Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Entisen Satakunnan ja lähialueiden talonhaltijoita ja talojen asukkaita

Projekti aloitettu 22.5.2022.

-Kehitteillä.

Ystävällisesti; älä liitä profiileja tähän projektiin!
Vänligen länka inte profiler till detta projekt!
Please do not add profiles to this project!

Projektin tarkoitus on koota linkitetyt talonhaltijaluettelot. Lasse Iso-IIvari on laatinut kattavat talonhaltijaluettelot kohdealueelta. Pyritään liittämään sivustoille myös talojen asukkaat. Tällöin saavutetaan parempi kokonaiskuva henkilöistä ja alueista ja pystytään seuraamaan henkilöiden ja sukujen liikkumista taloista ja alueilta toisille. Talonhaltijaluetteloiden kautta löydetään myös sukupuut helpommin. Tiedot täydentyvät vähitellen.

Tavoitteena on mahdollisimman oikeaan osuvat luettelot.
Usein vanhat tiedot ovat epätäydellisiä ja tietoihin saattaa puikahtaa virhetulkintoja, Suomen sukututkimusseuran blogissa kirjoitetaan mm. isäntäluetteloiden ongelmallisuudesta ja SAY:n puutteista. Kuka tahansa voi tarkentaa tai oikaista näissä listoissa esiintyviä talonhaltijaluetteloja. On kuitenkin hyvä olla jotain, mihin verrata omia tietoja. Päämäärä kaikilla silti lienee päästä niin lähelle todellista tilannetta kuin on mahdollista saavuttaa. Joten perusteltuja oikaisuja tietoihin otetaan mielellään vastaan ja niitä päivitetään tarvittaessa. Täsmällisempiä tietoja voi löytyä mm. tuomiokirjoista.

Tilanne; osassa projekteja on vain pohjat valmiina, osassa jonkin verran tehty ja osa melkein valmiina. Pohjatöiden teko on samanlaista ja kaavamaista, niin siksi on helpompi tehdä useampi kerralla. Joten osa pohjista on siksi valmiina odottamassa.

Talonhaltijaluettelot Lasse Iso-Iivari


Hämeenkyrön talonhaltijaluettelot


Ikaalisten talonhaltijaluettelot


Jämijärven talonhaltijaluettelot


Kankaanpään talonhaltijaluettelot


Kihniön talonhaltijaluettelot


Kurun talonhaltijaluettelot


Lavian talonhaltijaluettelot


Mouhijärven talonhaltijaluettelot


Parkanon talonhaltijaluettelot


Suodenniemen talonhaltijaluettelot


Suoniemen talonhaltijaluettelot


Viljakkalan talonhaltijaluettelot


Tämä on kokoomaprojekti. Tähän voi lisätä luotuja talonhaltijoiden luetteloiden projekteja, mutta ei yksittäisiä henkilöprofiileja.

“Kokoomaprojekti” on projekti, jonka tavoitteena on kerätä linkitettyjä talonhaltijaluetteloita. Tavoitteena on luoda parempi kokonaiskuva henkilöistä ja alueista ja seurata henkilöiden ja perheiden liikkumista talosta tai alueelta toiselle. Lasse Iso-IIvari on laatinut kattavat talonhaltijaluettelot kohdealueelta. Projekti on edelleen kehitysvaiheessa ja tietoja päivitetään. By Bing 13.6.2023.

-“Kokoomaprojekti” is a Finnish word that means “collection project” in English. It is a project that aims to collect linked lists of houseowners. The goal is to create a better overall picture of people and areas and to track the movement of people and families from one house or area to another. The lists are compiled by Lasse Iso-IIvari for the target area. The project is still under development and the information is being updated. By Bing 13.6.2023.

Det nuvarande webbsidans kontext är att vara ett projekt som syftar till att samla länkade husägarregister. Därmed målet är att skapa en bättre helhetsbild av människor och områden och att följa människors och familjers rörelse från ett hus eller område till ett annat. Lasse Iso-IIvari har sammanställt omfattande listor över husägare för målområdet. Projektet är fortfarande under utveckling och informationen uppdateras. By Bing 13.6.2023.