Bjørn Runar Haaland (kst.)
 • 2009-2010 Arve Martin Bjørnvik (kst.)
 • 2010-2012 Geir Indal (kst.)
 • 2012-         Ivar Kåre Iversen

Nordre Helgeland 1859-1919/Rana 1920-

 • 1859-1873 Alexander Holst
 • 1874-1880 Christian Larsen Hausmann
 • 1881-1891 Johan Peter Andreas Alme
 • 1891-1900 Christian Ancker Bergh
 • 1900-1904 Samuel Killingland
 • 1904-1913 Markus Fredrik Holterman Rambech
 • 1913-1919 Ole Gudbrandsen Hovi
 • 1920-1926 Fredrik Stang
 • 1926-1938 Anton Fredrik Getz
 • 1938-1945 Nils Arnesen
 • 1945–1949 Arne S Wang
 • 1949–1967 Albert Andreas Johansen Mørkved
 • 1968–1987 Olaf Arnold Spangen
 • 1987-2012 Fredrik Meyer
 • 2012-         Rolf Selfors

FOGDER

Fogden var tidligere en norsk politi- og oppebørselsmyndighet i større landdistrikter (fogderier). Fogdembetene ble opphevet 1894, og i deres sted ble det opprettet amts-(fylkes-)kassererstillinger og politimesterembeter. Store norske leksikon: fogd. I 1863 ble Helgeland fogderi delt i Søndre og Nordre Helgeland. Først i 1910 ble disse to fogderiene samlet og gjort om til Helgeland politidistrikt.

Helgeland 1660-1863

Søndre Helgeland 1863-1910

Nordre Helgeland 1863-1910

POLITIMESTRE

Politimesteren er lederen av et politidistrikt. Ved lov av 21. juli 1894 om delvis omordning av det sivile embetsverk ble de gamle fogdembeter opphevet, og politiforretningene ble lagt til særskilte politimesterembeter. For Helgeland sin del ble denne reformen først gjennomført i 1910 ved sammenslåing av de tidligere Søndre og Nordre Helgeland fogderier. Rana ble i 1984 skilt ut fra, og i 2001 igjen forent med resten av politidistriktet. Helgeland politidistrikt, med administrasjon i Mosjøen, omfattet kommunene Sømna, Vevelstad, Leirfjord, Grane, Dønna, Rana, Brønnøy, Vega, Herøy (i Nordland), Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, Nesna, Hemnes, Lurøy, Træna. Fra 1. januar 2016 ble Helgeland politidistrikt innlemmet i det nyopprettede Nordland politidistrikt.

Helgeland 1910-

Rana 1984-2001

REGIMENT-/BATALJON-/HV-SJEFER ETC

Søndre-Hålogaland infanteriregiment nr. 14 (IR 14) ble etablert i 1911. Regimentet har hatt navneendringer i 1930 (Sør-Hålogaland Infanteriregiment nr. 14), i 1959 (Sør-Hålogaland Landforsvar/Infanteriregiment nr. 14), i 1995 (Sør-Hålogaland Regiment), og i 2002 ble det lagt ned. Store norske leksikon: regiment, bataljon, oberst, oberstløytnant, major. IR 14 hadde sin opprinnelse i de tre sørligste kretskompaniene (Vefsn, Ranen og Salten) av Tromsø Stifts Forsvar, som ble oppsatt i 1898. Utskrivingsdistriktet til disse kretskompaniene omfattet de nåværende kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Herøy (i Nordland), Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Og dette ble også regimentets distrikt. Fra 1911 var standkvarteret Mosjøen med øvingsplass Drevja leir (Drevjamoen).

Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt nr. 14 (HV 14) ble etablert i 1946, og lokalisert på Drevjamoen sammen med IR 14. Store norske leksikon: heimevernsdistrikt.

Sjefer Sør-Hålogaland Infanteriregiment nr. 14 1911-2002

 • 1911-1913 oberst Oluf Christian Petersen Dietrichson
 • 1913-1916 oberst Ivar Bauck
 • 1916-1919 oberst Jørgen Herman Vogt
 • 1919-1926 oberst Enevold Munk Falsen
 • 1926-1928 oberstløytnant Gudbrand Kvale
 • 1928-1932 oberst Harald Brynjulf Damm
 • 1932-1934 oberst Carl Martin Gerdh. Mork
 • 1934-1939 oberst Carl Gustav Fleischer
 • 1939-1940 oberst Kristian Richardsen Løken
 • 1940-1945 tysk okkupasjon, regimentet oppløst
 • 1946-1950 oberst Arthur Reinhardt Hauge
 • 1950-1954 oberst Asle Trygve Hauglie
 • 1954-1961 oberst Johannes Skaar
 • 1961-1964 oberst Tormod Strand
 • 1964-1967 oberst Daniel Rommetvedt
 • 1968-1972 oberst Oscar Emil Schiøtz Magnus
 • 1972-1976 oberst Knut Olai Østbye
 • 1977-1981 oberst Jacob Schjølberg
 • 1982-1985 oberst Knut Eigum
 • 1985-1987 oberst Trygve Fure
 • 1988-1990 oberst Stein A. Andreassen
 • 1991-1992 oberst Odd Helge Olsen
 • 1992-1997 oberst Tor Kverneggen
 • 1997-2002 oberst Leif-Arne Ljøkjell

Nestkommanderende Sør-Hålogaland Infanteriregiment nr. 14 1911-2002

 • 1911-1914 oberstløytnant H. Hellesen
 • 1914-1916 oberstløytnant E. Stenersen
 • 1916-1919 oberstløytnant Julius Allum
 • 1919-1931 oberstløytnant Gudbrand Kvale
 • 1931-1934 major Jan Kielland
 • 1934-1940 major Halvdan Sundlo
 • 1940-1945 tysk okkupasjon, regimentet oppløst
 • 1946-1954 major Johannes Skar
 • 1956-1962 oberstløytnant Rolf Karlsen
 • 1963-         oberstløytnant Asbjørn Herring

Sjefer Nordland kretsbataljon 1902-1909

 • 1902-1904 oberstløytnant Ødegaard
 • 1904-1909 oberstløytnant Brun

Sjefer Helgeland bataljon 1909-1911

Sjefer Bataljon I (Vefsn) 1911-1932

Sjefer Bataljon II (Ranen) 1911-1931

 • 1911-1916 oberstløytnant E. Stenersen
 • 1916-1919 oberstløytnant Julius Allum
 • 1919-1931 oberstløytnant Gudbrand Kvale

Sjefer Bataljon III (Salten) 1916-1928

 • 1915-1916 major T. Høyer
 • 1916-1919 major M. Kindem
 • 1919-1925 major J. Broch
 • 1925-1928 major A. Lundquist

Garnisonerende bataljonssjefer 1930-1966

 • 1930-1931 oberstløytnant Gudbrand Kvale
 • 1931-1934 major Jan Kielland
 • 1934-1940 major Halvdan Sundlo
 • 1940-1945 tysk okkupasjon, regimentet oppløst
 • 1948-1953 major Arne Pedersen
 • 1954-1961 major Erik Bentsen
 • 1961-1963 major Ånund Skåmedal
 • 1964-1966 oberstløytnant Erik Bentsen

Stabssjefer Sør-Hålogaland Infanteriregiment nr. 14 1960-2002

 • 1960-1963 major Sigvart Holm
 • 1963-1965 major Ånund Skåmedal
 • 1965-1968 major Per Olav Hanssen
 • 1968-1974 major Lars Kr. Storvold
 • 1974-1976 oberstløytnant Torbjørn Galby
 • 1977-         oberstløytnant Ove Nordland

Sjefer Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt nr. 14 1946-

 • 1946-1955 major Simon Liljedal
 • 1956-1974 oberstløytnant Jon Gunleiksrud
 • 1974-1979 oberstløytnant Bjarne Groven
 • 1979-1985 oberstløytnant Per Fosse
 • 1986-1998 oberstløytnant Tore Kulsli
 • 1998-2004 oberstløytnant Lars Kapskarmo
 • 2005-2011 oberstløytnant Jan Erik Fransson
 • 2012-         oberstløytnant Ove M. Ranum

PROSTER

Prosten er lederen av et prosti, og danner bindeleddet mellom kirkestyret og prestene. Et prosti er den største kirkelige administrative enhet innenfor et bispedømme og utgjøres av flere prestegjeld. Store norske leksikon: prost. I 1845 ble Helgeland prosti delt i Søndre og Nordre Helgeland prostier. I 1862 ble Indre Helgeland prosti opprettet. Indre Helgeland prosti, med administrasjon i Mo i Rana, omfatter nå (2011) kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Vefsn. Nord-Helgeland prosti, med administrasjon i Sandnessjøen, omfatter nå (2011) kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna. Sør-Helgeland prosti, med administrasjon i Brønnøysund, omfatter nå (2011) kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad.

Helgeland 1660-1845

Søndre Helgeland/Sør-Helgeland 1845-

 • 1845-1862 Peter Marstrander
 • 1862-1874 Isak Wilhelm Castberg Fleischer
 • 1874-1884 Carl Adolph Moe
 • 1884-1898 Jan Olaus Kielland
 • 1905-1910 Hagbart Hartmann
 • 1911-1919 Hans Edvard Henriksen Vadstrand
 • 1920-1927 Hans Knardahl
 • 1933-1938 Broder Paul Dahl
 • 1942-1950 Sverre Husebye
 • 1958-1971 Lars Høyseth
 • 1971-1980 Rolv Beisvåg
 • 1980-1995 Olaf Bergersønn Dal
 • 1996-         Even Borch

Nordre Helgeland/Nord-Helgeland 1845-

Indre Helgeland 1862-

 • 1862-1869 Hans Hall
 • 1869-1884 Thomas Peter Timmermann
 • 1884-???? Carl Cornelius Martin Dons
 • 1905-???? Jacob Aall Faye
 • ????-1979 Baltzer Antonius Bonsaksen
 • 1979-1985 Inge Mansåker
 • 1985-1994 Roar Bredal
 • 1995-2006 Reidar Andreas Knapstad
 • 2006-         Martin Kildal

KILDER

Trykte

 • Marcus Bie: Oplysninger om Norges Geistlighed siden 1814. Utgitt 1885.
 • Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700. Utgitt 2000.
 • Andreas Erlandsen: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Utgitt 1857.
 • Trygve Fure: Sør-Hålogaland Landforsvar Infanteriregiment nr. 14. Utgitt 1995.
 • Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Utgitt 1999.
 • Kjell Jacobsen: For lov og rett på Helgeland. Utgitt 1991.
 • Mikal Jakobsen: Alstahaug kanikgjeld. Utgitt 1922.
 • [Knut Olai Østbye]: Oversikt over forsvaret i Sør-Hålogaland. Utgitt 1977.
 • Nils Erik Østerud: Helgeland politimesterembete 100 år 1910-2010. Utgitt 2010.

Nett